Kijk onze inflatie eens enorm dalen!

Och jee
Och jee

Als u die bovenstaande kop leest, denkt u misschien iets als: 'Dus jullie zeggen dat ondanks dat het lekker gaat met de binnenlandse economie, de huizenmarkt de spuigaten uitloopt en de de geldkraan van de ECB nog lang niet is dichtgedraaid, we nog steeds niet richting die heilige 2% komen?' Dan zeggen we ja, gevolgd door een 'maar'. Allereerst gaat het hier om de consumentenprijzenindex (CPI), die gemeten wordt aan de hand van een mandje goederen en diensten (boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies). De CPI is één van de inflatie-indicatoren en in het zogenoemde prijzendashboard zijn nog andere indicatoren opgenomen, waaronder de prijsindex van bestaande koopwoningen en de goudprijs bijvoorbeeld. Maar goed, als er gekeken wordt naar dat mandje, dan blijkt dat de prijzen slechts 1,0% hoger liggen dan in dezelfde maand een jaar eerder, waarmee we het laagste percentage hebben bereikt sinds december 2016. 

In februari was de prijsstijging van goederen en diensten 1,2% en in januari 1,5%. Waar komt die afgezwakte prijsstijging vandaan? Door de prijsontwikkeling van voedingsproducten zoals vlees, zuivel, fruit en aardappelen, waarvan de prijsstijging voor de zesde maand op rij is afgenomen. Ook kledingprijs had een negatieve invloed op het maartcijfer, terwijl mobiele telefoondiensten, onderhoud van privé-voertuigen en autobrandstoffen juist een verhogend effect hadden. Maar hoe verhoudt de Nederlandse CPI zich tot de HICP van Eurostat, waarmee de de inflatie tussen eurolanden vergeleken wordt?

We lopen achterop

Volgens de HICP waren de prijzen van goederen en diensten in Nederland ook 1,0% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, terwijl dat in februari nog 1,3% was. Hiermee is de prijsstijging in Nederland lager dan die van de eurozone, met een inflatie van 1,4% over maart. In de eurozone was vooral de prijsstijging van voeding, alcohol en tabak sterker dan in februari. Omdat de CPI-berekening afwijkt van de Europese inflatieberekening, kunnen die twee niet met elkaar vergeleken worden. Maar zoals u waarschijnlijk weet, worden de prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. En op basis van die cijfers baseert de (ECB) het monetaire beleid. Vanuit dat oogpunt kunnen we dus zeggen dat ons land onder het niveau van de eurozone duikt, maar goed. Draghi blijft voorlopig nog wel even doorpompen met die kraan, want die kijkt naar de kerninflatie van de eurozone. Die bleef lange tijd op 0,9% staan, en staat nu weer voor  derde achtereenvolgende maand op 1,0%. Economische voorspoed of niet. Meer over kerninflatie in de eurozone leest u bijvoorbeeld hier en hier

Reaguursels

Inloggen

Geld printen (QE Draghi) is meer geld in omloop tegen zeer lage rente, betekent meer mensen die een bedrijf kunnen starten in dezelfde sector tegen lage kosten, betekent meer concurrentie, betekent lage inflatie. En dan doen ze het zogenaamd, "omdat ze de inflatie omhoog willen brengen naar 2%". En over een paar jaar ineens hyperinflatie.

Watching the Wheels | 10-04-18 | 18:08 | + 4 -

1 persoon in de bijstand: 940uitk+90zorg+220huur=1.250
af: huur500 gaswaterlichtlicht200 zorg100 loklast 50 = 850
over: 400 voor tv tel intern verz kleren bankkosten kapper ID vervanging witgoed kadootjes sport vervoer en natuurlijk eten.

wilderst | 10-04-18 | 15:45 | 3 | + -3 -

hierbij stijgen de uitgaven voor huur, gaswaterlicht, zorg, lokale lasten, verzekering, kapper, vervoer en eten véél harder dan de inflatie!

wilderst | 10-04-18 | 15:49 | + 1 -

Heb je een huurhuis van 711 euro dan krijg je geen huursubsidie en houd je ipv 400 euro -31 euro per maand over!

wilderst | 10-04-18 | 16:01 | + -2 -

Deze parasitiër doet dan ook niets voor haar/zijn geld. Moet blij zijn DAT hij iets krijgt, van een ander, die er WEL voor moet werken.

Poekieman | 10-04-18 | 18:37 | + 3 -

Er zijn zeker CAO onderhandelingen aanstaande. Die cijfers zijn, zonder twijfel, gemanipuleerd.

watergeus | 10-04-18 | 13:33 | 1 | + 3 -

Slechte cijfers: ZIE JE NOU WEL!
Goede cijfers: MANIPULATIE!

Janisstoppen | 10-04-18 | 15:08 | + 0 -

Sinds 2000 is de burger zover uitgeknepen dat die in de knip meer dan 15% achterloopt bij de economische groei. En dan hebben we het nog niet over de kosten voor de klimaat-hoax gehad, die ons allen straks nog fijntjes door de strot geramt gaat worden.

Die 2% inflatie op jaarbasis klinkt hartstikke leuk maar is dat voor het gros eigenlijk nog wel te betalen ? Of zijn we in een stadium beland waar bepaalde sectoren de prijs maar blijft drukken om nog wat te verkopen en komt die 2% daardoor maar niet in het verschiet waardoor Brussel de uitgangspunten voor haar eigen agenda blijft creëren ?

netniet | 10-04-18 | 13:08 | + 12 -

Dat geldvernietiging leidt tot een lager gemiddeld prijsniveau betekent niet dat 'creatie lijdt tot een hoger consumentenprijsniveau. Mag als algemeen bekend worden verondersteld maar is blijkbaar heel moeilijk.

Inflatie (prijsnivo) aanwakkeren is dan ook een drogreden van de ECB voor hun ongekend grote geldschepping in de Euro-gevangenis; de werkelijke reden is het financieren van falende lidstaten door hun obligaties van banken over te blijven kopen.

Toon Emmils | 10-04-18 | 12:08 | + 19 -

'Waar komt die afgezwakte prijsstijging vandaan?'

Dat is eenvoudig te verklaren. Het vrijgekomen geld als gevolg van die zogenaamde economische opleving wordt gebruikt om schulden af te lossen òf aan te gaan, zowel van particulieren (woningen) als van staten (Zuid-Europa). Ze wordt dus a.h.w. niet toegevoegd aan het bestaande bestedingsbudget waardoor er met meer geld geboden wordt op de dagelijkse dingen. Want dan krijg je inflatie. En die dagelijkse dingen zijn dus precies die bestedingen waar men de inflatie-index mee vaststelt zoals de auteur terecht opmerkt.

Het op de pof leven als officieel economisch beleid werkt alleen als mensen teveel sparen. Dat is nu helemaal niet het geval. Het is een verkeerd instrument gegeven de huidige situatie. Iedere econoom wiens gedachten niet zijn afgekocht door een belanghebbende kan je dat vertellen.
Waarom doet de ECB dat dan tòch? Waarom werkt de politiek er aan mee?

Omdat het kredietmechanisme van vòòr 2008 coute-que-coute hersteld moest worden, lees het verdienmodel van de banken en andere financials. En daarmee ook de mogelijkheid voor Zuid-Europese landen goedkoper te lenen op de financiële markten. Daardoor kan Italië of Griekenland zonder de lasten voor de bevolking flink te verhogen toch geld in omloop brengen onder haar bevolking.
Het is allemaal één grote in scéne gezette flauwekul. En de echte rekening komt er gegarandeerd aan. Gegarandeerd.

SansUnique | 10-04-18 | 11:59 | + 25 -

Niet verwonderlijk natuurlijk, en al helemaal niet onoplosbaar.

Waar het om gaat is dat we het niet via de beurs moeten spelen. Geef dat gratis geld direct aan de mensen, zien ze ook nog wat terug van de gederfde inkomsten op lange termijn, zoals minder pensioen en rente op dat beetje spaargeld (indien van toepassing). Zal best fijn zijn dat de aandeelhouders wat meer te besteden hebben, maar dat zijn de happy few en bovendien doen die er niks mee, behalve nog rijker worden
Als je de minima 100 euro meer geeft, weet je zeker dat dit voor 100% in de economie terecht komt. Dat geld ook voor jan de arbeider en de middenklasse. Die hebben namelijk nog wensen ipv een dikke bankrekening.

Bovendien, die 1% salarisstijging zet ook niet veel zoden aan de dijk, dat pakje boter voor Trix is net zo duur als voor die Jan de arbeider

Tsaaah | 10-04-18 | 11:43 | 2 | + 6 -

We geven 'de minima' al veel geld, het houdt ergens een keer op. Zoals hier in 2016 al werd berekend, krijgt een bijstandsgezin met twee kinderen 3498 euro NETTO en dan heb je iedere week een weekend van 7 dagen (zie www.daskapital.nl/3760341/kijk_geld_v...). Dus als je geld gaat uitdelen, geef dat dan tenminste exclusief aan werkenden. Het gebouw waar ik werk wordt schoongemaakt door mensen die om 06.00 uur beginnen.. Ik heb daar groot respect en veel waardering voor en vraag me af wat ze denken als ze bij thuiskomst hun bijstandstrekkende buurman met een biertje in de zon zien zitten.

Frits de Vriez | 10-04-18 | 12:17 | + 20 -

@Frits
Even voor de duidelijk: als je kan werken, maar niet wil werken omdat je liever de hand op houd, is het voor mij duidelijk. Uitkering stoppen.
De mensen die recht hebben op een uitkering, en we zijn het allemaal wel eens welke mensen dit zijn, die mogen wmb een hogere uitkering hebben.

Tsaaah | 10-04-18 | 13:57 | + 0 -

Het blijft pruttelen op deze manier. De inflatie opjagen kan echter heel gemakkelijk: geef de consument meer te besteden door reëele loonstijgijng of door de ECB gegeneerd "helicoptergeld" aan de burger te doneren. Burgers met schulden moeten hiermee eerst schulden aflossen en de rest kan ermee doen wat ze willen.

kapotjeplov | 10-04-18 | 11:33 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken