Zo gaat het met het Finse basisinkomen

Moeizaam
Moeizaam
Ja, 2017 gaat in de boeken als het jaar waarin 's lands basisinkomenapostel Rutger Bregman tot inkeer kwam over het universele basisinkomen. Neemt niet weg dat men in Finland vrolijk verder experimenteert met het basisinkomen. De overheid besloot dat 2.000 werkloze Finnen gedurende twee jaar (2017 en 2018) een maandelijks bedrag van €560 krijgen. De uitverkorenen mogen het geld naar eigen inzicht besteden en zijn vrijgesteld van allerlei bureaucratische plichtplegingen jegens het Finse UWV. We hadden enkele bedenkingen bij dit plan. De onderzoekspopulatie mist werkenden, van €560 kun je in Finland nog geen droog brood eten en derhalve blijft het noodzakelijk om toeslagen rond te pompen. En is er nog iets met betaalbaarheid indien dit plan breder uitgevoerd zou worden. De Finse overheid maakt zolang het experiment loopt geen resultaten bekend, al liet het hoofd van de belaste uitvoeringsinstantie zich ontvallen dat ontvangers 'minder mentale stress' voelen nu ze niet constant op banenjacht moeten. Journalisten speurden ook enkele basisinkomenontvangers op om te kijken hoe de toelage hun leven heeft veranderd. De hipsters van Vice stuitten op een anarchistische djembémaker die zes kinderen opvoedt en dankzij het basisinkomen meer tijd heeft voor zijn creatieve, maar matig rendabele ideëen. Bij CNBC vonden ze iemand die ten tijde van de toewijzing van het basisinkomen stage liep bij een IT-bedrijf. Inmiddels heeft hij een voltijdbaan en is het basisinkomen een prettige bonus. Diezelfde meneer liet in The Guardian optekenen dat hij het basisinkomen een goed idee vindt voor met 'ondernemende werklozen', omdat je als bedrijfseigenaar geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen. Kortom, de spaarzame deelnemers die in de media aan het woord komen zijn positief. Toch blijft er veel tegenstand.

Critici stellen dat het basisinkomen ertoe kan leiden dat laagbetaalde banen nog laagbetaalder worden, omdat werkgevers weten dat de overheid het salaris aanvult. Vakbonden zijn zelfs bang dat het basisinkomen wordt aangegrepen om het minimumloon te verlagen. En de betaalbaarheid is volgens de vakbonden ook een dingetje. Het Finse overheidstekort zou met 5 procent oplopen indien alle Finnen de bescheiden €560 overgemaakt krijgen. Dit leidt dan weer tot hogere belastingen en daarmee verliest het aan steun onder de bevolking. Nouja, ergens in 2019 krijgen we meer zicht op de impact van het Finse basisinkomen. Als de onderzoekers een beetje opschieten kunnen de Finse kiezers de uitkomsten meenemen richting het stemhokje, alwaar in april 2019 nieuwe parlementariërs worden gekozen.

Reaguursels

Inloggen

Het is heel simpel: een 'basisinkomen' dat alleen aan een specifieke groep (in dit geval dus werklozen) wordt toegekend is per definitie dus GEEN basisinkomen, maar een uitkering zonder sollicitatieverplichting.
Wie ook maar een béétje heeft opgelet bij de rekenlessen op de lagere school (ik weet niet of het vak 'rekenen' nog gegeven wordt in het huidige basisonderwijs, ik vermoed van niet) snapt natuurlijk direct dat het hele concept van dat basisinkomen niet kàn werken.

zou je het basisinkomen kunnen zien als een vorm van de huidige belastingvrije voet. Daarom deze dan afschaffen en het systeem veranderen in:
@kortebroek | 02-01-18 | 16:26 |

De belastingvrije voet is allang afgeschaft, als ik me niet vergis in 2001... da's een goeie 17 jaar geleden.
Min-of-meer vervangen door de algemene heffingskorting, die, u raadt het al, inkomensafhankelijk is (in tegenstelling tot de vroegere belastingvrije voet!), want "nivelleren blijft een feestje", toch?

EefjeWentelteefje | 02-01-18 | 20:23 | + 1 -

@ Vic | 02-01-18 | 15:09

Jouw voorstel is een "race to the bottom" die nu eigenlijk al in de gang is gezet met veel vrijwilligerswerk wat eigenlijk betaalde banen hadden moeten zijn. Leuk als je genoeg verdient maar het is een beetje zoals nu de armoedeval: Je komt er als individu er niet snel uit. Voor sommigen is het beter dat ze maar helemaal niets meer doen: Ze verprutsen meer dan dat ze nuttig zijn. Maar voor de meeste mensen moet werk een waardig loon opleveren. Zo is schoonmaken ook een vak en hoeft zo'n iemand niet uitgeknepen worden tot 3-4 Euro per uur. En als je als fabriek het niet kunt trekken tegen 15 Euro per uur, sluit dan je poorten maar want dan wordt het nooit wat. Wij als samenleving moeten het hebben van efficiënter werken waardoor aan de onderkant ook redelijke lonen haalbaar zijn. Een lager loon maakt veel ondernemers lui zodat ze niet snel kijken naar efficiency.

kortebroek | 02-01-18 | 16:42 | + 3 -

@ Vogelbeest | 02-01-18 | 12:05

Jouw redenatie klopt hier niet. Ambtenaren worden momenteel ook al uit de collectieve middelen betaald. Een deel kan aan de slag in het normale bedrijfsleven en zal dan per saldo bijdragen aan de collectieve middelen.
Overigens moet een basisinkomen niet 1 bedrag zijn maar bestaan uit meerdere componenten. Van belang is dat het recht op deze componenten simpel te bepalen moet zijn. B.v.:
- Basis voor iedereen (voedsel, kleding) b.v. 400 Euro.
- Hoofdbewoner adres b.v. 350 Euro.
- Bijbewoner adres b.v. 150 Euro.
- Zorg b.v. 200 Euro
- Werkloos maar werkwillend/vrijwilligerswerk 250 Euro.
- AOW component 200 Euro.
Zo kun je nog wel een paar componenten verzinnen als een kindcomponent (niet oneindig anders fokpremie).
Tevens moet je het basisinkomen combineren met de belastingen. Zo zou je het basisinkomen kunnen zien als een vorm van de huidige belastingvrije voet. Daarom deze dan afschaffen en het systeem veranderen in:
Een eerste schijf ter hoogte van 2x het verkregen basisinkomen met een tarief van 50 procent. Dus als je gaat werken houd je altijd de helft over van wat je verdient. En je moet dus eerst je basisinkomen terugverdienen voordat je naar de tweede schijf gaat.
De tweede schijf gaat dan b.v. over de volgende 40.000 Euro tegen een tarief van b.v. 30 procent. Hierdoor zijn veel mensen gedreven om meer te gaan werken/verdienen en creëert een brede middenklasse wat weer goed is voor de economie.
De derde schijf is alles wat je dan meer verdient tegen een tarief van b.v. 45 procent.

Er zijn dan nog wel een aantal andere problemen die opgelost moeten worden maar het wordt veel simpeler dan het huidige systeem.

kortebroek | 02-01-18 | 16:26 | + -1 -

@Vic
Je kortwiekt iedereen in de bijstand tot 50% en deelt het uit aan zij die wel al werken. En die persoon in de bijstand moet maar zien hoe hij rondkomt.
Dit is toch exact hetzelfde als uitkeringen verlagen en de belastingen verlagen. Hoe dit concept past in het linkse verhaal, is mij werkelijk een raadsel. Ik vind het een top-idee, maar ik werk dan ook.

pandalicious | 02-01-18 | 15:10 | + 1 -

@Panda,
Ik heb geen exact percentage genoemd, 70% is waarschijnlijk wel voldoende, maar de linkse kant van het verhaal is dat het in principe een nationale uitrol is van een soort van Melkertbanenplan. Met het basisinkomen ingevoerd en het minimumloon afgeschaft kunnen uurlonen aan onderkant van de economie teruglopen naar 3-4 euro per uur om aan bestaansminimum te komen. Dat levert veel extra banen op.

Vic | 02-01-18 | 15:09 | + 0 -

@Vic
Je kortwiekt iedereen in de bijstand tot 50% en deelt het uit aan zij die wel al werken. En die persoon in de bijstand moet maar zien hoe hij rondkomt.
Dit is toch exact hetzelfde als uitkeringen verlagen en de belastingen verlagen. Hoe dit concept past in het linkse verhaal, is mij werkelijk een raadsel.

pandalicious | 02-01-18 | 15:01 | + 3 -

@koeberg,

Eens. Puntje bij paaltje zal 't een licht negatief effect (zeg idd 10%) hebben op de arbeidsparticipatie van mensen die nu fulltime of meer werken.

Aan de andere kant gaat bij basisinkomen ONDER bijstandsniveau en afschaffing minimumloom de arbeidsparticipatie in het huidige "granietenbijstandsbestand" omhoog.

Vraag is of 't een slechte zaak is voor de samenleving als geheel als mensen 10% of 20% arbeid inruilen voor meer tijd met de familie.

Persoonlijk denk ik van niet. Het hudig technologie en organisatie niveau is hoog genoeg om volgens mij met de helft van de huidige arbeidsparticipatie een top leven te garanderen aan Jan Modaal.

Groetjes,
Vic

Vic | 02-01-18 | 14:03 | + 1 -

Weggevallen in mijn vorige posting:

"Van diegenen, die werken, heeft bijna de helft, 48%, een deeltijdbaan." Dat moeten we eigenlijk ook verdisconteren.

issieookweer | 02-01-18 | 13:39 | + 1 -

Het is niet het geval dat 4 op de 10 in een uitkering zit. Het is eerder 1 of 2 op de 10 als we het breed meten.
Vic | 02-01-18 | 12:42 | +

Het is onbelangrijk of ze op dit moment een uitkering krijgen of ondersteuning of helemaal niets, omdat ze bij een basisinkomen wél allemaal geld krijgen. Dat wil dus zeggen, dat we moeten kijken welk deel van de beroepsbevolking werkt en welk niet. Dat zien we hier:

www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/06/...

"Bijna twee derde van hen heeft betaald werk.". Ëén op de drie, of bijna 4 op de 10, dus niet.

issieookweer | 02-01-18 | 13:31 | + 1 -

@Vic Kosten-neutraal over de hele linie betekent dat sommigen erop vooruit gaan en anderen erop achteruit. Maar laten we als voorbeeld eens nemen dat ik precies op de grens zit waarop mijn netto inkomen onveranderd blijft. Er is echter wel wat veranderd: minder gaan werken kost mij minder omdat een deel van mijn inkomen onvoorwaardelijk is. 10% minder werken kost mij dan slechts 10% van mijn additionele inkomen, niet van mijn totale inkomen. Ik blij, heb iets meer tijd voor mijn zoon.
Maar mijn arbeidsparticipatie gaat 10% omlaag. En ik ben vast niet de enige.

koeberg | 02-01-18 | 13:17 | + 2 -

Vic | 02-01-18 | 12:52 |

Ik heb geen mening over jou want ik ken je helemaal niet en ik ga nooit ad hominem, afgezien van een beetje sarcasme nu en dan. Als jij jezelf desondanks aangesproken voelt door mijn algemene mening, is dat toch jouw eigen conclusie??

issieookweer | 02-01-18 | 13:06 | + 0 -

@issieookweer,

Ik betaal mijn belasting met plezier. Ik ben niet wie je denkt en dat zegt meer wat over jou dogmatisch denken.

Inkomensherverdeling is iets dat ik tot een zekere hoogte zeer belangrijk vindt.

Lees echter mijn eerdere postings beter, (op ziek & oud na) is het mogelijk basisinkomen in te voeren ONDER het huidig bijstandsniveau en MET afschaffing van het minimumloon.

Waar het mij om gaat is het (1) onmogelijk te maken te leven van je hand ophouden alsmede (2) om de arbeidsplekken te scheppen (door afschaffing minimumloon) voor de structurele bijstandsonderklasse die dat nu doet.

Groetjes,
Vic

Vic | 02-01-18 | 12:52 | + -1 -

@Vogelbeest,

Het is een simplificatie om makkelijk te laten zien dat het kosten-neutraal KAN plaatsvinden als de arbeidsparticipatie gelijk blijft.

Om even met je mee te gaan.... Als 4 van de 10 een uitkering hebben van 20 en 6 van de 10 een inkomen van 50. Dan betekent dit dat de inkomstenbelasting voor invoering basisinkomen ligt op 26% en na invoering op 66%. Er is wederom geen verandering in netto inkomen.

Het is echter niet ZO somber gesteld als jij zegt met verhouding werkenden - niet-werkenden. Het is niet het geval dat 4 op de 10 in een uitkering zit. Het is eerder 1 of 2 op de 10 als we het breed meten. En pensioen is iets wat in theorie opgespaard is in de werkende jaren door consumptiederving.

groetjes,
Vic

Vic | 02-01-18 | 12:42 | + 0 -

Vic | 02-01-18 | 11:47 |
Solidariteit is geen binair iets met alleen een aan- en een uitstand; er is een heel grote glijdende scala er tussen in. Vrijwel iedereen zit ergens op die scala, en alleen egocentrische profiteurs zitten op de uiteinden.

Als ik het woord "herverdeling" van iemand hoor, weet ik dat ik met een dogmatische profiteur sta te praten, die zonder er iets voor te doen meent het recht te hebben op minstens de helft van het resultaat van mijn werk. Dat soort mensen kan ik niet luchten of zien, maar er komen er wel steeds meer van dit soort, die hun eigen inkomen direct verbonden willen zien aan de door anderen geleverde prestaties. Marx revisited: iedereen inkomensgelijk aan de minst bekwame/meest luie medemens (zie libertat | 02-01-18 | 11:15 |) en consequentiële onderdrukking van individualiteit in de zelfrealisering. Dat zo'n construct nergens toe leidt, hebben we wel gezien in het absolute faillissement van de voormalige z.g. socialistische landen.

issieookweer | 02-01-18 | 12:31 | + 6 -

@Vic | 02-01-18 | 10:37
Buiten de uitstekende punten van @libertat | 02-01-18 | 11:15 | + 1 - heb jij een land van 10 inwoners waarvan er 9 werken.
Kijk nu eens naar de arbeidsparticipatie in Nederland. Volgens het CBS nu 51,3%. Dus 51,3% van de mensen moeten zoveel belasting ophoesten dat iedere Nederlander een basisinkomen van zeg bijstandsniveau krijgt. Dat is nu al onhaalbaar.
En dan kunnen we met dank ana het basisinkomen zeg 50% van de ambtenaren op straat zetten omdat het rondpompen van geld overichtelijk wordt. Dan blijft er een percentage van ca. 40% werken.
Dus 40% moet zoveel belasting betalen dat 100% een uitkering kan krijgen. Dan wordt die uitkering zó laag dat je er niet van kunt leven en dan hebben we niets bereikt.

Vogelbeest | 02-01-18 | 12:05 | + 7 -

@Libertad

Je haalt verschillende problemen door elkaar heen.

Ja, een basisinkomen is een herverdelingsmechanisme, als je geen solidariteit wilt met anderen doen moet je er zeer zeker tegen zijn.

Dat gezegd hebbende kan een basisinkomen rechtser en linkser ingezet worden.

Een basisinkomen onder bijstandsniveau met afschaffing minimumloon is voor mij de rechtse variant. Niet werken is in een zo'n invoering niet echt een optie.

Als je 'm nog rechtser wilt kan je mensen uitsluiten of korten die nog niet 20 jaar Nederlands staatsburgerschap hebben, crimineel verleden hebben, etc...

De essentie van basisinkomen voor mij is dat als een herverdeling van inkomen moet plaatsvinden (al jaren een meerderheid voor) het één van de betere technieken is omdat er een minimaal overheidsuitvoeringsapparaat voor nodig is en de juridische gelijkheid maximaal is.

Groetjes,
Vic

Vic | 02-01-18 | 11:47 | + -3 -

Er bestaat natuurlijk al lang een basisinkomen in Nederland. Alleen noemen we dat bijstandsuitkering, WW-uitkering, WAO, AOW, pensioen, etc. De top 10 van Nederlandse steden is zowat 50% op de een of andere manier afhankelijk van een 'basisinkomen'.

El Gouda | 02-01-18 | 11:16 | + 4 -

@Vic | 02-01-18 | 10:37

Dus effectief is er in uw rekenvoorbeeld helemaal niets veranderd, behalve dat u nu kunt zeggen dat we een "basisinkomen" is.

Maar nu de gevolgen in een dynamisch systeem:
1) er komt een asielzoeker de grens over, die moet dus ook 20 euro
2) van die 9 zijn er vijf die zeggen: als ik toch 20 euro basisinkomen krijg, ga ik halftijds werken, veel leuker
3) een enkeling vindt zijn werk zo leuk dat hij meer gaat werken en dus meer gaat verdienen. Maar zijn marginaal belastingtarief is nu 44% i.p.v. 4,4% (ons laagste marginale tarief is ca. 38% dat correspondeert met uw 4.4%, dus u kunt wel aanvoelen dat uw 44% in de praktijk ergens tussen de 80% - 95% komt te liggen). Hij houdt er dus bijna niets aan over, en dat vinden velen onrechtvaardig.

Persoonlijk vind ik dat als iemand anders méér profiteert van de vruchten van mijn arbeid dan ikzelf, dan onrechtvaardig is; die ander buit mij dan uit. Moderne slavernij. Niet doen dus...

libertat | 02-01-18 | 11:15 | + 10 -

Mauguio | 01-01-18 | 21:20 |
Ik zal hier eens voorstellen, dat ze Nieuw Zeeland zo gaan omnoemen; zullen ze best wel goed vinden.

issieookweer | 01-01-18 | 21:27 | + 1 -

Het beginm is er al: ze noemen Nieuw Zeeland ook wel "Gods' own country"

Brulboei_61SB | 02-01-18 | 11:12 | + 0 -

Lastigste probleem is wat te doen met immigranten (asiel, EU, overige).

jojan | 01-01-18 | 18:09 | + 47 -

Daar hebben we de "DRR oplossing" voor uitgevonden: Groot ijzeren hek met prikkeldraad barrieres tussen Nieuwe Schans en Cadzand met om de 500m een wachttoren met daarop een Marrechaussee voorzien van Kalashnikov/Uzi en schietbevel.

Brulboei_61SB | 02-01-18 | 11:09 | + 1 -

nieuwe_Deen | 02-01-18 | 09:11 |
Ik heb in deze voorbeeldberekening simpelweg de logica van TheEgg | 01-01-18 | 22:34 | gevolgd om te laten zien waar en waarom hij een beetje scheef denkt. Maar goed, doen we dat nog eens met Uw getallen. 13 miljoen werkenden, die de uitsparing krijgen van 500k/2=250k ambtenaren. Dan is de verhouding niet meer 18 maal, maar 52 maal (13/0,25). Komt mij als voorbeeld van krom idealisme nog beter uit.

Biet | 02-01-18 | 08:05 |
Een vlaktaks van 35% betekent, dat er minimaal 2 van 3 mensen uit de beroepsbevolking + gepensioneerden werken. Dat halen we nu al nauwelijks, laat staan wanneer er dan nog minder gaan werken.

******** | 02-01-18 | 09:09 | +
Verwacht niet te veel van het opdoeken van het hulpverleningscicuit. Die mensen hebben dan geen baan meer dus zijn dan alleen netto-ontvangers, en zoals nieuwe_Deen zegt, zijn er dat niet echt veel.

issieookweer | 02-01-18 | 10:57 | + 0 -

@Vogelbeest,

Invoeren basisinkomen bij gelijkblijvende arbeidsparticipatie is kosten-neutraal.

Ongeloofelijk dat dit maar niet de tussen de oren kan komen van zoveel mensen.

Stel je voor dat je een land hebt met 9 werkende mensen die ieder 50 euro per jaar verdienen.

En 1 mens die in een uitkering zit van zeg 20 euro per jaar.

Ja een land van 10 mensen.

Stel dat die uitkering de enige collectieve uitgave is van dit land. De inkomstenbelasting wordt niet geheven op uitkeringen en ligt op 4.4%. (20 / 450 = 0.044)

Als dit land nu een basisinkomen invoert van 20 euro per jaar betekent dit dat alle 10 de mensen 20 euro per jaar gaan ontvangen van de overheid en dat de inkomstenbelasting dus omhoog moet naar 44% (200/450=0.44).

De uitkering wordt geschrapt (want er is basisinkomen nu) en belasting wordt niet betaald over basisinkomen.

Op dit moment heeft ondanks de hogere belasting iedereen hetzelfde inkomen als voor de invoering van het basisinkomen.

Een werkende krijgt 20 euro basisinkomen, verdiend 50 euro bruto of 28 euro netto. 28 euro netto + 20 euro basisinkomen is hetzelfde inkomen als voor de invoering basisinkomen.

De uitkeringstrekker krijgt zijn 20 euro nu uit basisinkomen ipv uitkering en merkt dus ook geen verschil.

Kostenneutraal in principe dus.

Groetjes,
Vic

Vic | 02-01-18 | 10:37 | + -3 -

De gedachte die bij sommigen leeft is dat een Basisinkomen een soort van Ei van Columbus is. Ik ben blij dat ze dit soort proeven in andere landen uitvoeren. Echter, hoop ik wel dat het op een juiste manier wordt gedaan. Want, zoals hierboven gesteld klinkt het net als je straffeloos de geldkraan opendraait en daarmee alle problemen wegspoelt. Was het maar zo makkelijk. Zelf ben ik absoluut niet overtuigd dat het de oplossing is zoals wordt geclaimd. Echter, waar ik ook benieuwd naar ben zijn de "bijwerkingen".

Zoals gesteld kan een groot aantal ambtenaren dan in theorie thuisblijven. Het hele circus van het rondpompen van geld met alle regeltjes kan dan worden afgeschaft, inclusief de WW. Vraag? Hoeveel werklozen krijgen we er dan bij? Als er geen WW meer is, dan moeten die mensen gaan rondkomen van het Basisinkomen, hun eigen vermogen en of een andere baan gaan zoeken. Ik vraag me dan oprecht even af welke banen er dan nog zijn? Wat gebeurt er met ons netto inkomen, gaat dit omhoog, of blijft dit gelijk om daarmee het Basisinkomen te bekostigen?

Ik vraag me ook af of je hier de inflatie enorm mee gaat aanwakkeren. Het voelt aan als geldontwaarding. Als je het aan iedereen beschikbaar stelt (en dat moet dan ook, ook aan mensen met een inkomen van 100K of meer), dan creëer je in mijn optiek een groter gat tussen de kansrijken en de kansarmen. Punt is dat we in de toekomst teveel mensen hebben en te weinig banen omdat veel wordt gedigitaliseerd. En dat is het punt waar je nooit iemand over hoort. Ze lijken op zoek naar een soort van gelijkheid, echter, gelijkheid is een utopie, puur wensdenken. Betrek het op de natuur, waar in het dierenrijk heb je gelijkheid. Dat is er nooit geweest en het zal er ook nooit zijn.

Von Bliksum | 02-01-18 | 09:30 | + 5 -

NL / de EU zal steeds meer op de USSR van destijds gaan lijken. De hard willen werkenden zijn in de minderheid, of door de NPO ed tot linksheid geindoctrineerd/verdwaasd.

Dat gaat NIET veranderen, niet any time soon in elk geval. Stem dus met de voeten / ga Galt en vertrek. Laat de linksen het lekker uitzoeken.

Poekieman | 02-01-18 | 09:14 | + 2 -

Of kan ik niet rekenen?

issieookweer | 01-01-18 | 22:47

U kunt niet rekenen. Er zijn geen 18 miljoen Nederlanders, laat staan dat er 18 miljoen mensen zijn met een leeftijd waarop ze kunnen werken. U mag daar 13 miljoen van maken ("beroepsbevolking").
Verder is van die 1 miljoen ambtenaren zeker de helft werkzaam in het onderwijs, en het lijkt me raadzaam om daar eens een keer niet op te bezuinigen, gezien de mentale capaciteiten van de gemiddelde Nederlander. Van de overgebleven half miljoen kan realistisch gezien hooguit de helft weggestreept worden.

Verder heeft u natuurlijk wel gelijk in de zin dat de opbrengsten van de vereenvoudigde geldstromen geen wonderen gaan verrichten qua besparing.

Verder wat Fantabulosa, Vogelbeest en Dandruff zeggen. Je kunt nooit alle regels afschaffen want er zijn altijd probleemgevallen. De overheid wil ook sturen. En basisinkomen is veel te radicaal, waarom niet gewoon het huidige systeem versimpelen?

nieuwe_Deen | 02-01-18 | 09:11 | + 6 -

issieookweer | 01-01-18 | 22:47
Je vergeet even hoeveel mensen er nu al uit de staatsruif eten: alle wao-ers en ambtenaren (leraren, vuilnismannen) blijven hetzelfde krijgen, maar dan noemen we een deel basisinkomen.

De bijstand en andere uitkeringen gaan een beetje omlaag. Maar inderdaad: de verreweg grootste besparing daar is het afschaffen van het hulpverleningscircuit.
Wat natuurlijk ook meteen de reden is dat de geitenwollensokken-brigade faliekant tegen is: daar gaat hun luxe baantje als arbeidsdeskundige bij de sociale werkplaats of tandenborstel-teller (woont u stiekem samen?) bij de sociale dienst.

Ooit was het 'rood en blauw samen tegen het christendom'.
Nu heeft men elkaar gevonden in het denigrerend doen naar en uitbuiten van de werkende armen.

******** | 02-01-18 | 09:09 | + 3 -

mona | 01-01-18 | 17:51 |
Misschien moet je even 'universeel' googlen uit de term 'universeel basisinkomen'.

Laatst RTL-nieuws gezien: veel zzp'ers die er nog een paar uur naast werken in loondienst 'voor de zekerheid'.

Het idee van 'de risicozoekende ondernemer' is bullshit, niemand is zo risico-avers als de zelfstandige. Probeert zijn economische belangen zo breed mogelijk te spreiden ipv zich te concentreren op waar ie nou echt goed in is. Wie kent er nu niet de sigarenzaak die in de loop der jaren ook frisdrank en breiwol is gaan verkopen: alles om het risico te spreiden.

Dat heb je in bijv Afrika en India nog veel sterker: een economie van scharrelaars zonder enige kans op een vaste baan. Tot dusverre heeft al die door het imf opgedrongen vrijheid maar matig effect opgeleverd op inkomens van die mensen.

Risicospreiding heeft overduidelijke negatieve effecten, denk bijv aan een zelfvoorzienende boer die liever rondloopt tussen 20 door de provincie verspreide veldjes dan 1 groot stuk land te bebouwen: zijn inkomen is zekerder (als het ene stuk overstroomt heeft ie de andere nog), maar op de lange termijn wel lager dan als ie zich zou durven toeleggen op monocultuur en investeert in een tractor e.d.

Hou nou eens op met de ideologische verblinding en de victim-blaming. Do what works: verklein de economische ongelijkheid ipv die aan te moedigen, dat zorgt voor een gezondere maatschappij, van groter geluksgevoel tot betere volksgezondheid tot hoger gemiddeld inkomen.

******** | 02-01-18 | 08:50 | + -3 -

Problemen van het basisinkomen in de USA zijn dat je dan eerst 3 kindjes moet fokken (probeer als teen mom nog maar eens te studeren of stage te lopen), en dat de gezondheidszorg voor armelui bestaat uit 'alleen noodgevallen, dus laat die rottende tanden en pijn-op-de-borst maar aansudderen tot het een noodgeval is'

******** | 02-01-18 | 08:27 | + -3 -

Volgens mij zou het wel werken als we de volgende regels toepassen: basis inkomen op niveau van de huidige bijstand, alleen voor Nederlandse staatsburgers. Invoeren van een vlaktax van 35-40%. Afschaffen van alle toeslagen en aftrekmogelijkheden. De voordelen: we kunnen de beroepsgroep van belasting adviseurs decimeren, de belastingdienst kan voor een habbekrats software invoeren, er is geen armoedeval meer en inderdaad is de Nederlandse werknemer concurrerend met de goedkope buitenlanders. Zelfs als ik een er een duizendje per jaar bij inschiet is me dit waard, alleen al om de jaarlijkse frustratie van belastingopgave te voorkomen.

Biet | 02-01-18 | 08:05 | + 7 -

Op dit moment ontvangt 57% van de Nederlanders een toeslag, en dat percentage stijgt nog steeds. De bulk daarvan zal nooit stemmen op een partij die minder toeslagen wil. (Zelfs al gaat daardoor hun IB belasting omlaag)
De afgelopen regeringen zijn te goed geweest in het creëren van rookgordijnen over de echte belastingheffing.
Van de week weer een vrachtwagenchauffeur gesproken die maandelijks minder geld overhoudt nu hij vanuit de WW is gaan werken. De worst die hem wordt voorgehouden: als je nog meer gaat werken of opslag krijgt ga je er wel op vooruit. De man werkt zich kapot zodat hij ooit misschien iets meer overhoudt..... Zieker dan dit kan het niet worden.....

Coffee Party | 02-01-18 | 07:43 | + 8 -

Overigens: Voor deze berekeningen geldt niet het modale inkomen maar het gemiddelde, want dat bevat alle mensen, ook diegenen, die niet werken maar wel gaan meetellen voor een basisinkomen. Modaal werkinkomen van nu projekteren op gemiddeld basisinkomen geldt niet.

issieookweer | 01-01-18 | 23:59 | + 2 -

www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkom...
ik baseer me even op 2014. Gemiddeld bruto-inkomen over-all in NL E23.200, gemiddled bruto-inkomen van werkenden E36.900. Dat zegt op zich al ontzettend veel over het aantal mensen, dat niet kan/wil werken. In tegenstelling tot de 5% minder-ervaringscijfers uit de praktijkproeven, laten we toch maar eens idealistisch verblind aannemen, dat het aantal werkende mensen toeneemt, (waardoor overigens het gemniddelde werkende inkomen daalt als gevolg van meer aanbod) en dat daardoor het bruto over-all gemiddelde stijgt naar 26.000.

Vlaktaks 25% over 26.000 is 6.500 per jaar dat beschikbaar is als basisinkomen. 25% vlaktaks daarop is 1.625, dus netto blijf er 4875 over. Dat weer eens gedeeld door 12 geeft iets onder de 420 Euro per maand. Voorwaar, een vorstelijk inkomen waar je echt van kunt leven. Daar vallen al die tegenwoordige bijstandsuitkeringen in het niet bij.

Nog iets over het gemiddelde bruto: Dat zal niet stijgen maar fors dalen, want 1) uit de praktijk blijkt dat er 5% minder mensen gaan werken, en 2) 420 Euro per maand in de berekening van het gemiddelde de plaats inneemt van de som van alle tegenwoordige bijstandsuitkeringen tezamen, die nu vele malen hoger zijn en dus een veel hoger gemiddelde geven.

Ik blijf erbij: de tegenwoordige uitkeringen tot een minimum terugbrengen en alle sociale toeslagen en subsidies, zoals b.v. die miljoenen Euro's voor kunstemakers en alle projekten, zoals b.v. die ideële maar ook volkomen nutteloze voor integratie, geheel afschaffen. Wil je kleren wassen en heb je geen wasmachine? Dan maar met de hand; tijd genoeg heb je. Geen flashy mobiel? Tjonge, wat zielig; koop er een voor 15 Euro waar je mee kunt bellen en mee kunt texten of neem gratis een van die, die bij honderden weggegooid worden. Geen eigen TV? Word sociaal met je buren, richt een TV-kijkersgroep op die één TV koopt en ga daar kijken. Rook je, drink je alcohol? Dan krijg je duidelijk een te hoge uitkering, want dat is niet levensnoodzakelijk. Openbaar vervoer wel helemaal vrij, b.v., want zonder vervoer kun je niet gaan werk zoeken.

issieookweer | 01-01-18 | 23:50 | + 10 -

@EmilioEsteves | 01-01-18 | 22:51 | + 1 -
Dát is met voorsprong het beste idee.
Onze Noord-Koreaanse regering wil dat echter niet. CO2 moet onderdrukt worden (€79K belasting op een Ford Mustang 5.0 V8 die in de USA $33K kost), huizenbezit moet bevorderd worden, dus hypotheekrenteaftrek, kinderen moet gestimuleerd worden, dus kinderbijslag, auto's mogen niet van linksch dus kost het hebben+gebruik van een auto in Nederland 8x meer dan de daadwerkelijke kosten, mensen zullen altijd alcohol drinken dus kost een liter consumptiealcohol €0,65 productiekosten en ca. €24,- in de winkel.
Een vlaktaks is met voorsprong het beste idee. Mensen zouden los komen, geen werken, zich inzetten. Het land, de economie,de samenleving, álles zou vooruitgaan.
Helaas gaat het in tegen alles wat "Den Haag" wil. Dat stelletje morons daar met pretstudies als "kunstgeschiedenis" denkt beter te weten wat wij nodig hebben dan Informatici, Ingenieurs en Logistici die samen met de Agrarisch Ondernemers het brood en boter vormen van de inkomen van de BV-Nederland.
We hebben het allemaal gezien op de Lenie-Riefenstahl-NPO: Een politicus die geld overhoudt uit zijn/haar budget gaat "leuke dingen doen voor de mensen".
Dus geld uitgeven voor iets wat een kleine groep misschien leuk vindt.
Het enige wat "de menschen" willen is minder belasting.
Dat krijg je niet verkocht in Den Haag of Brussel.
Wel in Singapore of Washington. Daarom gaat het daar ook beter dan hier.

Vogelbeest | 01-01-18 | 23:31 | + 22 -

Heel makkelijk. Flat tax en verder alle ongein van toeslagen en aftrek afschaffen. Loonbelasting = inkomstenbelasting. Flat tax van 25% en klaar van iedere 100 euro die je verdient is er 25 euro voor de staat en 75 euro voor jou. BTW naar 15% en ook boxen weg. Lekker makkelijk en overzichtelijk.

EmilioEsteves | 01-01-18 | 22:51 | + 12 -

TheEgg | 01-01-18 | 22:34 | +
Dus als je die uitgaven voor de pakweg 1 miljoen ambtenaren verdeelt over de pakweg 18 miljoen (17 miljoen anderen plus 1 miljoen ex-ambtenaren, want je neemt dat van die 1 miljoen wel weg, maar ze krijgen wel allemaal hun basisinkomen er voor terug) mensen in NL, dan heeft iedereen een inkomen, waar hij van kan leven. Terugrekenend betekent dat dat het tegenwoordige ambtenareninkomen gemiddeld(!!) bij 18 x het minimuminkomen van nu ligt. Of kan ik niet rekenen?

issieookweer | 01-01-18 | 22:47 | + 1 -

@jojan | 01-01-18 | 18:09 | + 26 - Dank voor je uitleg. De redenatie dat mensen harder gaan werken als de armoedeval weg is...........

Die theorie is net zo realistisch als dat "hoogopgeleide vluchtelingen" naar Europa komen om te gaan werken.
Ga eens in Wallonië kijken. Er zal maar een hééééél klein deel harder gaan werken. 90% van de bevolking zal zich neerleggen bij de "armoede" en verkiest heel de dag op zijn/haar reedt voor de TV te gaan zitten in plaats van harder te gaan werken. Het wordt heel snel sociaal geaccepteerd om in een joggingbroek en een fleece op nep-crocs van 10 jaar oud bij de aldi boodschappen te gaan doen als grootste delen van dorpen van een uitkering leven.
En die figuren die iedere dag in een audi met hugo boss of ralph lauren aan naar het werk gaan worden door dat soort figuren gewoon uitgelachen. De reactie is gewoon "mooi spul hoor, maar jij moet werken. ik heb vrijheid."
Ga in Wallonië kijken. Na 2 generaties proberen mensen niet eens meer een baan te vinden. Het boeit ze totaal niet.
Een basisinkomen op die manier financieren gaat nooit rond komen.

Vogelbeest | 01-01-18 | 22:36 | + 16 -

@Vogelbeest | 01-01-18 | 17:14
Uit de salarissen van een half miljoen ambtenaren die nu niet meer hoeven te controleren of formulier3, 7, 9a, en 13 bis correct zijn ingevuld. En indien niet betreffende uitkeringstrekker naar een door de staat betaalde coach sturen voor mentale begeleiding bijhet invullen van betreffende formulieren. Waarna een adviesbureau wordt ingehuurd om een milieu-effect rapportage te maken over voornoemde formulieren. De controleur die controleert of de coach de papieren wel naar waarheid heeft laten invullen en de milieu effect rapportage van het auto-gebruik van voornoemde controleur. De onderzoekscommissie die aan de hand van die rapportage en de schriftelijke km-boekhouding moet onderzoeken of een OV-kaart voor die controleur geen beter idee is. Enz.

TheEgg | 01-01-18 | 22:34 | + 13 -

Het lijkt leuk en ik zou ook voor zijn, maar er zijn altijd extra zielige gevallen. Gehandicapt, om eens wat te noemen. Alleenstaande tienermoeders met een zesling. Die moeten dan toch wat extra en dan kun je die ambtenaren alsnog niet kwijt.

Fantabulosa | 01-01-18 | 22:00 | + 4 -

"Critici stellen dat het basisinkomen ertoe kan leiden dat laagbetaalde banen nog laagbetaalder worden"
Dat lijkt me juist het voordeel: kunnen mensen tenminste weer gewoon betalen voor al die dingen die tegenwoordig alleen maar betaalbaar zijn door subsidie en vrijwilligerswerk (sportclub, zwembad,toneel),

frank87 | 01-01-18 | 21:39 | + 9 -

Basisinkomen is bedacht door mensen die nog steeds denken dat belastinggeld aan bomen groeit en dat ze alleen maar harder hoeven te schudden om er meer uit te krijgen.

dr.andus | 01-01-18 | 21:37 | + 9 -

jojan | 01-01-18 | 18:09
Juist voor immigranten is het simpeler: die krijgen geen basisinkomen.
Is die Nederlandse bouwvakker eindelijk niet meer duurder dan de Pool (of wat tegenwoordig het favoriete lagelonenland is.)

frank87 | 01-01-18 | 21:31 | + 5 -

jojan | 01-01-18 | 18:09,

Om dat hele subsidie- en toeslagen circus af te schaffen heb je toch geen basisinkomen nodig?
Je maakt er in het beste geval alleen maar een vestzak-broekzak verhaal van.
Al die subsidies zijn ooit bedacht om "de zwaksten te helpen" en ons land beter te "nivelleren". Ik kan je nu al voorspellen dat dat na invoering van dat basis inkomen gegarandeerd opnieuw gaat gebeuren. Want er is nou eenmaal een hoop stemvee dat stemt op gratis geld. Alleen als wat meer politici hun verantwoordelijkheid nemen en hun stemmers er op wijzen dat geld nooit gratis is, kan er wat veranderen.
Maar daar is geen basisinkomen voor nodig. Meer een omslag naar logisch denken in de politiek.

Dandruff | 01-01-18 | 21:28 | + 12 -

Mauguio | 01-01-18 | 21:20 |
Ik zal hier eens voorstellen, dat ze Nieuw Zeeland zo gaan omnoemen; zullen ze best wel goed vinden.

issieookweer | 01-01-18 | 21:27 | + 1 -

Ik snap overigens weinig van dat geplus en gemin hier. Vogelbeest | 01-01-18 | 17:14 | krijgt terecht een hele serie plussen voor zijn mening, maar een hele serie minnen voor zijn grammatikale correctie van twee minjuten later. Daaruit kan ik alleen maar concluderen dat er hier velen voorbijkomen die goed Nederlands toch maar niks vinden omdat dat waarschijnlijk voor hen te hoog gegrepen is.
issieookweer | 01-01-18 | 21:02 | + 0 -

Hey necrosis, nieuwe login vanuit het hiernamaals??

Mauguio | 01-01-18 | 21:20 | + 3 -

jojan | 01-01-18 | 18:09 |
" omdat de armoedeval weg is waardoor meer mensen extra gaan werken"
Dus als mensen genoeg geld krijgen om er mee rond te komen en zich geen zorgen te hoeven maken, gaat de heel grote massa opeens helemaal extra werken. Op welke ervaringen is dit gestoeld?

"100 mld per jaar kost, en dat de besparingen (op bijstand, toeslagen, de steeds verregaander bureaucratie, hypotheekrenteaftrek, etc.) samen ongeveer hetzelfde bedrag opleveren. "

Als je al die bestaande subsidies en ondersteuningen zonder meer afschaft, gaan de ex-ontvangers daarvan gegarandeerd ook werken en dan hebben we hetzelfde effect maar met 100mrd besparing, dus als gevolg een grote algemene belastingverlaging en een hogere beloning voor hen, die wél willen werken.

"Doordat samenwonen niet meer fiscaal "bestraft" wordt komen er huizen vrij."
Zelfde idealistische onzin. Iemand die een heel huis tot zijn beschikking heeft, gaat opeens vrijwillig op een kamertje zitten bij anderen, die de keuken en de WC als afvalplaatsen zien?

Ik snap overigens weinig van dat geplus en gemin hier. Vogelbeest | 01-01-18 | 17:14 | krijgt terecht een hele serie plussen voor zijn mening, maar een hele serie minnen voor zijn grammatikale correctie van twee minjuten later. Daaruit kan ik alleen maar concluderen dat er hier velen voorbijkomen die goed Nederlands toch maar niks vinden omdat dat waarschijnlijk voor hen te hoog gegrepen is.

issieookweer | 01-01-18 | 21:02 | + -1 -

Nonkel Frituur | 01-01-18 | 18:25 | + 3 -

Dat filmpje heb ik gezien en ik begrijp wat u bedoelt. Zoals bekend gaat het over een Fins experiment.
In mijn vorige reactie heb ik het over de Nederlandse situatie. Als iedereen bij ons een basisinkomen krijgt, vrees ik dat hardwerkende mensen dat via de belasting gaan betalen, omdat het geld ergens vandaan moet komen. Dus zelfstandige ondernemers krijgen in dat geval wel een basisinkomen, maar dat wordt weg belast plus nog een belasting er bovenop om de arme zielige mens een basisinkomen te kunnen verschaffen.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is wat ik bedoel.

mona | 01-01-18 | 19:12 | + 5 -

jojan | 01-01-18 | 18:09 | + -2 -

Een ding is zeker, 100 miljard kun je alleen besparen op ambtenaren als je twee dingen doet:
- persoonlijk 1 miljard regels wetgeving opdoekt.
- samen met werkenden een miljoen ambtenaren vertikaal tegen de muur zet en horizontaal afvoert.

Raider Twix | 01-01-18 | 19:04 | + 12 -

Van den Endten en Janssen, wanneer wordt de spellingscontrole op de server hersteldt?

Je collega's hebben er ook lasd van.

Doe eens een foorspelling, voor 2018.
Raider Twix | 01-01-18 | 18:54 | + 0 -

Raider Twix | 01-01-18 | 19:00 | + 0 -

mona | 01-01-18 | 17:51
Mag ik u aub uitnodigen om eerst dat filmpje te bekijken? Mijnheer de linkse lul stelt zichzelf voor als ondernemer met een laag inkomen. Zoiets als een mislukte frituurboer. Wat hij precies maakt of verkoopt is niet geheel duidelijk, maar dat zijn we uiteraard gewend van zo'n vage types die leven van de liefde.
Hij is niet werkzoekende, maar krijgt toch een extra inkomen, bovenop de inkomsten die hij uit zijn zelfstandige activiteit haalt (wat dat ook moge wezen). Het ligt voor de hand dat hij van die 560 Euro op zich niet kan rondkomen om zichzelf en 6 kinderen te onderhouden.
Dat onze anarchistische vriend zichzelf omschrijft als creatieve geest is uiteraard geen verrassing. Al die suffe linksen denken van zichzelf dat ze belangrijk en speciaal zijn, ook al zijn ze te dom om hun schoenveters te knopen. Mijn punt is echter dat er juridisch geen verschil is tussen iemand die uit zijn zelfstandige activiteit 100 Euro per maand haalt en iemand die er 5000 Euro per maand uithaalt en derhalve zijn eigen broek kan ophouden. Beiden zijn voor de wet zelfstandigen.
De vraag die zich stelt is dus aan wie men dat basisinkomen wil toekennen. Als die hippie met zijn zelfstandige activiteit à rato van 1 verkochte Afrikaanse trommel per maand er recht op heeft, dan komen álle zelfstandigen in aanmerking, toch?
Als men zou stellen dat enkel wie reeds een laag inkomen heeft er aanspraak op maakt, dan komt de premie neer op een soort van subsidie voor mislukte zelfstandigen.

Nonkel Frituur | 01-01-18 | 18:25 | + 28 -

Lastigste probleem is wat te doen met immigranten (asiel, EU, overige).
jojan | 01-01-18 | 18:09 | + 0 -
Wat dacht je van terug naar huis sturen als ze langdurig zonder werk zitten? Dat werkt bijna overal zo, behalve in de socialistische heilstaten binnen de EU. Een verzorgingsstaat is onhoudbaar met een overvloed aan uitvreters die niks bijdragen.

Akiron | 01-01-18 | 18:15 | + 90 -

Vogelbeest | 01-01-18 | 17:14 |

Berekeningen (FTM) tonen aan dat het invoeren ruim 100 mld per jaar kost, en dat de besparingen (op bijstand, toeslagen, de steeds verregaander bureaucratie, hypotheekrenteaftrek, etc.) samen ongeveer hetzelfde bedrag opleveren. Het geeft de middeninkomens extra stimulansen, omdat de armoedeval weg is waardoor meer mensen extra gaan werken (zonder toeslagen kwijt te raken, want die zijn er niet meer). Doordat samenwonen niet meer fiscaal "bestraft" wordt komen er huizen vrij. De zorgkosten kunnen omlaag (minder stress, minder sociale begeleiding).
Lastigste probleem is wat te doen met immigranten (asiel, EU, overige).

jojan | 01-01-18 | 18:09 | + 61 -

Nonkel Frituur | 01-01-18 | 17:33 | + 0 -

Nee, ik denk dat zelfstandige ondernemers niets krijgen. Hoeft ook niet. Zij zijn gewend hun eigen broek op te houden. Maar het geld moet ergens vandaan komen, dus vrees ik dat zelfstandige ondernemers en andere hardwerkende burgers de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van belastingverhoging, waardoor ze op den duur hun motivatie verliezen. Ze worden nu al onevenredig zwaar belast en nog meer belasten lijkt me op den duur geen haalbare kaart.

mona | 01-01-18 | 17:51 | + 16 -

Interessant filmpje over die linkse lul met 6 kinderen en 560 EUR per maand. Zoals steeds een hele hoop geblaat en geen wol. Nergens in het filmpje zien we waar hij zijn echte inkomen vandaan haalt, en ook de moeder des huizes is spoorloos.
Verder schijnt het geen probleem te zijn om onbeperkt bij te verdienen, waardoor ik ervan uitga dat het uitrollen op grote schaal goed nieuws is voor alle zelfstandige ondernemers. Die mogen dan óók een extra van 560 Euro tegemoet zien, toch?

Nonkel Frituur | 01-01-18 | 17:33 | + 19 -

Een universeel basisinkomen leidt er toe dat de uitspraak van Prins Constantijn dat wij een lui volkje zijn bewaarheid wordt. De invoering daarvan zou geen lang leven beschoren zijn, want wie gaat dat betalen?

mona | 01-01-18 | 17:24 | + 0 -

* /ziet\ propt tussen "anders" en "daag" *

Vogelbeest | 01-01-18 | 17:16 | + 0 -

Iedereen met MAVO-boekhouden kan bedenken dat een universeel basisinkomen van bijvoorbeeld bijstandsniveau niet realistisch is. Wie dat anders daag ik uit om uit te leggen waar het geld vandaan gaat komen.

Vogelbeest | 01-01-18 | 17:14 | + 48 -

REAGEER OOK