Nog even over het geschonken appartement van Pechtold

Stukje overzicht
Stukje overzicht

Het grote vraagteken van 2017 blijft natuurlijk Alexander Pechtold die een appartement geschonken kreeg en besloot dit onvermeld te laten in het Geschenkenregister van de Tweede Kamer. In normale landen zou enige argwaan ontstaan, in Nederland bleef alles kalm. Aangezien we van de kapper en de nieuwe eigenaren van onze favoriete kebabzaak nog steeds vragen krijgen over het opmerkelijke voorval, tikten wij dit samenvattende topic.

Hoe zat het ook alweer?

Op vier januari 2017 legden Alexander Pechtold en Serge Marcoux notarieel de schenking van een appartement in Den Haag vast. Marcoux draagt het appartement over aan Pechtold. Laatstgenoemde wordt eigenaar, Marcoux krijgt een soort van vruchtgebruik. Tot zijn overlijden heeft Marcoux het recht op gebruik en bewoning van het appartement. Handig, want bij een bezoek aan Nederland is booking.com niet nodig. Pechtold wordt 'bloot eigenaar'. Het is de niet bedoeling dat hij er permanent gaat wonen. De planten water geven en een weekendje daar verblijven mag volgens ons dan weer wel.

Is dit een schijnconstructie?

Nee. De constructie is toegestaan. In de praktijk komt deze constructie meestal voor tussen ouder en kind, waarbij het verminderen van erfbelasting het uiteindelijke doel is.

Hoe zit het met belasting over de schenking?

Marcoux is niet woonachtig in Nederland. Over schenkingen en erfenissen die afkomstig zijn van iemand die niet in Nederland woont, wordt geen (Nederlandse) schenk- en erfbelasting geheven. In dit geval dus niet van Marcoux en ook niet van Pechtold. Als deze constructie niet was toegepast, maar Marcoux zou in zijn testament hebben opgenomen dat Pechtold het appartement krijgt, dan wordt na het overlijden van Marcoux ook geen (Nederlandse) erfbelasting geheven (uitleg met uitzonderingen hier). Of Marcoux hier een Canadees fiscaal voordeel behaalt  weten we niet - niemand op onze redactie is ooit werkzaam geweest als Canadees fiscalist.

Hou zit het met de overdrachtsbelasting?

Uit de schenkingsakte blijkt het volgende: de verkoopwaarde van het appartement is door een taxateur vastgesteld op €135.000. Het vruchtgebruik van Marcoux zorgt ervoor dat het huis economisch gezien minder waard is dan die €135k. De wet geeft de rekenregels om de waarde van het vruchtgebruik en het bloot eigendom te bepalen: vrije verkoopwaarde (€135.000) minus  het aandeel  in de aanwezige reserve- en/of onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaars (€1.841,45) minus vruchtgebruik (€55.926,55) = €77.232. De overdrachtsbelasting bedraagt daar 2% van. Dat betekent dat Pechtold €1.545 overdrachtsbelasting betaalt.

Wie betaalt welke kosten?

Pechtold heeft de notariskosten, de taxatiekosten en de overdrachtsbelasting voor zijn rekening genomen. Daarnaast betaalt Pechtold voortaan de erfpachtscanon van €235,80 per jaar en de gemeentelijke belastingen. Hoe het met onderhoud zit begrijpen we niet precies. Pechtold draagt de onderhoudskosten, maar Marcoux betaalt de bijdrage voor de vereniging van eigenaars. Tijdens het passeren van de akte stond de bijdrage op € 237,30 per maand, maar dat bedrag kan variëren, al naar gelang er onderhoud aan het pand benodigd is.  Over het onderhoud wordt besloten tijdens de vergaderingen van de vereniging van eigenaars (vve) en die woont Pechtold dan weer bij.

Hoe zit het met de vermogensrendementsheffing?

Pechtold moet jaarlijks de waarde van het blote eigendom opgeven in box 3. Die bedroeg op 4-1-17 €77.232,  maar dat bedrag wijzigt. De waarde van het vruchtgebruik wordt jaarlijks minder hoog (want Marcoux wordt jaarlijks ouder) en de marktwaarde van het pand schommelt ook. Daarnaast geeft Pechtold ook de waarde van het aandeel in het reservefonds van de vve  op (dat is die €1.841,45, maar ook die fluctueert). Over beide zaken betaalt Pechtold vermogensrendementsheffing. Marcoux geeft de waarde van het vruchtgebruik  op en betaalt, als we het belastingverdrag tussen Nederland en Canada juist lezen, eveneens (Nederlandse) vermogensrendementsheffing. 

Klopt de waarde van de woning?

In de akte verwijst de notaris naar een taxatierapport. Als de taxatiewaarde niet zou kloppen, dan zou dat impliceren dat een makelaar steken heeft laten vallen. Op de notaris rust de taak  om bij gerede twijfel over het realiteitsgehalte van de koopprijs nader onderzoek te doen. Aanvulling n.a.v. comments: vermoedelijk ergens in 2016 is deze schenking afgesproken. De prijzen van vandaag liggen hoger. De taxatiewaarde betekent hier niet de hoogst haalbare opbrengst bij verkoop, maar een waarde die tegenover de belastinginspecteur verdedigbaar is.

Is aan alle formele vereisten voldaan?

D66 heeft voor de invoering van het energielabel gestemd. Met de overdracht van een woning moet de verkoper of schenker een energielabel meeleveren aan de koper/begiftigde. Bij de overdracht van dit appartement heeft Marcoux er bewust voor gekozen om geen energielabel mee te leveren. Dat is in strijd met de wet die mede dankzij Pechtold is ingevoerd. Marcoux verklaart uitdrukkelijk te begrijpen het risico op een boete te lopen. Het is (NSB-alert) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om te handhaven. Pechtold accepteert de levering van de woning zonder energielabel. Wat ons betreft steekt Pechtold hiermee een te dikke middelvinger op naar de woningverkopers die zich wel aan de regels houden. 

Had Pechtold dit nou wel of niet moeten melden in het Geschenkenregister van de Tweede Kamer?

Pechtold heeft tot nu toe weinig over de zaak verklaard want privé-aangelegenheid, maar wel dat de woning hem geschonken is wegens goede vriendschap. Waarom Pechtold gedurende de verkiezingscampagne besloot deze transactie aan te gaan, weten we niet. Via testament, dus pas na overlijden van Marcoux, lijkt ons meer op zijn plaats. Formeel gezien hoeft deze transactie niet vermeld te worden in het Geschenkenregister, maar het blijft een parlementaire wanvertoning.

Reaguursels

Inloggen

Er is nog steeds iets niet goed met de site want er staat onder mijn plempsel van 16.35 uur een vaag negatief getal bij mijn zuurverdiende DK-punten.

Frits de Vriez | 10-01-18 | 22:04 | + -2 -

"Of Marcoux hier een Canadees fiscaal voordeel behaalt weten we niet - niemand op onze redactie is ooit werkzaam geweest als Canadees fiscalist"

Vraag het eens aan de CRA @Daskapital: www.canada.ca/en/revenue-agency.html

Zee spiek ienglies der joe noo.

Gifts in kind: www.canada.ca/en/revenue-agency/servi...

Gewoon even jullie huiswerk doen, ja. Daar worden jullie voor betaald :-P

edit: zoek daar zelf maar op fruit use

Bijtendehond | 10-01-18 | 21:24 | + 2 -

Tja, ik heb niets met Pechtold en zal nooit op hem of zijn partij stemmen, maar ben ook niet onder de indruk van alles dat is aangehaald. Om belasting te besparen is de waarde zoveel mogelijk gedrukt, dit zou iedereen doen. Of dat geoorloofd is en binnen aanvaardbare grenzen is gebleven, is ter beoordeling van de belastingdienst en die lijkt er vooralsnog geen probleem mee te hebben. Blijft over het niet vermelden van de schenking in dat register van de Tweede Kamer. Daar staan de meest lullige dingen in die dagjesmensen zijn komen brengen. Pechtold vond dit een privékwestie. Niet een heel gekke redenering als je een geschenk van een goede vriend krijgt en dat het gaat om een appartement maakt dat niet anders. De waarde is geen criterium bij de vraag of het in het register thuishoort.

Frits de Vriez | 10-01-18 | 16:35 | 1 | + -6 -

De waarde is inderdaad niet het criterium, maar wel de omstandigheden. Of dit een privézaak is of niet, is niet ter beoordeling van Kereltje Pechtold. Daarvoor dient nu juist dat register. Natuurlijk snapt iedereen wel dat als gaat over een erfenis van een oude tante, een cadeau van je kinderen voor je verjaardag dat dat privé is. En dat hoeft ook niet vermeld te worden in het register. Maar in dit geval gaat het over een cadeau van een buitenlandse diplomaat in een tijd dat er een CETA verdrag moet worden getekend. Misschien heeft het niets met elkaar te maken, maar het register dient er nu voor juist iedere schijn te vermijden en te voorkomen dat politici zelf wel gaan interpreteren wat wel of niet acceptabel is.

Natu-San | 10-01-18 | 22:56 | + 2 -

In Brazilie werd (ex-)president Luiz Inácio Lula da Silva veroordeelt voor corruptie: hij accepteerde een appartement in Sao Paulo en de rechter kon zich niet voorstellen dat zoiets louter uit vriendschap gebeurde. Het feit dat een appartement werd geschonken was voldoende bewijs voor corruptie. In Nederland voelen we ons superieur boven die Brazilianen: als een Nederlandse politicus van een buitenlandse diplomaat op een gevoelig moment (CETA) een appartement accepteert dan vinden we dat louter onhandig, we kunnen ons immers niet voorstellen dat Nederlanders corrupt zijn. Ik vrees toch anders: Pechtold zette eerst het appartement snel op funda en toen niet meer wat op angstvoetbal duidt. Vervolgens gaf hij zo weinig mogelijk informatie en in ieder geval zo weinig mogelijk informatie die gecontroleerd kan worden, typisch wat je zou doen als je wat te verbergen hebt.De aanval werd gekozen door hoogdravend op het privekarakter te hameren, ook typisch voor iemand die iets te verbergen heeft. Ondertussen zijn er geen foto's uit verschillende periodes uit het verleden waar Pechtold en Marcoux samen op staan, wat toch bewijs voor innige vriendschap zou zijn (zelfs al is het een privekwestie toch zou de nauwelijks bereikbare in Canada verblijvende Marcoux bezwaar kunnen hebben tegen publicaties van een paar foto's uit het verleden die zij goede vriend zouden kunnen helpen). Ook zijn er geen oude vrienden van Pechtold die verklaren de innige vriendschap te kennen. Erg vreemd allemaal

MaikelPeppelenbosch | 10-01-18 | 16:07 | + 22 -

Het was en is natuurlijk een Canadese diplomaat. Melden in het geschenkenregister is daarom wel op zijn plaats.

In Canada geldt, net als in de VS een meerwaardebelasting bij werkoop van Onroerend Goed. Wanneer je je huis, waar ook ter wereld verkoopt en je koopt geen ander huis terug, dan moet je over de meerwaarde belastiing betalen.

De Canadees schenkt het weg en daardoor loopt de Canadese overhead geld mis. De Canadees heeft geld genoeg en kwam tot de conclusie dat weggeven bijna goedkoper was dan verkopen. Het schenken is daarom ook niet zo vreemd.

Blijft over het vluchtje met een privejet van Alexandr Pecholsjenko naar Kiev. Hoeveel cash heeft hij gevangen? Is daarvan cash doorgeschoven naar de Canadees? Dan weten we niet.

Haberdoebas | 10-01-18 | 15:59 | + 7 -

Lezen jullie GeenStijl niet: Hij in in overtreding als hij in dat appartement
woont...

Edit: tuurlijk lezen we GS!

frank87 | 10-01-18 | 15:02 | 1 | + 3 -

Dank u voor het aanvullen. Bloot eigendom klinkt toch een stuk bekender dan het is.

frank87 | 10-01-18 | 23:50 | + 0 -

En zo rommel je een CETA verdrag of iets dergelijks er door: omkoping.

Raider Twix | 10-01-18 | 14:57 | + 11 -

Lijkt mij duidelijk:
‘Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten‑Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!’ (Dat verklaar en beloof ik!’).

rechtsdwalendeautist | 10-01-18 | 14:20 | + 14 -

Ieder ander mag 42% erfbelasting of schenkbelasting aftikken, Pechtold krijgt het 'gratis' omdat een buitenlander de schenking doet die al meer dan een jaar weg is uit Nederland. Voor een NEDERLANDER geldt overigens een termijn van 10(!) jaar, over discriminatie gesproken...

ZwarteDag | 10-01-18 | 14:14 | + 13 -

Een politicus hoort zich niet met dit soort schenkingen in te laten. Privé of niet. Deze schenking gaat verder dan een vriendelijk presentje, maar dit is "voor wat, hoort wat".
De heer Alexander P. staat onder verdenking van corruptie en er mag van mij een zwart balkje over zijn hoofd.

watergeus | 10-01-18 | 13:05 | + 13 -

Laten we het gewoon noemen wat het is: corruptie.

Die Canadees heeft er ongetwijfeld wat voor terug gekregen. Wat meer waard is dan die woning. En wat de Canadese en NLse belastingbetalerts geld gaat kosten. We weten alleen nog niet wat.

Poekieman | 10-01-18 | 13:04 | 1 | + 15 -

Waarschijnlijk steun aan CETA (in het voordeel van Canada.)

Brulboei_61SB | 10-01-18 | 16:49 | + 6 -

Het is logisch en wenselijk dat Kamerleden hun eigen gedragsregels bepalen. Zij zijn immers democratisch gekozen.

ZwartedeZwarth | 10-01-18 | 12:53 | + 0 -

Ik vind het inhalig om een appartement te accepteren als geschenk, ook al is het van een goede vriend afkomstig. Als politicus moet je zoiets al helemaal niet doen, al was het alleen maar om discussies hierover te vermijden. Als de vriend het teveel rompslomp vond om het appartement aan te houden, had Pechtold kunnen aanbieden die voor hem uit handen te nemen. Bovendien is de vastgestelde waarde veel te laag. Daar koop je in de regio Den Haag nog geen kippenhok voor. En dan dat energielabel, ook al zo'n puntje. Wat een hypocriet is die Pechtold toch.

mona | 10-01-18 | 12:45 | + 13 -

D66-stemmers zijn linksch en linkschen mogen alles van elkaar, want ze zijn "integer". Het zou me verbazen als dit 1 stem minder oplevert.

Wat naar mijn mening stinkt naar de misdaad is dat D66 voor CETA heeft gestemd. CETA was sterk in het voordeel van Canada. De toenmilge D66 leider krijgt een appartement cadeau. Rook, vuur etc.

Vogelbeest | 10-01-18 | 12:40 | + 20 -

"In de akte verwijst de notaris naar een taxatierapport. Als de taxatiewaarde niet zou kloppen, dan zou dat impliceren dat de makelaar hier steken heeft laten vallen. Daarnaast rust op een notaris de taak om bij gerede twijfel over het realiteitsgehalte van de koopprijs nader onderzoek te doen.".
Ok, dan vraag ik mij het volgende af:
1. Hééft de makelaar steken laten vallen? Ik ken nl. het appartement niet, maar gezien de prijzen in die regio is een appartement onder de drie of vier ton hooguit een bezemkast.
2. Zag de notaris reden tot gerede twijfel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke onderzoeksmaatregelen heeft hij getroffen?

L. Vis | 10-01-18 | 12:15 | + 3 -

Wat niet klopt is dat Kamerleden zelf hun integriteitsregels mogen vaststellen.
En ja, als Pechtold het direct had laten vermelden in het register was dit artikel nooit geplaatst en was er ook nooit de heisa geweest. Niemand die daar namelijk inkijkt.

Wat ik een schandelijke vertoning vind is dat energielabel. Je moet een label aanvragen en betalen maar je kunt er geen enkel recht aan ontlenen. Ik heb het idee dat iemand die de energielabels mag vaststellen daar slapend rijk van wordt. Dat mag je Pechtold wel verwijten.

www.energielabelvoorwoningen.nl/?cook...

js58 | 10-01-18 | 12:14 | 2 | + 3 -

Er zijn heel goede redenen waarom kamerleden zelf hun integriteitsregels vaststellen. Wat denk je dat er zou gebeuren als er een commissie of rechter was die sancties op zou kunnen leggen aan Kamerleden?
Ik geloof dat Dirk. Net het antwoord al gegeven heeft.

frank87 | 10-01-18 | 12:43 | + 1 -

Energielabel is gewoon flauwekul. Ik heb vorige week zo’n label aangevraagd en binnen 24 uur gekregen. Kosten: exact 1 euro incl BTW. Zal de beoordelaar daar rijk van worden? Lijkt me niet.

DenkenDanDoen | 10-01-18 | 13:13 | + 0 -

Jullie vragen om feedback. Ik doe nogal wat met pandjes in 020 en 070. In Den Haag vooral in Scheveningen (naast centrum DH), en ik kan met aan zekerheid grenzende zekerheid stellen dat die 135K voor die flat van Pechtold veel te laag is.
Conservatief rekenende en ervan uitgaande dat er geen garage of p-plek bij dat object zit, en rekening houdende met de relatief hoge vve-bijdrage en de niet-afgekochte erfpacht, zou ik een prijs van 220K realistisch vinden. Als ik er blind op moest bieden zou het openingsbod 180k zijn, hopende er rond 195k uit te komen.
Die taxatie klopt dus niet.

orca | 10-01-18 | 12:11 | 1 | + 17 -

In de taxatie zit m.i. het corruptieve deel van de hele vertoning. En dat is niet meer aan te tonen. Met het taxatiebedrag wordt verder gerekend, daar is dan geen tegenhouden meer aan. Blijft gewoon keurig binnen het boekje.

JoyCee | 10-01-18 | 12:33 | + 0 -

Moet je eens voorstellen als hier iemand als Baudet i.p.v. Pechtold stond. Dan was heel links Nederland meteen over de zeik, heel feministisch Nederland kan verontwaardigd en verongelijkt genoeg zijn, om over de media maar niet te spreken. Terwijl Baudet een groentje in de politiek is en Pechtold een politiek fossiel wat zijn hypocrisie en kiezersbedrog al meerdere malen heeft bewezen. Om maar even wat te noemen.

Dirk. | 10-01-18 | 12:11 | 1 | + 20 -

Dat bedoel ik dus: Ze zeuren allemaal over politici waar ze niet op stemmen. Democratie kan alleen blijven bestaan als je kunt accepteren dat ook jouw tegenstanders wel eens aan de macht kunnen komen. Dat is kennelijk heel moeilijk.

frank87 | 10-01-18 | 12:37 | + 1 -

Hij zit als privé-persoon in de kamer (zonder last heet dat geloof ik). Dus dat argument is onzin.
Maar het is aan de kiezers om hem hierover aan te spreken. Dus als D66-kiezers het best vinden dat je dit soort cadeaus geeft, kan niemand er iets tegen doen.
(Maar dan weten we voortaan hoe we iets bij D66 gedaan krijgen)

frank87 | 10-01-18 | 12:02 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken