Het bonnetje. Dichtdraaien gaskraan kost dik miljard euro vanaf 2022

Dat het dichtdraaien van de Groningse gaskraan een dure grap gaat zijn is bekend. Meer details over het kostenplaatje vinden we in de Voorjaarsnota - een update over de overheidsfinanciën in het lopende begrotingsjaar - die MinFin Wopke Hoekstra deze maandagmorgen naar buiten heeft geknald. Komen ze.

Het kabinet baseert al deze ramingen op de meest recente 'huidige inzichten'. Meer tekst en uitleg krijgen we op Prinsjesdag, maar dit jaar verwacht de coalitie €150 miljoen minder aan gasbaten en daarbij reserveert deze vanaf dit jaar €200 miljoen voor 'het toekomstperspectief voor Groningen, de (mogelijke risico’s bij) publiekrechtelijke afhandeling van schademeldingen en de versterkingsaanpak, de organisatiekosten, als ook met de lopende onderhandelingen met Shell en Exxon over het gasgebouw.' De gederfde gasinkomsten lopen in 2022 netjes op tot €900 miljoen en zo resteert dan een kostenpost van €1,1 miljard. Hoe vangt de staat dit op? 

Stukje onderuitputting

Wel, in het regeerakkoord (pagina 20) heeft Rutte III de wereld laten weten dat het de nadelige budgettaire gevolgen van het kappen met de gaswinning onder het kopje uitgaven plaatst - dat daar bezuinigingen tegenover moeten staan dus, zodat Nederland minder hoeft bij te lenen en de staatsschuld behapbaar blijft. Maar uit de Nota blijkt dat een extra bezuinigingsronde niet nodig is want er zijn meevallers 'en onderuitputting' bij met name Volksgezondheid en Sociale Zaken. Zo is er het plusje van €350 miljoen door lagere uitgaven aan geneesmiddelen, zijn er minder AOW-gerechtigden dan verwacht (€95 miljoen) en is de overheid €100 miljoen minder kwijt dan verwacht aan huurtoeslag door 'lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling' (meer technische details hierzo). Daarmee past deze oplossing in de algehele positieve teneur die binnen het Rijk bestaat over dit onverminderde positieve beeld. Sluiten wij af met twee kanttekeningen: tegenvallers zijn er ook zeker, bijvoorbeeld door meer leerlingen en studenten (€200 miljoen) en meer gebruikers van de kinderopvang (€80 miljoen) dan gedacht. En ook wordt nog maar eens duidelijk dat het ergste nog moet komen qua gemiste gasinkomsten. Maar da's een zaak voor het volgende kabinet.

Reaguursels

Inloggen

We willen allemaal minder gratis geld (dichter bij gratis geld dan gas kom je niet) en tegelijkertijd minder werken. Iemand gaat dus meer moeten doen voor minder en dat zullen waarschijnlijk de toekomstige generaties zijn. Gelukkig werken de jongeren van nu al harder dan hun ouders en zijn ze beter ingesteld op de concurrentie met de rest van de (steeds slimmere) wereld. Dan hebben we misschien een kans dat Nederland een welvarend toplandje blijft.

Voireaton | 28-05-18 | 23:38 | + -1 -

Mooi. Dat verrekenen we wel met Brussel.

Frau Merkel | 28-05-18 | 20:29 | + 0 -

Als ze nu gewoon de gebouwen verstevigen dan wel herbouwen, dan kan men gewoon doorgaan met het oppompen van het Groningse gas. De aardbevingen zijn dan immers minder erg, als je weet dat je veilig bent in je huis. Je ziet dan als bewoner wellicht de lampen aan het plafond even slingeren en mogelijk een kopje uit de kast op de grond kapot vallen. Maar dat is het dan. Tenminste, dat ik mijn gedachte erover. Maar misschien zie ik het te simpel.

kweethetooknietbeter | 28-05-18 | 15:21 | 7 | + 0 -

Doorgaan met gaswinning en elke inwoner van het bevingsgebied elke maand e1.000 netto geven... Protesten smelten dan weg per seconde...

ZwarteDag | 28-05-18 | 20:13 | + 0 -

@Wol | 28-05-18 | 16:49 - Nee flapdrol, Groningers krijgen helemaal niks voor wat in de bodem zit krachtens de mijnbouwwet. Niets voor het gas, niets voor het zout. Net als Limburgers trouwens, die krijgen daar ook niks voor. Of misschien zeg ik het niet helemaal goed, want elke paar jaar staat er een hufter op die kernafval in de zoutcavernes wil dumpen of CO2 in "uitgeputte" gasvelden (zijn niet uitgeput, zit nog gas in dat waardeloos wordt als je er CO2 bij stopt).

Verder is het be-eindigen van de gaswinning in Groningen niet alleen ingegeven door klachten over aardbevingen maar ook vanwege de klimaatdoelstellingen. En natuurlijk de strategische afweging dat gasreserves in de grond in de toekomst een belangrijke stok achter de deur kunnen zijn als Rusland bijvoorbeeld dreigt geen gas meer te leveren.

Huisregelneef_III | 28-05-18 | 20:24 | + -1 -

Huisregelneef_III | 28-05-18 | 20:24 | + -1 -
Dat ze dat nu niet krijgen, wil niet zeggen dat we dat niet kunnen veranderen, toch?

En zodra de gasvelden wel uitgeput zijn, mits voldoende veilig, heb ik geen enkel bezwaar als we CO2 of kernafval opslaan in lege gasvelden. Wat ik hierboven al betoogde: 100% veiligheid of nul risico bestaat niet in het leven. Of hoogstens tegen een hele hoge prijs zowel financieel als qua vrijheid.

Denk niet dat de motivatie van de overheid tot het stoppen van de gaswinning iets te maken heeft met een strategische reserve. Ze hebben ze opbrengsten ook niet strategisch geïnvesteerd zoals Noorwegen.

Klimaatdoelstellingen kun je ook op andere manieren bereiken i.p.v. dogmatisch alle fossiele brandstof uitbannen. Zoals bijvoorbeeld CO2-afvang in wat voor vorm dan ook. Of je dat nu doet met het opslaan in planten die je ergens opbergt, chemisch uit de lucht scrubt of in de vorm van afvang bij de energiecentrale.

Hoe laat ik liever aan de experts en bedrijven over om de meest efficiënte manier te vinden, via macromaatregelen zoals de belastingen verplaatsen naar CO2-inhoud van brandstof die we produceren\importeren en een teruggave voor het uit de lucht halen ervan, ongeacht hoe. Geen planeconoompje spelen die dicteert hoe we energie moeten produceren, want daar is de overheid doorgaans niet bijster goed in...

Wol | 29-05-18 | 09:16 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat kan dan mooi gefinancierd worden met de herinvoering van de dividendbelasting.

obominotie | 28-05-18 | 14:54 | + 6 -

GL en kornuiten weten met gemak de diepste pockets te vinden

Ervaringsdeskundige | 28-05-18 | 14:51 | + 1 -

Gaat nog wel meer kosten. Een niet onaanzienlijk deel van het gas wordt namelijk gebruikt om (zogenaamd CO2 vrije) elektriciteit op te wekken en (zogenaamd CO2 vrije) stadsverwarming te laten werken. Dat zal nu duur ingekocht moeten gaan worden.

Pierre Tombal | 28-05-18 | 14:43 | 3 | + 2 -

Valt wel mee. Want nu het warmer is in Nederland hoeft Nederland minder te stoken. Dus, dat heft elkaar weer op.

kweethetooknietbeter | 28-05-18 | 15:24 | + -1 -

Gas verstoken om stroom op te wekken is dan ook pure verkwisting. Dat gaat op termijn goedkoper met zon en steenkool (geen wind of biomassa!!). Het is ook van de gekke particulieren straks verplicht af te sluiten van het gas voor het klimaat (Parijs, jeweetzelluf), terwijl het leeuwedeel van het gas wordt verstookt door de industrie en energiebedrijven, die vrolijk door mogen stoken. Het enige wat we daarmee bereiken is dat er nog meer groene stroom nodig zal zijn, terwijl we nu al ver achterlopen op onze eigen toch al weinig ambitieuze doelstellingen.

Huisregelneef_III | 28-05-18 | 20:05 | + 0 -

jawel, maar het probleem is dat gasgestookte centrales de enigen zijn die snel genoeg kunnen schakelen om variaties van `groene` bronnen op te kunnen vangen. Hetgeen met het huidige aandeel van ~2% uit zon en wind nog niet echt heel problematisch is, maar in principe moet je dus minimaal een gelijke capaciteit aan gasgestookte centrales als backup achter de hand houden. En onderhouden natuurlijk. Kost een godsvermogen die malle hobby's.

Pierre Tombal | 29-05-18 | 13:53 | + 0 -

Hmmm.. Een miljard... waar kunnen we dat vandaan halen?
Hé, een mooi moment om de dividendbelasting weer uit het vet te halen!

DeDatumEnTijd-> | 28-05-18 | 14:39 | + 6 -

Het versneld dichtdraaien is gewoon een kut-trucje. De overheid verandert tijdens het spel weer de regels (voor Shell in dit geval), die vervolgens weer de kont tegen het krib kan gooien en dus weer de fatsoenlijke afhandeling van gaswinningsschades in Groningen op de lange baan kan schuiven.
Voor meer dan 100 miljard uit de grond gepompt, over de balk gegooid aan linkse hobby's, en het vertikken om de bevolking die er onder lijdt schadeloos te stellen. En manier waarop is echt elke schaamte voorbij.

De enige troost in dit hele verhaal is dat Groningen zelf altijd zeer fanatiek (extreem) links gestemd heeft, en de ellende dus voor een deel over zichzelf heeft afgeroepen.

TheEgg | 28-05-18 | 14:30 | 1 | + 18 -

De regels deugen ook niet. De NAM (lees: Shell en Exxon) hebben een concessie gekregen om gas te winnen "zolang dat economisch rendabel is". Vervolgens is 50 jaar lang iedereen kapot gemaakt die durfde te beweren dat gaswinning überhaupt tot schade kon leiden. En nu durven ze ook nog compensatie te vragen?

Verder is het rechts Nederland, de werkgeverslobby, die de immigratietrein op de rails heeft gezet met hun gastarbeiders.

Nogal kinderachtig om nu de schuld te geven aan Groningen terwijl de beslissingen in New York (Exxon) en Den Haag (Shell) zijn genomen.

Huisregelneef_III | 28-05-18 | 19:22 | + 1 -

Dus een miljard minder uitgeven aan linksche hobbies en ambtenaren, oh wacht....

Zatkniss | 28-05-18 | 13:45 | 3 | + 12 -

Precies wat ik ook dacht. Lekker besparen op gesubsidieerd dansen op omgevingsgeluid, pindakaasvloeren en eekhoornbruggen. Maar ik vrees dat we met z'n allen (in ieder geval vooral de bezoekers op deze site lijkt me) naar de 82% schaal gaan. Die lui met x keer modaal hebben zullen boeten, hoe durven ze met al hun "hard werken" en "buffers opbouwen voor economisch mindere tijden".

LaCroix | 28-05-18 | 13:53 | + 11 -

Stukje uit 2010 toen het nog niet zo een hot topic was. Overigens is de immigratie nu 6x hoger. Daar zit je echte kostenpost. Daarnaast heb je ook nog kosten van WW en bijstand van de generaties erna die niet evenredig aan het werk zijn ten opzichte van de inheemse populatie. Kortom erg duuuuuuuuuur.

DEN HAAG - De immigratie van niet-westerse allochtonen kost de Nederlandse samenleving 7,2 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek dat economisch onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft gedaan. Nyfer baseert de berekening op een jaarlijkse netto-instroom van 25.000 immigranten en eenzelfde aantal nakomelingen.

kruz | 28-05-18 | 20:07 | + 2 -

@kruz
Dat PVV onderzoek mag je niet eens een onderzoek noemen. Dat was in 2010 ook al bekend.

Immigratie is overigens wel een grote kostenpost, dat klopt.

argumentumadpopulum | 29-05-18 | 12:13 | + 0 -

Dus een miljard minder uitgeven aan linksche hobbies en ambtenaren, oh wacht....

Zatkniss | 28-05-18 | 13:45 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken