DNB: 'We legden €15,9 miljard te weinig in en keerden €1,9 miljard te veel uit'

Volgende week donderdag krijgen deskundigen de vraag voorgelegd of we op de goede weg zitten met het Financieel Toetsingskader. Dat schrijft voor hoe pensioenfondsen pensioenen moeten waarderen en premies vaststellen. Tot nu toe hebben vier deelnemers aan de hoorzitting in de Tweede Kamer een position paper ingediend. Wij lichten het standpunt van De Nederlandsche Bank eruit, want glashelder: 'Sinds de inwerkingtreding van het FTK in 2015 hebben de ingelegde premies gemiddeld genomen de kostprijs van het pensioen niet gedekt. De financiering van de nieuwe pensioenopbouw is daarmee ten koste gegaan van de financiële positie van de pensioenfondsen. In 2015, 2016 en 2017 werd op deze wijze in totaal voor €15,9 miljard aan nieuwe pensioenopbouw gesubsidieerd uit het vermogen van de pensioenfondsen'. Oud subsidieert jong en jong pakt geld dat ouderen hebben gespaard. Het omgekeerde geldt ook: 'Tegelijkertijd werden pensioenen, ondanks dat er tekorten waren, meerdere jaren achter elkaar volledig uitgekeerd. In 2015, 2016 en 2017 werd op deze wijze een totaal van € 1,9 miljard uitgekeerd ten laste van het fondsvermogen. Het inleggen van te weinig premie en het uitkeren van te veel pensioen hebben daarmee de financiële positie van meerdere pensioenfondsen, waaronder de grootsten, verslechterd'. Pensioenfondsen met te lage dekkingsgraden keren in tegenstelling tot wat gezond is gewoon uit. Kortom, wat DNB betreft zitten we zeker niet op de goede weg. Over de rekenrente en waarom die nou zo laag moet zijn, leest u meer hier. Over te lage pensioenpremies leest u meer daar. En dan daardaar alles over de hoorzitting, de deelnemers en de position papers.

Reaguursels

Inloggen

Ik begrijp nu pas dat het eigenlijk twee (aan elkaar geflanste) pyramides zijn.
Kororaal Jones uit Dad´s Army zou zeggen: ¨Don´t panic, don´t panic !!!¨

squadra | 11-05-18 | 11:17 | + 1 -

Rekenmeesters

ozzam | 10-05-18 | 23:41 | + 0 -

Mooi suggestieve grafiek. Mogen de jaren 2008 - 2014 er ook bij? Toen er bij 80 tot 90% dekkingsgraad gewoon 100% werd uitgekeerd? Dat was de echte definitie van deels ongedekte uitkeringen.

Feynman | 10-05-18 | 22:23 | 4 | + 3 -

Ergo de overheid heeft er alle belang bij om nu complete chaos in de pensioenwereld te creëren, en werknemers en werkgevers tegenover elkaar uit te spelen. Verdeel en heers.

Beroep = Boerenlul | 10-05-18 | 22:45 | + 9 -

GZD hebben we Boerenlul nog, zelden zo met iemand op DK eens geweest!

DinkyToy | 10-05-18 | 23:14 | + 0 -

@B = B: de roverheid zou de pensioenfondsen kunnen nationaliseren en hun toezeggingen overnemen.

Dat dat juridisch niet kan/mag, daar vinden ze wel een oplossing voor. In navolging van mr. 'whatever it takes'.

Poekieman | 11-05-18 | 10:35 | + 2 -
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Kritisch_avrolid | 10-05-18 | 20:38 | 2 | + 1 -

'nieuwe pensioenopbouw gesubsidieerd uit het vermogen van de pensioenfondsen'.

Hoe dan ? Geld dat onder het beheer is van, in dit geval een pensioenfonds, is onder beheer en geen eigendom. Als dit geld daadwerkelijk eigendom is van de fondsen, dan wordt hier een pijnlijk probleem blootgelegd.

netniet | 10-05-18 | 19:42 | 5 | + 5 -

Ja, is juridisch van de fondsen. Geldt ook voor je geld op een bank- of spaarrekening, is van de bank. Van cash geld ben je wel eigenaar volgens mij. Dat alles vinden wij niet raar maar bijzonder. Dus als de pleuris uitbreekt heb je geen recht, en ben je je geld bij pensioenfonds en banken gewoon kwijt. Op=op.

negorij | 10-05-18 | 22:05 | + 1 -

omgponies heeft het juist. In ruil voor de premie verkrijg je een levenslange aanspraak op pensioen.

Buerman | 10-05-18 | 22:15 | + 2 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Een pensioen met uitsluitend premie opbouwen is onhaalbaar want komt uit op een premie die niemand wenst te betalen. Blijvend rekenen met een politiek omlaag gemanipuleerde r

Verdisconteer de bestaande premiehoogte met pensioeningang dan gaat het pensioen ruim 7 jaar later in, dus bij 75 jaar.

Buerman | 10-05-18 | 19:35 | 5 | + 0 -

Dank u wel meneer Draghi.

negorij | 10-05-18 | 22:08 | + 1 -

* Il Principe , De 1,7 biljoen aan vermogen is voor slechts 1.3 afkomstig uit premies. De rest isdus uit rendement gekomen. En als men blijft suggereren dat dat rendement voortaan blijvend zeer laag zal zijn volgens prudente inschatting, dan moet je de premies zo hoog maken dat daarvoor geen draagvlak meer zal zijn. Dan rest alleen no de pensioenleeftijd te verhogen.

Buerman | 10-05-18 | 22:22 | + 6 -

1.3 moet zijn 1/3

Buerman | 10-05-18 | 22:22 | + 4 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken