Hatsee. Uitkeringslasten UWV dalen met 200 miljoen

Scheelt weer
Scheelt weer

Sommige mensen zijn nou eenmaal gemaakt om werkloos en halve liters hakkend thuis de dood af te wachten, maar de meesten onder ons steken graag de armen uit de mouwen. Ligt niet per se in onze aard, maar het levert nog wel eens meer op dan een uitkering. Het grootste voordeel is echter dat u uit de klauwen blijft van het bureaucratische sollicitatieplichtcircus van het UWV. En in dat kader is er heugelijk nieuws vanaf de UWV-burelen, want uit de Januarinota (niet te verwarren met de Juninota) blijkt dat de uitkeringsinstantie verwacht komend jaar minder aan werklozen hoeft uit de keren. De glazen bol voorziet een daling van 35.000 ww-uitkeringen naar 305.300. Scheelt zo'n €715 mio aan uitkeringslasten. Totale kosten voor de ww komen dit jaar uit op zo'n €4,3 mrd, terwijl dit in piekjaar 2014 nog €6,9 mrd was.  De berg cijfers brengt niet louter hosanna. Zo daalt het aantal Wajong-uitkeringen, mogelijk doordat een deel in de bijstand verdwijnt. Desalniettemin stijgen in 2017 (UWV gebruikt tegenwoordige tijd, want jaarrekening nog niet klaar) de uitvoeringslasten voor de Wajong als gevolg van indexatie en het gegeven dat ook 22-jarigen tegenwoordig recht hebben op het minimumloon.

Tegenvallertjes

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt eveneens toe. Komt onder meer door de verhoging van de pensioenleeftijd, waardoor oudere arbeidsongeschikten steeds later hun WAO/WIA omzetten in een AOW. Verder lezen we de volgende zin die mannen mogen debiteren als ze weer eens zijn geveld door manflu. 'Daarnaast is het aandeel ouderen en vrouwen in de WW gestegen. Deze groepen hebben gemiddeld genomen een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico.'  Goed: dan nog twee tegenvallertjes vanwege politiek onhandig beleid. Allereerst het weeffoutje met de dagloonregeling, waardoor sommige mensen geen of een lagere ww-uitkering. De compensatie hiervan kost in 2017 €87 miljoen en komend jaar naar schatting €57 miljoen. Daarnaast schond het UWV de vrouwenrechten door enige tijd zwangere zzp'ers te benadelen.  De wiedergütmachung hiervan kost maximaal €112 mio. Sluiten we af met goed nieuws uit de heelveelcijfers-pdf. De totale uitkeringslasten nemen in 2018 met dank aan de groeiende economie zo'n €200 mio af tot iets onder de €20 mrd.

Reaguursels

Inloggen

Er wordt weer eens even vergeten dat er ook een behoorlijk grote (en groeiende) groep oudere werklozen bestaat die helemaal geen recht hebben op wat voor uitkering dan ook - de NUG'ers.
Dat zijn degenen die gezorgd hebben voor een spaarpot(je) en/of een (nog)werkende partner hebben na afloop van de WW-uitkering.
Mooi toch, die mensen die decennialang wèl de belastingen en premies hebben opgehoest, maar die uiteindelijk nergens (meer) recht op hebben en maar moeten zien hoe lang ze het nog uitzingen tot hun AOW.
En het 'leukste' is... die mensen tellen we natuurlijk niet meer mee in de werkloosheidscijfers, want, juist, ze hebben geen uitkering!

EefjeWentelteefje | 30-01-18 | 01:34 | 1 | + 5 -

Klopt als een bus! NL schept graag op richting de rest van de EU dat de werkloosheid hier zo laag zou zijn, maar het is net zolang als de EU bestaat bekend dat je in NL pas werkloos bent wanneer je jezelf als zodanig registreert ten behoeve van een uitkering. Er bestaat dus naast de reeds genoemde 1 op de 5 huishoudens met een uitkering (naast AOW) al minstens zolang een niet te onderschatten verborgen werkloosheid in dit land.

Maar goed, vroeger werkten alleen mannen en was de werkloosheid dus effectief zeker vijftig procent. Bovendien mag volgens sommige emigranten het inkomen van de vrouw niet zomaar bij het huishoudelijk inkomen opgeteld worden, dus voor zover die NUG'ers onderhouden worden door hun partner tellen deze feitelijk niet mee, aldus deze emigranten en de politici die menen dat omwille van de hier voorgestelde cijfers door ons gejubeld zou moeten worden. Statistisch doen we het daarmee beter dan uitmuntend en hebben we zelfs een tekort aan mensen die beschikt zijn voor arbeid.

Yeah...

Pierre Tombal | 30-01-18 | 21:18 | + 0 -

Ehmmmm, volgens mij schijnen er een heleboel mensen vergeten te zijn dat de enige uitkering die echt werkelijk anders is dan alle andere is een ww uitkering, ik heb bijvoorbeeld mijn eigen ww uitkering zelf betaald, van mijn 16 de verjaardag tot en met het jaar dat ik 46 werd, ging er ww premie van mijn loon af. Het was destijds dus gewoon een soort verzekering waarvoor je premie moest betalen middels je salaris. Tegenwoordig betaald de werkgever de ww premie, en is dus nog steeds werkelijk anders dan sociale uitkeringen zoals bijstand, langdurige zieken, gehandicapten, arbeids ongeschikten etc etc

Michel.knows | 29-01-18 | 18:22 | 1 | + 4 -

De vader van een kameraadje vroeger zat regelmatig 'ziek' thuis. Zijn stelling was namelijk; ik heb er voor betaald dus maak ik er ook gebruik van. Ik was toen 6 of 7 en had er zo m'n bedenkingen bij. In de loop van de tijd ben ik toch meer mijn gedachten gaan bijstellen, we bouwen onze rechten in rap tempo af maar we moeten wel bijdragen aan het systeem. Een systeem dat alleen in het voordeel van de ander werkt maar over het algemeen niet in het voordeel van degene die er voor opdraait. M.a.w. als je er voor hebt betaald zorg dan maar dat je er gebruik van maakt anders doet een ander het wel voor je.

Stonecity | 29-01-18 | 19:31 | + -2 -

Alweer zo'n rijtje onzincijfers waar ongetwijfeld Haagse nepfiguren sier mee willen gaan maken. Ik hoor ze nu al roepen dat het banenplan werkt en dat we nu door moeten pakken. Probleem is dat je van mensen die de WW in gaan wél met zekerheid kan stellen vanuit welke maatschappelijke situatie ze daar naartoe zijn gegaan, maar van mensen die uit de WW gaan niet. Ze kunnen werk gevonden hebben, de pensioenleeftijd behaald hebben, of de Bijstand of zelfs een arbeidsongeschiktheidsregeling in gegaan zijn.

Op de grote getallen bijlagen kunnen we dan in ieder geval nog terugvinden dat het in totaal om 1,2 miljoen uitkeringen gaat, maar dan weten we nog steeds om hoeveel huishoudens en/of personen dit dan handelt. Het lijkt echter niet aannemelijk dat er veel huishoudens zullen zijn met meer dan één uitkering vanuit het UWV. Als we AOW-ers buiten beschouwing laten komt dat erop neer dat 20% van alle huishoudens afhankelijk is van een uitkering. Maar het gaat echt goed in NL, want deze groep kost ons nu 200 miljoen euro minder dan vorig jaar. Eén hele procent minder, welke waarschijnlijk in veelvoud als toeslag alsnog bij deze huishoudens terechtkomt.

Statistiek is echt gaaf.

Pierre Tombal | 29-01-18 | 16:59 | 1 | + 14 -

Het gaat ook best goed met Nederland. Ik zou willen dat deze groep ons ieder jaar 1% minder zou kosten. Daarnaast wijzen alle statistieken erop dat het dit jaar vrij voorspoedig verloopt. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze schatkist, maar ook voor de gezinnen die meer perspectief krijgen doordat pap of mam weer een baan heeft gekregen.

Statistiek kan inderdaad misleidend zijn, maar dat is geen reden om levenslang ieder jaar negatief te boe-roepen.

argumentumadpopulum | 29-01-18 | 21:56 | + 0 -

Maar een opleiding aanbieden dat kan er niet meer vanaf bij het UWV. Je kan wel allerlei nutteloze werkshopjes volgen en constant pushen dat je maar vooral moet solliciteren in het weggeautomatiseerde werk waar je zojuist ontslagen bent.

Ik hoor het Balkenende nog zeggen, we moeten flexibel zijn. Een goede 10 jaar later en dan blijkt er van die flexibele arbeidsmarkt bar weinig terecht te zijn gekomen. Zelfs een proeftijd is teveel gevraagd voor 99% van de bedrijven.

Stonecity | 29-01-18 | 15:48 | + 12 -

'... maar de meesten onder ons steken graag de armen uit de mouwen.'

Ik zal het je helpen herinneren als je het basisinkomen weer eens afzeikt.

Fantabulosa | 29-01-18 | 15:40 | 1 | + -1 -

Basisinkomen met afschaffen van alle sociale zekerheid, aftrekposten, toeslagencircus en introductie vlaktax zou mooi zijn, maar het idee dat je in NL dan op het niveau van in je levensonderhoud kunnen voorzien geen flikker hoeft te doen levert in mijn ogen toch nog wel een aandachtspuntje op. Heb niemand een overtuigend pleidooi horen voeren.

Buerman | 29-01-18 | 16:38 | + -3 -

Zolang er allerlei trukendozen zijn om met cijfers te googelen, is het alleen interessant te weten hoeveel mensen een uitkering hebben (ongeacht welke) en hoeveel mensen geen recht meer hebben op een uitkering (doordat partner teveel verdient, etc)

De rest is van ondergeschikt belang, want past alleen maar in een propagandaverhaaltje van jemand...

Tsaaah | 29-01-18 | 15:06 | 2 | + 17 -

ik zou juist wuillen weten hoeveel er verdwenen in duurdere nepbanen bij de overheid, en hoeveel in de private sector. Lijkt me relevanter.

omineuze omnipotent | 29-01-18 | 15:53 | + 4 -

Dit dus.

accijnstoerist | 29-01-18 | 15:56 | + 0 -

Dat kan dan gelijk doorgegeven worden aan het ministerie van waarheid die ons gaan uitleggen dat we best wat meer hoogopgeleide kanslozen kunnen importeren.

Vogelbeest | 29-01-18 | 15:01 | + 18 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken