Mocro-NL'er wil kinderbijslag voor zeven kids, maar woont hij wel in NL?

Duurzame banden
Duurzame banden

Kinderbijslag is heerlijk voor mensen die het niet breed hebben, dat staat buiten kijf. Maar om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen. Kort gezegd krijgt volgens de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) iedereen die in Nederland woont of werkt kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 18 jaar die  thuis wonen of die door de bijslagontvanger worden onderhouden. De kinderbijslag is dus geen inkomensafhankelijke toeslag zoals het kindgebonden budget (kgb), maar een zogenoemde volksverzekering uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (Svb). Die Svb moet ook in de gaten houden of die bijslag wel uitgekeerd wordt aan de mensen die daar recht op hebben. U zou misschien zeggen dat dit vrij duidelijk moet zijn gezien die zonet beschreven voorwaarden, maar de volgende zaak bewijst dat het best wat juridische voeten in de aarde kan hebben. Een man met de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit is er maar druk mee. In 2013 blijkt uit onderzoek dat hij zijn woonplaats niet meer in Nederland heeft, waarop de kinderbijslag wordt ingetrokken. De man maakt bezwaar. Dat wordt afgewezen. Vervolgens haalt hij vijf van zijn kinderen over uit Marokko, waarvoor hij in 2014 het recht op kinderbijslag krijgt. Even later volgen nog twee kinderen, waarop hij bezwaar maakt dat die laatste twee kinderen niet zijn meegenomen in het besluit over de eerdere vijf. Dat wordt afgewezen. Tegen allebei de uitspraken gaat hij in beroep. En daarbij wil hij ook een schadevergoeding. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) moet zich hier over buigen.

De man zegt over afwijzing 1 dat het 'aan de Svb is om bewijs te leveren, gelet op het belastende karakter van het besluit.' De man zegt dat hij een huurwoning heeft in Nederland en het grootste deel van de tijd in Nederland heeft verbleven. De door Svb gebruikte  paspoortgegevens zijn volgens hem niet doorslaggevend, omdat hij tussentijds in Nederland kan zijn geweest. 'De periodes die de Svb uit het paspoort heeft afgeleid beslaan over 2013 124 dagen zodat appellant in dat jaar 241 dagen in Nederland kan hebben verbleven. Appellant heeft gewezen op de geldstortingen en -opnames die hij in persoon heeft gedaan en op afspraken met de verhuurder, de Svb, het Juridisch Loket en zijn advocaat, waarbij hij zich niet door iemand anders kon laten vertegenwoordigen.' De CRvB pakt de bijsluiter van de AKW er nog eens bij en kijkt naar hoe bepaald moet worden waar iemand woont en hoe het gesteld is met iemands 'duurzame band' met een land. In het geval van de man is zijn Nederlandse paspoort en zijn huurwoning niet voldoende om hem als ingezetene aan te merken. Want hierbij zijn we nog vergeten te vertellen dat uit huisbezoek aan zijn Nederlandse adres in 2013 bleek dat dit huis werd bewoond door mensen die daar niet ingeschreven stonden.  

Uitspraak

Daarbij waren er geen aanwijzingen aangetroffen die konden ondersteunen dat hij daar woonde. Dan door naar de paspoortgegevens. Volgens de Raad valt hier niet duidelijk een woonplaats aan te merken. Daarbij is ook door de man zelf in 2013 verklaard 'dat hij niet gescheiden van zijn vrouw leeft, geen familie in Nederland heeft, wel diverse familieleden in Marokko heeft, geen lid van een vereniging is of soortgelijke bezigheden heeft in Nederland en dat hij in het bezit is van een koopwoning in Marokko.' Dat hij later zijn verklaring intrekt over het bezit van een huis in het buitenland werkt averechts, want dit doet afbreuk aan zijn geloofwaardigheid. Daarom zijn de perioden in 2013 waar de kinderbijslag ingetrokken gerechtvaardigd, ook omdat de man niet met doorslaggevende bewijzen komt om het tegendeel te bewijzen. Ook geldstortingen- en opnames naar Svb, advocaten en verhuurder in Nederland doen daar niets aan af, omdat uit niets is gebleken dat die in Nederland zijn gedaan. Over uitspraak 2 waarin de man de peildata voor kinderbijslag voor eerst vijf en daarna zeven kinderen aanvecht, is de Raad kort. Ook hier wordt de eerder oordeel van de rechtbank gevolgd, aangezien ook hier enig bewijs ontbreekt. En die schadevergoeding wordt daarom ook afgewezen. Moraal: niet zo moeilijk doen, kom gewoon in Nederland wonen. Hartstikke leuk hier.

Reaguursels

Inloggen

Zoals gezegd; afschaffen die kinderbijslag (en alle andere bij/toeslagen). Kun je het niet lijen dan moet je er niet aan beginnen. Of anders dus niet die derde vakantie naar thuisland of 4K tv kopen.

Risingson | 12-05-18 | 11:52 | + 0 -

Kinderbijslag zou überhaupt alleen voor in NL werkenden moeten zijn, met het geld dat wordt bespaart kan je het ook nog een stukje verhogen voor de eerste twee kinderen voor een werkend gezin. Je wilt niet chronisch bijstandstrekkers aanmoedigen om kinderen te fokken voor een riantere uitkering.

StarFox | 11-05-18 | 21:33 | + 0 -

Bij een controle in 2017 is gebleken dat er mensen woonde die er niet ingeschreven stonden!!!, waarom heeft hij dat huis nog? iets met woningnood en illegaal verhuur.

marrretje | 11-05-18 | 19:03 | 1 | + 0 -

2013 zelfs

marrretje | 11-05-18 | 19:03 | + 0 -

De meeste Turken en Marokkanen hebben een huis in hun eigen (echte) land. Zelfs de derde generatie streeft daarnaar. Nederland is voor de poen, verder niet zoveel. Voor die meesten dan. En dat mag. Maar geef ze geen geld. Dat is dom.

squadra | 11-05-18 | 11:03 | + 7 -

"De omstandigheid dat appellant vanaf 1997 een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft ontvangen"
Tuurlijk, dat ook nog. Rupsje nooit genoeg.
Geen geld maar lekker veel kindjes maken en eisen dat de kazen lekker betalen voor je.
Hoe zit het met zijn uitkering als bewezen is dat hij niet in NL verbleef?

MediastadInwoner | 11-05-18 | 10:38 | 2 | + 4 -

Gek toch, wel zogenaamd 'arbeidongeschikt', maar dat bij elkaar krikken van zeven kinderen lukt dan weer wel. Hij heeft het kennelijk niet aan z'n rug...

Wat betreft je vraag: het is in bepaalde gevallen mogelijk om de uitkering 'mee te nemen naar het buitenland'., zie hier: www.uwv.nl/particulieren/internationa...

We zijn stapelgek hier in Nederland, maar dat was al bekend.

EefjeWentelteefje | 11-05-18 | 11:02 | + 4 -

Gek toch, wel zogenaamd 'arbeidongeschikt', maar dat bij elkaar krikken van zeven kinderen lukt dan weer wel. Hij heeft het kennelijk niet aan z'n rug...

Wat betreft je vraag: het is in bepaalde gevallen mogelijk om de uitkering 'mee te nemen naar het buitenland'., zie hier: www.uwv.nl/particulieren/internationa...

We zijn stapelgek hier in Nederland, maar dat was al bekend.

EefjeWentelteefje | 11-05-18 | 11:02 | + 1 -

En ik krijg als ras nederlander die al 40 jaar werkt geen centje kinderbijslag voor mijn zoontje omdat hij "buiten Europa woont". Marokko en Turkije zijn hier op uitzonderingsgevallen. Ik mag overigens via de belasting wel bijdragen aan de kinderbijslag voor dit soort oplichters.
Ik krijg steeds meer tabak van al deze onrechtvaardigheid hier.

BenPakdee | 11-05-18 | 09:43 | + 12 -

Lang, lang geleden heb ik nog eens korte tijd bij de Sociale Verzekeringsbank gewerkt. En neemt u van mij aan, met elke soort uitkering (AOW, AWW, ANW, Kinderbijslag, Remigratie-uitkering) wordt door sommige bevolkingsgroepen stevig gefraudeerd. Het mooie is ook nog dat de Sociale Verzekeringsbank tot een aantal jaren geleden niet eens een terugvorderingsbeleid had.

theo-is-dood | 11-05-18 | 06:13 | + 17 -

Nou weer een waste of time. Man man man

Omebert | 11-05-18 | 00:20 | + 0 -

Dit soort fraudeurs; Exporteren en/of nooit meer toelaten. Kinderbijslag is verdraaid fijn voor ieders oudedagvoorziening. Voor de zure sloten onder ons... 6 koters hier, dus laat die kinderbijslag maar doorkomen. Overbevolking my ass!

astenblaft | 10-05-18 | 17:35 | 1 | + -3 -

Dat blijft het lullige van dit soort zaken. Hij kan niet verliezen. Het is niet zo dat als blijkt zoals nu dat het tuig van de richel is die ons geld wil, dat hij ons als compensatie een fors bedrag moet betalen. Nee, hij kan er financieel alleen maar beter voor worden. Het erg is dat hij 7 kinderen heeft. Die worden opgevoed door hun criminele vader en ze hebben ook nog zijn verderfelijke genen. Nederland heeft er weer een aantal onrendabelen bij lijkt het.

Graaier | 10-05-18 | 18:57 | + 36 -

Long story short, kinderbijslag afschaffen en iedere Nederlander wiens voorouders al meer dan 100 jaar in Nederland geleefd hebben gewoon 100.000 euro per kind geven bij geboorte.

sldfkjwewlss | 10-05-18 | 17:21 | + -6 -

Overheden hebben voortdurend de bek vol over CO2, ecologische voetafdruk en meer van die onzin, terwijl ze de grootste vervuiler, met name overbevolking, nog wat subsidiëren door het uitdelen van fokpremies.
Meestal zijn het uiteraard de minst kapitaalkrachtigen die erop los kweken, lustig gesponsord door de staat.
Wanneer kan dit stoppen? Heb je geen budget om kind 3, 4 en 5 te betalen los het dan maar zelf op, in plaats van de rest van de bevolking ervoor laten op te draaien.
Dit van een bewust kindervrije, niet 'kinderloze' want ik mis er niks aan.

de_profeet | 10-05-18 | 17:17 | + 23 -

@Vrouwtje_haram U bent 12? Vraag even aan uw ouders hoeveel de kinderbijslag is. Dan weet u dat kinderen krijgen een zeer verlieslatende investering is. Met of zonder kinderbijslag.

Angstrom | 10-05-18 | 16:26 | 4 | + -11 -

In Boekielanden zijn ze een lange termijn investering, een soort Pensioen.

In NL vertrouwt men daarvoor op 'toezeggingen'. Tsja...

Poekieman | 10-05-18 | 17:10 | + 6 -

"Verliesgevende investering"?
Dat is toch zowat alles waar je je geld aan uitgeeft?

EefjeWentelteefje | 11-05-18 | 10:52 | + 1 -

"Verliesgevende investering"?
Dat is toch zowat alles waar je je geld aan uitgeeft?

EefjeWentelteefje | 11-05-18 | 10:52 | + -1 -
▼ 1 antwoord verborgen

De rest van de fraude (onderhuren/huurtoeslag), de toevoeging voor het voeren van dit soort onterechte rechtszaken, de woning in het buitenland die vast niet netjes is opgegeven bij de belastingdienst (man ontkent in de loop van het onderzoek het hebben ervan) blijft ongestraft.

Nog los van het feit dat de uitkering die hij nu heef misschien onterecht is (immers beroepsfraudeur) en het ten onrechte opbouwen van AOW. Keihard aanpakken, informatie delen tussen de verschillende overheidsdiensten en terugvorderen die handel.

B&W | 10-05-18 | 16:24 | 2 | + 21 -

Eh... Je hebt het over... NL

Is daar ooit zoiets gebeurd? Nee, NL is kapot ge'D'66t.

Poekieman | 10-05-18 | 17:07 | + 10 -

@@Keihard aanpakken, informatie delen tussen de verschillende overheidsdiensten en terugvorderen die handel.
B&W; neem me niet kwalijk. Dit is Nederland. Er wordt niets teruggevorderd omdat de berber-fraudeur zeer waarschijnlijk geen inkomen heeft boven de beslagvrije voet. En oh ja; die hele juridische procedure heb ij ook al betaald.

theo-is-dood | 11-05-18 | 06:08 | + 5 -

Mensen met 2 paspoorten: geen geld van Nederlandse belastingbetalers naar toe. Stop daarmee.

watergeus | 10-05-18 | 16:23 | + 23 -

@D.van den Enden.
Als jij de moeite niet neemt om je stukje door te lezen en de fouten hierin aan te passen, waarom zou ik dan de moeite nemen om dit te lezen?
Ik neem aan dat dit betaald werk is? Foei!

rijfkoek | 10-05-18 | 15:08 | + -8 -

Dit is waarom kinderbijslag moet worden afgeschaft. De besparing kan worden gebruikt voor een belastingverlaging. Kinderen kosten geld. Kan je dat niet betalen, of denk je dat in de toekomst ook niet te kunnen: begin er niet aan.

Vrouwtje_haram | 10-05-18 | 15:02 | 5 | + 45 -

De kinderbijslag werd in 1941 ingevoerd door de Duitsers. Waarom? Dat laat zich raden. Ik ben het eens met Vrouwtje_haram dat de kinderbijslag zou moeten worden afgeschaft. Overbevolking is één van de grootste bedreigingen voor deze aardbol. Dat moet de Nederlandse overheid niet helpen financieren.

mona | 10-05-18 | 18:09 | + 12 -

Het valt in Nederland nog best mee met de kinderbijslag.

In de USA krijg je na het fokken van 3 koters een basisinkomen van 6k per jaar (EITC). Komen nog foodstamps, medische noodzorg, en eventuele lokale uitkeringen bovenop.
Dat het trailer trash daar op hun 14e drachtig wordt is echt niet per ongeluk. Het gros van de aldus verwekte kinderen is rete-ongewenst: krijgen alleen chips te vreten (goedkoop) en mams is blij als ze veel op straat hangen (zitten ze haar niet aan de kop te zeuren)

******** | 11-05-18 | 01:54 | + 3 -

In ieder geval beperken tot 2 kinderen, dacht altijd dat dat al zo was. Fout!

marrretje | 11-05-18 | 19:09 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit keer mislukte fraude, maar geloof me: dit is nog maar het topje van de ijsberg...
Nederland, ooit groot geworden door de export. Ten onder gegaan aan de import...

De Literator | 10-05-18 | 14:50 | 3 | + 61 -

Exact dit. We weten allemaal wat de pakkans in Nederland is voor zichtbare criminaliteit, laat staan voor stiekeme criminaliteit als dit soort zaken. Sinterklaas spelen mag op 5 December, maar in Nederland is het al 40 jaar elke dag feest.

SpaansePeetvader | 10-05-18 | 15:02 | + 32 -

Je weet dat je nu officieel een gevangenisstraf kan krijgen discriminatie en aanzetting tot haat

20jarigechristen | 10-05-18 | 16:31 | + -14 -

@20 jarige, moeten ze me wel even komen ophalen in Spanje. Of doelde je niet op mij? Wanneer is iets nog dicriminatie als uit de cijfers overduidelijk blijkt dat er dingen hopeloos zijn mislukt? Ik kan het woord discriminatie niet meer horen of zien, dat begrip heeft zn betekenis allang compleet verloren sinds het door lui zoals jou te pas en onpas overal in wordt geslingerd en bovendien bagetalliseert het de daadwerkelijke discrimatie waar op 4 mei in Nederland bij wordt stilgestaan.

SpaansePeetvader | 10-05-18 | 17:51 | + 19 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken