CPB basht 50PLUS in poging om vermogensongelijkheid te duiden

Valt niet mee
Valt niet mee

Van alle coëfficiënten is de gini de beste. Bij een gini-coëfficiënt van nul is het totaal aan inkomsten en vermogen helemaal gelijk over iedereen verdeeld. De natte droom van de USSR zeg maar. Een gini van 1 geeft aan dat één persoon alles heeft en de rest niks. Daarom zijn we in Nederland blij met de inkomensgelijkheid (gini=0,3 en ook volgens de CIA erg gelijk) en hebben we het liever niet over de vermogensongelijkheid (CBS zegt gini in NL = niveau VS = 0,92). Maar er is something rotten in the state of Denmark, of liever gezegd in de Nederlandse inkomens- en vermogensstatistieken. We weten gewoon heel veel niet. Zo verdiende Rijkman Groenink in een jaar €24 miljoen wegens de succesvolle ondergang van ABN, maar bij het CBS verdwijnt de voormalige ceo in de boeken met een nul-inkomen (want box 3). En hetzelfde geldt voor mensen die inkomen laten zitten in hun bv of pandjes verhuren. Met betrekking tot vermogen ook van zulks. Schulden van de onderklasse zien we niet, want die doen geen box-3-aangifte. En wie is rijker: een 45-jarige zzp'er met €100.000 op de bank of een 45-jarige ambtenaar met een opgebouwd ABP-pensioen dat vanaf de pensioenleeftijd €10.000 per jaar uitkeert?

Antwoord: van elke €10.000 aan pensioenopbouw, contant gemaakt tegen de huidige rente en rekening houdend met sterftekansen, bedraagt de waarde €190.000. Dus lijkt de ambtenaar rijker, maar u weet ook dat over de pensioenuitkering straks afgerekend moet worden met de fiscus en dat de ambtenaar verder niks kan met zijn pensioen (toelichting). Goed. Tot zover de problemen, nu de oplossing waar het CPB hard aan werkt met een meerjarig project: betere vermogensstatistieken verzamelen. Allemaal bedoeld om te onderzoeken hoe de vermogensongelijkheid in elkaar steekt, of pensioenen gebruiken om hypotheken af te lossen zinvol is, hoe de lange huishoudbalansen op financiële crises reageren, waarom 'van de hurende veertigers de helft een buffer van twee duizend euro of minder heeft en een kwart zelfs minder dan 500 euro'. Random plaatjes na de breek. De door het CBS berekende gini-coëfficiënt van 0,92 is overigens exclusief pensioenvermogen, het CPB weet de nieuwe gini nog niet. 

En over de titel

Dat het 50PLUS lukt om de business case rond te krijgen behoort tot één van de grootste prestaties van de mensheid. Nog nooit was een oude generatie zo rijk. (GROOT)

Reaguursels

Inloggen

Een podcast met Thomas Sowell ging hier over.

... there is dynamic movement up and down the income quintiles throughout most Americans’ lifetimes, and contrary to public opinion, the top 1/5/10 percent income categories are not fixed, static closed groups, but fluid, abstract categories with ever-changing composition of different Americans. It’s an important point that Thomas Sowell has been making for years, here’s an example of his from back in 2000, a column of his titled “Perennial Economic Fallacies":
www.jewishworldreview.com/cols/sowell0...

Enrique C | 29-03-18 | 15:57 | + -1 -

De babyboomers zijn, als groep, de rijksten ooit in Nederland. Er zijn natuurlijk zat klagers die wel een omaatje kennen die van een aowtje rond moeten komen, maar de massa is zeer welvaren. 50plus zorgt voor een scheiding tussen de leeftijdsgroepen en de solidariteit daar tussen,door hun ongebreidelde hebzucht.
Krol is daar een uitstekend voorbeeld van.

watergeus | 29-03-18 | 15:23 | 1 | + 7 -

Mijn vader zaliger kon prima rond komen van de AOW, meer had ie niet. Bij zijn overlijden in januari dit jaar bleek ie daarvan nog zelfs 20.000 gespaard te hebben. Hij was van 1931 en wist was werken was en heeft op zijn 40 nog kinderen gekregen en er prima voor gezorgd. Om zijn woorden te gebruiken: Wat zeiken alle die ouwe vellen toch. De AOW is een vetpot. Voor de oorlog in de steun hadden we thuis amper te vreten.

Zatkniss | 29-03-18 | 15:57 | + 4 -

50Plus is een club jankende, deels, schathemelrijke groep gepensioneerden, die en AOW en een redelijk (of beter) (eindloon)pensioen hebben, een vette bankrekening hebben, een dikke auto hebben, een joekel van een TV hebben en drie keer per jaar op vakantie gaan.

En steen en been klagen over hun niet geïndexeerde en inflatie gecorrigeerde pensioen.
De nu werkenden krijgen later de laatste kruimels uit de pot omdat de inleg meer is dan de eindstand in de pot. Twintig jaar terug was de inleg de helft tot een derde van de eindstand van de pensioen pot. Dit laatste is voor nu een gegeven dat nog wel even blijft.

Voor de rest, dank, jankerts.

Raider Twix | 29-03-18 | 14:47 | 2 | + 7 -

Wie janken er nou? Niet de ouderen die ik ken uit mijn omgeving. Ik ken iemand
van 70+ die een eigen huis heeft dat afbetaald is en alleen AOW heeft. Zij vindt dat ze het goed heeft en kan prima rondkomen. Dan ken ik nog wat ouderen met een klein pensioentje die ik ook nog nooit heb horen klagen. Het is vooral Henk Krol die zich laat horen. Die 50+ partij was een gat in de markt, waarmee hij een leuk jaarsalaris verdient. Af en toe moet hij laten merken dat hij bezig is voor ouderen op te komen, want het is wel de bedoeling dat hij bij de volgende TK-verkiezingen weer voldoende stemmen krijgt. Wie er op hem stemmen? Vermoedelijk gepensioneerde ambtenaren die tijdens hun werkzame leven al veel teveel betaald kregen voor het werk dat ze deden. (Uitgezonderd politieagenten, onderwijzers e.d.)

mona | 29-03-18 | 17:26 | + 3 -

De tijd van lachen is voor die 70+ jaar oude dame voorbij als de wet Hillen afgeschaft is en zij HWF mag gaan betalen over haar afbetaalde huis.
Dan blijft er niets over van haar AOW.

Majoor Pikindewind | 30-03-18 | 11:25 | + 1 -

Ow Ow, wat zij er volgens de de berekeningen van het CBS toch veel rijke mensen in Nederland. Dan zal er binnen afzienbare tijd nog wel een extra vermogensheffing komen om die "arme sloebers" van extra inkomen te voorzien.
Blijft er voor die zogenaamde rijken weinig meer te consumeren over.

mona | 29-03-18 | 14:45 | + 3 -

Kunnen ze bij het CPB niet bedenken dat gini niet om kan gaan met negatieve vermogens. Of hebben ze nog nooit gehoord van huizen die onder water staan.
Vermogen wordt door het CBS voornamelijk berekend op basis van de belastingaangifte. Hierbij is je vermogen de woz waarde van je huis + spaargeld - hypotheek. Iemand met hypotheek van 5 ton en een woz waarde van 4 ton heeft dus een negatief vermogen van een ton. Een dakloze zonder inkomen en schulden heeft meer vermogen dan een yup met een kapitale villa in Blaricum met een top hypotheek.

radioactieve banaan | 29-03-18 | 14:30 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken