Koolmees komt met glazen pensioenbol die niemand snapt en niemand wil

Behalve hijzelf dan.
Behalve hijzelf dan.

Pensioen is moeilijk hoor. Ja, maandelijks lapt u (en uw werkgever, niet te vergeten) wat premie, maar dan? Wat krijgt u eigenlijk als u met pensioen gaat als u 65 67 71 bent? En wees maar eerlijk: dat Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat u elk jaar krijgt, gaat wegens BORING! direct de oudpapierbak in. Het gevolg is dat u (en met u miljoenen anderen Nederlanders) werkelijk geen benul heeft van uw eigen pensioensituatie. En het blijkt dat u ook geen fluit snapt van www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat is supererg, en daarom is pensioencommunicatie superbelangrijk. U moet beter voorgelicht worden, en dus heeft minister Koolmees, samen met de paarsebroeken van Motivaction iets bedacht waarmee u bij toverslag verandert in een pensioenexpert die daadwerkelijk grip heeft op zijn oudedagsvoorziening. Nou, zit u er klaar voor? De haarlemmerolie is…. (roffel) de navigatiemetafoor! Hiermee wil Koolmees dat de onzekerheden in het pensioen (jarenlang niet indexeren of zelfs mogelijk korten) en uw toekomstige koopkracht duidelijk wordt. Na de breek krijgt u te zien hoe dat er uit moet zien. 

In de bedragen die u hier ziet, zitten nogal wat aannames en zijn gebaseerd op rekenscenario’s van DNB. En ook mooi: de bedragen worden weergegeven in euro’s van nu, aldus Koolmees in zijn ronkende Kamerbrief. Dat vergelijkt zo lekker met wat u nu elke maand netto op uw bankrekening gestort krijgt. Wat heeft u hier nou eigenlijk aan? Geen drol. Die scenario’s zullen best door slimme jongens en meisjes in elkaar gefietst zijn, maar bent u nu 23 jaar oud, dan krijgt u op uw 71e pensioen, in 2066. Da’s eind weg. Dan wordt dus nogal wat gespeculeerd wat betreft inflatie (dat dus verrekend zit in die scenariobedragen), rendementen die behaald worden op uw ingelegde premie (blijft die altijd gelijk?. En afhankelijk daarvan dus weer of er geïndexeerd wordt. Dat is allemaal zo hypothetisch dat u er echt niet wijzer van wordt, en dat is jammer. We moedigen van harte aan dat iedereen zich beter bewust is van de inherente onzekerheid (ondanks de malle plannen van professor B. te A.) van het toekomstige pensioen, maar dit is gewoon onzinnig. En in het FD vandaag zeiken de pensioenfondsen en verzekeraars het plan van Koolmees direct helemaal onder, en terecht. Want hoe moet je nou koopkrachtontwikkelingen en hypothetische inflatie gaan verwerken in het verwachte bedrag dat je maandelijks van pensioenfonds krijgt? ‘We vrezen vooral verwarring op het punt van de inflatie', zegt het Verbond [van Verzekeraars, red]. 'Inflatie maakt het pensioen niet minder, maar de boodschappen duurder. We zouden nu moeten melden dat het pensioen lager uitvalt door inflatie — wat feitelijk niet zo is.’ Bovendien drijft er meteen een bestuurlijke fittie boven: de Pensioenfederatie en het Verbond hadden hierover al geklaagd bij de minister, maar die heeft lekker genegeerd en het boeltje toch naar de Kamer gestuurd. De ironie van deze gebrekkige communicatie ontgaat u natuurlijk niet. Daarom hierbij ons gratis pensioencommunicatie-advies: reken nergens op, dan kan het altijd meevallen. 

Reaguursels

Inloggen

Hoezo inflatie? We hebben amper, 1%, inflatie.
We hebben vooral amper rendement. Dat is veel erger.

Raider Twix | 03-02-18 | 16:36 | 1 | + 1 -

Het rendement was in de meeste gevallen altijd al effectief niks. Het voornaamste verschil met vroeger is dat je dankzij de niet aangepaste VRH op dit moment zelfs zonder rekening te houden met inflatie al minder overhoudt dan je oorspronkelijk had. Die sok of dat matras is dus best een aantrekkelijk idee.

Pierre Tombal | 03-02-18 | 18:42 | + 0 -

Wordt in die prognose ook meegenomen bij welk fonds je dat pensioen opbouwt? Die presteren natuurlijk niet identiek.

H. Caulfield | 03-02-18 | 15:05 | + 1 -

De inflatie wordt jaarlijks aangepast in de AOW, dus het feit dat er inflatie is, is geen probleem mbt de AOW. De aanvullende pensioenen worden gespaard bij pensioenfondsen die wettelijke verplichtingen hebben als de dekkingsgraad niet voldoende is. Dit is vooral ter bescherming van huidige werknemers die voorlopig nog geen pensioen gaan ontvangen.

Een gegarandeerde pensioen uitkering is alleen dan mogelijk als er geen vergrijzing is, of de arbeidsproductiviteit drastisch toeneemt, om de vergrijzing op te vangen.

Feit is, dat alle mensen met een pensioen hun eigen pensioen nooit hebben opgebracht en dat de kosten altijd bij een generatie later wordt neergelegd. Op zich is dat logisch aangezien je niet kunt sparen voor een inkomen in de toekomst, aangezien de financiële middelen hiervoor bij de pensioenbetalers ontbreekt.

Dus onze ouders en grootouders profiteren van hun kinderen en kleinkinderen, zoals wij dat ook zullen doen van onze kinderen en kleinkinderen. Is dus een pervers systeem, dat problemen in de hand werkt.

De overheid kan hierbij dus 3 dingen doen. Onderwijs stimuleren zodat de arbeidsproductiviteit drastisch omhoog gaat. Maatregelen treffen om ervoor zorg te dragen dat de vergrijzing wordt tegen gegaan, dus ervoor zorgdragen dat er meer kinderen komen. Immigratie van jonge buitenlanders die hier komen werken en de premies gaan betalen, zodat de pensioenen betaalbaar kunnen blijven.

jezusisonzin | 03-02-18 | 11:50 | 2 | + -3 -

Piramidespel dus!

NV_2017 | 03-02-18 | 14:08 | + 0 -

Mensen die komen werken halen is iets anders dan niet werkende verkrachters en nuttelozen ophalen.

Raider Twix | 03-02-18 | 19:33 | + 1 -

Vermoedelijk is er gebruik gemaakt van zogenoemde scenario-analyses. Op basis van het verleden wordt getracht een voorspelbare toekomst te presenteren. Maar het blijft statistiek. Dus betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bijten elkaar. Er kunnen situaties ontstaan die nog nooit eerder zijn voorgevallen. Bijvoorbeeld een (kunstmatig) extreem lage rente voor de komende 8 jaar. Schijnzekerheid. Voor je eigen geld en je financiele toekomst waarover je dus geen enkele macht hebt. Slaap lekker met verwacht eindresultaat 1,2,3 onder je kussen.

squadra | 03-02-18 | 11:42 | + 1 -

toen ik een 30+ jaar terug verplicht begon met pensioen op te bouwen was ik er totaal niet mee bezig, want, zover weg nog. Toen ik een 10 jaar terug en 20+ jaar verplicht premiebetaling pensioen opbouw na ging denken, was/ging de halve kennissen, familie en vriendenkring zo langzaam aan met de VUT en OBU etc en 'genieten' van wat zo welverdiend was.
We zijn nu 10 jaar verder en na 30 plus jaar pensioenafdrachten en sociale belastingen van mijn inkomen afgeroof, moet ik nu serieus van een hotemetoot met een WEL een 'gegarandeerd' pensioen (net als de kliek die over mijn pensioen gaat) vernemen dat er totaal geen enkel garantie gegeven kan worden of en hoeveel ik op mijn oude dag als ik rond de 70 ben zou kunnen mogen verwachten... en dat tegen die tijd na een opbouw van 45 plus jaren pensioenpremie afdracht...

fikkieblijf! | 03-02-18 | 11:21 | 2 | + 5 -

De 'garantie' is - zonder indexatie, want die is i.h.a. niet gegarandeerd - nominaal, en daarmee eigenlijk nooit veel waard geweest. 30..40 jaar inflatie, zelfs de lage (officiele) inflatie van de laatste tijd, vreet veel koopkracht weg.

Door de lage inflatie en rente hebben de pensioenfondsen nu ook zo'n lage dekkingsgraad. 'Normaal' zou er nog veel meer waarde weggevreten worden.

En zou je op de pensioendatum opmerken dat je met je nominaal 'gegarandeerde' pensioen nog net een Raket ijsje kunt kopen.

Poekieman | 03-02-18 | 11:35 | + 1 -

Met al dat geïmporteerde volk is het veel voordeliger om helemaal geen pensioen op te bouwen. Maar gewoon later van AOW + overheidssubsidies te profiteren.

NV_2017 | 03-02-18 | 14:10 | + 2 -

Als ik alle marketingbullshit nou gewoon oversla en sec naar het plaatje kijk, zie ik dat je er 330 euro per maand bij inschiet als het slecht gaat en 60 wint als het 'meezit'.
.
Ik gok zomaar dat "meezitten" zoals gewoonlijk als "hoogconjunctuur voor de komende dertig jaar" betekent en dat Koolmees zich er weer eens met mooie plaatjes en halve spreadsheets in heeft laten lullen.
.
Dus ik denk dan maar dat Kersjes Koolmees hier een beetje spaart en dat dit hele motivactionhosannalulverhaal beter kan worden vervangen door waar het aan het eind op uit gaat draaien: zorg goed voor je eigen kippen, dan hebben alle kippen het goed.

pietvanvliet | 03-02-18 | 10:48 | + 4 -

De huidige AOW is met de vergrijzing alleen bij sterke economische groei haalbaar. Mensen worden steeds ouder, maar houden hun werk niet langer vol. Zware beroepen of banen waar kleine foutjes grote gevolgen hebben zijn ongeschikt voor een zwakkere rug of geest. Niemand wil een demente arts of ingenieur. De hogere levensverwachting opvangen met langer doorwerken is een illusie zolang er nu al een overschot aan arbeiders is. AOW is in Griekenland meer dan gehalveerd. Men maakt zich zorgen over de pensioenfondsen, maar het omslagstelsel rammelt ook, en aanvullend pensioen bij verzekeraars is in handen van bloedhonden die affaires afwisselen met maitresses.

Feynman | 03-02-18 | 09:23 | 1 | + 3 -

"De huidige AOW is met de vergrijzing alleen bij sterke economische groei haalbaar." Onzin, dat is een politieke keuze. Onze regering heeft net voor miljarden aan belastingkorting uitgedeeld aan bedrijven. Daar is wel geld voor. We worden door automatisering steeds productiever, als robots ons werk steeds meer overnemen, waarom moeten we dan allemaal doorwerken voor 40 uur per week tot je 70ste ?

* Il Principe * | 03-02-18 | 10:12 | + 8 -

"Inflatie maakt het pensioen niet minder, maar de boodschappen duurder. We zouden nu moeten melden dat het pensioen lager uitvalt door inflatie - wat feitelijk niet zo is"

Lol... Nominaal is het niet zo, feitelijk uiteraard wel. Ik bibber bij de gedachte dat je je pensioen aan zo denkende mensen toevertrouwt, wat ik dan ook nooit heb gedaan, gelukkig.

Poekieman | 03-02-18 | 08:47 | + 3 -

Koolmees, wandelend stuk frustraat vanuit een bijstandsjeugd, die kerel haalt lachend een streep door een ondernemersinkomen, geen zin om dat op dit tijdstip nog eens toe te gaan lichten, staatsgevaarlijke griezel, jammer dat dat ander kereltje Pechtold dat niet wil zien.

Uw Verzekeringsadvis | 02-02-18 | 23:20 | + 6 -

Kijk naar de financiële staat van Nederlandse gemeenten en vervolgens naar de samenstelling van de gemeenteraad van de rampzaligste twintig: een D66-er die ons meent te moeten voorlichten over financiën dient bedekt met pek en veren verjaagd te worden. Deze partij staat vooraan om het pensioenstelsel zoals wij dat kennen te vernietigen en iedereen vroeg of laat aan het staatsinfuus te koppelen waar Pia onze organen kan roven.

Een pensioen is geen spaarrekening. Het is een verzekering. Je hebt niks opgebouwd en er is ook geen enkel fonds dat een minimum uitkering garandeert aangezien het primaire doel van het fonds het voortbestaan van het fonds zelf is. Wat er uitgekeerd kan worden wordt daarmee bepaald door de limieten die de overheid stelt aan wat er ingelegd mag worden. Wie extra centen wil moet niet bij deze meneer zijn.

Pierre Tombal | 02-02-18 | 23:11 | 2 | + 4 -

Dat klink als een genivelleerde versie van een piramidespel.

W_F | 03-02-18 | 09:24 | + 2 -

Interessante visie. Niet helemaal juist aangezien de hoogte van de uitkering wel nog afhankelijk is van wat je hebt ingelegd, maar het heeft zeker wat. Hoe dan ook, probeer maar eens te bedenken wat je aan rendement nodig hebt om van een maximale inleg van pak en beet 5.000 euro gedurende veertig jaar een levenslange uitkering van 18.000 (70% van 40k minus AOW van 10k) plus inflatiecorrectie te maken. Hint: met een rente die lager is dan de inflatie gaat dat niet lukken.

Pierre Tombal | 03-02-18 | 17:04 | + 0 -

Fijn. Advies over iets waar je niks over te zeggen hebt, maar wel maandelijks voor moet betalen.

Chocopinda | 02-02-18 | 23:08 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken