Rutte III: iemand moet opdraaien voor beter klimaat, maar niet de veestapel

Next
Next

Hij sloeg nogal in, de conclusie van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur gisteren. Die ging over wat er in het voedselsysteem moet gebeuren om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. En daarbij belandt de Raad al snel bij de veehouderij, die een hoop methaan en lachgas produceert en daarmee goed is voor 10% van al onze CO2-uitstoot c.q. achttien megaton per jaar. Maar voegen we daar de Nederlandse belofte aan toe om in 2050 nog slechts in totaal jaarlijks tien megaton uit te stoten, dan doemt er toch een klein probleempje op. Zeker omdat de Raad haar twijfels zet bij de technologische nieuwigheden die al deze uitstoot kunnen verminderen, kan deze maar één conclusie trekken: de veestapel moet kleiner. Het zijn vooral koeien, varkens en kippen die het dan moeten ontgelden. En dat in Nederland landbouwland. Afijn, deze conclusie overhandigde de adviesraad netjes (pdf-alert) aan landbouwminister en tevens boerendochter Carola Schouten (ChristenUnie). U voelt al wat komen gaat, zeker gezien haar zuinige reactie dat het toch allemaal 'best ingrijpende adviezen' zijn en we gewoon trots op onze sterke landbouwsector moeten zijn. Vanmiddag dendert de rest van de coalitie over het rapport, en neemt met name CDA-Kamerlid en oud-varkenshouder Jaco Geurts het voor zijn achterban op. Hij stipt terecht de economische wetmatigheid aan dat als we inderdaad gaan inkrimpen, het buitenland die productie met alle liefde zal overnemen. De VVD valt hem bij, en ook D66 lepelt netjes de afspraken uit het regeerakkoord op. Daarin staat immers (pagina 44) dat het kabinet de voorkeur geeft aan 'technische maatregelen (mestverwerking, voedselmix, kas als energiebron, etc.)' boven 'volumebeperkende maatregelen' als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot van de landbouw. Daarmee is dat ook weer duidelijk. Mag u zeggen welke sector dan wél fors haar uitstoot moet gaan terugdringen. Schiphol, iemand?

Reaguursels

Inloggen

Die vliegtuigen, vrachtwagens, (stads)bussen en schepen mogen ook wel eens aan de CO2 heffing.

Raider Twix | 05-04-18 | 14:45 | + 0 -

beste mensen er worden 1 miljard fok/?mest dieren gehouden in dit kleine landje ,en dan zou 16 miljoen nederlanders teveel zijn.huisdieren nog niet meegerekend

pedro300 | 05-04-18 | 10:01 | + -1 -

de nederlandse rundveestapel heeft dezelfde omvang als in 1935 ! Ik denk als we het aantal auto's en vliegtuigen tot het zelfde nivo terugbrengen we een hele eind zijn. Maar ik denk niet dat de RLI met zo'n voorstel komt.

hereboer | 05-04-18 | 09:29 | + 4 -

We zouden natuurlijk ook de bevolking van NL kunnen verkleinen. Door, om maar eens een geheel willekeurig voorbeeld te nemen, afscheid te nemen van laten we zeggen 1 mio. Nederlanders met een dubbel paspoort die dus prima retour thuisland kunnen. Dat zou het milieu heel veel goed doen, de werkloosheid verminderen, filedruk verlichten, wachtlijsten in de zorg verminderen en belastingdruk verlagen (als we geheel objectief mensen selecteren met een dubbel paspoort die veel gebruik maken van uitkering of zorg).

The2Amendment | 05-04-18 | 07:39 | + 14 -

We zouden natuurlijk ook de bevolking van NL kunnen verkleinen. Door, om maar eens een geheel willekeurig voorbeeld te nemen, afscheid te nemen van laten we zeggen 1 mio. Nederlanders met een dubbel paspoort die dus prima retour thuisland kunnen. Dat zou het milieu heel veel goed doen, de werkloosheid verminderen, filedruk verlichten, wachtlijsten in de zorg verminderen en belastingdruk verlagen (als we geheel objectief mensen selecteren met een dubbel paspoort die veel gebruik maken van uitkering of zorg).

The2Amendment | 05-04-18 | 07:39 | + 7 -

Een van de leden van de Raad voor de Leefomgeving heet Co Verdaas. Ja mensen, die Co Verdaas die moest aftreden omdat ie teveel CO2/NOx/fijnstof-kilometers declareerde met gefingeerde taxiritjes.

theo-is-dood | 05-04-18 | 03:25 | + 8 -

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary. H. L. Mencken.

Dit soort adviesraden kan wel weg.

jan99 | 04-04-18 | 22:50 | 1 | + 3 -

ManBearPig (South Park)

theo-is-dood | 05-04-18 | 03:26 | + 3 -

Overigens is de veestapel in Nederland al sinds de jaren 80 aan het krimpen.

frank87 | 04-04-18 | 22:50 | 2 | + 3 -

Die groeit juist door die megastallen.

js58 | 05-04-18 | 04:04 | + -4 -

js58 | 05-04-18
Je moet je statistische gegevens niet uit het partijprogramma van de PvdD halen.

frank87 | 05-04-18 | 15:58 | + 0 -

Het probleem, zoals al aangestipt in het artikel, is dat klimaat niet beperkt is tot de grenzen van Nederland. Het is waarschijnlijk dat de hoeveelheid CO2 die in Nederland nodig is om een kilo vlees te produceren het laagste van de wereld is. Als Nederland dus minder gaat produceren gaat die productie naar het buitenland, verliest Nederland economische activiteit en is er meer CO2 uitstoot. Nog afgezien van het feit dat de regels over het houden van dieren in Nederland tot de strengste van de wereld behoren.

Vula | 04-04-18 | 22:25 | 2 | + 7 -

U heeft gelijk, helaas is dat in het Klimafaat niet belangrijk meer. Waarschijnlijk zal de Klimakalief Klaver na zijn machtsovername een muur willen bouwen tot aan het helaal om de Co2 uit het buitenland weg te houden. NL de vliegenstront om de wereldkaart gaat het allemaal wel ff regelen.

Zatkniss | 05-04-18 | 08:52 | + 2 -

dan zitten we niet in de meststank en dierenziekten voortdurend als het buitenland het doet

pedro300 | 05-04-18 | 10:02 | + -2 -

Niet alleen de veestapel moet kleiner, ook de mensenstapel! Er is een stevige correlatie tussen bevolkingsomvang en uitstoot. Stop met folkpremies.

Man-Van-De-Rekening | 04-04-18 | 21:11 | + 9 -

Het dichtstbevolkte land van Europa is ook de grootste landbouw/veeteelt exporteur, is er nou niemand die dat bizar vindt???

ZwarteDag | 04-04-18 | 20:47 | 3 | + 2 -

klopt! geen immigranten meer toelaten zou al helpen. Van de gekke dat dat allemaal in ons reeds dichtbevolkte land moet, waar autisten zoals ik al onvoldoende bewegingsruimte hebben.

accijnstoerist | 04-04-18 | 21:40 | + 10 -

Landbouwproducten die 200 km versjouwd worden heten hier export, terwijl het in de VS "local" heet. Voedsel gaat niet zo ver, en Nederland heeft veel grens (die export gaat ook vrijwel allemaal naar Duitsland).

frank87 | 04-04-18 | 22:49 | + 8 -

En ook een land dat zo klein is dat als ze aan de ene kant een vuurtje stoken ze er aan de andere kant last van (menen te) hebben.

matatwork | 05-04-18 | 07:40 | + -1 -

Tuurlijk weten ze al wie er gaat opdraaien voor een beter klimaat: Jan Modaal in z'n koopwoninkje, die de vel over de oren getrokken gaat worden door belastingen en dure schone energie oplossingen.

Tripps | 04-04-18 | 20:46 | 1 | + 19 -

Ik las eens ergens dat er in China een kolencentrale per maand wordt bijgebouwd.

theo-is-dood | 05-04-18 | 03:29 | + 2 -

Nonkel Frituur | 04-04-18

Daar heb je geen miljoen koeien voor nodig, 500 volstaat. Immers, een koe produceert al gemiddeld 20 liter melk per dag en lang niet iedereen neemt een Mona toetje met 25% suiker.

js58 | 04-04-18 | 20:38 | + -1 -

Blijf van mijn vlieg, tuig!

stormrammer | 04-04-18 | 20:35 | + -2 -

Het moet gezegd dat Rutte de landbouw toch wel de nek omdraait middels de belastingaanslag bij overdracht aan de kinderen, ondanks deze zalvende woorden. Geen boer die het kan betalen, vooral in Brabant, waardoor de Narcostaat een ongekende opleving doormaakt als ware het de opkomst van Al Capone.
Stukje bij beetje verandert NL in een soort DR Congo, omvolkt en wel.

Atlas Shruggs 10 | 04-04-18 | 20:22 | 2 | + 3 -

er wordt 346 miljard euro rondgepomd in de EU ,en merkt u dat in de winkelprijzen , die zijn de pan uitgerezen, ,die subsidie gaat naar de multinationals

pedro300 | 05-04-18 | 10:05 | + 1 -

@Pedro300
Het is een triest feit dat al die diefstal door overheden leidt tot veel hogere prijzen. Als je dan nog daarbij optelt dat een groot deel van die 346 miljard gaat naar landbouwsubsidies en daarmee hebben we dus jarenlang het probleem gestimuleerd dat we nu proberen op te lossen, dan is het toch wel duidelijk dat de overheid het enige probleem is dat we moeten oplossen.
Over een paar jaar als NL in een warzone van alle etnische groeperingen onderling is veranderd wil de overheid het ook weer oplossen middels hogere belastingen, en ook dan zullen er weer zondebokken nodig zijn zoals multinationals, ondernemers, de rijken, de ouderen en iedere andere groep die nog geld heeft om af te pakken. Maar wanneer pakken we nou eindelijk eens de kern van het probleem aan?

Atlas Shruggs 10 | 05-04-18 | 10:34 | + 2 -

10% is 18 megaton. Dus 100% is 180 megaton. Dus er moet 170 megaton af om de 10 megaton te halen...
Knap 170 megaton besparen als er maar 18 megaton uitgestoten wordt...

frank87 | 04-04-18 | 20:17 | 1 | + -4 -

Ik las in de krant inderdaad, dat "zelfs met een halvering van de veestapel, de hele ruimte die Parijs geeft opgesoupeerd wordt". Dat klopt dus wel met de bovenstaande cijfers: van 19% naar 9% gaan is niet genoeg als er nog maar 10% over mag blijven.
Maar wie gelooft dat die andere 90% naar 9% gaat? (Als het provinciaal beleid zelfs keihard zegt dat de krimp van de veehouderij moet om ruimte te maken voor andere sectoren).

frank87 | 05-04-18 | 16:03 | + 0 -

Nederland wil voedselleverancier nummer 2 van de wereld zijn. Zolang de kosten van de vervuiling in de kostprijs van het product is opgenomen (lees: de vervuiler betaalt) zal het mij een biet wezen. Maar omdat er sprake is van forse overproductie - enkel in de huizenmarkt is dat niet het geval - en de ratrace naar de bodem óók aanwezig is in de agrarische sector, valt het wel af te leiden dat de belastingbetaler steeds meer kosten voor het opruimen van het afval voor zijn kiezen krijgt (denk eens het zuiveren van rivierwater door drinkwaterbedrijven) . Wie dus het beleid steunt dat er niets met de veestapel gedaan mag worden moet ook niet janken dat de belastingen en heffingen verder gaan stijgen. En op dat punt weet u al dat Wiebes heeft gelogen m.b.t. bijvoorbeeld de BPM. Die zou dalen maar hij is gestegen. Om deze redenen ben ik ook tegen kerncentrales, puur vanwege het afval en puur vanwege het feit dat de definitieve opslagplaats niet eens bekend is. Hoeveel jaar moet het kabinet daar nog over denken.

js58 | 04-04-18 | 20:00 | + -8 -

Het zou van de gekke zijn als hier de veestapel zou moeten inkrimpen, terwijl in Frankrijk de boeren zwaar gesubsidieerd worden. Welke bedrijfstak moet er dan opdraaien voor een beter klimaat? In Nederland geen enkele, zolang men overal ter wereld lak heeft aan klimaatregels.

mona | 04-04-18 | 19:57 | 3 | + 4 -

Frankrijk telt 4 koeien per boer en maakt geen gebruik van uitzonderingsregels dat we derogatie noemen. Raad eens wie op op staat qua derogatie?

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2...

js58 | 04-04-18 | 20:04 | + -1 -

Het schijnt dat er 1000000 koeien nodig zijn om iedere Nederlander dagelijks een Mona-toetje te laten eten. Kortom: het is uw schuld.

Nonkel Frituur | 04-04-18 | 20:16 | + 0 -

Nonkel, zolang u de frieten nog in ossenwit bakt moet u mij niets verwijten.

mona | 04-04-18 | 23:50 | + 1 -

Het hele verhaal over de veestapel en het broeikaseffect is glad ijs. Koeien produceren nauwelijks CO2 maar wel methaan. Theoretisch zou methaan een heel krachtig broeikasgas kunnen zijn, ware het niet dat methaan snel afbreekt tot CO2. Een hoop aannames en heel veel gelul dus van de klimaatmannetjes. De echte reden van de kruistocht tegen vlees zijn de volkerts bij de klimaatclubjes die om quasi-religieuze redenen vlees eten afwijzen.

Pierrepoint | 04-04-18 | 19:54 | 4 | + 10 -

Methaan is heel erg licht, stijgt heel snel richting stratosfeer en wordt daar onder invloed van UV-licht en zuurstof snel afgebroken tot CO2 en H2O.

Pierrepoint | 04-04-18 | 20:05 | + 12 -

Dit is precies het punt! Hoeveelheid methaan die uitgestoten wordt is al flink afgenomen door de krimpende veestapel, maar methaan wordt ook nog eens afgebroken in de atmosfeer. Het enige gas die in de atmosfeer komt en blijft is CO2! Dat komt van onze centrales, verkeer en industrie. We doen aan zelfmoord als we afscheid gaan nemen van onze veestapel. Komt de zuivel gewoon van ver, daar schieten we wat mee op (dus niet). Als je overigens denkt dat melk alleen in een toetje zit, leef je ook onder een steen.

mok | 04-04-18 | 23:08 | + 2 -

De CO2 die dan na afbraak van methaan nog vrij komt, kun je zien als een gesloten cirkel. Het gras neemt de CO2 op uit de lucht en komt via melk, vlees en mest uiteindelijk weer terug in de lucht. Dit in tegenstelling tot het verbranden van fossiele brandstoffen. Die halen we uit de grond en dat komt daar niet weer terug.

mok | 04-04-18 | 23:15 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken