Minister Hoekstra: Kifid heeft inderdaad problemen

Meer mankracht onderweg
Meer mankracht onderweg

Onlangs las u op dit blog dat ons favoriete klachteninstituut Kifid kampt met diverse problemen. Door een hoog ziekteverzuim en verloop onder secretarissen die zaken behandelen liepen de wachttijden op. De streefnorm dat 95% van de behandelbare klachten binnen 180 worden afgerond wordt niet gehaald. Derhalve faalt Kifid in zijn streven om een laagdrempelig alternatief voor de rechter te worden. D66-Kamerlid Jan Paternotte had naar aanleiding van het stuk wel een paar Kamervragen voor MinFin Wopke Hoekstra, waarop vandaag de antwoorden kwamen. 

Klopt het dat de behandeltijd voor klachten is opgelopen? 'Nee, dat klopt niet geheel', zegt Hoekstra. Tussen 2013 en 2015 steeg het aantal behandelbare zaken dat binnen 90 dagen was afgerond en nam het aantal zaken dat tussen 91 en 180 dagen af. Kortom, zo'n driekwart van de behandelbare zaken wordt binnen de 180 dagen afgerond. Kifid kijkt ook naar de zogeheten ADR-norm, waar men rekent vanaf het moment dat het dossier compleet is. In 2016 werd 85% van de zaken binnen de normtijd afgerond en in 2017 82%. Daarnaast hanteert het klachteninstituut intern de norm om een dossier in 95% van de gevallen binnen 14 dagen aan een secretaris toe te wijzen. Op dat punt gaat het niet helemaal jofel. Eind 2017 duurde het gemiddeld 10 à 12 weken voordat een secretaris was gevonden, terwijl in slechts 1 op de 6 gevallen de eigen norm werd gehaald. In 2017 werd 42% van de behandelbare klachten binnen 180 dagen afgerond.

Hoog verloop

Hoekstra had ook kunnen zeggen: 'Het gaat de laatste tijd inderdaad niet zo lekker met die behandeltijden. En dat komt omdat de secretarissen met enige regelmaat gillend de deur uitrennen.' Want in 2015, 2016 en 2017 was het verloop onder secretarissen respectievelijk 20%, 10% en 15%. Dat lijkt vrij hoog, al melden we daar nuancehalve bij dat het totale personeelsbestand van Kifid in 2016 62 mensen bedroeg. Nu weten we niet hoeveel daarvan secretaris zijn, maar mogelijk heeft een opstappende secretaris een aardige invloed op dat cijfer. Wel is het zo dat nieuwe secretarissen zich na het voorstelrondje de materie eigen moeten maken, waardoor er 'productiviteitsverlies optreedt'. 

Laag verzuim

Het ziekteverzuim ligt met 4,2% overigens keurig rond het landelijk gemiddelde. Al moeten we hierbij wel opmerken dat we geen idee hebben van de voortplantingsdrang onder de vrouwelijke Kifid-medewerkers.

Gezonde jongens

Al met al maakt Hoekstra zich toch een beetje zorgen over de onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de aangesloten financiële dienstverleners. Als minister geeft hij goedkeuring  aan de begroting van het Kifid. In de editie van 2018 is meer budget opgenomen voor personeel om zo de doorlooptijden te verminderen. Dit plan heeft de zegen van Hoekstra. Terwijl wij nog even kauwen op de door Kifid aangedragen cijfers vragen wij ons af of de zoektocht naar nieuwe secretarissen nog moet beginnen of al gecompleteerd is. Want op de vacaturepagina zoekt men alleen een softwareontwikkelaar. Allicht komen we dat rond de zomer te weten als Hoekstra de Kamer een rapport over de ontwikkelingen bij het Kifid stuurt.Reaguursels

Inloggen

Misschien kan de redactie ook eens aandacht besteden aan het ABP, dat begin januari de in december ontvangen mails van de rechthebbenden heeft weggegooid, en de mailbox permanent op slot deed. Correspondentie gaat nu alleen nog per slakkenpost (of via call center). De achterstand lijkt ongeveer twee maanden, en dat is niet prettig voor bejaarden met magere hein voor de deur.

CiTy3 | 23-01-18 | 11:20 | + 1 -

Gegeven de percentages hebben ze 20 of 40 secretarissen, Bij het eerste is de overhead wel heel erg hoog op 62 man, dus laten maar gokken op 40. Dan liepen er de afgelopen drie jaren dus respectievelijk 8, 4 en 6 weg.

Lagging | 23-01-18 | 08:25 | + 3 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken