Pensioenfonds mag uw gemekker over duurzaam beleggen gewoon negeren

Grom!
Grom!

Tijdje terug berichtten we al over een proefballonnetje van Steven van Weyenberg (D66): huidige en toekomstige gepensioneerden moeten meer inspraak krijgen in het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Want, zo denkt Van Weyenberg, dan gaan we meteen stoppen met prettig renderende maar o zo perfide beleggingen, zoals in de tabaksindustrie, wapenhandel en andere narigheid. U zou namelijk best bereid zijn pensioen in te leveren voor een duurzamer beleggingsbeleid. We hadden toen al onze bedenkingen bij dit idee, maar nu ligt er een heuse internetconsultatie met wetsvoorstel en memorie van toelichting. Hoewel het idee verder  best sympathiek is, tuigt Van Weyenberg hier een papieren tijger op. Allereerst de rechtvaardiging voor deze exercitie. Van Weyenberg gebruikt onder ander een onderzoek uit 2015 waaruit zou blijken dat iedereen en zijn moeder wil dat zijn pensioenfonds lekker groen moet beleggen. Dat onderzoek recenseerden wij destijds en we gaven het slechts een halve ster, voor de moeite. Wat betreft de initiatiefwet van Van Weyenberg komen wij niet veel verder. Zo krijgen het verantwoordingsorgaan (VO, uweetwel) danwel belanghebbendenorgaan (BO, net iets anders) van een pensioenfonds adviesrecht bij beslissingen over het beleggingsbeleid. Poeh poeh. Een andere mogelijkheid is dat het Vo het bestuur vraagt of het Bo het bestuur opdraagt om in gesprek te gaan met bepaalde bedrijven over het meer in lijn brengen van de bedrijfsvoering met de wensen van de deelnemers. Dat is een aanpak waar we meer voor voelen (een pensioenfonds kan als actief aandeelhouder invloed uitoefenen op een bedrijf), maar daar hebben we verder geen initiatiefwetje voor nodig dat alleen adviesrecht regelt. Door de wijziging kunnen deelnemers er voor zorgen dat hun wensen en belangen beter weerklank vinden bij het pensioenfondsbestuur en in het beleggingsbeleid. Wij dachten altijd dat de grootste wens en het belangrijkste belang van de deelnemer een degelijk en toekomstbestendig pensioen was. Nou goed, u mag zelf nog tot 25 juni uw mening over het wetsvoorstel kenbaar maken (is ook een soort van adviesrecht). 

Reaguursels

Inloggen

Vraag ook even aan die gepensioneerde jammeraars of ze van indexatie willen afzien in ruil voor groene beleggingen.

Raider Twix | 28-05-18 | 22:02 | + 5 -

Pleur gewoon alle pensioengeld op 1 bsn gekoppelde rekening. Spaar van dat geld automatisch 50% en koop van mandjes van 10% (obligaties/fondsen/etc. door zeg 3 pensioenfondsen.) Bij 65/66/67 net wat je wil, krijg je alles uitgekeerd in 10 jaar, bij overlijden is het voor de erfgenamen.

anti overheid | 28-05-18 | 21:44 | + 0 -

Pensioenfondsen hebben niet als taak hun geld te verliezen aan linkse hobby's. Hun taak is renderen en uitkeren.
Oh wat erg zeg, investeren in wapens; defensie en politie hebben wapens nodig.
Ik zit niet te wachten op een pensioenfonds dat de wereld beter wil maken. Ik zit te wachten op goede uitbetalingen. Doe ik daarna zelf wel iets aan goede doelen.

marjen | 28-05-18 | 21:20 | + 12 -

Ik was ook deelnemer in een pensioenfonds, mijn geld staat daar nog en ik wil gewoon het hoogste rendement. Ik ruik hier een foponderzoek gefinancierd door de milieumaffia. Dezelfde club die mijn huis van het gas wil, waardoor ik nu weer een open haard heb.

accijnstoerist | 28-05-18 | 20:49 | 1 | + 7 -

Heeft u als alternatief ooit een LPG flessengas kook en verwarmingsinstallatie met automatische lege gasfleswisselaar overwogen?

TriestGeval | 29-05-18 | 00:36 | + 2 -

"U zou namelijk best bereid zijn pensioen in te leveren voor een duurzamer beleggingsbeleid"
Ik kan mij niet herinneren dat dhr. Van Weijenberg mij benaderd heeft over mijn mening in deze kwestie.

EefjeWentelteefje | 28-05-18 | 19:20 | + 8 -

Ik hoef geen extra inspraak als er maar voldoende rendement wordt gehaald .

elevator | 28-05-18 | 19:17 | + 8 -

Prima dat deelnemers inspraak hebben hoe hun pensioenpremie wordt belegd. Het is immers hun uitgesteld loon. Nóg beter is als deelnemers vrije keuze hebben bij het uitzoeken van een pensioenfonds. En kunnen overstappen, net als bij zorgverzekeraars.

H. Caulfield | 28-05-18 | 19:15 | 1 | + 13 -

Hoewel ik uw wens voor een vrije keuze deel: anders dan bij zorgverzekeraars vervalt de verplichting van een pensioenfonds niet na een boekjaar. De opbrengsten voor een pensioenfondsen zijn het hoogst voor inleggers van 25 en het laagst voor mensen die hun premie op hun 65e komen brengen. Daarnaast zijn pensioenfondsen het product van hun doelgroep (bijvoorbeeld ambtenaren of bouwvakkers) en hebben dan ook met de gegeven duratie van hun gerechtigden te dealen.

Voireaton | 28-05-18 | 23:12 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken