Even Henk Krol helpen! Zoveel krijgt de jonge zuster van de oude dokter

Heel veel
Heel veel

Toegegeven, de titel klopt niet helemaal want eigenlijk helpen we de nummer twee van 50PLUS Martin van Rooijen. Die pleit al langere tijd kansloos voor een hogere rekenrente bij pensioenfondsen zodat de financiële positie wat verbetert. Nu zijn wij hier op ons goudbruine platform geen voorstander van een hogere rekenrente, maar de man heeft wel een punt dat de rekenrentesystematiek qua onderbouwing net zo brak is als de afschaffing van de dividendbelasting. Fondsen moeten, als zij naar hun pensioenpot kijken, uitgaan van een lage rekenrente. De risicovrije rente is nu eenmaal laag, uw pensioen is min of meer gegarandeerd en vandaar die voorzichtigheid. En die prudente lijn vinden we goed. Maar er is nog een dekkingsgraad. Die is minder goed en gaat onder de naam premiedekkinsgraad: in hoeverre kan van de betaalde pensioenpremie het straks gegarandeerde pensioen daadwerkelijk worden betaald? Een uitgebreid verhaal las u eerder hiero, waaruit we de toelichting van De Nederlandsche Bank knippen/plakken:

En dat brengt ons bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het fonds van ongeveer €200 miljard alwaar 1.155.800 dokters en zusters in 2017 €5,5 miljard aan pensioenpremies inlegden en 412.900 dokters en zusters in ruste gezamenlijk €3,5 miljard pensioen ontvingen. Om te laten zien hoe PFZW de pensioenpremie in 2017 berekende, tonen wij het onderstaande staatje met duiding voor- en achteraf. Een fonds mag op twee manieren de hoogte van de pensioenpremie berekenen: uitgaan van hoge toekomstige rendementen of uitgaan van lage toekomstige rendementen. Zeg maar net zo laag als gerekend moet worden over de grote pensioenpot. U ziet in het staatje links wat er gebeurt als je rekent met hoge rendementen. Dat levert een premie op van 16,3% over het salaris (A). Volg je de prudente lijn, dus rekenen met lage rendementen, dan levert dat een fors hogere premie op van 33,9% (C).

Nu rekende PFZW vorig jaar aan feitelijke pensioenpremie 22,4% (dat staat bij B. In 2018: omhoog naar 23,5% wegens kielekiele dekkingsgraad van rond de 100%). Dat is weliswaar 6,1%-punt meer dan de minimaal toegestane premie, maar nog altijd 11,5%-punt minder dan wat volgt uit de lijn van de prudente benadering. Haalt PFZW niet de toekomstige rendementen, dan is er dus te weinig pensioenpremie ingelegd. Lang conceptueel verhaal kort: de gepensioneerden van nu draaien op voor de lage premiedekkingsgraad. Hoeveel? We nemen een werkende zuster (m/v) en werkende dokter (m/v) en geven die een salaris van respectievelijk €30.000 en €100.000. Eigenlijk verdient de eerste minder, want de verpleging werkt massaal parttime. De dokter eigenlijk meer, maar boven de afgerond €100.000 bouw je geen pensioen op. Komt 'ie:

En dat brengt ons nog een keer op de titel die had moeten luiden: jonge zusters en dokters betalen te weinig pensioenpremie en pakken geld af van gepensioneerde dokters en zusters. Wat PFZW hier met de premie doet, deden in 2016 143 van de 205 pensioenfondsen die rapporteren aan DNB. Allemaal berekenden zij een te lage premie voor het pensioen dat de werknemer kreeg toegezegd (uitgaande van minimum vereist 110%, cijfers 2017 nog niet bekend en zie statistieken bij dnb.nl). Dat heeft  alles te maken met het gegeven dat werkgevers en werknemers uiteraard geen zin hebben om bakken met geld in te leveren voor een goed pensioen later (en het volk heeft in het geval van PFZW geen zin in een hogere zorgpremie). Dus rekent iedereen zich rijk met hoge verwachte rendementen. Voor de niet-geïndexeerde gepensioneerde is dat zuur. Als de sociale partners de pensioenpremie prudent zouden hebben vastgesteld -zoals ook netjes met het pensioenvermogen gebeurt- dan was er in 2017 €2,75 miljard extra aan pensioenpremies binnengekomen bij PFZW. En stond de dekkingsgraad van het fonds eind 2017 niet op 101%, maar op 102,5%. Dan zijn we er nog niet: de afgelopen jaren is de premie steeds te laag geweest. Had een ieder zijn deel betaald, dan stond het fonds er wellicht goed genoeg voor om het pensioen van het gepensioneerde ziekenhuispersoneel te kunnen indexeren. En dat geldt dan niet alleen voor de zorg, maar voor heel veel andere fondsen (hallo bijvoorbeeld ABP en we kozen hier voor PFZW wegens het net gepubliceerde jaarverslag-pdf). Enfin, graag gedaan Henk en Martin.

Reaguursels

Inloggen

Iedereen betaald kennelijk te weinig om aan de garantie's te kunnen voldoen.Zij die moeten sterven volgens sommige, jongere deelnemers, maar ook deze jongere deelnemers.Dus jongeren maak je borst maar nat voor jullie toekomstige pensioneringen.

Ben5570 | 29-04-18 | 10:26 | + 0 -

Vreemde aanname, die prudente berekening als doellijn nemen. Strl dat was al die jaren gebeurd, dan hadden de potten overvol gezeten want werkelijk rendement gemiddels hoger dan prudente aanname. Wat gebeurt er dan met het meerdere denk je? Nee, laat mij dat salaris maar houden, dan zet ik het zelf wep opzij en weet ik iig dat het mij tten goede komt, en niet de vroegvertrekregeling van de vakbondsachterban of een hogere bovendrempel van grootverdieners.

F#ckingAwesome | 28-04-18 | 10:54 | + 2 -

Laten we niet vergeten dat de huidige gepensioneerden ook altijd te weinig premie hebben betaald. Deze zijn immers al jaren aan het stijgen en inmiddels ruim verdubbeld.

Vroegpensioen | 28-04-18 | 10:37 | 1 | + 2 -

De premies waren misschien laag maar de rendementen waren vroeger gigantisch . En als je 30 jaar geleden al pensioen premie betaalde heb je enorme rendementen .

elevator | 28-04-18 | 12:01 | + -2 -

Of reken even met de inleg die de oude doktoren hebben ingelegd en middenloon. De oude doktoren snappen dan echt wel dat ze veel te veel pensioen krijgen ten opzichte van wat ze ingelegd hebben.

Zander | 28-04-18 | 10:27 | + 2 -

Mooi hoor dat rekenen, maar prudente premie komt bij bij huidig beleid van politiek gestuurde renteniveaus uit op een premie die niemand wenst te betalen. Verdisconteer de bestaande premiehoogte met pensioeningang dan gaat het pensioen ruim 7 jaar later in, dus bij 75 jaar.

Buerman | 27-04-18 | 19:10 | + 1 -

Weer een babyboom topic. Het wordt eentonig. Sterph boomer Sterph

Zatkniss | 27-04-18 | 15:17 | 1 | + -3 -

Nog ff geduld, tussen 2025 en 2035.

Buerman | 27-04-18 | 18:41 | + 1 -

Gewoon even berekenen hoeveel de gepensioneerden nog verschuldigd zijn aan hun fonds als je kijkt naar de huidige 22% premie die zij bij lange na niet betaald hebben tegen de egoistische eindloonclaim en je bent van het gelul af.

Atlas Shruggs 10 | 27-04-18 | 14:45 | + 6 -

Gewoon van DB naar DC en je bent van het gelul af.

eisie | 27-04-18 | 13:56 | 1 | + 3 -

Ja en dit dus, gie lang gaat t nog duren den haag? Dit was tien jaar geleden al de onvermijdelijke keuze. Dus graag ook met 10 jaar twk die potten ontvlechten en naar dc brengen. Oh, wacht, nee, babyboomelectoraat is te groot dus we stellen de keus gewoon uit tot het politiek opportuun is. Fuck jullie.

F#ckingAwesome | 28-04-18 | 10:57 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken