Man wil hoer op kosten van de staat. Lukt dat?

Ieder mens heeft zijn behoeften. Dus ook een rolstoelafhankelijke man van 50 jaar. Daarom heeft hij op 12 juli 2016 bij de Limburgse gemeente Peel en Maas een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor seksuele begeleiding/ondersteuning op grond van de Wmo 2015. Met andere woorden: hij wil een hoer aan huis op kosten van de staat. De Wmo of Wet maatschappelijke ondersteuning is in het leven geroepen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De Wmo wordt uitgevoerd door de Nederlandse gemeenten en vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet de basis van ons zorgstelsel. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te helpen door het aanbieden van huishoudelijke hulp of aanpassingen aan het huis. Dit alles wordt bekostigd door belastinggeld en eigen bijdragen. Deze zak met geld wordt door de overheid beheerd en aan de gemeenten uitgekeerd via een speciaal gemeentefonds. Goed, de man in kwestie wil dus geen schoonmaakster of een traplift, hij wil bonken. Zijn aanvraag wordt door de gemeente afgewezen. Die stelt namelijk dat de problemen die de man zegt te ondervinden om aan de gestelde *kuch*kuch*kuch behoefte toe te komen 'geen beperkingen zijn in de zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie' zoals die zijn bepaald in de Wmo 2015. Hierop gaat de man in beroep.

Hij zegt dat de betreffende handelingen vallen onder het verrichten van 'algemene dagelijkse levensverrichtingen'. Om deze te verrichten is hij volkomen afhankelijk van derden en dus is er van zelfredzaamheid geen sprake. Bovendien haalt hij een rapportage van een seksuoloog Sauren aan waarin geconcludeerd wordt dat 'seksuele behoeften en de bevrediging daarvan als volkomen normaal gezien moeten worden'. Tenslotte verwijst de man naar de Memorie van Toelichting (MvT) van de Wmo. Daarin staat het van belang is dat mensen met een beperking zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet te participeren en deel te nemen aan het dagelijks leven. Dus zegt de man, 1+1= 2. Ieder ander komt ook aan zijn trekken, dus ik ook. En aangezien de Wlz geen prostitutievoorziening kent, moet de Wmo dat gat opvullen. Gaan we door naar de rechter. 

Ontspanning en sociaal contact

Die bekijkt heerlijk droog wat er wordt verstaan onder dagelijkse levensverrichtingen die van belang zijn voor de zelfredzaamheid. 'In en uit bed komen, aan- en uitkleden, bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, lichamelijke hygiëne, toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen innemen, ontspanning en sociaal contact.' U ziet het, hier staat van rampetampestein niet tussen. 'De door eiser overgelegde rapportage van Sauren -waarin eisers behoefte en ervaren problemen worden beschreven- maakt het voorgaande niet anders.' En de MvT biedt ook al geen soelaas. Een hulpbehoevend mens in staat stellen tot het ontmoeten van mensen en het onderhouden van contacten staat niet gelijk aan het aanbieden van een hand- en spandienst. De afwijzing van de gemeente blijft dus staan. Weet u dat ook weer. Seks is geen (dagelijkse) levensbehoefte. Althans niet volgens de Wmo. 

Reaguursels

Inloggen

Lijkt me toch relatief peanuts zo'n hoer. Een maand lang reet afvegen en in je 24 uurs luier liggen kost 1000en euro's (belastinggeld), een blowjob misschien 50 euro? Dus gewoon doen, misschien crowdfunden anders?

Kane | 24-05-18 | 16:43 | + 0 -

Die hoeren kun je toch gewoon uit de PGB betalen? Het is een kwestie van prioriteiten stellen wat je met dat budget doet

namensmijnhond | 23-05-18 | 21:35 | + 3 -

Ach, het is misschien belachelijk maar ik gun die man zijn verzetje wel. Ben wel van mening dat je het zelf moet betalen. Hoeft niet veel te kosten, de gemiddelde man van 50 moet ook doen met een lelijk, ietwat dik mormel. Zeker in Limburg.

B&W | 23-05-18 | 20:06 | 1 | + 6 -

Wat doe je daar dan nog? Er zijn, zeker wat vrouwen aangaat, veel betere plekken op deze aardbol...

Poekieman | 24-05-18 | 10:22 | + 0 -

Een hoer aan huis? Bedoelt hij dat hij wil trouwen? Dat mag toch iedereen?

Nonkel Frituur | 23-05-18 | 20:01 | + 3 -

Ach, tegen de tijd dat hij het voor elkaar krijgt om dit vergoed te krijgen heeft hij allang de pijp aan Maarten gegeven. Want zo lopen de hazen in onze rechtspraak. 10 jaar ben je zomaar bezig met rechtszaken.

Vespucci | 23-05-18 | 19:59 | + 1 -

Eind negentiende eeuw, in het Victoriaanse tijdperk, was het een taak van de geneesheren om gegoede dames aan een orgasme te helpen (het had toen een geneeskundige term). Om dit handwerk te automatiseren, werd de stoomvibrator uitgevonden. Ik zou niet weten wat er intussen veranderd is; de man heeft gewoon recht om van zijn spanning afgeholpen te worden. Dat recht moet officieel worden benoemd.

KlaasGoudsekaas | 23-05-18 | 18:18 | 3 | + 3 -

Misschien mag hij uw stoommasturbator een keer lenen?

gestoptmetroken | 23-05-18 | 19:27 | + 1 -

Die geneeskundige term was "hysteria".

issieookweer | 23-05-18 | 23:06 | + 0 -

Oh ja, het was hysterisch paroxisme. En nee, een stoomvibrator was een vast opgesteld apparaat. Dat gaf aanleiding tot het ontwikkelen van kleine elektromotoren, die vervolgens in de stofzuiger werd toegepast. Zo zie je maar weer: de werkelijkheid is vreemder dan de gekste fantasie.

KlaasGoudsekaas | 24-05-18 | 00:01 | + 0 -

Alleen in NL, mooi toch...

Tsaaah | 23-05-18 | 18:11 | + 2 -

Neuken is een recht. Alleen niet voor getrouwde mannen...

Fantabulosa | 23-05-18 | 17:25 | + 15 -

Volgens mij heeft die man een uitkering. Mogelijk dat je van die uitkering geen hoer kunt betalen.
Lijkt me toch tamelijk vervelend, hele dagen thuis zitten......

Mr.Crowley | 23-05-18 | 17:07 | + 1 -

En als je paddestoelen hebt, heb je dan ook recht op seks?

obominotie | 23-05-18 | 17:03 | 1 | + 0 -

Dan moet je een kabouter bestellen.

Monkey Cabbage | 23-05-18 | 17:08 | + 10 -

Het feit alleen al dat de man dit probeert te regelen voor zichzelf dwingt toch enig respect af bij me.
Als hem dit op wat voor manier ook gaat lukken ( via een stapje hoger in de rechtsgang tot aan het hof voor de rechten van de mens aan toe) dan voorzie ik een sterk opbloeiende ( en van overheidswege betaalde) prostitutiemarkt.Vrijwel elk mens heeft seksuele behoeftes, of je nu kerngezond bent of lamme handjes hebt.

loze stijl | 23-05-18 | 16:50 | 1 | + 7 -

Respect? De man is een parasiet die op kosten van de belastingbetaler zijn frivole rechtzaken gaat aanspannen. Alsof de Rechtspraak geen betere dingen te doen heeft dan zich over zulk onzin te moeten buigen...

hellend_flak | 24-05-18 | 18:37 | + 1 -

Ik heb een x aantal jaren geleden eens iets op tv gezien van een gehandicapten prostituee. Die deed het met downies en andere geestelijke gehandicapten. Ik vond dat best wel schokkend om te zien. Geen idee of de staat daar ook aan meebetaalde.

Vrouwtje_haram | 23-05-18 | 16:50 | 1 | + 9 -

Die downies schijnen een enorme sexdrive te hebben daarvan kunnen konijnen nog wat van leren.

EmilioEsteves | 23-05-18 | 22:41 | + 0 -

> De Wmo of Wet maatschappelijke ondersteuning is in het leven geroepen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
Zodat ze niet in een verzorgingstehuis of ziekenhuis opgenomen hoeven te worden.
Gaat een verzorgingstehuis of ziekenhuis voorzien in de seksuele behoeften van deze man? Nee? Dan is het ook geen taak voor de Wmo.

koeberg | 23-05-18 | 16:39 | + 6 -
-weggejorist-
magikeenklinkerhans | 23-05-18 | 16:21 | 3 | + 4 -

Corry Konings zong er al over: Hoeren neuken, nooit meer werken!

accijnstoerist | 23-05-18 | 16:08 | + 4 -

Alleen in Nederland. Hij kan toch ook gewoon sparen en dan een temeir bellen? Moeten de anderen die deze diensten in aansprak nemen toch ook?

Zatkniss | 23-05-18 | 16:07 | + 3 -

In de kaartenbak van die gemeente zit vast een mondschilder. Regel een first date, Peel&Maas!

H. Caulfield | 23-05-18 | 15:50 | + -1 -

Voor zover ik weet zijn er ook instanties die diensten verlenen aan mensen met een geestelijke beperking die wel dit soort behoefte hebben.

Geen01 | 23-05-18 | 15:47 | + 6 -
-weggejorist en opgerot-
RogerDodger | 23-05-18 | 15:38 | + -2 -

Direct in beroep! Mevrouw de rechteresse legt de wet verkeerd uit. Er staat toch echt "ontspanning" en in het vonnis is niet onderbouwd waarom een handjob niet als ontspanning beschouwd mag worden. (Ik ga er even van uit dat de eiser zelf niet aan zijn pik kan trekken vanwege zijn lichamelijke beperking, mocht hij dat wel kunnen dat vind ik dat de vordering terecht afgewezen is.)

Huisregelneef_III | 23-05-18 | 15:13 | 2 | + 6 -

Dat iets als ontspanning kan worden aangemerkt wil nog niet zeggen dat het dan ook automatisch vergoed moet worden. Zijn er alternatieven die voor de man wel toegankelijk zijn zonder hulp, en is dit iets waar niet-gehandicapten voor lagere kosten of om niet aan kunnen komen? Nee dus.

Muxje | 23-05-18 | 17:26 | + 1 -

@Muxje | 23-05-18 | 17:26 - Dat komt er dus in de praktijk op neer dat meneer naar de huisarts moet, die stelt vast dat meneer lijdt onder het gebrek aan sexuele bevrediging en verwijst hem door naar een seksuoloog (misschien eerst nog via een psycholoog) en die schrijft dan een briefje voor de zorgverzekering. Alsof de zorgkosten daarvan lager uit gaan vallen.

Vanwege de aard van de werkzaamheden is het zonneklaar dat meneer niet aan familie of de buurvrouw kan vragen om even een handje te helpen, dus het verzoek lijkt mij niet meer dan redelijk (voorzover de klager dus zelf niet in staat is zijn behoefte te bevredigen).

Huisregelneef_III | 23-05-18 | 18:06 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken