LOL! Ambtenaren zagen Hansje de Boers VNO-NCW tot op de enkels afAls bijvangst in de dividenddiscussie krijgen we een schitterende briefwisseling te zien tussen het ministerie van Financiën en de lobbyprutsers van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Tot de geopenbaarde geheime dividendstukken behoort namelijk ook een memo van VNO aan het kabinet met de naam 'Versterking vestigingsklimaat'. Die begint met twee pagina's dreigementen. Het beeld doemt op van bedrijven die Nederland hals over kop verlaten wegens samengevat te hoge belastingen en te lage salarisplafonds. Op pagina 3 van de memo voegt de ondernemersorganisatie een begrotingstabelletje toe. Daarin is voorgerekend hoe een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief voor bedrijven (van 25% naar 19%) en de afschaffing van de dividendbelasting opgevangen kunnen worden door andere belastingen te verhogen. Zo kent Nederland naar schatting 15.000 postbusfirma's die alleen maar geld rondpompen. Als je bijvoorbeeld die kapitaalstromen nou eens belast dan ben je koning. Goed. Nu over naar het antwoord van de ambtenaren. Is genoemd 'Notitie appreciatie pakket VNO-NCW vestigingsklimaat', maar had beter 'We call BS' kunnen heten.

Eerste-orde-gedragseffecten

'Bij ons commentaar beperken we ons tot de feitelijke informatie uit de tabel op pagina 3 (...). De overige uitlatingen op de pagina's 1 en 2 in het memo laten we voor rekening van VNO-NCW', schrijven de ambtenaren die er terecht niet over peinzen om op het gedreig van de ondernemersorganisatie in te gaan. Dus over naar de onderbouwing van de tabel: 'Algemeen beeld is dat VNO-NCW weliswaar enigszins in eigen vlees snijdt om een tariefsverlaging te financieren, maar de financiering van haar wensenlijstje grotendeels ongedekt laat'. Er is geen rondlopend geheel, schrijven de ambtenaren. Vervolgens geven ze een lesje ramingssystematiek. Als je een belastingmaatregel invoert, dan is het de bedoeling om rekening te houden met gedragseffecten. Hoe anticiperen mensen en postbusfirma's op aangekondigde belastingmaatregelen? Een 'studiegroep begrotingsruimte' adviseerde daarover in 2016 en de Algemene Rekenkamer deed dat in 2015. Maar kennelijk heeft VNO die adviezen gemist: 'VNO-NCW legt deze lijn om eerste-orde-gedragseffecten mee te nemen (...) expliciet naast zich neer'. Hans de Boer en kornuiten denken namelijk werkelijk dat wanneer je postbusfirma's zwaar gaat belasten, dat die postbusfirma's aan de Zuidas blijven zitten en niet bijvoorbeeld naar Luxemburg vertrekken. Kortom schrijven de ambtenaren, VNO boekt €1,5 miljard aan postbusfirmabelastingen in, maar elke niet hans-de-boerenlul snapt dat die belasting geen cent zal opleveren.

VNO denkt mee over de dividendbelasting

Eén van de redenen om de dividendbelasting af te schaffen is beleggers te ontzien die de Nederlandse dividendbelasting niet kunnen verrekenen met de belasting die zij in hun thuisland dienen te betalen. Afschaffen biedt daar een oplossing voor, maar VNO heeft een beter idee: geef beleggers uit landen die niet kunnen verrekenen de Nederlandse dividendbelasting terug. Nou, wat denkt u?

Sluiten wij ook weer af met dividenddiscussiebijvangst: de toegevoegde waarde van postbusfirma's voor de Nederlandse economie op één A4-tje.

Reaguursels

Inloggen

Inderdaad misselijkmakend mannetje, geboren parasiet. Gewoon een heel slechte uithangbord voor VNO-NCW.

zimmerschwanz | 26-04-18 | 10:22 | + 0 -

*pelt banaantje uit eigen republiek*
En nu? De goegemeente heeft weer eens vvd op één gestemd. Glas-plas-was. De burger past het verschil wel weer bij.

Analia von Solmsch | 26-04-18 | 00:32 | + 2 -

Nogal een gestuntel in Den Haag. Rutte had gewoon het volgende moeten zeggen: Belasting is altijd kudt. Dus hoe minder hoe beter. Is goed voor ons allemaal. En hoe simpeler hoe beter. Want de belastingdienst begrijpt het zelf niet eens.

eisie | 25-04-18 | 14:19 | 1 | + 2 -

Alleen wordt je daar dan weer geen (ongekozen) hoofd van de EU mee.

watergeus | 25-04-18 | 14:25 | + 6 -

"Zo kent Nederland naar schatting 15.000 postbusfirma's die alleen maar geld rondpompen. Als je bijvoorbeeld die kapitaalstromen nou eens belast dan ben je koning."

Ehm nee, die gaan weg zodra ze ook maar iets van belasting meer moeten betalen dan elders. Maar van mij mogen ze helemaal weg, want op wat papier na voegen ze niets toe. Sterker, de meesten kosten ons alleen maar geld juist vanwege die administratie.

En Nederland kan ook alleen maar bij andere landen aandringen op het sluiten van belastingmisbruik als ze het zelf ook herstellen. Ik ben er van overtuigd dat als bedrijven gewoon de belasting zouden betalen die we met elkaar hebben afgesproken, de economieën er veel beter voor stonden en overheden de druk op de gewone burger omlaag kan halen. Iets waar dus elke Nederlander profijt van heeft op de lange termijn.

Martinspire | 25-04-18 | 13:42 | + 13 -

Verlagen van de vennootschapsbelasting heeft wel (veel meer) zin voor de economie. Als we die 1,5mld niet aan buitenlandse aandeelhouders geven maar aan het Nederlandse bedrijfsleven met zo'n verlaging, dan kan de VPB van 20-25% naar 18-22%. Of je verlaagt de lagere schijf met wat meer om het MKB extra te helpen. Want die kunnen maar weinig ontwijken en betalen overal en altijd de volle mep.

Muxje | 25-04-18 | 13:27 | 2 | + 4 -

Het MKB (de werkelijke banenmotor in Nederland) wordt altijd benadeeld door de politiek t.o.v. de door hun lobby sterk vertegenwoordigde multinationals. Als je inderdaad het MKB meer lucht geeft door een verlaging van de VPB, levert dit beduidend meer op (zowel banen als economische groei) dan het uitdelen van cadeautjes aan (buitenlandse aandeelhouders van) voornoemde multinationals. Maar ja, het MKB heeft geen leuke baantjes na de politieke "carrière".

Flipside | 25-04-18 | 13:49 | + 6 -

Hogere economische groei of verlaging van winstbelasting leidt tot hogere winsten en niet tot hogere lonen of meer banen. Kunnen we dat nu eens ein-de-lijk leren.
Hogere lonen komen door schaarste of moeten worden afgedwongen.
Meer banen komen van ondernemers en niet van managers.

Henk1955 | 25-04-18 | 22:11 | + 1 -

Hans de Boer, van het VNO-NCW. Een grotere non-valeur bestaat niet, Dat hij zich nog voorzitter van de ondernemersorganisatie durft te noemen. Wat heeft Hans de Boer allemaal voor elkaar gekregen? Asscher heeft vorige kabinetsperiode zijn Wet Werk en Zekerheid er nog even doorheen gedrukt, Hansje vond het allemaal prima. Iedere ondernemer heeft hier veel ellende van, maar Hansje, die de ondernemers vertegenwoordigd niet. Nietsnut!

pibasso | 25-04-18 | 13:09 | 2 | + 10 -

Hansje de Boer heeft nooit gewerkt. Hij is voormalig consultant en kon immer en altijd zijn facturen bij de overheid inleveren om betaald te worden. Dit is het soort consultant wat het afgelopen jaar 200 Miljoen gekost aan ICT voor de Belastingdienst en bijvoorbeeld de 100 Miljoen voor de Gemeentelijke Basis Administratie door de plee gespoeld hebben. Bij elkaar 300 Miljoen weggegooid in één jaar. Dit soort figuren is beter af thuis met wachtgeld (zoals Loek Hermans) dan in het productieve bedrijfsleven. Dat is beter voor de economie.

Beroep = Boerenlul | 25-04-18 | 13:36 | + 16 -

Mee eens !

Uw Verzekeringsadvis | 25-04-18 | 13:57 | + 6 -

Ach, geef die bedrijven in binnen- en buitenland toch gewoon een paar miljardjes cadeau. Via afschaffing van de dividendbelasting of een ruling, wat maakt het uit. Als er een gat in de begroting ontstaat kun je altijd nog de BTW op levensmiddelen verhogen. Opdat het gepeupel méér- en de elite minder belasting betaalt.

Dikke vinger voor u, kudtburger.

Magnum Force | 25-04-18 | 13:05 | 1 | + 22 -

+1
Doet m'n activistisch hart goed

DinkyToy | 25-04-18 | 21:00 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken