Vrouw verdient in een jaar €221 boven grens, moet huurtoeslag helemaal terugbetalen. Terecht?

Dat ietsje meer verdienen dan voorheen niet altijd gunstig is, hebben we al meermaals aangetoond. Onlangs zelfs in een filmpje, kunt u nagaan. Het toeslagencircus draait op volle toeren en wat voor individuele gevolgen dat kan hebben zien we bijvoorbeeld in de volgende zaak. Een vrouw, die samen met haar werkende zoon woont een meerpersoonshuishouden vormt, ontvangt huurtoeslag van €210 per maand.  Het gezamenlijke toetsingsinkomen van eiseres en haar zoon om in aanmerking te komen voor die huurtoeslag is vastgesteld op €30.000.  Maar dan ontvangt de zoon een salarisbetaling in januari, waardoor het gezamenlijke toetsingsinkomen uitkomt op €30.221, ofwel €221 boven de gestelde norm. En dus zegt de afdeling toeslagen van de Belastingdienst dat de vrouw geen recht meer heeft op huurtoeslag en dat de teveel aan de vrouw betaalde voorschotten voor 2016 ter waarde van €2.532 in hun geheel moeten worden terugbetaald. Hierop gaat de vrouw in beroep. Ze voert in aan dat 'enkele in december 2015 door haar zoon bij de Stichting Multicultureel Podium Mozaïek verrichte werkzaamheden'  in januari 2016 zijn uitbetaald. Daardoor is het gezamenlijke toetsingsinkomen in 2016 met €221 boven de norm gekomen. Maar dat de huurtoeslag nu in zijn geheel wordt teruggevorderd, is totaalgestoord, want het is maar een minimaal bedrag! En dan nog buiten beschouwing gelaten dat ze financieel afhankelijk is van de huurtoeslag en raakt ze nu in de financiële moeilijkheden door deze beslissing. HOEZO REDELIJK EN BILLIJK? 

De rechtbank kijkt vervolgens of er echt sprake is van een nabetaling van 2015 die roet in het eten heeft gegooid. Het antwoord: neen. Gekeken wordt naar de aanslag inkomstenbelasting van (het bijbaantje van) de zoon van de vrouw waarmee zijn verzamelinkomen en daaruit voortvloeiende financiële draagkracht wordt bepaald. Daarin zijn geen fouten gemaakt. 'Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken dat de eerdergenoemde betaling van 22 januari 2016, met beschrijving ‘salaris januari’, een nabetaling is (...)' LOL. Aangezien de vrouw niet kan bewijzen dat dit salaris ook werkzaamheden van het jaar ervoor omvat, kan de rechter niets anders dan de Belastingdienst gelijk geven. Verder wijst de rechter erop dat vrouw en zoon zich nog kunnen wenden tot de inspecteur voor de inkomstenbelasting, als ze het niet eens zijn met dit besluit. Maar waarom nou zo streng en alles terugvorderen. Kan er niet wat van dit bedrag af? Neen. De wet biedt daartoe simpelweg geen ruimte.  

Niks aan te doen

Hierin is bepaald dat, 'indien een herziening van een voorschot leidt tot een terug te vorderen bedrag, de belanghebbende het bedrag van de terugvordering in zijn geheel verschuldigd is.' Het enige dat de vrouw zou kunnen doen, is een betalingsregeling te treffen met de fiscus. Geinig detail is dat de Belastingdienst zelf nog de hand in eigen boezem steekt door te zeggen dat deze diens hoorplicht heeft geschonden door eiseres niet in de gelegenheid te stellen te worden gehoord. Dat wordt door de rechter terzijde geschoven, aangezien de vrouw hierin niet is benadeeld. En daarmee houdt het vervolgens helemaal op. En laat het een les zijn. Je kinderen geen bijbaantjes laten doen en zelf zwart bijklussen. Kraait er geen haan naar. Want bij de fiscus heeft men voorlopig genoeg te doen

Reaguursels

Inloggen

Mijn moeder had hetzelfde. 83 jaar, woonde nog in huis, slecht te been dus leefde van de koffie, TV en een broodje kaas dus hield van haar pensioen veel over wat de spaarrekening op ging.
Een jaar geleden kreeg ze een rekening van de belasting van ruim 2000 euro om de subsidie's terug te betalen want haar totaal geld (spaar + gewone rekening) kwam 160 euro boven een grens. Belachelijk om voor 160 euro boven de grens een rekening van bijna het 15 voudige te krijgen. Het staat niet in verhouding en ze werd gestrafd op de zuinige houding, verspillen van haar AOW loontje wordt dus wel goedgekeurd (als je het van de andere kant bekijkt)

Sinclair | 28-04-18 | 12:13 | + 0 -

Uit Trouw, 14 juli 2017: ''Gezinnen met lage inkomens kunnen wel een beetje financiële ondersteuning gebruiken, is de gedachte achter veel toeslagen die de Belastingdienst uitkeert. In de praktijk blijken echter ook de hoogste inkomens er flink gebruik van te maken. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in kaart gebracht over 2015.

In totaal ontvangt 57 procent van alle 7,7 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen. Bij de laagste inkomens –gezinnen die een gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van bijna tienduizend euro per jaar- vraagt 88 procent een of meer toeslagen aan voor een gemiddelde waarde van ruim tweeduizend euro. Met name de huurtoeslag komt in deze groep veel voor. Voor ruim 3 miljard euro is er aan huurtoeslag uitgekeerd in 2015.''
Er is maar een oplossing: afschaffen dat toeslagenrondpompcircus. Aan de ene kant mag je in de 42% of 52%-schaal Inkomstenbelasting betalen. Aan de andere kant krijg je dan eens per kwartaal een fooi aan Kinderbijslag. Waar slaat dat op? Afschaffen! Als je geen kinderen kunt betalen, dan moet je ze ook niet maken.

theo-is-dood | 28-04-18 | 09:07 | 1 | + 4 -

Hier is vrijwel zeker de kinderopvangtoeslag in meegenomen. Daar heb je als tweeverdieners altijd recht op.

Klapband1408 | 28-04-18 | 18:48 | + -1 -

Toen ik nog huurde kon ik huursubsidie krijgen. Geweigerd aan te vragen. Mede hierom dus.
Elke overuur leverde toen niks op. En kost je nu (veel) geld.

Raider Twix | 27-04-18 | 21:27 | 1 | + 0 -

Jij snapt het...

Ze moment | 28-04-18 | 00:56 | + 3 -

Een gift doen is voordeliger, en aftrekbaar. Moet je wel vooraf ff rekenen. Daarnaast geldt voor inwonende kinderen onder de 23 jaar dat ruim 4500 van het inkomen voor de huurtoeslag niet meetelt.

Klapband1408 | 27-04-18 | 21:20 | + 0 -

''Hoe moet zo iemand 450,- kale huur voor een kippenhok betalen + 135,- premie ziektekosten (met beperkte aanvulling). ''
@ Mr Fawlty: voor die ziektekostenverzekering krijgt men weer een andere toeslag. Dat weet jij ook.
Wie heeft toch dat toeslagencircus verzonnen waardoor miljoenen mensen hun hele leven aan de geldtiet van de staat moeten lebberen in plaats van hun eigen broek op te houden?

theo-is-dood | 27-04-18 | 21:03 | 3 | + 3 -

Geeft weer anderen een baan ;) Maar hoe zou jij dit oplossen dan?

Ze moment | 28-04-18 | 00:57 | + 0 -

Dat heeft rechts gedaan om zorg en de woning te ''vermarkten' (lees: kapitaliseren zonder toegevoegde waarde). Men vindt dat de overheid niet langer iets te vertellen moest hebben over de prijzen maar aan de 'markt' overlaten.

js58 | 28-04-18 | 08:46 | + 1 -

En dan dit nog als klap op de vuurpijl: een suffe Martijn van Rijn die eindelijk zegt dat een ziekenhuis niet afgerekend moet worden op het aantal behandelingen, maar vooral de kwaliteit de doorslag moet geven. Wordt het nu een beetje duidelijk waarom die toeslagen zo hoog liggen?

www.telegraaf.nl/nieuws/1973490/van-r...

js58 | 28-04-18 | 09:06 | + 2 -

Er komt daar 30.000 bruto per jaar binnen! Waarom je dan bij een terugbetaling van 2500 in grote problemen komt is me een raadsel. En dan nog eens iets; heeft er iemand een idee wat de belastingbetaler jaarlijks ophoest aan huurtoeslag? Dat is ongeveer 2,4 miljard euro. Miljard! Stop met dat idiote rondpompen van belastinggeld!

theo-is-dood | 27-04-18 | 20:57 | 6 | + 10 -

@ZiekeGarnaal Ondanks dat ik het met je eens ben denk ik dat je rekensom niet helemaal klopt. Je mag maximaal €710,68 huur betalen wil je recht hebben op huurtoeslag, daarboven is automatisch geen recht.
Vaak kiezen mensen die in de toeslagen zitten ook voor de goedkoopste verzekeringen etc. (110 p.p. per maand is dus reëler).

Maar dat er weinig overblijft is zeker, en al helemaal als je dan opeens E2500 terug moet betalen, want zelfs met betaalregeling is dat ruim E200 per maand wat er nog eens van af gaat.

J4914 | 27-04-18 | 23:17 | + 3 -

@theo-is-dood, die 2,4 miljard komt trouwens niet alleen van de belastingbetaler maar ook van bedrijfsinkomsten. Weet je meteen wat er zo krom is aan het afschaffen van de 1,4 miljard dividendbelasting.

J4914 | 27-04-18 | 23:18 | + 1 -

Omdat alles in dit k-land overbeprijst is, is het noodzakelijk om een deel van de bevolking te subsidiéren om al teveel problemen te voorkomen.Maar de overbeprijzing levert genoeg op om die subsidie's te kunnen betalen en er ook nog riant geld aan over te houden.Dank staat der vernederlanden.

Ben5570 | 29-04-18 | 10:01 | + 1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Wie werkt zal betalen, wie dat niet doet ontvangt. Maak vooraf je sommetjes. Soms is het lood om oud ijzer. En moet werken je hobby zijn.

squadra | 27-04-18 | 20:47 | 1 | + 7 -

Vooraf de sommetjes maken werkt niet altijd. Heb het zelf aan de hand gehad. Eerst recht op kindertoeslag, het jaar daarop opslag en meteen over de grens. Nu al een tijdje aan het terugbetalen van de toeslag. Ze bekijken het maar, ik doe dat in termijnen. 28 euro per maand. Kan ik er lekker lang over doen en zo voel ik er niets van. Maar manmanman wat een kudtsysteem. Vooroorlogs is het. Stomme ambtenaren.

prakkie | 28-04-18 | 02:27 | + 1 -

Natuurlijk terecht, dit zijn nou de neveneffecten van een huurtoeslag voeren als overheid. Je kan dit als overheid oplossen door de dividendenbelasting te behouden, en met de 1.4 miljard ga je zulke mensen hulp bieden. Maar de belastingdruk is in de afgelopen jaren alleen maar gestegen (bijv. de zorgkosten reizen de pan uit!!!) en de service verslechterd. We zijn meer gaan betalen en wij krijgen er steeds minder voor terug. Maar als ik dan bedenk dat we eigenlijk massaal producten van Apple moeten boycotten omdat hun op grote schaal miljarden aan belasting ontwijken maar precies het tegenovergestelde doen! Dan kan ik me niks anders bedenken dat er ongelooflijk veel makke lammetjes zijn die alles door een roze bril bekijken.

Brulaapje | 27-04-18 | 20:29 | + 1 -

Lekker achterlijk weer. Waarom is dit niet gewoon een getrapt systeem waarbij je elke euro boven X een bepaald percentage minder toeslag ontvangt? Waarom zou iemand die 29.999 euro verdient armlastig zijn en iemand die 30.001 euro verdient ineens niet? Dat is twee euro inkomen op jaarbasis dat dus blijkbaar 2500 euro soepsidie scheelt. Slecht geschreven wet zeg.
Als je per se 1 keiharde grens wilt voor alles of niets voeg er dan aan toe dat je nooit meer moet terugbetalen dan wat je boven die grens zit. Dan kun je er tenminste niet op achteruit gaan doordat je een dagje meer werkt.

Myrkie | 27-04-18 | 19:45 | 4 | + 1 -

Zoals Eefje bevestigd werkt het systeem wel zo. Het probleem ligt vaak bij de ontvanger: Als mevrouw opgeeft dat ze 'verwacht' maar 20K te verdienen krijgt ze doodleuk een jaar lang elke maand geld. Blijkt dan achteraf dat ze er geen recht op had mag het allemaal terug..
Oplossing voor deze pechvogel is simpel: volgend jaar een hoger verwacht inkomen opgeven. Dat 'kost' misschien je toeslag, maar als achteraf blijkt dat je er WEL recht op had krijg je het alsnog in een keer terug.

J4914 | 27-04-18 | 23:06 | + 5 -

In het geval van kindertoeslag is het NIET getrapt. En zit je boven de grens, kun je gewoon het volle pond terugbetalen. Ik spreek uit ervaring.

prakkie | 28-04-18 | 02:29 | + 0 -

Heeft u t nu over Kindgebonden budget of over Kinderopvangtoeslag? Kindertoeslag bestaat namelijk niet. Verder, zoals Eefje zegt zijn de toeslagen inkomensafhankelijk. Hoe minder je verdient, des te meer ontvang je. Als je TI echter boven de grens ligt moet je inderdaad alles na een jaar weer terugbetalen. Tip: ff een proefberekening maken, of met je belastingaangifte achteraf laten corrigeren.

Weerduivel | 28-04-18 | 09:22 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Tja als de belastingdienst moet betalen dan moet je ze haast aan hun neusharen achter het bureau vandaan trekken maar andersom en ze staan zowat direct voor je deur.

Mertom | 27-04-18 | 19:39 | + 1 -

Waarom alles vorderen? Vorder gewoon alleen 150 netto...

Heel dit systeem maakt het onaantrekkelijk om extra te werken...... voor 200 bruto 2250 toeslag vorderen.... is echt te zot voor woorden

ozzam | 27-04-18 | 19:05 | 3 | + 4 -

Je weet dat als je meer gaat verdienen je huurtoeslag geleidelijk afneemt? bv. als ze 29k verdiend zou hebben, kreeg ze 100 euro huurtoeslag en als ze 28k verdiend zou hebben zou ze 200 euro huurtoeslag krijgen enz. enz. (verzonnen bedragen).

Wel had dit even bij het artikel vermeld mogen staan. Wat ook vermeld had mogen staan is dat ze ingeschreven staat als een meerpersonenhuis, waardoor ze meer mag verdienen alvorens de huurtoeslag omlaag gaat.

kami124 | 27-04-18 | 19:30 | + 3 -

@kami124 | 27-04-18 | 19:30 |
Dat klopt. Maar de grens van 30K (2016) is toch echt keihard: geen HT meer.

Dat er sprake is van een meerpersoonshuishouden blijkt al uit het feit dat die grens op 30K ligt. Voor een éénpersoonshuishouden in 2016 bedroeg die grens immers 22K.

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 20:31 | + 5 -

@kami124 | 27-04-18 | 19:30 |
Dat klopt. Maar de grens van 30K (2016) is toch echt keihard: geen HT meer.

Dat er sprake is van een meerpersoonshuishouden blijkt al uit het feit dat die grens op 30K ligt. Voor een éénpersoonshuishouden in 2016 bedroeg die grens immers 22K.

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 20:31 | + -1 -

Sinds wanneer geldt ' regels zijn regels' in dit land? Als je illegaal bent en een woning steelt gelden regels plots niet meer, dus waarom wel voor een Nederlandse burger?

Franker | 27-04-18 | 18:26 | + 31 -

Weer een bewijs dat je met een lager inkomen uit werk meer te besteden kunt hebben dan iemand met een hoger inkomen uit werk. Totaal ontspoord, ons toeslagenstelsel.

Bytemaster | 27-04-18 | 18:25 | 1 | + 19 -

Het systeem is doorgedraaid. Een toeslag zou iets moeten zijn voor de allerarmsten. Wat is echter de realiteit: ''In totaal ontvangt 57 procent van alle 7,7 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen'' (Trouw, 14 juli 2017)

theo-is-dood | 28-04-18 | 09:11 | + 4 -

Hoeveel banen zijn er bij de overheid om de subsidies rond te pompen ?

Ander punt is natuurlijk hoe de "vrije" huurders markt zo heeft kunnen ontsporen, en wie voorrang krijgt bij het uitdelen van woningen....

en natuurlijk het door kunnen stromen naar een koopwoning nadat bepaalde peggolden hun zin hebben gekregen met het afschaffen van de rentes, en banken aan banden, voor het stijgend aantal 1 persoons huishoudens..

Winston1 | 27-04-18 | 17:52 | + 2 -

Er zou natuurlijk een zaak van gemaakt kunnen worden om de subsidies niet per jaar, maar per maand te bekijken. Maar dat wordt administratief een enorme hoeveelheid werk.
Het voordeel is dan wel dat de subsidie per maand verrekend kan worden met het grensinkomen.

Dezenaamhier | 27-04-18 | 17:20 | + 2 -

Ook de hoogte van de huurtoeslag is op inkomen gebaseerd dus er moest hoe dan ook terugbetaald worden. Huurtoeslag levert vrijwel altijd problemen op wanneer er terugbetaald moet worden en ontvangers van huurtoeslag wonen vaak in een sociale huurwoning dus dubbel voordeel. Genoeg reden om het af te schaffen lijkt me.

uch | 27-04-18 | 17:08 | 4 | + 1 -

Onzin. Die mensen kunnen dan nog steeds prima op zichzelf wonen, allee niet op de gewenste locatie of in het gewenste te grote huis.

ZiekeGarnaal | 27-04-18 | 22:18 | + 1 -

Het probleem ligt hem vooral in de manier waarop onze overheid werkt: met voorschotten. Voor alle mensen die op de grens zitten is het dus vooraf gewoon gokwerk of je je toeslag mag houden of niet.
En juist die mensen (ik ben er een van) kunnen vaak die extra €100-200 goed gebruiken voor boodschappen enzo.
Ik zorg er zelf altijd voor dat ik 'geen' recht heb op het voorschot, en kijk dan pas na het jaar afgelopen is of ik dat toch toevallig wel had.. dan vraag ik het met terugwerkende kracht aan.

J4914 | 27-04-18 | 22:57 | + -1 -

en @ZiekeGarnaal , van de 2 mensen die ik hier uit mijn buurt ken kan ik je vertellen dat ze inderdaad ook prima op een studentenkamertje zouden kunnen leven. Alleen is dat wat lastig met twee kinderen..
We noemen onszelf in Nederland graag 'beschaafd' en 'ontwikkeld', en daar hoort het zorgen voor mensen die het slechter hebben gewoon bij.
Het heeft weinig te maken met de gewenste locatie of grootte van het huis. Want sociale huurwoningen zijn vaak al niet groot, en locatie heeft meer te maken met of het dicht genoeg bij mogelijk werk is om te voorkomen dat geld opgaat aan reiskosten.

J4914 | 27-04-18 | 23:01 | + -2 -
▼ 1 antwoord verborgen

Ik roep al jaren, liever zwartwerkers dan werkelozen.
Tegelijkertijd vind ik dat subsidies gewoon weg moeten, als je het niet kunt betalen moet je er gewoon niet wonen, klaar.

sldfkjwewlss | 27-04-18 | 16:52 | 3 | + 0 -

De subsidie houd ook de woning bezet voor iemand die het wel had kunnen betalen. Als helemaal niemand in de woning zou willen wonen zonder de huursubsidie dan zou de verhuurder de huur verlagen tot er wel iemand het kon betalen. Het verstoren van de markt werkt gewoon niet, en het heeft ook geen effect op de woningnood omdat mensen die huursubsidie ontvangen niet ineens met meerdere gezinnen in één woning gaan wonen. Goedkopere woningen worden niet gebouwd omdat er geen vraag naar is omdat iedereen door de huursubsidie een duurdere woning kan betalen.

W_F | 27-04-18 | 20:33 | + 7 -

Ik vraag me sterk af in wat voor huis jij met je ouders woont..
Nederland word juist gezien als een 'rijk' land omdat we het sociale vangnet hebben waardoor bijna iedereen in een enigszins acceptabel huis/appartement kan wonen.
Ondanks dat ik het eens ben met W_F dat 'scheefwonen' veel harder aangepakt moet worden is je 'als je arm bent heb je gewoon lekker pech' uitspraak nogal krom.

J4914 | 27-04-18 | 22:53 | + -4 -

Dat is dus niet waar wat je zegt, je kan in een redelijk acceptabele woning wonen als je een uitkering hebt of een heel hoog in komen, maar als starter met een modaal inkomen aan de bak, Een beetje de omgekeerde wereld dus. Met name de verhouding tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden.

marrretje | 28-04-18 | 11:44 | + 1 -

Met 1800€ p/mnd zou je in theorie redelijk moeten rondkomen maar los van het feit of het nodig is. Dit is wel weer een bewijs van de totale faal van het hele toeslagensysteem en dat werken niet in alle gevallen beloond wordt.

En trouwens vindt het ook zielig voor die mensen. Ik denk dat er met 1800 p/mnd niet veel overblijft voor een buffer, grof rekenen en ze houden ca.. 150 per week over voor boodschappen, kleren en etc., (na het wegvallen van de huurtoeslag dan).

krappaal | 27-04-18 | 16:46 | 1 | + 10 -

Ik kom al jaren rond op minder dan €2000 bruto p.m., kan bevestigen dat het op zich prima kan. Het valt alleen om bij de onverwachte uitgaven. Afgelopen jaar zijn zowel mijn wasmachine als mijn koelkast stuk gegaan waardoor in een klap weer al het spaargeld verdween.
Toen vervolgens ook de auto er mee kapte heb ik een lening moeten afsluiten om een nieuw auto te moeten halen.. weer 5 jaar afbetalen dus naast de studieschulden.

Met weinig inkomen rondkomen kan prima, maar (bijna) alleen als je niet teveel pech hebt en de 'rijke' wereld om je heen kan negeren.

J4914 | 27-04-18 | 22:50 | + -1 -

Het subsidiecircus is volledig uit de hand gelopen, hier.
Tachtiger jaren mijn begane grond vloer geïsoleerd met steenwol. was niet een echt grote uitgave, zelf betaald en zelf uitgevoerd. Ook zelf de gasrekening naar beneden zien zakken. Twee jaar later wilde ik mijn historische glas-in-lood ramen van voorzetramen voorzien. Subsidie mogelijk, mits gecombineerd met vloerisolatie. Je raadt het al.
En zo p.. s je steeds buiten de pot met die alwetende ambtenaren hier.
Ik heb een gesubsidieerde zonnecollector op mijn Vinexdak staan. Levert vooral lekker warm water als je niet thuis bent. Heb hem laten afsluiten toen ik een HR ketel kocht., mag de volgende eigenaar zien wat-ie er mee doet.

Fred Hartman | 27-04-18 | 16:44 | + 15 -

Een marginale belastingdruk van maar liefst 1.146%! Zelfs in de USSR waren ze niet zo gek!

jojan | 27-04-18 | 16:36 | + 3 -

Met €30.000 per jaar kun je prima voor jezelf zorgen, daar hoeft de overheid geen bijdrage voor te doen. Dat is €2000 netto per maand. Als je dan financieel in moeilijkheden komt wordt het tijd voor een huishoudboekje.

computer_freak | 27-04-18 | 15:54 | 7 | + 6 -

@mr Fawlty | 27-04-18 | 16:47 |
Over welke opmerking heb je het, want natuurlijk zijn die huren juist zo de pan uitgerezen mede door de huurtoeslag. En 'arme corporaties'? Ik herinner mij een gevalletje Vestia, om maar eens iets te noemen...

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 17:06 | + 1 -

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 17:06

Vista, sarcasme heet dat, eefje. Ik doelde natuurlijk op compfreak, iets met oorzaak en gevolg.
Comp gaat even aan het feit voorbij dat de Haagse lobby de regeltjes gemaakt heeft, niet iemand met 30k inkomen. De belastingdienst stelt dat een uitkeringsgerechtigde alleenstaande max 295,- per maand kale huurlasten kan dragen, de rest is toeslag. Bij stijgend inkomen neemt de toeslag steeds verder af, tot een inkomen van 33k bruto, bij een max maandhuur van 710,- p/m. Als comp het daar niet mee eens is moet hij Rutte aan zijn mouw trekken, De regering had er ook voor kunnen kiezen om een plafond aan sociale-huur te beperken ipv toeslagen uitdelen ten gunste van semi-overheidsbedrijven en Bernard jr.

mr Fawlty | 27-04-18 | 17:48 | + 3 -

30k bruto per jaar is absoluut geen 2k netto per maand. Als je dit echt gelooft moet je toch eens met mensen gaan spreken die daadwerkelijk €2.500,- bruto per maand verdienen. Ze houden eerder 1600-1700 over afhankelijk van afspraken mbt pensioen etc. En van dat bedrag per maand is het nagenoeg onmogelijk om voor een ander dan jezelf te zorgen. En voor jezelf is al moeilijk genoeg, er zijn niet voor niets zoveel mensen die rond hun 30e nog op kamers zitten met andere werkenden omdat iets zelf huren/kopen haast ondoenlijk is. Misschien als je naar je werk kan fietsen en je echt 0 gekke onkosten hebt (studieschuld bijv) dat je dan af en toe wat leuks kan doen, maar echt heel lekker is het allemaal niet meer. Je zal toch snel 4k bruto per maand moeten verdienen om een fatsoenlijk leven te leiden en iets op te kunnen bouwen voor later.

StevieK | 27-04-18 | 21:22 | + 3 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik was 16 jaar. Mijn moeder had een wao uitkering ( spierziekte / invalide ) aangevuld met een bijstandsuitkering tot een sociaalminimum. Ik had een krantenwijk en werkte na schooltijd in een winkel. Je raadt het al huursubsidie verviel en ik kon daar voor opdraaien. Nu zullen veel reaguurders denken een grens is een grens en die luie uitvreters mogen geen misbruik maken van subsidies.

Maar ik kan jullie wel vertellen dat 400 euro kostgeld per maand best veel is voor een 16 jarige. En dat het best zuur is dat je vrienden op vakantie gaan van hun bijbaantje en dat ikzelf hele vakanties aan het werk was voor niets. Nou ja niets, om te wonen en verantwoordelijk te voelen voor de huisvesting van mijn moeder.

thekolere | 27-04-18 | 15:50 | 6 | + 30 -

@* Il Principe * | 27-04-18 | 16:39 |
Nee, haalde het niet door elkaar, maar je hebt natuurlijk gelijk, in zoverre, dat de toenmalige WAO hoger was en veel minder streng dan de huidige WIA - want daarvoor zijn de eisen wel heel erg hoog geworden. Volledige WIA = netto gelijk aan bijstand. En je komt er never nooit meer in....

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 17:04 | + 0 -

@* Il Principe * | 27-04-18 | 16:39 |
Nee, haalde het niet door elkaar, maar je hebt natuurlijk gelijk, in zoverre, dat de toenmalige WAO hoger was en veel minder streng dan de huidige WIA - want daarvoor zijn de eisen wel heel erg hoog geworden. Volledige WIA = netto gelijk aan bijstand. En je komt er never nooit meer in....

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 17:04 | + -2 -

Mijn moeder heeft op jonge leeftijd een progressieve ziekte opgelopen. En heeft tijdens haar huwelijk weinig uren gewerkt. Het geld wat mijn vader stortte aan alimitatie ging gelijk door naar de “ soos “. Die bijstand moest ergens van betaald worden. Haar wao uitkering was 380 gulden. Overigens het was 400 gulden. Het opvangen van de huursubsidie en “ gewoon “ kostgeld. Overigens mijn vader heeft lange tijd gedaan of ik niet bestond.

thekolere | 27-04-18 | 17:54 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

gewoon elke vorm van uitkering, subsidie en toeslagen afschaffen, Daar wordt op de duur iedereen beter van.

Henk de Vries2074 | 27-04-18 | 15:46 | 3 | + 15 -

Helemaal met je eens , Henk.
Maar dan moeten ze ook alles terugdraaien. De De huur van sociale woningen, ziektekostenpremie, etc etc.

mr Fawlty | 27-04-18 | 17:58 | + 3 -

De lonen zijn ook al 10 jaar niet meer gestegen, eerder verlaagd, door al die nul-urencontracten. Terwijl alles duurder en duurder wordt.
Als ik hier bij de Gemeente Eindhoven kijk, zie ik dat bijstand ongeveer 940,- netto per maand is. Hoe moet zo iemand 450,- kale huur voor een kippenhok betalen + 135,- premie ziektekosten (met beperkte aanvulling). De toeslagen zijn compleet uit de hand gelopen en hoe een modaal gezin, die geen enkele toeslag krijgen, volgens Rutte moeten rondkomen, snap ik al helemaal niet.

mr Fawlty | 27-04-18 | 18:04 | + 11 -

Was aan het opruimen, kwam loonstroken tegen.. Ben er in 10 jaar tijd 30 euro op vooruit gegaan.. Schrok ik wel een beetje van.

goldsammy | 27-04-18 | 20:13 | + 6 -

Ja, die (gezamenlijke) inkomensgrens voor de huurtoeslag is keihard, en die bedroeg in 2016 € 30K voor toeslagpartners (wat mevrouw en zoon dus zijn). Ik ga er dus van uit dat het in het stuk beschreven 'toetsingsinkomen' het daadwerkelijk vastgestelde verzamelinkomen over 2016 is. En dan houdt het inderdaad op, het enige dat mevrouw en zoon nog kunnen verzoeken is om een terugbetalingsregeling. Daar is de BD overigens doorgaans vrij coulant in.

Tsja tsja mensen... ik heb het al vaker gezegd in de panelen alhier: het toeslagencircus is één van de voornaamste oorzaken van de armoedeval. Zo niet de voornaamste.

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 15:15 | 5 | + 28 -

@mr Fawlty | 27-04-18 | 18:08 |
Wat ik in mijn werk vaak meemaak is dat medebewoners / toeslagpartners dus hun baan eraan geven in een dergelijke situatie. Niet geheel onbegrijpelijk.

EefjeWentelteefje | 27-04-18 | 20:37 | + 0 -

Ouders en kinderen zijn nooit toeslagpartners van elkaar maar medebewoners.

Klapband1408 | 27-04-18 | 21:10 | + 0 -

Ik zit zelf ook al jaren op de grens van het wel/niet recht hebben op huurtoeslag, dus mijn oplossing is simpel: hoger inkomen opgeven dan verwacht, en pas na het ontvangen van mijn jaaropgave huurtoeslag aanvragen.
Beter een jaartje zuinig leven en dan een meevaller dan andersom.

J4914 | 27-04-18 | 22:37 | + 4 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken