Iedereen boos over flexwet D66-minister Koolmees

Het verschil tussen flex en vast terugbrengen op de arbeidsmarkt lijkt wel een even onmogelijke exercitie als NEC terugbrengen naar de eredivisie. Lodewijk Asscher beet zich er op stuk en nu moet zijn opvolger Wouter Koolmees de puzzel gaan leggen. Poging 1, genaamd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op papier gezet en lag sinds 9 april in internetconsultatie, waardoor  burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun ideeën hierover kenbaar konden maken. Iedereen enthousiast? Niet dus. Het FD concludeert dat de 278 reacties op de inmiddels gesloten consultatie 'grotendeels afwijzend' waren. Koolmees wil iemand na één dag werken al recht op een ontslagvergoeding geven en die vergoeding met maximaal 50% verhogen. Daartegenover staat de mogelijkheid van werkgevers dat ze tot drie jaar tijdelijke contracten aan mogen bieden. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn niet onder de indruk, net als de vakbonden om FNV en CNV. Maar dat wist u al. Werkgevers betwijfelen of ze er beter van worden en vakbonden zeggen dat het wetsvoorstel juist flexibilisering in de hand werkt. Een verwijt wat Lodewijk Asscher vaak kreeg en nog altijd krijgt. Maar ook de grootste sportkoepels KNVB en NOC-NSF zeggen alvast dat je dan net zo goed meteen de amateursport op kunt doeken, die grotendeels op vrijwilligers drijft. Daarnaast zegt de voetbalbond dat het ontslaan van een trainer grote gevolgen kan hebben als er in plaats van na twee jaar al meteen een ontslagvergoeding betaald moet worden. Daarbij is een zogenoemde 'transitievergoeding' een vergoeding van werk naar werk die zijn doel mist nu het vrijwel altijd om vrijwilligerswerk gaat en mensen een 'echte' baan hebben naast hun werkzaamheden voor een club. De KNVB gooit er ook nog een klein dreigementje uit:  'Veel contracten zullen niet verlengd worden na de flexibele periode. Bovendien vrezen wij dat er door (strenge naleving van) de regelgeving een verschuiving komt naar zwarte afspraken.'

Daarbij is de theater-, dans- en muzieksector woedend om de boete die betaald moet worden bij het verstrekken van flexibele contracten en is de payrollingsector boos over de plannen om payrolling duurder te maken en Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, zegt dat het 'op één hoop gooien van alle verschijningsvormen van payrolling' onverstandig is. In het geval van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is payrolling juist een handig instrument om ze aan het werk te krijgen. Hier bedoelt Cedris een instrument waarmee mensen met een uitkering verloond worden. Het gaat daarbij om medewerkers die door de gemeente zijn geworven om bij het sociale werkbedrijf te gaan worden. 'Volgens deze definitie valt daarmee ook het verlonen van deze werkzoekenden onder het begrip ‘payroll’', aldus Cedris. Het is allemaal wat, voor Koolmees. Maar u vraagt zich misschien af of Kees de Vos alsnog van zich heeft laten horen? Helaas

Reaguursels

Inloggen

Hmmm... nooit geweten dat Wouter Koolmees de opvolger was van Asscher bij NEC...

R0ckhound | 14-05-18 | 17:34 | + 0 -

Het is een goed teken dat iedereen boos is, dat betekent dat de lasten eerlijk verdeeld zijn. Die balans was de afgelopen jaren een beetje zoek, met steeds maar cadeautjes voor werkgevers ten koste van werknemers. Je zag en ziet ook dat er direct op grote schaal misbruik wordt gemaakt door werkgevers van de mogelijkheden voor flexwerk. In plaats van, zoals de bedoeling was, een flexibele schil op te bouwen waarmee economische schokken konden worden opgevangen, werden bepaalde banen helemaal geschrapt, zoals bij het inmiddels beruchte PostNL.

Heel verstandig dus dat er deze keer keiharde en onvoorwaardelijke afspraken worden gemaakt over wat de werknemer aan extra beloning krijgt in ruil voor zijn flexibiliteit. Want laten we wel wezen; flexwerk = onzekerheid en daar hoort dus een hogere beloning tegenover te staan, bijvoorbeeld in de vorm van die transitievergoeding vanaf dag 1.

Verder is het ook alleen maar gunstig dat er minder zwaar op vrijwilligers wordt geleund in de sport en culturele sector. Een voetbaltrainer of decorbouwer die gewoon volle werkweken draait moet ook gewoon een normaal loon ontvangen. Als dat leidt tot hogere contributie of duurdere kaartjes dan is dat maar zo. Allerlei vrijwilligers met behoud van uitkering leidt immers ook tot hogere kosten, maar dan onvermijdbare kosten in de vorm van hogere belastingen en sociale lasten.

Huisregelneef_III | 14-05-18 | 15:05 | 3 | + 2 -

Uiteindelijk zal op een enigszins functionerende vrije markt je loon afhangen van het aantal werklozen dat geschikt is voor de functie en het marginaal product dat je bijdraagt.

Dus linksom of rechtsom, je betaalt je eventuele "zekerheden" of extra geld kostende arbeidsvoorwaarden zelf. Werkgevers gaan geen geld toeleggen op personeel, ze willen minstens uit de kosten komen. Dus als je het lastiger of duurder maakt om mensen aan te nemen of ontslaan, zijn juist de risicogroepen (allochtonen, ouderen, gehandicapten, zieken, sociaal-economisch zwakkeren) het eerste de pineut. Die krijgen geen baan of verliezen die weer, want een werkgever vreest dat ze aan het stereotiep voldoen en meer kosten dan opleveren. En een beetje handig werkgever weet uiteindelijk altijd wel een manier om de echte wanpresteerders te lozen. Anders blijft hij niet lang een werkgever meer, en zij geen werknemer.

Blijven de gevallen over die net niet genoeg wanpresteren om ontslag te rechtvaardigen en slim genoeg zijn om zich niet via een reorganisatie te laten dumpen of heel erg op hun "rechten" weten te spelen ("ziek" worden op het juiste moment bijvoorbeeld) en al vele jaren bij het bedrijfsmeubilair horen. Dat is de enige groep die volgens mij enig baat heeft bij ontslagbescherming. Al komen ze wel moeilijker aan de bak als ze op straat komen te staan als een bedrijf volgens het afspiegelingsbeginsel toch van ze afkomt, dankzij die ontslagbescherming.

Wol | 14-05-18 | 18:20 | + 1 -

@Wol | 14-05-18 | 18:20 - De arbeidsproductiviteit in Nederland is ontzettend hoog. De bedrijfswinsten zijn als aandeel van het BNP fors toegenomen de afgelopen decennia. Dat geld is er dus wel. Van "toeleggen" op personeel is in Nederland zeker geen sprake.

Werknemers die niet functioneren kun je in Nederland gewoon ontslaan. Voorwaarde is wel dat je moet aantonen dat die medewerker niet functioneert, en dat je als werkgever je best hebt gedaan om hem aan te sporen tot en te begeleiden naar wel functioneren. Dit proces werkt prima.

Als een werkgever een ziekmelding niet gelooft, kan hij een bedrijfsarts sturen om te controleren of de werknemer inderdaad zijn functie niet kan uitoefenen om gezondheidsredenen. Echter; geen hond doet dat. Bedrijfsartsen komen doorgaans pas in beeld als een zieke werknemer vraagt om aangepaste werkzaamheden die hij nog wel kan doen. Wel wordt er volop geklaagd dat het ontslagrecht "verouderd" is.

Uiteraard betalen werknemers zekerheden of extra geld zelf met hun eigen arbeid. Zonder dat zou het bedrijf überhaupt niet kunnen bestaan. Arbeid is als productiefactor net zo onmisbaar als kapitaal. Alleen begint kapitaal een beetje boven zijn stand te leven. Kapitaal verliest de realiteit uit het oog. Het zou jammer zijn als het parlement rood moet kleuren (van de linkse partijen bedoel ik dus) voordat kapitaal tot zinnen komt.

Huisregelneef_III | 14-05-18 | 22:27 | + 0 -

Huisregelneef_III | 14-05-18 | 22:27
Dat gaat denk ik niet gebeuren. Waarom niet accepteren: wij willen elkaar niet? Ik dwing niemand mij aan te nemen. Gewoon geen dwang.

Wol | 15-05-18 | 22:01 | + 0 -

Ik heb zo'n "vaste" baan maar ben slechts een paar slechte bedrijfsresultaten en maanden WW verwijderd van de mogelijk altijddurende bijstand... Mensen met een redelijk vers jaarcontract hebben al langere doorbetaling, ondanks nu al wat jaren op de klok bij dezelfde werkgever. Daarvoor louter uitzendcontracten gehad met dito "zekerheid".

Zorg liever dat we inkomenszekerheid krijgen. Baanzekerheid zou betekenen dat je de economie in haar huidige staat moet bevriezen. Anders zal er altijd verandering met bijbehorende verschuivingen in werkgelegenheid zijn. Afgezien van de lagere kans op werk als een werkgever risicogevallen niet meer durft aan te nemen omdat hij er moeilijk vanaf komt.

Als een laag basisinkomen niet je ding is, doe dan één verzekering die bijstand, WW, WIA\WAO en zelfs AOW\pensioen vervangt. Verplicht mensen minimaal hun vaste lasten te verzekeren, plus een zelfgekozen percentage van het verschil met hun huidige inkomen. En bijkomende voorwaarden af te spreken, zoals bereidheid te verhuizen, maximale werk+reistijd, ploegendienst of nachtwerk en welk werk men om morele of andere redenen uitsluit.

En dan krijg je desnoods levenslang die uitkering, met werkverplichting volgens de voorwaarden, tot een eventueel afgesproken pensioenleeftijd. Verdien je bij, maar niet je volledig verzekerde uitkering, dan mag je net als bij de WIA een percentage houden, om armoedeval te voorkomen.

Of een basisinkomen op bestaansminimum, vind ik ook best...

Wol | 14-05-18 | 13:19 | 1 | + 6 -

Een inkomenszekerheidsverzekering lijkt me niet zo handig. Dit gaat een enorm moloch worden. De dingen die je nu opnoemt zijn volks- en werknemersverzekeringen. Beiden zijn dus publiekrechtelijke verzekeringen die dus onder het beheer van de staat vallen. Daar één ding van maken met tienduizenden uitzonderingsgevallen maakt het een onbestuurbare geldverkwister. Misschien bedoelde je ermee dit aan de markt over tr laten. Klinkt mooi, maar ik weet het niet hoor. Is het wel zo verstandig dit soort zaken aan de markt over te laten? Hier kun je mensen die erin zitten enorm uitbuiten. Je kunt bijvoorbeeld als aanbieder er een soort flitskrediet nl.wikipedia.org/wiki/Flitskrediet van maken, waardoor het onmogelijk wordt je WW terug te kunnen betalen. En anders ben je overleverd aan instellingen met een sterk ideologisch oogmerk, zoals religieuze instellingen (kerk en moskee), een of andere communistische partij of een ander soort enge sekte zoals Avatar of Gülen.

Alexander des Burgus | 15-05-18 | 14:48 | + 0 -

Beetje lastig. Elke ZZP'er die we vast willen aannemen zegt dikke vinger ik blijft lekker zelfstandig met alle risico's die erbij horen. Daardoor wordt alleen vast steeds duurder met al dat ziekte-, -studeer en transitiegelul. ZZP'ers rekenen momenteel gouden tarieven, maar dat kan als ze goed werk leveren. Ondertussen zit een lamlendige contractmedewerker die er met de pet naar gooit te wachten op een dikke oprotfooi. De tyfus, die krijgt gewoon alle kutklussen tot hij vanzelf oprot. Niemand blij. Arbeidsmarkt in NL is een ongekende teringzooi. Totaal doorgeslagen niet werkende polderwaanzin.

Dima Beeline | 14-05-18 | 13:04 | + 8 -

De flexwetbrij is op lange termijn funest voor de Nederlandse economie. Er is ook niks flex´ aan voor wie het betreft. De flex zit namelijk aan de verkeerde kant. Het doet denken aan koppelbazerij van de jaren 70.

squadra | 14-05-18 | 11:04 | 1 | + 17 -

schijncontructies.. payroll met name met payroll via uitzendwerk wordt tegenwoordig nog handiger geflext. Ze willen je wel als werknemer, graag zelfs maar dan via payroll want dan is er de mogelijkheid van 4 jaar en 6 contracten met minimale opzegtermijnen en vooral de transitievergoedingen zijn dan niet meer in beeld. Net zo min als ontslagvergoedingen.. de flex is niet alleen volledig doorgeslagen het ondermijnt tevens het opbouwen van pensioenen en een socialezekerheidsstelsel.. dat mag geen schijnconstructie heten maar is het in optima forma..

fikkieblijf! | 14-05-18 | 12:03 | + 7 -

Is er ook nog iets gezegd over of door ZZP'ers uit vrije wil? Want die dreigen door elke nieuwe wet fors genaaid te worden door allerlei maatregelen tegen "problemen" die bij hen helemaal niet spelen.

Muxje | 14-05-18 | 10:53 | + 15 -

Gewoon emigreren. Probleem opgelost.

Haberdoebas | 14-05-18 | 10:38 | + 5 -

9:08 is toch niet echt heel vroeg, en dan al zulke fouten...

"Daarbij is de theater-, dans- en muzieksector om de boete die betaald moet worden "
"Het gaat daarbij om medewerkers die door de gemeente zijn geworven om bij het sociale werkbedrijf te gaan worden. "

nieuwe_Deen | 14-05-18 | 09:44 | 2 | + 1 -

Ze zoeken nog mensen bij TempoTeam

Zander | 14-05-18 | 09:58 | + 2 -

En bij de TaalNaziUnie...

ZwarteDag | 14-05-18 | 12:09 | + 4 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken