Nog meer onderbouwing! De overdrachtsbelasting voor buy-to-letters moet omhoog

Al een tijdje roepen we op ons goudbruine platform dat de overdrachtsbelasting voor woningen die in de verhuur gaan omhoog moet (1, 2, 3). Dat is niet alleen een bijzonder eenvoudig in te voeren en te handhaven maatregel, maar het draagt bij aan meer betaalbare woningen en een grotere schokbestendigheid van ons land in zijn geheel. Buy-to-let zorgt namelijk voor heel nare financiële risico's zegt ook De Nederlandsche Bank vandaag in het Overzicht Financiële Stabiliteit. Zo verdringen in de vier grote steden particuliere beleggers de overige huizenkopers*. Waar het aantal aankopen door starters en doorstromers daalde, steeg het aantal aankopen van particuliere beleggers. 'In het derde kwartaal van 2017 werd in Amsterdam en Rotterdam bijna een kwart van de woningen gekocht door particuliere beleggers', schrijft DNB. De starter die misgrijpt mag vervolgens de betaalbare woning huren tegen woekerprijzen*. Daarnaast kopen beleggers in de meeste gevallen zonder hypotheek (61%) en dat biedt het mooie concurrentievoordeel om zonder financieringsbehoud te kunnen bieden. De kopers die wel een hypotheek nodig hebben bieden daarom ook zonder financieringsvoorbehoud en dat is net zo begrijpelijk als onverstandig als risicovol. En dan zijn we er nog niet: de huisjesmelker zorgt juist voor extra schommelingen op de woningmarkt. Zegt DNB en wij voegen toe dat de Grote Financiële Crisis bij nadere beschouwing veroorzaakt blijkt door particuliere huizenbeleggers. Afijn, met een hogere overdrachtsbelasting voor woningen die bestemd zijn voor de verhuur (bijv. 12%) maakt de koper die gewoon ergens willen wonen (2%) zonder peperduur te huren meer kans**.

*voor iedereen in de provincie: let op de olievlek!
** ja maar particuliere beleggers zorgen voor een grotere en beter functionerende woningmarkt. Nope.

Reaguursels

Inloggen

@Defman. Inderdaad krijg je met zo'n belastingmaatregel veel spookverhuizingen. Je gaat "op papier" wonen in het door jou aangekochte huis. Of je vrouw, vriendin, of je kind. Niet in werkelijkheid natuurlijk. Je zoekt later een geschikte huurder die er echt gaat wonen. De lagere overdrachtbelasting is dan al betaald. Controle door de gemeente is er niet, want de gemeente heeft geen belang bij het innen van overdrachtbelasting. En uiteindelijk maak je alsnog zelf wel uit wat je met je geld doet.

mickey99999 | 03-06-18 | 12:07 | + 0 -

@Defman. Inderdaad krijg je met zo'n belastingmaatregel veel spookverhuizingen. Je gaat "op papier" wonen in het door jou aangekochte huis. Of je vrouw, vriendin, of je kind. Niet in werkelijkheid natuurlijk. Je zoekt later een geschikte huurder die er echt gaat wonen. De lagere overdrachtbelasting is dan al betaald. Controle door de gemeente is er niet, want de gemeente heeft geen belang bij het innen van overdrachtbelasting. En uiteindelijk maak je alsnog zelf wel uit wat je met je geld doet.

mickey99999 | 03-06-18 | 12:07 | + 1 -

De huren in de vrije sector zijn zo hoog omdat er een (grotendeels tijdelijk) tekort is aan huurwoningen aan de vrije sector. Vooral in de grote steden. Het aanbod springt daar momenteel vrij massaal op in, aangetrokken door een hoog rendement. Dat is het normale mechanisme, dat er uiteindelijk toe zal leiden dat huren weer gaan zakken naarmate het aanbod groeit. Het verhogen van belastingen leidt ertoe dat het aanbod minder snel stijgt (want het rendement daalt) waardoor huren ook hoger zullen blijven. Het is een beetje of je een hongersnood (die ook gepaard zal gaan met hoge voedselprijzen) wil gaan bestrijden door hogere belastingen op voedsel. Met dit soort artikelen gooit DasKapital z'n reputatie te grabbel...

Dr. Vigilante | 02-06-18 | 16:02 | + 4 -

Zodra het over woningverhuur, voetbal en het koningshuis gaat is bij veel Nederlanders alle ratio en rendementsdenken volkomen verdwenen. GeenStijl is daar geen uitzondering op. De woningbouwverenigingen hebben schaalvoordeel, lage koopsommen en goedkope rentes en subsidies. Nooit dividend uit betaald, geen belasting en goedkope grond gekregen van de gemeente. Toch verdienen ze slechts 150 euro per maand per woning. Particulieren hebben die voordelen niet en die moeten daar nog > 100 euro VRH van af trekken. Dat veel particulieren thans durven verhuren komt vaak door gebrek aan inzicht en angst voor inflatie door helicoptergeld van Draghi.

Met een rente van 2 procent minus belasting voordeel moet je nu eenmaal kopen in plaats van huren. Onverlet blijft dat het verhuurrendement van de verhuurder te laag is. Probeer het is. Kopen en verhuren en plaats dan uw ervaring.

maarten1959 | 02-06-18 | 15:47 | 1 | + 3 -

Dat rendement kon je wel halen, maar alleen op bepaald plekken. Voornamelijk in grote steden met goedkope woningen die je voor veel kunt verhuren. Buiten die ‘gouden’ plekken is het erg moeilijk om een goed rendement in de verhuur te halen, tenzij je het zoals pensioenfondsen op grote professionele schaal doet. Als particulier moet je in de buurt wonen, want huurders zeuren om elke kapotte lamp en dan wil je niet elke keer een dure vakman inhuren want dan heb je jaarlijks 0,0% rendement!
Nu zijn die gouden plekken zo hard in prijs gestegen dat ook daar geen goed rendement meer te halen valt....

ZwarteDag | 02-06-18 | 17:55 | + 1 -

Prachtig. Das Kapital doet haar naam en inspirator eer aan. Een door overregulering en kunstmatig ingrijpen in de economie verstoorde markt proberen te genezen door... nog meer overregulering en ingrijpen. We naaien de huurders in de vrije sector wat harder om de kopers en "sociale" huurders minder te naaien. Heb ik het zo goed samengevat, dit onzalige onzinplan dat slechts dient tot verder spekken van de staatskas?

God verhoede dat we een kunstmatig schaarsteprobleem oplossen door de oorzaken weg te nemen: lage rente door de ECB gecombineerd met monopoliseren en minimaliseren van bouwgrond en bouwvergunningen door gemeentes om maximaal te kunnen profiteren. Waardoor spaarders en beleggers weinig ander alternatief meer zien dan het maar in stenen in de vrije huursector te steken, waar een schreeuwend tekort aan is gezien de hoge prijzen. Daarnaast half (a)sociaal hurend Amsterdam en Randstad op een A-locatie laten zitten voor een appel en een ei en de klucht is compleet.

Nee, we kiezen dan liever voor een taktiek die zo oud is als de weg naar Rome. Een zondebok zoeken in "huisjesmelkers" en prijzen dicteren alsof dat van keizer Diocletianus tot aan Mugabe en Maduro ooit geholpen heeft zonder ongewenste bijwerkingen.

Wol | 02-06-18 | 12:51 | 5 | + 2 -

Dat is niet zo moeilijk hoor, Wol.

Zoals Robin Fransman (Duploman) al eens verkondigde kost een huis zoveel als mensen kunnen en willen betalen. Wanneer je op basis van een bovenmodaal inkomen kunt kiezen tussen huren voor duizend euro per maand of kopen met een hypotheeklast van 800 euro is die keuze reeds makkelijk genoeg. Een nieuwbouwhuis hoeft dus helemaal niet aantrekkelijker geprijsd te worden voor deze doelgroep en als de gemeente met een kleiner aandeel genoegen neemt pakt de projectontwikkelaar dan ook gewoon het verschil, want jij betaalt het toch wel.

Pierre Tombal | 02-06-18 | 14:21 | + 3 -

Pierre Tombal | 02-06-18 | 14:21 | + 1 -
Klinkt op zich aannemelijk, net zoals men zegt dat de hoeveelheid die men kan lenen de huizenprijs bepaalt, maar vraag me af of dat echt 100% opgaat. Om maar even anekdotisch bewijs te leveren: ik heb zelf ook geen huis gekocht met maximale lening. En als ik het me zou kunnen veroorloven een bouwkavel te kopen, kijk ik niet alleen naar toplocaties in de Randstad. Dus een zekere mate van (gemankeerde) concurrentie is er denk ik wel.

Wol | 02-06-18 | 17:02 | + 0 -

Eh, jahaaa. Ik heb ook niet direct maximaal geleend. Ik hou namelijk ook graag wat meer financiële armslag aan en dat kwam best goed uit omdat toen zich enigszins onverwacht nog kinderen aandienden de kinderopvang zelfs meer dan de hypotheek bleek te kosten. Dat konden wij dus gewoon betalen zonder aan onze spaarcenten te hoeven zitten.

Waar het hier vooral om gaat is dat wij in dit land behoorlijk gemasseerd worden in ons idee wat een acceptabele prijs is voor wonen. Als student betaal je zo 400 euro per maand voor een kamer van 10m2 en heb je dus sowieso al geen referentie van wat het zou mogen kosten. Heb je een start kunnen maken in de sociale huur dan zit je qua idee al ergens tegen de 600 euro voor drie of vier kamers op 65m2. Wanneer je dan voor het blok wordt gezet dat je niet meer in de sociale huur terecht kan kom je dan ook al snel op het idee dat je voor 800 euro per maand hypotheek (plus ~200 euro VVE/onderhoud en belastingen) toch zeker wel 100m2 terug moet krijgen. En als je er dan 110m2 of zelfs 120m2 voor terugkrijgt is een kinderhand meestal wel gevuld.

Pierre Tombal | 02-06-18 | 20:17 | + 1 -
▼ 2 antwoorden verborgen

'Bouwen' is 1, 'reguleren' is 2. Laten we gewoon eens stoppen met dat gelul over 'vrije markt' als we het hebben over woningen (of over de meeste andere platformen voor vraag en aanbod eigenlijk) want die is er niet. Er is GEEN homogeen product, er is GEEN transparante prijs, er is GEEN vrije toe- en uittreding... Wat er wel is, is een situatie waarbij de partijen die al een huis hebben (de haves) of die veel cash hebben (de haves) een buitensporig gunstige positie over de 'not haves', en dat is een situatie die zonder overheidsingrijpen alleen maar versterkt wordt, tenzij er een regulering plaats vindt. Wat de overheid kan doen, is - buiten het verbieden van het bezitten van een huis waar je niet zelf 10 maanden per jaar verblijft, tenzij je dat huis langdurig onderverhuurt - bijvoorbeeld het verschil tussen 'sociale huur' en 'vrije huur' deels opheffen en voor ELKE verhuurde woning via een puntensysteem en het beschikbare salaris de huur vaststellen. Wat de overheid ook kan doen, is het voor expats minder aantrekkelijk maken om hier heen te gaan. Dat scheelt weer op de markt.

Pierre Tombal | 02-06-18 | 13:57 | De regering mag van mij ook meer draconische maatregelen nemen tegen speculatie. Onteigening van overtollig eigendom.

Ah! Gesproken als een ware communist. Of ben jij wellicht meer van die man iets minder ver naar het oosten? Die onteigende ook uitsluitend het deel van de bevolking dat als het rijkst te boek stond.

Pierre Tombal | 02-06-18 | 14:30 | + 3 -

@ [email protected] Zo dan, woont u in Havanna aan de Waal of toevallig in Amsterstalindam? Overregulering werkt (referentie " zie woningmarkt"} gewoon niet! Zou eerder de grens van € 710,- met betrekking tot de "sociale" huur willen verlagen tot €450.-, wijs deze markt verplicht alleen toe aan woningbouwverenigingen. Laat de markt boven de 450,- open en moet je eens kijken hoeveel er particulier bijgebouwd wordt. De huren zullen vanzelf dalen, ( meer kwaliteit, meer aanbod)! De wal keert dan het schip vanzelf.

SolidRock | 03-06-18 | 09:16 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

En wat als we de eigen bevolking eens prioriteit gaven bij woningtoewijzing? Belastingen hebben we al genoeg, daar hebben we niet meer van nodig. De voor starters betaalbare woningen zijn meestal in de kansenwijken en daar wil niemand meer wonen. De vraag is wat de nieuwe groeikernen gaan worden waar nog wel veilig en plezierig gewoond kan worden.

Frau Merkel | 02-06-18 | 10:25 | 1 | + 1 -

Dat heeft geen zin zolang je niet de basis oorzaak aanpakt: een nog immer groeiende bevolking in een overbevolkt land. De immigratie moet naar NUL, niet vanwege moslims etc maar simpelweg omdat NL het Europese land is met de verreweg de hoogste bevolkingsdichtheid die op het punt staat om onder die bevolkingsdruk te imploderen.

ZwarteDag | 02-06-18 | 13:03 | + 6 -

Eerst is het een probleem dat er geen verhuurmarkt is voor mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huur.

Daarna zijn er beleggers die in dat gat in de markt springen, en dan is dat weer een probleem?!? Moeten die huurders maar na de echtscheiding samen blijven wonen? Moeten studenten na hun bul maar op kamers blijven? Moeten jonge arbeiders maar op zolder bij papa & mama?

Het is niet alsof die woningen door beleggers gekocht worden voor leegstand.

Dit marktmechanisme laat keurig het echte probleem zien. Een tekort aan betaalbare woningen. Of het nu koop of huur is. Een tekort dat we voorlopig gaan houden, omdat er een tekort aan bouwvakkers en installateurs is.

Terwijl de politici zitten te zwammen over nog milieuvriendelijker en aardgasloos bouwen, missen we al vier muren, een waterleiding en de elektra.

Tijdens de recessie was Bob de bouwer Jan met de korte achternaam, en nu betaalt iedereen de rekening. De nieuwe generatie dakloos met een studieschuld. Top geregeld.

Feynman | 02-06-18 | 09:16 | 4 | + 21 -

Het is meer dat heel Nederland op de centen zit, voor zover de overheid ze daarvan niet beroofd heeft. Eerdere generaties hadden helemaal geen probleem om honderd gulden per maand extra te betalen om naar een veel groter huis door te schuiven. Hedendaagse generaties hikken tegen de extra kosten op, hetgeen deels terecht is omdat de overheid die veel hoger heeft gemaakt (o.a. via beperking aftrek tot 30 jaar) en ook met hun vingers in onze huishoudelijke beurs zit met overprijsde verplichte verzekeringen en `groene` heffingen, maar grotendeels toch ook neerkomt op centenneukerij. Het gevolg is te weinig doorstroom en dat heeft op zijn beurt weer als gevolg dat er een tekort aan de onderkant van de markt ontstaat.

Meer goedkope woningen bouwen is geen oplossing. Daarmee transformeren we onze maatschappij alleen maar meer richting een nieuw soort DDR. Mensen moet weer een economisch perspectief krijgen om door te kunnen en willen schuiven naar duurdere woningen. Dus kom op mensen, stem eens een keer op een normale partij en maak een einde aan vijftig jaar wanbeleid.

Pierre Tombal | 02-06-18 | 10:20 | + 1 -

Het is weer Feyn man! Hamer, nagel, raak!

@Pierre Tombal | 02-06-18 | 10:20
Je hebt het hier over passief stemvee he? Die door de MSM handlangers elk jaar het idee erin gepropt krijgen dat ze elk jaar er iets bij krijgen terwijl ze elk jaar meer worden beroofd. Wat dat betreft de ideale staatspropaganda waar Goebels nog iets van kan leren.
In landen wat het overduidelijk minder goed gaat faalt deze staatspropaganda en worden ze weggestemd (UK, AT, IT, PL, HO). Deze landen worden vervolgens door supra nationale organisaties zoals de EU onder de duim gehouden via financiele onderdrukkingsmechanismes zoals staatsleningen. De oude elite daar heeft de leningen uitgegeven en nu zit de nieuwe anti-EU elite met die erfenis. Dezelfde erfenis die nu gebruikt wordt om de ‘afvallige’ landen weer in het gareel te persen. PL en HO zijn als een junkie verslaafd gemaakt aan EU subsidies en worden op die manier weer in het gareel geperst.
Deze onderdrukkings mechanismen beginnen echter steeds meer te kraken en in het geval van de UK hebben in het geheel gefaald. Van het UK wordt nu een voorbeeld gemaakt om te voorkomen dat andere landen die daar gevoelig voor zijn, lees de grotere EU netto betalers, af te schrikken. Dat zou bij de grootste netto betaler per hoofd niet werken, vandaar dat de haagse linkse elite met bovengemiddelde extra middelen worden bestookt zoals VP baantjes zoals die dikke pvda pad nu heeft.
Anders waren we allang uit de EU uitgetreden en in de EER gaan zitten

ZwarteDag | 02-06-18 | 12:50 | + 3 -

Zoals al vaker gezegd, NL kan beter uit de EU treden en in de EER gaan zitten samen met Noorwegen, Ijsland en Zwitserland. In de EER heb je net zoals nu (als klein land) niets te zeggen, dus dat is geen verandering. Je hebt wel alle voordelen van de EU, maar niet meer de nadelen. De afdracht halveert dan ook, voor iets meer dan 2 miljard per jaar netto ben je dan EU lid met alle voordelen maar niet de nadelen (Euro die op ontploffen staat, IT die de Euro/EU onder grote druk zet, etc),
De ENIGE reden dat dit niet gebeurt heet (s)linkse Rutte en zijn debielen club.
De EER is eigenlijk de oude EU, een toestand die eigenlijk prima was (achteraf) en het maximaal haalbare binnen een verdeeld Europa.
Let wel, ik ben PRO-EUROPA maar ANTI-EU. Ik vind het prima om op Europese schaal samen te werken, maar NIET op verplichte basis. Zaken als buitenland beleid, handelsafspraken, gemeenschappelijke markt, etc, kunnen prima door de EU oude stijl worden afgehandeld. Daar hebben we geen EU regering voor nodig (want die bestaat nu defacto ook niet).

ZwarteDag | 02-06-18 | 13:00 | + 7 -
▼ 1 antwoord verborgen

Klinkt leuk zo'n belastingverschil, maar dan krijg je natuurlijk gewoon spookverhuizingen. Ga je er als koper op papier zelf een paar weken wonen en daarna weer verhuren. Ik zie niet in hoe een gemeente dit adequaat en continue kan controleren. Misschien is een betere stap het verplichten van een 6 weekse wachtperiode voor gunning van de woning, op die manier heeft een hypotheekaanvrager wat meer kans. Ook lastig te controleren, maar daar kan vast een makelaar of notaris iets in betekenen. Of gewoon standaard alle niet-natuurlijke rechtspersonen het hoge tarief laten betalen, de grote huisjesmelkers werken allemaal toch via een bedrijf dat nog veel meer andere belastingvoordelen heeft ten opzichte van een particulier. Op die manier wordt de kleine belgger wel in staat gesteld te investeren, maar wordt het economisch risicovoller als er meer huizen in het portfolio komen. En dan de final thought: de kosten zullen waarschijnlijk gewoon doorberekend worden, want je stopt niet met een bedrijf vanwege een halfbakken fiscale maatregel. Dus in bovenstaande oplossingsrichtingen verplaatst het bezit zich enigszins richting particulieren, maar de prijzen zullen waarschijnlijk gelijk blijven of licht stijgen.

Defman | 02-06-18 | 08:38 | + 3 -

Typisch nederlands. Overheids falen corrigeren met belastingen. De makkelijke oplossing voor talent- en visieloze bestuurders met een korte termijn blik.

Yeohan | 02-06-18 | 08:33 | 2 | + 17 -

Inderdaad. Dubieus standpunt voor een redacteur hier. Belasting-boete is in zijn algemeenheid symptoombestrijding. Beter iets doen als huurprijs maximeren, dan wordt het niet meer rendabel voor de speculant en blijven de ouders die het doen voor hun kinderen over.

melissa3 | 02-06-18 | 09:23 | + 1 -

Van Wensen identificeert zich duidelijk niet alleen met Das Kapital maar ook met de schrijver ervan. Elke "misstand" kan en moet door de overheid middels belastingmaatregelen worden aangepakt. Ik heb nog wel wat suggesties:
- Hogere overdrachtsbelasting als je het huis gaat verhuren (want zielug voor kopers dier er willen gaan wonen)
- Hogere overdrachtsbelasting als je zelf in het huis gaat wonen (want zielug voor huurders)
- Hogere overdrachtsbelasting als het huis in een stad staat (want schaarste)
- Hogere overdrachtsbelasting als het huis op het platteland staat (want schaars groen)
- Hogere overdrachtsbelasting als het huis een garage heeft (want autobezit moet worden ontmoedigd)
- Hogere overdrachtsbelasting als het huis geen garage heeft (want dan wordt auto op straat geparkeerd)
- Hogere overdrachtsbelasting als ...

Zullen we het maar gewoon samenvatten als ALTIJD ALLE belastingen voor IEDEREEN omhoog?

Magnum Force | 02-06-18 | 10:55 | + 3 -

Wat als je zelf naar het nieuwe huisje verkast/doorgroeit, en je je oude woning gaat verhuren?

Harry Turtle | 02-06-18 | 01:19 | 3 | + 1 -

Zal wel een termijn van twee jaar aan hangen ofzo. Je bent, vooral in Amsterdam, helemaal getikt als je die fijne starterswoning verkoopt om door te stromen, die moet je dus never nooit weg doen, maar verhuren. Beur je zo het equivalent van een minimumloon of zelfs meer aan in huur. Zonder daar ook maar wat voor te doen.

Klapband1408 | 02-06-18 | 02:36 | + 1 -

@ Klapband1408 | 02-06-18 | 02:36 | + -1 -
Of je verkoopt je starterswoning in A'dam voor een half miljoen en koopt in.. Tuitjenhorn ofzo een vrijstaande woning voor 250, zet 250 weg op de spaar of in aandelen en ga dat hele gezeik met huurders uit de weg.
Werk zat in Schagen of Alkmaar, dus A'dam heb je niet meer nodig.

de_tyvus | 02-06-18 | 07:23 | + 6 -

de_tyvus | 02-06-18 | 07:23 |
Geen enkel (ik herhaal: geen ENKEL) persoon met een hartslag wil vrijwillig in het met kranten dichtgeplakte Alkmaar of Schagen wonen

En als er nou eens gewoon veel meer bijgebouwd zou worden, zou dat de problemen ook niet oplossen? Meer aanbod als vraag lijkt me, voor betaalbare prijzen, wenselijk.

DolfWeerwolf | 02-06-18 | 01:18 | + 6 -

Die 12% overdrachtsbelasting zal dan zorgen voor nog hogere prijzen in de verhuur. Geld moet toch ergens vandaan komen.

DrOetlul | 02-06-18 | 00:12 | 1 | + 13 -

Denk eerder dat het resulteert in 10% lagere biedingen van beleggers op woningen. Komt dus uit de zak van de verkoper. Meeste particuliere verhuurders vragen al zoveel als dat de markt ze kan bieden.

Klapband1408 | 02-06-18 | 02:39 | + -2 -

‘In geouwehoer kun je niet wonen’ zei een befaamd voormalig A’damse wethouder. Bouwen met die handel ipv flankerende maatregelen die de oorzaak van het probleem slechts verhullen.

Berlina | 01-06-18 | 23:23 | + 3 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken