Klopt dit wel? De werknemer betaalt gemiddeld 20% van zijn loon aan pensioenpremie

Ongeveer iets meer
Ongeveer iets meer

Maandag legden we de lezer vragen voor over het pensioen. Zo ook de meerkeuzevraag hoeveel procent van het loon de werknemer betaalt aan pensioenpremies. Het antwoord moest zijn b (20%). Daar was niet iedereen het mee eens, want hoger lager. Daarom bij dezen de factcheck: de werknemer betaalt gemiddeld 20% van zijn loon aan pensioenpremie. We kijken naar pensioen dat de werknemer via de werkgever opbouwt. Bitcoins, veel kinderen en lijfrentepolissen tellen niet mee. We gooien af en toe wel de aow erbij, gewoon omdat het kan.

Eerst maar eens grote bedragen

Aan pensioenpremies kregen pensioenfondsen €29,5 miljard binnen in 2016. Werknemers kregen in dat  jaar €267 miljard aan salaris uitbetaald. Als we die bedragen op elkaar delen dan geeft dat een gemiddelde pensioenpremie van 11% van de loonsom. Ook verzekeraars incasseren pensioenpremies, maar onbekend is voor welk bedrag. Onze redactie gokt op maximaal en voor de zekerheid €10 miljard per jaar. In dat geval kom je op maximaal 15% aan pensioenpremies uit en dat is geen 20%. De Sociale Verzekeringsbank keerde in 2016 voor €36 miljard aan aow-uitkeringen uit. Tel je dat erbij, dan kom je uit op 28% van het loon.

Wat als de pensioenpremie 25% bedraagt?

Geen twee werkgevers bieden dezelfde pensioenregeling aan. Bij de ene werkgever krijgt u een pensioen dat afhangt van beleggingsresultaten. De andere werkgever zegt u een pensioen toe via het pensioenfonds van de onderneming. Bij weer een ander zit u aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Pensioenregelingen verschillen per werkgever in premiepercentage, bijdrage werkgever, premie voor het nabestaandenpensioen, alles. Als we voor deze factcheck een fictieve regeling hanteren die lijkt op de regeling van een groot pensioenfonds voor ambtenaren, dan komen we gemiddeld onder de 20% uit. Dat heeft alles te maken met de aow-franchise. Dat is het gedeelte van het loon waarover geen pensioenpremie wordt betaald en geen pensioen over wordt opgebouwd. Daar zorgt later namelijk de aow voor (meer over de franchise en voor uitleg parttime werken en pensioen - hier niet van belang - zie deze).En uitgaande van het gemiddelde salaris?

Het modale brutosalaris per jaar, ofwel het punt waarop de ene helft meer en de andere helft van de werknemers minder verdient, lag in 2016 op €36.500 per persoon. In 2017 op €58.500 per huishouden (want Nederland is parttime-land. Zie daarvoor het schitterende blauwe boekje).  Maar dit zei het CBS over het gemiddelde salaris in 2014:  'In de top wordt bijna zonder uitzondering fulltime gewerkt, terwijl veel gewone werknemers parttime werken. Dit drukt het gemiddeld jaarloon voor werknemers. Het gemiddelde jaarloon van alle werknemers in Nederland bedroeg 33 duizend euro in 2014. Voltijders verdienden gemiddeld 48 duizend euro'. Het zal u verbazen, maar als je dit gemiddelde salaris neemt en invult bij salarisverwerker ADP,  vervolgens kiest voor de cao van de gemeenteambtenaar, dan kom je precies uit op 20%.

Maar hoe dan met de aow erbij?

Via de loonbelasting betaalt kort gezegd iedereen met een inkomen aow-premies tot een max van €506 per maand. Maar dan moeten daar wel een paar mitsen en maren bij:

Fiscalisering van de aow
De jongere betaalt voor de aow'er. Werknemers -en zzp'ers en ook uitkeringstrekkers behalve aow'ers- betalen daarom een aow-premie van 17,9% over de eerste €33.994 aan arbeidsinkomen. Alle aow-premies tezamen leveren iets meer op dan €25 miljard per jaar. Dat is ongeveer €10 miljard te weinig om de totale aow-uitkeringen van €36 miljard per jaar aan de huidige aow'ers van te bekostigen. Dus stopt het Rijk daar €10 miljard bij, afkomstig uit de opbrengsten van de btw, vennootschapsbelasting, boetes, etc. Eigenlijk zou de aow-premie hoger moeten liggen (alle svb-cijfers over 2016 hier).

Het probleem van de loonheffingen en kortingen
De aow-premie vormt een onderdeel van de loonheffingen. De eerste schijf loopt tot een inkomen van €20.142. Daarover moet 36,55% procent aan loonheffingen betaald worden, bestaande uit 8,9% belasting en 27,65% volksverzekeringen: AOW 17,9%, ANW 0,10% en de Wet op de langdurige zorg 9,65%. In de tweede schijf die tot €33.934 loopt, ligt de verdeling net iets, maar niet veel anders. Daarboven bestaan de schijven alleen uit belasting en niet meer uit premies voor de volksverzekeringen. Kort en goed gaat van iedereen die tot €33.934 verdient ongeveer 45% van de loonbelasting op aan aow-premies. Bij hogere inkomens neemt het belang van de aow-premie weer af. In de praktijk: de minimumloner met een inkomen van €1.578 per maand betaalt 36,55% loonbelasting, maar daar komen de heffingskortingen op in mindering. Blijft over een te betalen bedrag  van €152 aan loonheffingen. Over de duim beredeneert betaalt de minimumloner via de loonheffing €75 per maand aan aow-premie.

En wat als je de zaken dan in een staatje gooit?
Dat hebben we gedaan met behulp van de eerder genoemde calculator van loonstrookverwerker ADP. De ABP-pensioengegevens van 2017 staan daar exacto in. Met de aow-premies hebben we wat zitten goochelen om op concrete bedragen uit te komen. Onderstaande grafiek toont voor een aantal bruto maandsalarissen de bedragen die een doorsnee werknemer kwijt is aan pensioen en aow. Te beginnen bij het minimuminkomen en niet hoger dan €10.000 per maand, want over het hogere bouw je geen pensioen meer op (uitzonderingen zijn er altijd). Voor de goede orde: werknemer en werkgever betalen een deel van de premie, maar toch komt dit alles uiteindelijk voor rekening van de werknemer. Het gemiddelde van onderstaande bedragen komt uit op 26% aan aow+pensioenpremies.Conclusie: grotendeels onwaar

Volgens de cijfers van een pensioenregeling die iets weg heeft van 's lands grootste pensioenfonds betalen werknemers gemiddeld iets minder dan 20% van het loon aan pensioenpremie. Afgaande op de grote totalen van 's lands economie ligt het percentage max rond de 15%. In één situatie kwamen we met veel gedoe op 20%. Tel je de kosten voor de aow bij de pensioenuitgaven op, dan werk je een kwart van de week voor een tijd die je waarschijnlijk nooit haalt.

Reaguursels

Inloggen

Wel een beetje kort door de bocht. De calculator is leuk om mee te spelen, maar je correleert de premies ten onrechte aan de eigen pensioenopbouw. De AOW premie is verstorend, omdat die wordt betaald voor de bestaande AOW gerechtigden en dat zijn er nu nogal veel. Voor een betere kostentoerekening moet het AOW deel worden gerelateerd aan jouw levensverwachting. Dan is het onderdeel AOW in de premiedruk beduidend minder. Het extra deel van de AOW premie is uiteindelijk gewoon belastingheffing, net zoals de financiering van de 10 miljard die niet uit de AOW-premie komt. De premiedruk voor aanvullend pensioen is gemiddeld ruim 20%. De premiedruk voor AOW is beduidend lager. Over het totale loon zal je uitkomen op minder dan de genoemde 26%

Nog even de statistiek: Levensverzekeraars verzorgen onder andere de pensioenregelingen van circa één miljoen actieve deelnemers. Ze keren jaarlijks gemiddeld meer dan 20 miljard euro uit (bron: jaarverslag branche 2016).

Buerman | 18-01-18 | 12:42 | 1 | + 2 -

Hoe praat je recht wat krom is: je betaalt ongeveer een kwart van je loon aan aan pensioen gedoe. Punt.
En later zijn er nog meer gepensioneerden en eeuwige, geïmporteerde levenslang geld ontvangenden.
Wen er maar aan of emigreer.

Raider Twix | 18-01-18 | 19:09 | + 1 -

Leuk hè, werken en dan verplicht bijna een vijfde aan het pensioenfonds afdragen, dat over enkele jaren op zijn beurt eigendom wordt van Juncker en zijn handlangers. Je ziet er niks van terug, behalve dat je in je bek gespuugd wordt door die lui. De maffia was nog beter voor de bevolking

Jos9595 | 18-01-18 | 09:19 | + 5 -

@ Ir. Wilhelmus | 17-01-18
@ gatij | 18-01-18 | 00:30
Allebei fout, lees jullie jaarlijkse UPO voor het te verwachten bedrag.
Wilhelmus komt er nog het dichts bij in de buurt met AOW + pensioen is 70%.
.
Elk jaar bouwt een doorsnee medewerker ongeveer 1,7% van zijn loon boven de franchise op. De franchise is ongeveer gelijk aan de AOW. Dus neem ongeveer je loon, trek daar de AOW vanaf en reken dan ongeveer 1,7% van het salaris over het jaar waar je over hebt gewerkt. Dan kom je redelijk in de richting.

* Il Principe * | 18-01-18 | 08:26 | + 1 -

wat ik me nog altijd afvraag. als ik ooit met pensioen ben. wordt mijn inkomen dan aangevuld tot 70% van mijn salaris, of krijg ik dat erbij? Is het AOW + pensioen = 70% middelloon? Of is het pensioen is 70% middelloon, en daar komt de AOW bij?

Ir. Wilhelmus | 17-01-18 | 23:15 | 3 | + -1 -

dat hangt van de pensioenregeling van je werkgever af. Vraag het de lokale HR-afdeling! Redelijk gebruikelijk is dat je 70% van bruto-middelloon krijgt vanaf de AOW-leeftijd. Dat is dus inclusief de AOW, dus AOW+pensioen= 70% middelloon.

gatij | 18-01-18 | 00:30 | + 2 -

Tegen de tijd dat jij met pensioen mag is de regeling wel aangepast: te krijgt een uitkering op basis van je opgebouwde pensioenwaarde. Is dit niet voldoende (=minder dan bijstand nivo) dan wordt dit vanuit overheidswege aangevuld met AOW. Hoewel dit erg sarcastisch klink hou ik zelf ernstig rekening met dit scenario, wat dat betreft is een overheid wel te 'vertrouwen'.

Eigenaar_IJsland | 18-01-18 | 08:18 | + 6 -

In de meeste gevallen haal je niet de 70%. Dat kan alleen als je altijd fulltime hebt gewerkt en dat meer dan 40 jaar. Dat komt omdat bijna alle regelingen nu op middelloon zijn gebaseerd en dat is dus uiteindelijk het gemiddelde van al het loon in die 40 jaar. 70% van het eindloon is feitelijk niet haalbaar. De som is dus AOW plus opgebouwd pensioen = < 70% eindloon.

Buerman | 18-01-18 | 11:54 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken