Amateurfotograaf wil geld zien voor 'onrechtmatig' gebruik natuurfoto's. Lukt dat?

MAKE MONEY
MAKE MONEY

Auteursrecht is een groot goed. Zomaar foto's gebruiken en verspreiden zonder toestemming is dus VERBOTEN. Tegelijkertijd heb je ook mensen die het recht op willen rekken en met idiote schadevergoedingen komen om zo een extra zakcentje bij elkaar te rapen. Soms lukt dat, soms niet. Gaan we naar het volgende geval. Een amateur-natuurfotograaf die graag vogels in hun natuurlijke habitat vastlegt, wil geld zien van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Die stichting heeft volgens hem zijn foto's gebruikt zonder dat eerst aan hem te vragen. Die foto's zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2013 op een dvd'tje onder de vrijwilligers van de stichting verdeeld. Daarbij is zo'n dvd twee jaar lang afgespeeld in een bezoekerscentrum. Fotograafje woedend en daarom komt hij met de volgende vordering:

TL;DR? De stichting moet kapot. De dvd's moeten allemaal ingeleverd (of anders betalen), voor het aanbrengen van eigen copyright moet de stichting €12k aftikken en de proceskosten zijn uiteraard ook voor rekening van de stichting. Terecht? Voor u antwoord geeft: dit is nog niet hele verhaal. De fotograaf maakte namelijk in het verleden zelf deel uit van de ‘Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard’. De betreffende foto's zijn met zijn toestemming van de fotograaf op de website van die vogelwerkgroep gezet en 2016 zijn de website van de vogelwerkgroep en de website van de stichting samengevoegd. Maar ver voor die tijd, in 2012 om precies te zijn, heeft een vrijwilliger van de stichting de betreffende dvd’s gemaakt met de foto's die op de website van de vogelwerkgroep stonden. In 2014 kreeg de fotograaf daar lucht van en heeft hij verzocht de foto’s te verwijderen. De vrijwilliger heeft aan dat verzoek voldaan en hij heeft aan andere vrijwilligers gevraagd de dvd’s terug te geven. Tien van de tweeënvijftig vrijwilligers hebben aan dat verzoek voldaan. 

De stichting zegt dat ze erop mochten vertrouwen dat door de eerdere toestemming van de fotograaf voor het online gebruik van de foto’s op de site van de vogelwerkgroep, hij indirect ook toestemming gaf voor het verspreiden van de foto's op de dvd's en de vertoning in het bezoekerscentrum. Daar wil de rechter niet in mee gaan. Daarnaast probeert de stichting te motiveren dat de beelden uitsluitend bedoeld zijn als 'toelichting bij het onderwijs' (in dit geval het herkennen van vogelgeluiden). Ook dat wijst de rechter af. Sterker nog: het vertonen van de beelden in het bezoekerscentrum hebben wel degelijk inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf. 

Schade of geen schade

En daarom gaat de rechter over op het bepalen van de geleden schade. Bij schending van het auteursrecht kan zowel schade als behaalde winst worden gevorderd. 'Voor de berekening van schade moeten worden vergeleken de positie waarin [eiser] thans verkeert en de situatie waarin hij zou verkeren zonder de onrechtmatige daad. In dit geval moet derhalve beoordeeld worden in welke situatie [eiser] zou verkeren als gedaagden de foto’s niet op de dvd’s hadden geplaatst en de foto’s niet in het bezoekerscentrum hadden vertoond', aldus de rechter.  Die eerdergenoemde €12.000 baseert de fotograaf op 120 supergave vogelfoto’s van €100 per stuk. MAAR. De man heeft niet gesteld dat de stichting of de mensen die de dvd's hebben gekregen, hadden betaald voor die foto's als ze dat was gevraagd. 'Dat is in het geval van de stichting ook niet aannemelijk omdat de stichting geen winstoogmerk heeft en draait op vrijwilligers. Van winstafdracht kan evenmin sprake zijn, omdat moet worden aangenomen dat de stichting niet voor het gebruik van de foto’s zou hebben betaald. Aangezien gedaagden de foto’s vrijwillig hebben verwijderd, heeft [eiser] ook voor het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie geen kosten hoeven maken. De vordering tot betaling van schadevergoeding zal daarom worden afgewezen.' Daarbij wordt ook de vordering om alle dvd's terug te sturen -of anders dokken- afgewezen. En om het helemaal af te maken moet de fotograaf ook de proceskosten betalen. Wel cru eigenlijk. Gelijk krijgen over inbreuk op auteursrecht, maar verder totaal afgeserveerd worden. Snel maar de hei op, foto's maken. Daar knapt een mens van op. 

Reaguursels

Inloggen

Dan ik een classaction namens al die vogeltjes wiens portrecht is geschaad door deze fotograaf.

Klapband1408 | 04-02-18 | 04:00 | + 0 -

Autisten hebben ook rechten, ja?

King of the Oneliner | 03-02-18 | 11:20 | + 1 -

stond er vooraan de DVD en opde doos dat hij copyright claimde? Heeft hij duidelijk vermeld dat het niet voor hergebruik was? Zo niet: Het had de vereniging gesierd als ze toestemming gevraagd hadden. Aan de bar, tussen een paar biertjes door.
Maar wat mij betreft moet mijnheer niet zeuren. Je bemoeit je met een stichting omdat je bezig bent met iets zonder winstoogmerk (en meestal nagenoeg zonder budget) omdat het een gezamelijke hobby is. Bij een hobby hoort dat je dingen doet die geen geld opleveren. Zo niet kunnen alle grasmaaiers van balsportverenigingen en biertaphobbyisten van welke willekeurige sport dan ook achteraf ook nog even een rekening voor geleverde arbeid indienen.

Vogelbeest | 03-02-18 | 07:59 | 2 | + 0 -

Iedereen heeft automatisch auteursrecht op zijn eigen werk.

rtikel 1 van de Auteurswet definieert 'auteursrecht' sinds 1912 als volgt:

Aanhalingsteken openen
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Aanhalingsteken sluiten
Om auteursrecht te krijgen moet er sprake zijn van een werk. Volgens de Hoge Raad in het arrest Van Dale/Romme is elke schepping met een eigen en oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt, een auteursrechtelijk beschermd werk. Een schepping die te banaal of triviaal is, zal daarom geen werk in de zin van het auteursrecht zijn.

Om te bepalen aan wie het auteursrecht toekomt is van belang te bepalen wie de (fictieve) maker van het werk is. Meestal is dit de auteur zelf. Er kan ook sprake zijn van meerdere makers van een werk, van een samensteller van een werk, van een werkgever die automatisch maker is of van een ontwerper die de maker is omdat het werk naar zijn ontwerp en onder zijn leiding en toezicht tot stand is gebracht. Het auteursrecht kan door middel van een akte (een ondertekend geschrift) aan een ander worden overgedragen. Deze derde wordt daardoor rechthebbende op het werk. De maker heeft dan alleen nog persoonlijkheidsrechten

Bijtendehond | 03-02-18 | 16:54 | + 1 -

PS Er was ook ooit een proces tegen krantenbank.nl door zo'n geldwolf. En voor zover ik mij herinner niet eens door de maker zelf, maar een nazaat.
En ja, krankenbank heeft betaald

Bijtendehond | 03-02-18 | 16:56 | + 0 -

Ho wacht even.. Als in dit besluit de daadwerkelijke schade vastgesteld wordt, moet dat dan ook niet in andere auteursrechtschendingen, zoals de download-hetzes van meneer T. Kuik en de media tycoons?

marcoplarco | 02-02-18 | 20:47 | 2 | + 5 -

nee, want dat Kuik en media tycoons is tussen de elite en het plebs en het plebs heeft het maar te pikken. Dit geschilletje van de fotograaf is alleen tussen plebs, dus gelden er regels en wetten waar iedereen zich aan moet houden.

deluiegriek | 02-02-18 | 21:20 | + 7 -

Wanneer je niet ingaat op een schikking van Kuik, volgt er een rechtszaak en daarin wordt wel degelijk door de rechter naar de werkelijke schade gekeken.

Bytemaster | 03-02-18 | 11:56 | + 2 -

Man wat een lamlul, mag hopen dat zijn gehele omgeving hem de rug toekeert, mag 'ie in z'n eentje op een hutje in de hei gaan genieten van zijn foto's.
Wat voor beroep heeft 'ie eigenlijk?

Abject | 02-02-18 | 20:15 | + 3 -

De amateurfotograaf maakt hier misbruik van het procesrecht want probeert via de rechter van z'n hobbyfotowerk voor de naturistenclub alsnog een betaalde klus te maken. De rechter geeft de kiekendief een hijs door de veroordeling in de proceskosten, maar had best het lef mogen tonen om dat misbruik te duiden...

F. von Zeikhoven | 02-02-18 | 19:55 | 1 | + 6 -

NaturAListenclub. De ornithologie-afdeling om precies te zijn.

koeberg | 02-02-18 | 23:10 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken