Ha! oud-europarlementariërs kunnen misschien toch naar hun pensioen fluiten

Wel lastig verhaal
Wel lastig verhaal

U kent het verhaal over de tekorten van €326 miljoen bij het pensioenfonds voor voormalig europarlementariërs en dat de belastingbetaler die tekorten moet bijpassen (en zie anders de historie onderaan dit artikel). Vonden wij een mooi verhaal, want hartje pensioenen, maar we vonden het ook een opmerkelijk verhaal. En dat bracht ons op het idee contact op te nemen met onze vaste consigliere inzake Europese pensioenen. Enter Hans van Meerten (*), pensioenadvocaat en hoogleraar Europees pensioenrecht. Zijn eerste voorzichtige conclusie: de kans is best groot dat de oud-europarlementariërs eenvoudigweg de sjaak zijn met hun lege pensioenfonds. Als wij Van Meerten goed begrijpen zijn er drie smoking guns.  1) Ten eerste is het pensioen ondergebracht in een Luxemburgse 'Sicav'. Dat is helemaal geen pensioenfonds, maar een beleggingsfonds. Zo'n fonds kan nooit en te nimmer pensioenaanspraken garanderen.  2) Dus zijn de pensioenrechten gegarandeerd door het Europees Parlement. Maar hoe dan? Enig terugbladeren door de kleine hel die EP-database heet, leert dat het besluit (punt 7) is genomen door het Bureau van het Europees Parlement. Dat bureau noemt men in de wandelgangen ook wel het bureau voor fietsenstallingen en plantenbakken. Kortom, aardige jongens, maar hebben die de macht om zulke risico's aan te gaan met geld van de Europese belastingbetaler? 3) Maar wat zegt het Bureau nou eigenlijk:

Welk recht?

Het EP waarborgt het recht op aanvullend pensioen, maar niet omschreven staat hoe hoog dat recht vervolgens is. Een pensioen van een euro is ook nog steeds een pensioenrecht. Het hele pensioenbesluit hangt overigens samen van de tegenstrijdige opmerkingen ('zoveel mogelijk de financiële gevolgen voor de Europese belastingbetalers vermijden'). Yeah right, maar het maakt deze hele zaak enorm kanonnenvoer voor juristen. Voor het overige verdient het aanbeveling het jaarverslag-pdf van het pensioenfonds te lezen. Dat is namelijk meer een aanklacht tegen het EP dan een verslag. Het pensioenfonds wijst er bijvoorbeeld op dat het Bureau in 2009 op een soort van listige wijze heeft toegevoegd: 'Acquired [pensioen]rights and future entitlements shall be maintained in full'. Waarbij het pensioenfonds grote vraagtekens zet bij de legitimiteit van deze beslissing van het Bureau. Voor het overige is het wachten op het EP dat zich dit voorjaar nader buigt over de materie. En dan hopen we tot slot dat de oud-EP'ers zelf intussen hun eigen pensioen vrijwillig verlagen. Een deel van de (huidige) EP-leden maakt zich daar momenteel hard voor. Evenals een nader onderzoek naar de precieze juridische status van de garantie die in 2009 door het EP is afgegeven.

Historie

Sinds 1989 bouwde een deel van de europarlementariërs vrijwillig bij het hierboven besproken fonds pensioen op. Van meet af aan lag het fonds onder vuur, omdat de regeling riant was en de bijbehorende premie-inleg karig. Nederlandse europarlementariërs stelden een gedragscode op waarin zij afspraken geen gebruik te maken van de regeling (en daar hield bijna iedereen zich aan). In 2009 ging het fonds op slot. Geen nieuwe leden meer en geen nieuwe premie-inleg. Sindsdien geldt een andere pensioenregeling voor parlementariërs. Een onbekend aantal, maar misschien wel 1.000 voormalig EP-leden krijgt of gaat nog uitkeringen krijgen uit het fonds (die gegevens zijn geheim). Naar verwachting is het fonds binnen tien jaar leeg. Maar dan zijn er nog steeds oud-EP'ers die recht hebben op pensioen - en dat probleem mag de belastingbetaler vermoedelijk oplossen. In 2009, bij het sluiten van het fonds, zegde het EP de pensioengarantie toe, terwijl het fonds toen al te kampen had met grote tekorten.

Reaguursels

Inloggen

Waar een in Nederland wonende/werkend alleenstaand persoon thans meer dan 50 jaar over doet om een AOW van ca. 1200 euro bijeen te scoren, bouwt een Europarlementariër zulks in slechts 5 jaar op. En dat is blijkbaar heel normaal.
Die lui zijn na 5 jaar natuurlijk dermate uitgerangeerd dat ze de rest van hun "werkzame" leven op een houtje moeten knabbelen, vandaar dat douceurtje.

Memek | 27-01-18 | 17:18 | + 5 -

Wat krijgen deze bloedzuigers ook al weer per maand uitbetaald aan zogenaamd 'loon', 'emolumenten' en 'onkostenvergoeding' (NB: ik heb het hier zeer bewust niet over 'verdiend'!), een dikke € 5000 - 10K netto???

Kun je prima een fijn pensioen van bij elkaar sparen.

Smerige, corrupte RATTEN!

EefjeWentelteefje | 27-01-18 | 14:40 | + 9 -

Op basis van de verkiezingsuitslagen van de afgelopen decennia weten wij en zij dat de overgrote meerderheid van de belastingbetalers het allemaal hartstikke prima vindt. Doe er anders nog een 25% bonus bovenop ter compensatie voor de huidige onzekerheid.

obominotie | 27-01-18 | 12:36 | + 7 -

Allemaal leuk dat juridische gepluis maar puntje bij paaltje gaat die 326 mln er gewoon komen. Alle spelers in de beslisboom hebben daar direct of indirect belang bij. En de burger is niet zo'n speler. Bukt u maar vast.

Yeohan | 27-01-18 | 08:50 | 1 | + 15 -

Geen zin om het uit te zoeken - maar volgens mij gaat het in deze casus om aanvullend pensioen. Daarbij hebben de deelnemers zo weinig ingelegd, dat de deelnemers niet mochten verwachten dat de garanties daarmee voldaan konden worden.

Dus gewoon laten omvallen dat pensioenfonds en alle deelnemers eventueel de wellicht verplichte 1 cent per maand te geven.

argumentumadpopulum | 27-01-18 | 08:38 | + 7 -

Van Wensen, naïeve dwaas.

Harry Turtle | 27-01-18 | 06:27 | + 0 -

Aan de andere kant, als de ECB al elke maand 60 miljard aan het bijprinten is, dan kunnen ze dat toch ook wel 60,32 miljard maken? Probleem opgelost..

TuurlijkNiet | 27-01-18 | 04:30 | 1 | + 8 -

Ik geloof dat het miv 2018 nog maar een schamelijk 30 GEypo/mnd is. En dat pensioen (dekkings) tekort is - voorlopig - een eenmalige zaak.

Poekieman | 27-01-18 | 13:25 | + 0 -

Zo rampzalig als dit in Brussel voorgesteld wordt is het ook weer niet. Europarlementariërs ontvange tijdens hun actieve periode een onreëel en zeer zeker: onrechtvaardig hoog salaris en meerdere mega-onkostenvergoedingen. Reken er maar op dat alleen van dat inkomen een riante pensioensbasis opgebouwd wordt.

Maar logisch, hebzucht eindigt nooit bij "genoeg", zeer zeker niet als je gelegaliseerd je uitzuigerskwalifikatie kunt botvieren.

issieookweer | 26-01-18 | 23:48 | + 6 -

Zo moeilijk is het verhaal nu ook weer niet. Oude kapitaaldekking is vervangen door omslagstelsel. Uitgaande van eeuwigheid van EU is dat voor die kleine populatie een prima systeem. Oude aanspraken in kapitaaldekking lopen fout. Oplossing is om de opgelopen tekorten ook in omslagsysteem mee te nemen. Gewoon de begroting opplussen. De lidstaten betalen dat wel.

Buerman | 26-01-18 | 22:03 | 2 | + -1 -

Het Romeinse Rijk bestond lang, maar niet eeuwig. Ik ga ervan uit dat dot ook voor de EU zal gelden.

Rhenium | 27-01-18 | 02:44 | + 10 -

Het Brusselse Rijk bestaat hopelijk niet lang.

Om met Van Speyk te spreken: 'Dan liever de lucht in'

Poekieman | 27-01-18 | 13:27 | + 3 -

wat een corrupte bende. stiekem door de afdeling onderhoud een contract laten stellen die alles moet garanderen. ze gaan er wel mee wegkomen maak je niet druk

Ir. Wilhelmus | 26-01-18 | 21:44 | + 13 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken