Heerlijk. Klant moet juist dokken in woekerpoliszaak

Je verwacht het niet
Je verwacht het niet

Alle gedupeerden van de woekerpolisaffaire zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan anderen. Als u ons woekerpolis-archief een beetje naleest, dan weet u dat deze affaire maar voort blijft duren. Er was al geschikt door de verzekeraars, maar toen bleek dat na de vergoedingen van een jaar of zes geleden aan woekerpolisklanten de honger niet gestild was, heeft de sector niet doorgepakt. Of in ieder geval niet door verschillende claiminstanties tevreden te stellen, maar zaken individueel te behandelen. Met als gevolg een dat er eens in de zoveel tijd een uitspraak van Kifid of rechtbank of hof voorbijkomt. Niet zelden wordt een klant dan in het gelijk gesteld waardoor de verzekeraars keer op keer een extra krasje moeten incasseren. Maar vandaag is het een keer andersom. 

Dat brengt ons bij de volgende zaak die dit keer weer door de geschillencommissie van het Kifid is behandeld. Hier gaat het over klanten die in augustus 1998 een beleggingsverzekering van Axa Leven afsloten, dat later opging in Reaal en weer later in Vivat. In december 2011 wordt die polis afgekocht en in 2013 wordt een compensatie uitgekeerd voor te hoge kosten. Maar die compensatie is de klanten niet hoog genoeg, waardoor ze opnieuw naar het Kifid stappen. Diezelfde instantie had in eerste aanleg nog geoordeeld dat Axa/Reaal op allerlei manieren tekort was geschoten en  de Geschillencommissie dat Reaal tekortschoot waardoor het geleden verlies vergoed moest worden. Naast dat ze de vergoeding die werd toegewezen te laag vinden, zijn de klanten ook van mening dat Axa/Reaal zich schuldig heeft gemaakt aan gebrekkige informatievoorziening en het niet vermelden van nominale kosten. Maar Reaal gaat zelf ook in beroep. En met succes. 

Morele overwinning

Want het altijd ondoorgrondelijke Kifid oordeelt nu dat voor een beleggingsverzekering die is afgesloten in augustus 1998 nog geen verplichting gold om klanten vooraf te informeren over de fondsbeheerkosten (Total Expense Ratio of TER). Daarnaast is Reaal 'niet zonder meer' aansprakelijk voor het advies en de informatie die een tussenpersoon heeft verstrekt. Maar goed, Reaal heeft wel al de kosten vergoed nadat de Geschillencommissie waartoe het in de zaak in eerste aanleg door het Kifid is opgedragen. Omdat die  compensatie nu door de beroepscommissie van tafel wordt geveegd, zitten we met de gebakken peren. Terugdraaien kan niet, waardoor nu het volgende beslist wordt: 'Belanghebbenden behoren aan Verzekeraar terug te betalen hetgeen Verzekeraar ter uitvoering van het bindend advies van de Geschillencommissie aan hen heeft betaald, met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.' Met de nadruk op behoren (pdf). Noem het een morele overwinning voor een verzekeraar. Al is de vraag of het imago voor verzekeraars nu wat is opgevijzeld. Dat van het Kifid alvast niet. Want woekerpolis-gedupeerden hebben dus niet allemaal dezelfde rechten, dat is een kwestie van timing. 

Reaguursels

Inloggen

Over rechters die nevenfuncties hebben bij instanties (met name banken en verzekeraars) waar ze i.d. normale praktijk regelmatig over moeten oordelen bij reguliere rechtbanken. Zie bv. voorzitter W.J.J. Los. ( namenlijst.rechtspraak.nl)
Beroepsgegevens

Functie: senior rechter A Instantie: Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang: 01-09-2017

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang: 01-11-2016

Nevenbetrekkingen
Functie: Vice-voorzitter Instantie: Commissie van Beroep KiFiD en DSI
Datum ingang: 14-12-2012
Plaats: Den Haag
Soort bedrijf: Geschillencommissie
Bezoldigd: Ja

RambalLO | 30-01-18 | 15:39 | 4 | + 4 -

@RambalLO | 30-01-18 | 15:41 | + 2
Dan krijgen ze het wel onder tafel, of een familielid krijgt een leuk baantje, het systeem is corrupt.

Watching the Wheels | 30-01-18 | 16:30 | + 1 -

Wat mij betreft worden nevenfuncties bij integriteitsgevoelige beroepen de facto verboden op straffe van een levenslang beroepsverbod, of een vergeetput wat mij betreft. Ze verdienen al geld als water, dat moet maar genoeg zijn, dus waarom de kat nog op het spek binden.

Abject | 30-01-18 | 16:32 | + 1 -

@Abject.
De Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak had aanbevelingen gegeven voor rechters. Maar daar hebben ze kennelijk schijt aan. Er is geen duidelijk beroepsverbod. Dan moet politiek maar een wetje schrijven, dat rechters met dit soort nevenfuncties waarbij de schijn van partijdigheid kan ontstaan, levenslang beroepsverbod dienen te krijgen. www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocu... .

Aanbeveling 3
Nevenfuncties, voor zover wettelijk toegestaan, zijn niettemin ongewenst wanneer de goede gang van zaken bij de rechtspraak in concreto of het in de Rechtspraak te stellen vertrouwen schade zou kunnen lijden. Bij de formulering van deze aanbeveling is aansluiting gezocht bij de norm die artikel 46c l
id 2 Wrra stelt: “de goede gang van zaken bij de rechtspraak of het
in haar te stellen vertrouwen”.

Aanbeveling 4
Een rechter zorgt ervoor geen zaken te
behandelen waarbij hij, uit hoofde van een
nevenfunctie, zodanig betrokken is dat zijn rechterlijke onpartijdigheid ter discussie zou kunnen
komen te staan. Onder nevenfuncties worden in ieder geval ook verstaan vroegere nevenfuncties
die in de afgelopen d
rie jaar zijn vervuld.
De rechter zorgt ervoor dat zijn nevenfuncties er niet toe leiden dat hij in verschillende instanties
over dezelfde zaak oordeelt.

RambalLO | 30-01-18 | 17:10 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Kifd dient opgeheven te worden en bestempeld worden als een grote criminele organisatie! Kifd werd opgericht door banken en verzekeraars als dekmantel om zo hun criminele praktijken te verdoezelen. Dien je een klacht in over een product bij de klachtencommissie, dan wordt deze behandeld door een zgn. rechter-plaatsvervanger. Dat is een rechter die bijklust bij het bank-en verzekeringswezen en vaak in het voordeel van bank of verzekeraar beslist. Zo ben je nagenoeg kansloos als je naar de officiele rechtbank stapt. Banken en verzekeraars weten dan nl. al wat voor vis je i.d. kuip hebt. Heb een collegaatje gehad die dit overkomen is. Een gewaarschuwd mens telt voor 4! Kifd en de Rechterlijke Macht zijn corrupt tot op het bot wanneer het om bank- en verzekeringszaken gaat!

RambalLO | 30-01-18 | 15:23 | + 1 -

Het Kifid, voor Josti’s en door Josti’s

orca | 30-01-18 | 13:54 | + 4 -

Hulde! Er bestaan geen woekerpolissen, hooguit hebberige tokkies zonder leesbril.

kapotte_stofzuiger | 30-01-18 | 13:47 | 1 | + -4 -

Mensen zoals jou verdienen een stofzuiger in hun reet!

RambalLO | 30-01-18 | 15:24 | + 4 -

Ik zat er heel voorzichtig aan te denken om een lijfrentepolis te kopen als deelpensioenvoorziening. Maar als ik dit soort berichten lees dan denk ik dat ik beter wat extra zonnepanelen kan kopen. (of een sportauto, oid)

Coffee Party | 30-01-18 | 13:22 | 6 | + 8 -

@ Von Bliksum. Wijze woorden, jij bent geen reisleider denk ik ;)
Helemaal eens met jouw overwegingen. Komt er nog één bij, in het voordeel van de lijfrentepolis.
Een lijfrentepolis vormt een zelfstandig recht. Dat betekent dat bij een faillissement de polis géén deel van de boedel uitmaakt. Dus als je failliet gaat, gaat je pensioen niet verloren (iig niet door het faillissement). Dat is wel het geval bij een bancair product, of elke andere vorm van vermogensopbouw.

L. Vis | 30-01-18 | 16:51 | + 0 -

Plus natuurlijk het feit dat bij een lijfrente de inleg fiscaal aftrekbaar is (onder voorwaarden). Alleen om die reden alleen al kan (met de nadruk op kan) een lijfrente aantrekkelijker zijn dan andere vormen van vermogensopbouw.

L. Vis | 30-01-18 | 16:54 | + 0 -

Lijfrentepolissen zijn relatief veilig en zoals hierboven al aangegeven aftrekbaar. Echter van velen zijn de kosten net zo hoog cq hoger dan wat je af kan trekken. Daarbij opgeteld de belasting die jje betaald bij uitkeren en het feit dat je er lijfrente van moet aankopen (als je nog maar kort te gaan hebt dan kun je het niet verbrassen of aan nabestaanden geven). M.a.w. Goed over nadenken. Ik begin er niet aan.

Ben Hetzat | 30-01-18 | 23:44 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken