Wat is fouter: een bank die informatie achterhoudt of mkb'er die zich niet voorlicht over renteswaps?

Binnenkort antwoord
Binnenkort antwoord

Vandaag berichten de Telegraaf en het FD over een volgend hoofdstukje in het voortetterende dossier rentederivaten. De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis (arrest volgt als we het op rechtspraak.nl zien verschijnen) de Hoge Raad om advies gevraagd in een specifieke zaak. De reden voor die keus is dat het Amsterdamse hof en de rechtbank uit de hoofdstad in vergelijkbare zaken anders beslissen en omdat het aantal zaken talrijk is. Als de Hoge Raad zijn oordeel velt over deze zaak, dan doet het dan in wezen ook over al die andere vergelijkbare zaken. De modus operandi van de gedupeerde mkb'ers is in twee categorieën te onderscheiden. 1. Je beroepen op dwaling. Simpel gezegd: als ik geweten had waar ik 'ja' op zei, dan had ik nooit 'ja' gezegd. 2. De bank wijzen op zijn zorgplicht. Hier zegt de mkb'er dat de bank veel uitvoeriger had moeten uitleggen wat de risico's van swaps zijn en bij wijze van spreken 'DOE HET NIET' moeten zetten voor het stippellijntje waar hun handtekening moest komen. Gevolg van toegekende dwaling: nietigverklaring overeenkomst. Van zorgplicht: ontbinding overeenkomst. In het geval van de genoemde zaak waar de Hoge Raad zich over gaat buigen, gaat het over dwaling. In gesprek met het FD zegt advocaat Wagenaar die de betreffende mkb'er vertegenwoordigt dat het in de zaak onder andere gaat over de verborgen provisies een bankier verdiende aan de verkoop van de swap-overeenkomsten en overhedging (swaps dekken een hoger bedrag dan de lening). Waar de rechtbank nu de hulp van de Hoge Raad voor inschakelt is de vraag wat prevaleert. De mededelingsplicht van een bank, of de informatieplicht van een klant. In 2009  werd in een arrest in de Dexia-affaire gewezen op de informatieplicht. 'Daarin werd kortweg gesteld dat degene die de overeenkomst aangaat zich moet verdiepen in de documentatie en gewoon de goede vragen moet stellen. Doet hij dat niet, dan kan hij zich niet achteraf op dwaling beroepen', aldus Wagenaar.

Dat klinkt plausibel, misschien. Maar het hof legt de nadruk in een aantal swapzaken juist op de zorgplicht. Kort gezegd: als je niet zegt dat er hoge provisies tegenover staan als een klant een dergelijke overeenkomst aangaat, dan kun je de klant niet verwijten dat hij er niet naar vraagt. Als (met de nadruk op als) het hof de de vragen van de rechtbank in behandeling neemt, dan volgt er pas in de loop van volgend jaar uitspraak, meldt het FD. De krant meldt dat tot die tijd alle beroepen op dwaling zullen worden geparkeerd. Even geduld aub.

Reaguursels

Inloggen

Een bank moet een noodzakelijk kwaad zijn. Als je anders kan, doe dan anders. Als je niet hoeft, doe dan niet. Lijkt op belastingen.

squadra | 04-06-18 | 13:45 | + 0 -

Bij een bank moet je gewoon telkens 1 simpele vraag stellen, namelijk: "wat kost me dat?".
Heeft mij bij het aanbod van een bank om iets om te zetten(DOE HET NIET) al veel geld gescheeld.

watergeus | 04-06-18 | 11:48 | 1 | + 1 -

Dat is niet voldoende. Wat kost het me per maand, inclusief alle kosten, en wat is het worse case scenario. Het gaat niet alleen om de kosten per maand, maar ook wat de schade/winst is aan het einde (dat je niet voorziet).

Atlantis-95 | 04-06-18 | 13:50 | + 2 -

Wat dacht je van koppelverkoop?
Je krijgt een offerte voor een lening met bijvoorbeeld 4% rente, maar wanneer je rente securiseert, dan krijgt je 0,5% karting op de rente. Dat je ondertussen een beruchte renteswap gekocht hebt, zei de relatiebeheerder er niet bij. Ook niet wat de bijwerkingen van de renteswap zijn. Dat zei de bankier ook niet.

Haberdoebas | 04-06-18 | 11:25 | 1 | + 5 -

Die had ik nog gehoord. En ja, dan denk je een normale lening af te nemen ipv van een ander product waar je met een handige babbel wordt in gepraat.

Atlantis-95 | 04-06-18 | 13:51 | + 2 -

Als ik mijn offerte niet duidelijk uitleg hoed ik ook niet aan te komen kakken met meerwerk. En als de opdrachtgever verzuimd bepaalde dingen duidelijk te maken voor opdracht, dan hoeft hij ook niet te vragen of ik dat gratis doe.
Als zo'n bank verzuimd e.e.a. duidelijk te maken als financieel deskundige tegenover een niet dermate deskundige klant, dan hoort de bank gewoon te dokken.
Weet je wat het is... De banken waren zo azig op HBO strebers die met ellebogen koste wat kost carrière moesten maken, dat ze verzuimden te controleren of deze strebers niet ten koste van de zaak zaken gingen doen. Scoren om te scoren. Fuck de klant, leve de statistiek. Zo creëer je een financiele crisis.

Dima Beeline | 04-06-18 | 11:18 | 2 | + 6 -

En spellingscorrectie op een Mac is totaal kut.

Dima Beeline | 04-06-18 | 11:19 | + 5 -

En spellingscorrectie op een Mac is totaal kut.
Dima Beeline | 04-06-18 | 11:19 | + 3 -

Ja. Een Mac is ook behoorlijk duur.

Yoo2621 | 04-06-18 | 16:58 | + 1 -

We kunnen er allemaal heel makkelijk over doen. Het betreft de MKB'er die louter (in de meeste gevallen) bij de bank kwam voor een lening, maar die de bank verliet met een ongevraagd voorgesteld renteswap voorstel. Je kunt stellen dat de bank niet zomaar out-of-the blue een dergelijk complex product had mogen voorstellen.

In de jaren 90 waren er diverse woekerpolissen. Een daarvan heb ik afgenomen (een soort belegging) waarbij ik maandelijks bij de rekeningafschriften een prospectus ontving. In die prospectus werden diverse scenario's uitgewerkt die er van uitgingen dat de IEX aan het einde was gestegen. Heel summier tot niet werd beschreven op moment de IEX lager zou eindigen dan de begindatum van ingaan van het contract. In dit geval heeft me dit 5.000 gulden gekost en een stukje dure kennis. Niet voor niets worden banken zorgplicht en meer eisen opgelegd. Dit omdat ze dat voorheen zelf niet fair hebben willen regelen.

Atlantis-95 | 04-06-18 | 11:05 | + 11 -

Moeten we nu écht elke sucker die klakkeloos in verhalen over gouden bergen trapt, via rechtbank en hoge raad tegen zijn eigen stupiditeit gaan beschermen? En wat als dat gewoon onmogelijk blijkt te zijn? immers, tegen de domheid strijden zelfs de goden vergeefs, wist Schiller al.

Wat is er met "caveat emptor" gebeurd?

Magnum Force | 04-06-18 | 10:47 | 1 | + -2 -

Moeten we nu echt een beroepsgroep, die hun brood verdient met het welbewust hun klanten een rad voor ogen draaien, de hand boven het hoofd houden?

Wat is er met gewoon geld uitlenen en daar rente voor vragen gebeurd? Banken zijn geldscheppende instituten. Dat privilege hebben ze gekregen in de veronderstelling dat ze door leningen te verstrekken aan ondernemers met solide business cases bijdragen aan de welvaart. Nu meer en meer blijkt dat bankiers dit privilege als een gegeven beschouwen, en het vooral gebruiken om zichzelf te verrijken, gaan er weer meer stemmen op om nog eens opnieuw een afweging te maken over deze kwestie. Als die afweging nadelig uitpakt voor de bankensector, hebben ze dit aan zichzelf te wijten en legt de gans voor hen geen gouden eieren meer. Als ik bankier was, zou ik eens lang en hard gaan nadenken waar de fuck ik nu eigenlijk mee bezig ben.

Huisregelneef_III | 04-06-18 | 18:26 | + 2 -

Uiteraard zijn de banken heel erg goed in het gecompliceerd maken van hun product. Als ze dat niet doen raken ze hun klanten kwijt, want als de banken gewoon recht roe recht aan vertellen wat hun producten doen begint niemand er meer aan.

Mr.Crowley | 04-06-18 | 09:55 | 3 | + 11 -

En als de klant er toch achter komt dat hij genaaid is, woekerpolissen, aandelenlease, renteswaps, vinden ze er bij de bank wel iets op.

Mr.Crowley | 04-06-18 | 10:01 | + 4 -

Opzettelijk complex of opzettelijk niet-transparant.

Geldt bv ook voor overmaken geld van Eypo naar non-Eypo rekening. De commission is iha nog wel duidelijk (en hoog), maar welke exchange rate wordt gebruikt? Niet een voor u voordelige, uiteraard. Is bij Worldremit en Western Union ook zo, maar daar is het tenminste transparant.

Oh, en eh... gebruik dus Transferwise. Als er een betere is hoor ik dat ook graag trouwens.

Poekieman | 04-06-18 | 10:43 | + 2 -

Wat dacht je van toeristen die geld opnemen bij een pinautomaat in een cafe in Amsterdam? Want 'It's free'. Wat niet wordt vermeld is dat de opname inderdaad gratis is (geen fee/transactiekosten), echter de exchange rate slechter is dan die bij de bank. Dit levert blijkbaar genoeg dusdanig dat de uitbater 500 euro per maand krijgt voor het plaatsen van die automaat met een bordje 'ATM' op de gevel.

Atlantis-95 | 04-06-18 | 15:20 | + 1 -

Als je een financieel product niet snapt, moet je het niet doen. Dat is een basisregel. Als je zelf de kennis niet hebt, maar wel wil begrijpen, moet je een deskundige inhuren. Dat kost geld. Als je daar te krenterig voor bent ben je een domme loempia en verdien je de blaren. Dat laat onverlet om de tweede basisregel te herinneren: banken bestaan niet voor jouw belang of de maatschappij; zoals elk bedrijf bestaan zij enkel voor hun eigen belang. Dat betekend dat ze binnen de regels (en soms daar buiten, zoals in deze zaak) zoveel mogelijk van een klant proberen te profiteren. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden als je zaken doet met een bank. Naiviteit, domheid en krenterigheid wordt altijd bestraft.

Defman | 04-06-18 | 09:48 | 4 | + -2 -

Mee eens. Maar wat als de klant voor een advies vraagt voor een lening en een reteswap krijgt voorgelegd waar niets mee fout kan gaan?

Atlantis-95 | 04-06-18 | 11:07 | + 5 -

Alles leuk en aardig, maar als een bank niet expliciet waarschuwt dat een product kan leiden tot een extra schuld is de bank verantwoordelijk en aansprakelijk. Bekijk zelf eens de documentatie die de banken daarvoor gebruikten. Totaal onbegrijpelijk, dus ga je af op de toelichting van de bankmedewerker. Die begreep het product zelf vaak niet eens en had bovendien de opdracht om bij elk nieuw krediet een renteswap te verkopen om zijn bonus veilig te stellen. Dus ja, uitgangspunt moet altijd zijn dat je geen producten koopt die je niet begrijpt maar hier zijn mkb-ers bewust misleid.

Frits de Vriez | 04-06-18 | 17:11 | + 2 -

De klant huurt toch ook juist een deskundige in? De bank is immers bij uitstek de deskundige partij. Die wordt er door de klant ook voor betaald om deskundig advies te verstrekken (bijv. in de vorm van provisies), dat aansluit bij de wensen en omstandigheden van de klant. Een klant wordt ook niet geacht een advies te wantrouwen. De overeenkomst van opdracht vereist dat de bank zich als een goed opdrachtnemer gedraagt en daarmee voldoet aan de bijzondere zorgplicht. De bank heeft de plicht om de klant zo volledig mogelijk te informeren over de specifieke risico's. Sterker nog, de bank dient zich er zelfs van te vergewissen dat de klant zich ten volle bewust is van de specifieke risico's. Allemaal wetten die bedacht zijn met in het achterhoofd het sterk asymmetrische kennisniveau tussen beide partijen.

Als de bank een niet-passend advies verstrekt of als ze niet eens onderzoek hebben gedaan naar de wensen en omstandigheden van de klant, dan zijn ze gewoon aansprakelijk voor de schade.

STS-121 | 04-06-18 | 19:17 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Dus een bank met een asymetrische onderhandelingspositie komt naar je toe met een product dat niet deugd en als ik als ondernemer niet de juiste vragen stel ben ik het bokje. Well played banken.

Yeohan | 04-06-18 | 09:38 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken