Haha! Zelfs Amsterdamse SP-wethouder is tegen het basisinkomen

Soort van Melkertbaan
Soort van Melkertbaan

Nou, dat wordt dus helemaal niks met dat basisinkomen. Gisteren nog zei het kabinet n.a.v. Kamervragen ‘Rot toch lekker op met je basisinkomen’. Zelfs ‘s lands gratisgeldprofeet Rutger Bregman is niet meer zo zeker van zijn zaak maar komt toch nog met een waardeloos alternatief op de proppen. En al die experimenten met het basisinkomen gaan ook al niet zo lekker (zie hier en hier), en dat is niet voor niets. Vandaag kregen de vurige voorstanders van het basisinkomen een nieuwe klap te verwerken en wel uit onverwachte hoek: de Amsterdamse SP-wethouder Vliegenthart vindt het basisinkomen ook stom. Bedenk wel: hij bestuurt een stad die armelui nog gratis geld geeft om met hun huisdier naar de dierenarts te gaan. Als die al niet aan het basisinkomen wil beginnen, dan gaat niemand er aan beginnen. Nee, Vliegenthart gaat dan liever voor een ‘basisbaan’.

De wethouder zegt in Binnenlands Bestuur dat mensen meer gebaat zijn bij werkzekerheid en een salaris dan bij een uitkering of een basisinkomen. Maar waar moeten al die mooie banen dan vandaan komen? De wethouder, die oh zo succesvol is in bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen (nee, wacht), heeft zijn licht opgestoken in Stockholm. ‘Werk dat hier als vrijwilligerswerk en onderdeel van het bijstandsbeleid wordt gezien, zoals de koffiejuffrouw en medewerkers op de kinderboerderij, is daar een betaalde baan.’ Kijk, dat vinden wij al een stuk frisser dan verplicht zulk vrijwilligerswerk moeten doen in ruil voor de uitkering want dat is gewoon dwangarbeid. Maar dan vliegt de wethouder alweer een beetje de bocht uit: die banen moeten door gemeente worden gecreëerd. ‘Een goed idee is aan burgers te vragen welke basisbanen er dan moeten komen.’ Dus de wethouder wil aan Amsterdammers vragen wat er aan schort in de buurt, en de gemeente neemt dan mensen in dienst (tegen het minimumloon, maar dan wel voor minimaal twee jaar) om de boel dan een beetje aan te pakken. Nou, vooruit dan maar. Zo’n basisbaan met salaris zal inderdaad meer doen voor iemands eigenwaarde dan gratis geld. En het levert hem meer op, want het minimumloon is 30% hoger dan de bijstand (buiten het gegoochel met toeslagen gerekend) Wat we dan alleen niet lezen: is de basisbaan dan ook daadwerkelijk een echte heuse grotemensenbaan? Komen al die mensen bij de gemeente op de loonlijst? Gaan ze allemaal, zoals gewone werknemers ook pensioen opbouwen? Geldt er voor hen ook een loondoorbetalingsplicht van twee jaar als ze ziek zijn? Of is de basisbaan alsnog een mooie goedkope manier voor de gemeente om klusjes op te laten knappen? We juichen ‘s mans afkeer van het basisinkomen toe, maar we hopen dat zijn alternatief wel een beetje fatsoenlijk blijft. 

Reaguursels

Inloggen

Er is allang vrije energie beschikbaar dus voertuigen kunnen op water rijden/vliegen wat na enkele aanpassingen bij benzinemotoren kan. Huizen die gebouwd zijn hoeven na aflossing niet extra belast te worden. Je zou alleen onderhoud over houden.
Gezond voedsel afgestemd op je DNA blauwdruk/bloedgroep of het aanpassen van het DNA dat genetisch bewerken van voedsel nu zorgt juist voor gezondheidsklachten. Indien men de juiste voeding binnenkrijgt en voldoende beweging en zonlicht krijgt door buiten gewassen te verbouwen en zich vrij kan bewegen zonder zorgen over rekeningen, schulden, administratieve rompslomp zorgt dat men creatief kan zijn en zijn/haar passie kan volgen. Je hebt altijd zorg nodig maar niet voor bewust gecreëerde ziekten en verontreiniging. Vervoer kan d.m.v. onderdrukte technieken via de lucht in de nabije toekomst. Hulp van onze ruimtefamilie zal hierbij bijdragen. Misbruik zal verdwijnen net als de dieren die misbruikt worden. In de lucht zal men veel bijzondere dingen waarnemen die dit in gang zetten.

Meneer_de_uil_13 | 20-01-18 | 19:34 | 2 | + -5 -

Doe maar weer terugvliegen naar Niburu...

F. von Zeikhoven | 21-01-18 | 00:47 | + 1 -

Koekoek.

Donersnuiver | 21-01-18 | 16:21 | + 1 -

Misschien moeten wethouders zoals in Groningen wat minder hard lopen bij projecten als zelfsturende bussen.
Dan hoefje ook geen busschauffeurs te ontslaan om ze als vrijwilliger aan te nemen met behoud van bijstandsuitkering.

Raider Twix | 20-01-18 | 18:58 | + 5 -

Overigens ben ik flexibel. Hoef niet per se een basisinkomen en zie zeker een risico dat mensen stoppen met werken. Of dat echt massaal gebeurt is de vraag.

Je kunt ook gaan voor een soort levenslange WW-verzekering, als vervanging van alle andere uitkeringen en toeslagen en pensioenen. Kies zelf een verzekeraar die je het beste vindt, met of zonder winstoogmerk. Met uiteraard een acceptatieplicht en verbod op discriminatie qua premie o.b.v. factoren buiten je eigen gedrag om, net als de zorgverzekeringen nu. Kies de hoogte van je uitkering, met als minimum je vaste lasten. Kies een vrijwillig eigen risico in ruil voor lagere premie als je wilt.

Zet tegenover de uitkering een verplichting om gedurende het aantal uren dat je gemiddelde medeverzekerde moet werken een tegenprestatie te leveren of dat nu sollicitaties schrijven of (nep)werk is. En laat het vervolgens aan concurrerende verzekeraars en hun klanten over om de beste methode te vinden. De één zal je misschien greppels laten graven en dichtgooien, de ander laat je werken voor de hoogste bieder en een deel zelf houden als extra inkomen, en sommigen zullen wellicht kiezen om je bij weigering tot tegenprestatie in ieder geval je vaste lasten te betalen, wat neerkomt op een basisinkomen.

Blijft alleen de vraag: mag een verzekering bij weigering tot tegenprestatie jouw uitkering geheel intrekken, of moet ze toch minimaal bed, bad en brood geven?

Wol | 20-01-18 | 18:55 | + -1 -

Geef iemand een uitkering vermomd als nepwerk, waar geen echte vraag naar is en\of men niet het minimumloon voor overheeft, maak dat 30% duurder dan een basisinkomen en dat is een beter alternatief?

En dat is ook beter dan iedereen het bestaansminimum gunnen en daarboven echt werk laten doen voor een op vraag en aanbod gebaseerd marktconform loon? Omdat de vakbond\socialist koste wat het kost het loon op een willekeurige hoogte wil vastpinnen en daarmee volgens een economische wetmatigheid zorgt voor meer werkloosheid of andere kosten omdat lang niet iedereen dat minimumloon aan productiviteit kan ophoesten?

Een minimaal basisinkomen, verrekend met belasting op je inkomen of vermogen, zonder alle andere regelingen (bijstand, AOW, WIA\WAO, Anw, toeslagen, vrijstelling gemeentebelasting, enzovoorts) is gewoon goedkoper... En zorgt voor maximale werkgelegenheid voor wie wil (!) werken. Enige grote risico is dat mensen die niet willen werken zouden stoppen. Maar hoeveel mensen willen op minimumniveau leven? Je zou toch wel minstens een deeltijdbaan willen, om meer luxe te kunnen betalen? Mensen werken nu ook massaal voltijd terwijl dat voor puur bestaanszekerheid niet hoeft.

Als het uit de klauwen loopt, kun je alsnog mensen verplichten om een tegenprestatie te leveren voor hun basisinkomen. Verhuur ze dan per opbod voor echt werk. Dat is geen "dwangarbeid". Iemand moet werken voor je levensonderhoud. Alternatieven zijn: werk of basisinkomen.

Wol | 20-01-18 | 16:03 | 2 | + -2 -

Je hebt bijstand. Daar komen nog allerlei toeslagen en potjes van de gemeentes bovenop waarvan de overheid besloten heeft dat ze nodig zijn.
Naief om te denken dat een verandering van naam dit gaat veranderen.

omgponies | 20-01-18 | 17:00 | + 4 -

omgponies | 20-01-18 | 17:00 | + 3 -
Wat is er naïef? Je kunt discussies houden over hoe hoog een bestaansminimum moet zijn. Of dat nu puur bijstandniveau is of nog een stukje erbij. Maar het blijft goedkoper qua uitvoering om geen leger ambtenaren en rompslomp te hebben: mensen die heen en weer moeten reizen naar zinloze sollicitaties, gesprekken met controlerende ambtenaren houden of aanloggen op websites om administratieve handelingen te verrichten, waar geld aan de strijkstok blijft hangen, subjectieve beoordelingen worden gedaan of je aan je sollicitatieplicht hebt voldaan, of je echt absoluut of voor hoeveel procent arbeidsongeschikt bent, enzovoorts.

Heb persoonlijk ervaring met het UWV en WW: begeleiding\controle stelde letterlijk niets voor (werd openlijk toegegeven dat er geen budget voor was toen) maar die ambtenaren moet je wel betalen. Een simpele berekening laten maken via een computer die vaststelt hoeveel belasting jij moet betalen (op wat de grondslag ook is) en op basis daarvan je netto een gedeeltelijk tot volledig basisinkomen uitkeren of aanslag laten betalen, is feitelijk goedkoper. Die belasting- en toeslagenbureaucratie hebben we sowieso al en dat kan een stuk simpeler.

Dan wordt ook de discussie over de hoogte een stuk overzichtelijker: er is slechts één maximumbedrag dat je als uitkering kunt krijgen als je geen enkele andere bron van inkomsten hebt en je kunt er één belastingschijf tegenover zetten die iedereen betaalt.

Wol | 20-01-18 | 18:22 | + 0 -

In Amsterdam Noord had de voedselbank een idee: een eigen moestuin, waar hun klanten hun eigen groenten mochten verbouwen. Is er niet van gekomen, nul animo. Liever gratis je spullen ophalen zonder er iets voor hoeven doen. Bijstandstrekkers hebben in groten getale een mentaliteitsprobleem.

Tapu | 20-01-18 | 10:59 | 1 | + 9 -

Die fuik heeft de maatschappij zelf gecreeerd door decennia lang dit gedrag te koesteren.

omgponies | 20-01-18 | 17:03 | + 2 -

Een steuntrekker die niet wil werken, maar desondanks toch nog een uitkering ontvangt heeft al een basisinkomen. We noemen het alleen niet zo.

Tsaaah | 20-01-18 | 10:30 | 3 | + 7 -

De bedoeling van het basisinkomen was dat iedereen het zou krijgen. Ook werkenden.

Vogelbeest | 20-01-18 | 12:57 | + 3 -

Wat Vogelbeest al zegt.
Een basisinkomen is pas een BASISinkomen als iedereen het krijgt.
Anders is het slechts een uitkering zonder sollicitatieverplichting. En dat is iets héél anders, namelijk graties geld op kosten van de hardwerkende minimaal-tot-modaal 'verdienende' arbeiders. M.a.w. de dood-in-de-pot, extra armoedeval en een beloning voor niksdoen. Moeten we niet hebben.

EefjeWentelteefje | 20-01-18 | 13:15 | + 4 -

Al begrijp ik nu uit het laatste verhaal dat het basisinkomen alleen was voor wie minder verdiende (basisinkomen 2.0). Dat is inderdaad gewoon de bijstand.

Zo snel is internet dus toch niet: ze doen er jaren over om uit te vinden dat ze eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken aan het verkopen zijn (Nieuw in jouw bubbel is meestal niet echt nieuw). Zie ook Uber, dat taxibedrijf dat toch "echt een nieuw concept" was.

frank87 | 20-01-18 | 14:43 | + 0 -

Het Nederlandse inkomens(on)zekerheidsstelsel vertoont nogal sterke overeenkomsten met een ander bekend kansenfenomeen: Postcodeloterij.
Als je geluk hebt en de juiste postcode dan val je in de prijzen.

squadra | 20-01-18 | 10:07 | + 9 -

nou dat basis inkomen heeft maar een probleem ,,10 % van uitkeringskosten gaat naar de ontvanger rest wordt opgevreten door overheid, en dan heb je weer werklozen

pedro300 | 20-01-18 | 09:17 | + 0 -

Links- of rechtsom dat basis inkomen gaat er komen. Als je een basisinkomen in het huidige systeem gaat inpassen dan gaat dat niet werken. Een radicaal ander systeem van belastingheffen/herverdelen is noodzakelijk.

Yeohan | 20-01-18 | 07:34 | 2 | + 7 -

Welk systeem je ook kiest, het zal nooit werken. Het inkomensverschil tussen mensen met alleen basisinkomen t.o.v. mensen die 40 uur tegen minimumloon werken zal binnen no time gigantisch groot worden. Niemand gaat 40 uur werken om 100 euro meer te besteden te hebben. Dat betekent dan ook meteen dat het basisinkomen niet meer genoeg zal zijn om rond te komen en dan worden er toch weer toeslagen opgetuigd.

Bytemaster | 20-01-18 | 09:33 | + 13 -

Dat hoorde je al voor de verkiezingen en bijna dagelijks op BNR, het systeem moet worden aangepast, zeggende een financieel hoogleraar of autobelangengroep.
Eerste verrassing uit de hoge hoed is extra belasting geworden, dus ik zie nog lang niet hoe die belastingheffing gaat veranderen ten voordele.
Als je toch gaat dagdromen is de kans op een dictatuur groter.

omgponies | 20-01-18 | 17:08 | + 0 -

Kom op jongens, hier praat DasKapital volledig ongeinformeerd.
De SP is altijd tegen basisinkomen geweest. Straks krijgt een kapitalist gratis geld. Dan blijft er minder over voor "wie het echt nodig heeft" (parij-apparatsik bijvoorbeeld).
En die basisbaan is ook volledig volgens Sovjet-model, waar de volledige werkgelegenheid verkregen werd met straathoekbewakers en andere onzinklussen.

frank87 | 20-01-18 | 00:10 | 3 | + 14 -

In SP-lingo: het basisinkomen maakt het onmogelijk om inkomenspolitiek te bedrijven.

frank87 | 20-01-18 | 00:18 | + 6 -

Zag nog net dat filmpje van die halfgare bladblazer-hanteerder bij windkracht 10 donderdag j.l.... was dat nou de ideale werknemer binnen het communistische systeem, of een taakstrafje?

EefjeWentelteefje | 20-01-18 | 13:19 | + 2 -

Zag nog net dat filmpje van die halfgare bladblazer-hanteerder bij windkracht 10 donderdag j.l.... was dat nou de ideale werknemer binnen het communistische systeem, of een taakstrafje?

EefjeWentelteefje | 20-01-18 | 13:19 | + 0 -

Wat een kutstukje. Natuurlijk is de SP tegen een basisinkomen want door geld tot op zekere hoogte los te koppelen van arbeid vervalt het bestaansrecht van de traditionele arbeidersbewegingen. De PvdA en vakbonden zoals zij nu zijn opgetuigd idem. Dus even weer normale stukjes schrijven hoor. Kom op nou.

Clemsel | 19-01-18 | 23:59 | + 3 -

99 problemen maar een tekort aan ambtenaren is er niet een daarvan.
Laat die basisbanen maar zitten.

Huisregelneef_III | 19-01-18 | 23:15 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken