Zo weinig mensen doen zinloos werk

Vinden ze zelf dan
Vinden ze zelf dan

Sinds de mens niet dagelijks zijn eigen kostje bij elkaar hoeft te jagen, is hij professioneel gezien vooral druk met het doden van tijd. Antropologieprofessor David Graeber kwam in 2013 op de proppen met de term Bullshit Jobs om overbodige en zinloze banen te beschrijven (Nee, u hoeft niet te grappen over de nutteloosheid van antropologie. Deed Graeber zelf al). Wie bepaalt alleen wat een nutteloze baan is? Vraagt het ons en we zeggen met een blik in de overvolle redactiemailbox: de PR-medewerker. Vraagt het de gemiddelde Nederlander en u hoort: mijn manager. Economen Robert Dur (hoi!) en Max van Lent (hallo!) kozen een andere aanpak. Zij bestudeerden een dataset waarin 100.000 man (verdeeld over 4 tijdstippen en 37 landen) antwoord gaf op de stelling 'Mijn baan is nuttig voor de samenleving'. 8% van de respondenten vindt zijn baan zinloos. De helft daarvan vindt dat overigens helemaal prima, want de rekeningen moeten betaald en anders zit je elkaar maar op de lip. Nog eens 17% twijfelt. Van de Polen vindt 13% de baan overbodig, terwijl slechts 5% van de Mexicanen dit zo ervaart. Nederland is in dit onderzoek niet meegenomen, maar uit ander onderzoek (met een iets andere vraagstelling) blijkt dat 5% van de Nederlandse arbeiders twijfelt aan het belang van zijn werk.

Waarom zijn er zinloze banen

Terug naar Dur en Van Lent. Zij geven ook vijf mogelijke verklaringen waarom arbeiders hun baan zinloos vinden. Theorie 1) leunt op Marx' theorie van arbeidsdeling en vervreemding. Iemand die aan de lopende band geestdodend werk verricht heeft geen affiniteit met het geproduceerde en zal zijn baan eerder als zinloos ervaren. Hiervoor vinden de onderzoekers in de data wel bewijs. 2) Wanneer banen door wetgeving strikt beschermd worden zal een ondernemer niet snel zijn personeel op straat mieteren, ook als de baan eigenlijk overbodig is geworden. Hiervoor vinden de economen geen bewijs. 3) In tijden van economische crisis houden bedrijven mensen binnenboord in afwachting van betere tijden. Hierdoor kan de duimendraaiende mens zijn baan (tijdelijk) als zinloos ervaren. Deze theorie wordt wel ondersteund door de data. 4) Slechte managers houden zinloze banen in stand. Iedereen die ooit een gesprek tussen twee managers heeft gevolgd weet dat de onvermijdelijke vraag 'hoeveel mensen heb jij onder je?' altijd valt. Hoe hoger het getal, hoe groter de egoboost. Desondanks vinden de onderzoekers geen bewijs dat slecht management invloed heeft op de zinloosheidsperceptie en dat brengt ons bij 5) Mensen vinden hun baan zinloos, omdat ze verderfelijke dingen doen. Denk aan woekerpolisverkopers of reclamemakers die ongezond eten door de toch al goed gevulde strotjes duwen. Hiervoor vindt het nuttige economenduo wel bewijs. En dat brengt ons bij de meest zinloze en -volle beroepen. 

Dit zijn de zinloze banen

Managers vinden, gek genoeg, hun baan niet vaker betekenisloos dan onderdanen. Werknemers in de kunsten en cultuur worstelen het vaakst met de zin van hun arbeidsbestaan. Gevolgd door de PR- en marketingmedewerkers die 21% scoren, wat betekent dat zo'n 79% van deze doelgroep zichzelf dagelijks voor de gek houdt. Geen enkele politieagent, brandweerman, priester of bibliothecaris twijfelt aan zijn nut. De volledige studie vindt u daar, uw baan op zinnigheid beoordelen kan in de poll hieronder en uw eigen bullshitbaan genereren kan hier.

Vraagje

Is uw baan nuttig voor de samenleving?


Poll is Verlopen.

Vraagje

Is uw baan nuttig voor de samenleving?

Reaguursels

Inloggen

Mijn baan zou overbodig moeten zijn maar is het helaas bepaald niet.
(beschermingsbewindvoering)

EefjeWentelteefje | 05-04-18 | 10:45 | + 0 -

Sinds de emancipatie zijn er natuurlijk héél veel banen bij gekomen die absoluut niet nodig waren om Nederland draaiende te houden zoals voorheen.

Maar al die banen worden gezien als 'nuttig' omdat het elkaar-van-de-straat houdbanen zijn die veel extra belasting opleveren waaruit dan weer het volledige levensonderhoud van alle nieuwe Nederlanders betaald kan worden.

Stel dat er per huishouden maar één kostwinner zou zijn en men achter iedere voordeur zelf weer het huishouden, de kinderopvang en mantelzorg zou gaan doen?
En er bij de overheid niet minstens 50% mensen zouden werken die zich bezig houden met 'beleid' en (fictief) 'toezicht en controle', maar gewoon net als voorheen in ruil voor het belastinggeld dat wij nu nog steeds moeten betalen, de diensten zou leveren waarvoor wij nu (ook) apart aan de 'geprivatiseerde' bedrijven moeten betalen (energie, vervoer, zorg, communicatie).

Als je het zó bekijkt, zouden heel veel 'banen' per direct kunnen vervallen. Maar blijkbaar vinden we al die banen heel zinvol. Want emancipatie. En daardoor in staat onze 'verrijking' te financieren.

Wering | 04-04-18 | 20:14 | 1 | + 1 -

U koppelt twee losstaande begrippen op een brakke manier aan elkaar.
Ten eerste: Er zijn heel erg veel nutteloze banen in Nederland, maar die worden en werden, bij lange na niet allemaal door vrouwen bekleed en dat is ook nu nog steeds niet het geval.
De beroepen die op de bovenstaande lijst als nutteloos worden aangemerkt worden ook veelal niet overwegend door vrouwen bekleed.

Ook over de overige punten die u aanhaalt valt te discussiëren, want zelfs in de jaren 70 en 80 regelde een aantal werkgevers de dagopvang zelf, het is dus niet alsof dat er niet was.
Daarnaast ben ik persoonlijk van mening dat de (vaak gedwongen) mantelzorg en een huishouden draaien onder een systeem waarin de helft van de bevolking uitgesloten is van de arbeidsmarkt, gewoon een verkapte vorm van slavernij is.
Verder beargumenteerd u ook dat het toezicht en de controle bij de overheid fictief is en uw oplossing is om het dan vervolgens maar volledig af te schaffen. U zou het ook kunnen verbreden en uitbreiden, maar daar zijn weer geen arbeidskrachten voor te vinden.

Conclusie: Uw verhaal is weinig consistent en er is weinig tot niet over nagedacht, maar u herhaalt wel de propaganda lijn van de conservatief christelijke partijen zoals een braaf, goedgelovig, volgzaam schaapje dat hoort te doen.

In het café had ik u waarschijnlijk afgedaan met "Ga toch weg met uw SGP propaganda."

Tel Aziaat | 05-04-18 | 11:04 | + 1 -

We hebben toch meer ambtenaren dan 5%?

Raider Twix | 04-04-18 | 19:04 | + -1 -

Knipperlichten monteren in de Audi-fabrieken. Dat is een zinloze baan.

Koning Willy | 04-04-18 | 17:00 | + 20 -

Bartender is een super zinnige baan!!!

Bezorgde vader | 04-04-18 | 16:30 | + 2 -

Door de vondst van gas, rekende Nederland zich rijk. 1 miljoen mensen werden in de WAO gedumpt en de Overheid groeide uit zijn voegen. 2 miljoen ambtenaren die voltijds betaald krijgen voor halve dagen werken. Semi overheid nog een miljoen theedrinkers. Wie in de Bijstand kwam was zielig en werd met rust gelaten. Een klein clubje wat nog echt arbeid verrichtte. De echt nuttigen zijn in de minderheid.

RdeFriesch | 04-04-18 | 15:56 | + 14 -

Vooral die stelling dat wettelijke bescherming geen zinloze banen genereert is geen verrassing. Hoe vaak de wetgever de werkelijkheid ook probeert te veranderen, het lukt toch steeds niet.

frank87 | 04-04-18 | 15:51 | + 0 -

Ik schat dat minstens 50% van 'werkend' NL zinloos werk doet.

Ik schat ook dat als de 20% meest zinvol bezig zijnden (niet zeuren over definitie van zinnig, dat is links / IYI geleuter) hun eigen maatschappij/economie zouden/konden beginnen, ze welvarender dan Liechtenstein zouden zijn.

Poekieman | 04-04-18 | 14:40 | 2 | + 0 -

Wat is "IYI geleuter"?

_____4326 | 04-04-18 | 18:14 | + 0 -

Intellectual Yet Idiot - misschien is het ook wel een mooi symbool voor genderneutraal, een XY chromosoom waar de helft van die X overgestoken is...

BahApekool | 04-04-18 | 19:54 | + 2 -

Mijn werk is extreem nuttig! Van al mijn verdiende geld gaat ca. 50% rechtstreeks naar de overheid (en die doen er nuttige dingen voor!). Van het geld wat overblijft houd ik via de hypotheekrente banken in stand (die doen ook nuttige dingen voor de samenleving!), betaal ik via (lokale) belastingen, BTW en accijnzen opnieuw mee aan nuttige dingen. En zo is mijn zinloze werk erg nuttig (voor anderen, zelf hou ik er nauwelijks iets aan over).

DutchMountain | 04-04-18 | 14:23 | + 33 -

Als je een weegschaalmeisje bent in een Russische winkel zul je je baan wel als nutteloos betitelen.

Zatkniss | 04-04-18 | 13:47 | + 3 -

Persoonlijk vind ik vooral de banen nutteloos waarin de werknemer bezig is met het voldoen aan overheidsregeltjes.

Een goed voorbeeld is de fiscale sector: vereenvoudig het belastingstelsel en je kunt 50% van de fiscalisten en 50% van de belastingdienstmedewerkers naar huis sturen.

Heb je dan meer werkloosheid? Ja.

Is er welvaartsverlies? Nee, er wordt geen flatscreen minder geproduceerd, geen app minder geschreven en geen klant minder geknipt. Elke medewerker die een nieuwe baan vind in een productieve sector levert daarna extra toegevoegde waarde op.

Uiteraard gaat dit niet gebeuren, want als het belastingstelsel vereenvoudigd wordt ziet men pas echt hoeveel nutteloze arbeid er verricht wordt.

potsenmakkert | 04-04-18 | 13:45 | 2 | + 28 -

Te beginnen met de afdeling Schenk- en Erfbelasting.

theo-is-dood | 05-04-18 | 03:40 | + 0 -

@theo-is-dood | 05-04-18 | 03:40 |
Dat is geen gek begin, maar persoonlijk zou ik beginnen met belasting puur te zien als manier om de overheid te bekostigen, niet als een manier om de burger op allerlei kleine en vervelende manieren te sturen.

Daarnaast kan het belastingstelsel een stuk minder ingewikkeld worden als je beseft dat geld een kringloop maakt: van particulieren naar bedrijven en via de werknemer en de aandeelhouder weer naar de particulier. Belasting hef je op het punt waar dit het makkelijkst is, en persoonlijk zou ik zeggen dat dit iedere keer is als het geld wordt uitbetaald in de vorm van loon, dividend, winst uit verkoop van aandelen, en rente. Een laag belastingtarief tot het minimumloon, een hoger tarief voor alles daarboven, en je hebt een eerlijk belastingstelsel, met heel weinig administratie.

Het enige probleem is nog: wat doe je met winsten die over grenzen heen gaan. Persoonlijk zou ik zeggen: belast ze in het land waar het geld verdiend is.

potsenmakkert | 05-04-18 | 11:44 | + 0 -

Ik heb extreem veel last van vervreemding. De vraag 'waarom' borrelt al op als ik de voordeur uit stap.

Yeohan | 04-04-18 | 13:39 | + 6 -

Geef eerst eens een definitie van nuttig. Een baan om je tijd te doden is ook nuttig zodat je een ander niet lastig valt wellicht....

gepast_betalen | 04-04-18 | 13:09 | 2 | + 3 -

Zolang iemand ander wil betalen voor wat jij doet.

Sunir | 04-04-18 | 13:48 | + 1 -

@ sunir, zolang een ander wil betalen, van zijn eigen geld, lijkt me de betere definitie. Overigens rare studie door enkel te kijken of mensen hun eugen baan zinloos vinden. De meeste mensen zullen dat vanuit het eigen perspectief niet snel vinden. Daarnaast ook de vraag stellen hoeveel van de andere banen zinvol is lijkt me een breder en duidelijker beeld geven. Persoonlijk denk ik dat 10-15% van de mensen een zinvolle baan heeft. De rest heeft bezigheidstherapie.

omineuze omnipotent | 04-04-18 | 14:17 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken