Investeren we ons een nieuwe recessie in?

Lekker procyclisch weetjewel
Lekker procyclisch weetjewel
En dan nog even de vooruitzichten voor volgend jaar. De economie blijft in 2018 draaien als een tierelier. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) immers zelf beloofd. Ietsje minder misschien dan afgelopen jaar, maar groei is er: 3,1%. En dan mag er ook nog een fles bubbels worden leeggedronken op de werkloosheidscijfers. Die waren sinds 2008 niet meer zo laag. Er zijn al te weinig mensen voor de vele banen, zegt het UWV. Die krapte op de arbeidsmarkt leidt dan weer tot hogere lonen. De Volkskrant voorspelt voor 2018 vast voorzichtig een salaristsunami. De inflatie intussen blijft bescheiden. In combinatie met die hogere lonen zou je zeggen: hopsa, dikke plussen in de koopkrachtplaatjes. Maar dat is dan weer niet geval. In de economische weersverwachting van het CPB wordt een koopkrachtstijging van een bescheiden 0,6% voorspeld. Wat gaat hier mis?

mev2018cpb.png


Om te beginnen valt het met de jubelcijfers op de arbeidsmarkt wel mee. Volgens het CPB zijn er volgend jaar nog maar 360.000 werklozen in Nederland. Dit jaar waren dat er nog 440.000 en in 2013, toen de werkloosheid het hoogst was, waren dat er 660.000.

cbswerklozen12.png
werklossheid.png

Prima prestatie, maar de vraag is wel: hoe definieert het CPB werkloosheid? Dat zegt het planbureau er niet bij, maar met een beetje grasduinen in de cijfers blijkt dat het alleen om werkzoekenden gaat die recent naar werk hebben gezocht. Volgens die definitie zijn er volgend jaar nog maar 360.000 werklozen in Nederland. Het CPB haalt de historische cijfers netjes uit de tabellen van het CBS. En die instantie houdt gelukkig ook cijfers bij van de echte werkloosheid. Allereerst de tabellen van de CPB-werklozen. Het CBS laat in statline zien dat die werkloosheid tussen 2013 en nu inderdaad met 210.000 daalde. Mede dankzij een definitiewijziging waarbij iedereen met 1 uur werk per week al niet meer tot de werklozen werd gerekend (was 12 uur).

cpbwerklozen.png

Maar kijken we naar een andere definitie van werkloosheid (alle mensen die wel kunnen werken, maar dat niet doen, en recent geen baan meer hebben gezocht, tijdelijk effe wat anders doen of lekker zijn gaan vutten) dan krijgen we ineens een veel minder rooskleurig plaatje. Volgens het CBS werd deze groep sinds 2013 nauwelijks kleiner.

cbswerklozen.png

Met andere woorden: ondanks de economische voorspoed, is er geen afname van het aantal mensen dat niet werkt. Dat zien we ook terug in de arbeidsinkomensquote, die daalt gestaag. In In 1996 ging nog 80 cent van iedere in Nederland verdiende euro naar arbeiders, in 2015 was dat 74 cent en komend jaar zakken we door naar 72,9%.

Procyclisch richting recessie
Net als het SCP hanteert ook het CPB hier de rozebrillen-methode. We worden met de werkgelegenheidscijfers op het verkeerde been gezet. Het CPB is eerlijk en geeft toe dat de economische groei van het komend jaar niet zal ontstaan doordat burgers meer hebben te besteden, maar vooral het gevolg is van van stijgende overheidsuitgaven. Want die groeien in 2018 met 3,5%. Een tendens die past in het procyclisch begrotingsbeleid dat de Nederlandse overheid al jaren voert (bezuinigen wanneer het economisch slecht gaat en meer uitgeven wanneer het goed gaat). Terwijl U de bubbels vanavond achteroverslaat, blaast de overheid hoogconjuncturele bubbels in de economie. En daardoor daalt ons besteedbare inkomen, omdat we meer belasting moeten betalen. Wat een neerwaarts effect zal hebben op de economische groei. Wat op termijn weer minder belastingopbrengsten tot gevolg zal hebben, enzovoorts en zo verder. Zo is de de deur richting recessie weer opengezet. Net als in 2008, toen er ook een hoogconjunctuur bestond en er bubbels werden geblazen.

Reaguursels

Inloggen

theo-is-dood | 31-12-17 | 18:40 | + -1
-
Is niet alleen in Amsterdam, ook in Oldambt, Groningen.
Je slaat steil achterover hoe zielig mensen met een laag inkomen zijn. Volgens ambtenaren.

Raider Twix | 01-01-18 | 14:20 | + 0 -

De overheid is een rupsje-nooit-genoeg. Altijd maar bezig om leuke dingen voor zogenaamd zielige en arme mensen te bedenken.
Zie hieronder de ADAM Regeling van de website van de gemeente Amsterdam. Daar mag u op kosten van de belastingbetaler met uw zieke poes of puppy naar de dierenarts. Google maar; dit is maar een vande 378 subsidieregelingen van Amsterdam.

"Dierenartsen geven aan dat mensen met weinig geld vanwege de kosten soms te lang wachten om met hun zieke huisdier naar de dierenarts te gaan. De gemeente vindt dat gebrek aan financiële middelen geen reden mag zijn dat Amsterdammers te laat of zelfs helemaal niet met hun zieke huisdier naar de dierenarts gaan.
Eerste bezoek is gratis
De regeling houdt in dat het eerste bezoek aan de dierenarts altijd gratis is. Dit geldt voor alle soorten huisdieren. Als blijkt dat een medische behandeling noodzakelijk is, vergoedt de gemeente de helft van de kosten."

theo-is-dood | 31-12-17 | 18:40 | + 0 -

GerbenW | 31-12-17 | 18:28,

Misschien is die niet bijgewerkt omdat er sindsdien weinig is veranderd.
En anders heb jij vast een recentere bron?
Niet?

Dandruff | 31-12-17 | 18:30 | + 1 -

* Il Principe * | 31-12-17 | 18:10,

Ik ken de principes goed, maar ik had inderdaad iets te snel gelezen.
Kwam door jouw rant tegen de enige vorm van werkelijke economische groei; vrijheid.

Dat maakt overigens niks van wat ik zei over onze regering, links beleid of asieleisers ongedaan.
En dat weet jij ook. Daarom reageer je op precies 0 van de genoemde punten.

Dandruff | 31-12-17 | 18:28 | + 0 -

Dandruff: die staatsschuld meter is blijkbaar al een tijdje niet bijgewerkt. Het laatste nieuwsbericht op die link van je (uit 2016) zegt het ook, maar de meter blijft lekker doorlopen. Zo kan ik het ook.

GerbenW | 31-12-17 | 18:28 | + -3 -

DolfWeerwolf | 31-12-17 | 17:29,

In het door jou gegeven linkje wordt isis niet genoemd.
Er strijden tientallen partijen in Irak, en het standpunt van de VS was destijds dat Assad door "democratische krachten" moest worden afgezet. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is iets heel anders dan isis steunen.
Of zelfs isis nu naar Iran exporteren, zoals Atlas hierboven roeptoeterde.

Mijn persoonlijke mening is dat de VS niet in hadden moeten grijpen; Assad deugt niet, maar zijn opvolgers zullen evenmin deugen. Dat komt omdat de islam van nature niet deugt; alle regimes in de islamitische wereld zullen daardoor altijd wrede dictaturen zijn zolang de islam daar de heersende religie is.
Het is daarom onzin om 1400 jaar islamitische moordpartijen in de schoenen van Bush, Obama of Trump te leggen omdat die tegen een bepaalde dictator waren/zijn. Het afzetten van een dictator hoeft niet tot een bloedbad te leiden; West Duitsland klom na de val van Hitler snel op tot een vreedzaam, vrij en democratisch land. Dat de gedoodverfde opvolgers van Assad niet deugden betekent bovendien niet dat Assad wèl deugde; zijn regime predikt voltooiing van de holocaust, en Assad steunde actief moorddadige bendes als hamas en hezbollah. De socialistische lobby die Assad hier vaak verdedigt vergeet dat nogal eens, helaas.

Dandruff | 31-12-17 | 18:24 | + 1 -

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 13:10 | + 2 -
"En Europa was gewaarschuwd door de hawks maar Mogherini sloeg hem in de wind."
Deze mevrouw is levens gevaarlijk
+1

RubberenHarrie | 31-12-17 | 18:12 | + 1 -

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 17:21,

Je noemt feiten en argumenten "bla bla", maar je weerlegt er precies 0.
Als één van mijn beweringen niet klopte, geef maar aan welke. Dan krijg jij morgen de bron voor dat feit. Straks ga ik een feestje vieren.

En wat jouw bron betreft, je zegt dat die één van jouw tientallen wilde kreten bewijst.
Maar dat fragment is wel erg kort; 15 seconden.
Is het mogelijk dat Obama zowel voor als na die "bekentenis" zegt dat destijds nog niet bekend was wat isis was, waar isis voor stond en wat isis allemaal van plan was?

Ik ben nooit pro-Obama geweest, maar Obama is géén isis-aanhanger.
Ik ben ook nooit pro-Trump geweest, maar Trump is dat evenmin.
Jouw zware beschuldiging jegens Trump is nog steeds nergens bewezen, en je beschuldiging tegen Obama lijkt slechts onderbouwd middels zorgvuldig knipwerk.
Over bla bla gesproken.

Dandruff | 31-12-17 | 18:11 | + 3 -

@ Dandruff | 31-12-17 | 13:52 |
Lol, jij weet het verschil tussen anti- en procyclisch begrotingsbeleid niet helemaal geloof ik. Links = Keynesiaans = anticyclisch begrotingsbeleid. Kun jij je misschien een beetje inlezen in basisbegrippen van de economie voordat je hier gaat schreeuwen?

* Il Principe * | 31-12-17 | 18:10 | + 0 -

Ondanks het economisch herstel zien we als burgers daar nauwelijks iets van terug bijvoorbeeld in de vorm van belastingverlaging. Bijna alle partijen van links tot rechts bedenken het liefst nieuwe uitgaven op het gebied van hun politieke voorkeur. Belastingverlaging is ook moeilijk te realiseren als je beseft dat het overgrote deel van de overheidsuitgaven bestaat uit "vaste" uitgaven zoals salarissen, huisvestiging etc.

Maar goed, het allerbelangrijkste is dat we dit in Nederland allemaal pikken en dat er eigenlijk geen partijen zijn die een kleinere overheid als doelstelling in zijn programma heeft staan. Onbegrijpelijk maar ik zie dat ook niet ff veranderen.

sosnl | 31-12-17 | 17:49 | + 3 -

Dandruff | 31-12-17 | 17:00
www.youtube.com/watch?v=toIPvS9Pwgg
Dus? Dus een hoop keren dus moeten mij overtuigen?
Een smoking gun noemen we dit mijn waarde.

Kom nou eens met 1 stukje bwijs, 1 fractie van iets ipv alleen maar veel bla bla bla.

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 17:21 | + -4 -

GerbenW | 31-12-17 | 16:41,

De staatsschuld daalt niet; hij stijgt juist; alleen minder snel dan een paar jaar geleden. Geen 448 euro per seconde meer, maar 335 euro per seconde; joepie!
www.destaatsschuldmeter.nl/

En dat "begrotingsoverschot" danken we aan een recordhoogte van de belasting- en premiedruk; naar 38,7%.
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/12/bijna...

Dus zoals ik hierboven al ergens zei; Jan met de Pet heeft dus effectief minder uit te geven, maar het is juist die Jan met de Pet die de *werkelijke* economie bepaalt. Zonder koopkracht geen economische groei, wat alle tabelletjes over door de overheid gebakken lucht ook moge beweren.

Dandruff | 31-12-17 | 17:16 | + 6 -

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 16:24,

Obama heeft nooit toegegeven dat hij isis betaald of bewapend zou hebben.
Voor die zeer zware beschuldiging heb je geen enkele bron.
Je komt dus alleen met bronnen als die nergens over gaan, en niks bewijzen. Jouw rapportages bewijzen geen VS-complot; geen naderende oorlog; geen "schuld van de oorlogsindustrie"; geen door de VS betaalde isis-huurlingen; geen evacuatie van isis-strijders van Raqqa naar Iran; geen betrokkenheid van isis en/of de VS bij de rellen in Iran; etc.
Jouw bronnen bewijzen dus helemaal niks van wat jij hier allemaal beweert.

Dat burgeroorlogen doorgaans voorafgegaan worden door protesten klopt, dat gold ook al voor de Franse revolutie; maar dat bewijst geen VS-complot. Dat de doorgaans vrij anti-Amerikaanse media ook over pakweg 5 tot 10 % van de protesten in dictaturen berichtten, bewijst evenmin een VS-complot.
Je kunt mij bovendien niet uitleggen waarom jij denkt dat als de media elk jaar een keer negatief over een dictatuur berichten dit "een VS-complot" is; terwijl diezelfde VS de dagelijkse stroom anti-Amerikaanse bagger vrijuit laat gaan. Nogmaals; als de VS inderdaad bijna half zo veel invloed op de media hebben als jij denkt, waarom zetten zij "al die invloed" dan niet in om elke 30 jaar een keer een uur lang geen anti-Amerikanisme te promoten?

Dan jouw argument dat je me allemaal woorden in mijn mond moet leggen, omdat je anders de discussie verliest. Ik hou me niet dom; en ik heb nergens beweerd dat de VS en Iran vrienden zijn. De VS en Rusland of de VS en Cuba zijn ook geen vrienden, maar dat alleen bewijst nog geen naderende oorlog; laat staan dat de VS die oorlog gaan beginnen.
Wat je over Amerikaanse betrokkenheid bij cyberaanvallen op Iran zegt is, gek genoeg, wèl waar.
Het is schrijnend dat die enkele keer dat je de waarheid aanhaalt, je de hele context vergeet. Namelijk de ontwikkeling van een atoombom door een dictatuur die;
- opriep tot wereldwijde vernietiging van de joden;
- opriep tot vernietiging van de staat Israël;
- actief diverse burgeroorlogen in diverse buurlanden voert (oa Irak, Syrië, Yemen);
- actief diverse internationale terroristische organisaties steunt (oa hezbollah, hamas);
- actief direct betrokken was bij terroristische aanslagen overal ter wereld (oa Nurgas, Buenos Aires).
nl.wikipedia.org/wiki/Bomaanslag_op_h...

Voeg daar aan toe dat Iran geleid wordt door geestelijken, waarvan er destijds een (nl Ahmadineyad) zei dat "de Mahdi al op aarde is"; de Mahdi is een soort supermoslim die na het vernietigen van alle joden de eindtijd in zal luiden...
Nee, zulke lieden zie ik liever zonder atoomwapens.

Dandruff | 31-12-17 | 17:00 | + 3 -

We hebben een begrotingsoverschot en de staatsschuld daalt. Dit is geen procyclisch beleid. Waarschijnlijk niet anti-cyclisch genoeg voor de schrijver van het artikel, maar dat maakt het nog niet procyclisch.

GerbenW | 31-12-17 | 16:41 | + 1 -

Dandruff | 31-12-17 | 16:03
Nee, ik onderbouw mijn stelling met rapportages van de CBS, BBC en van een Amerikaanse generaal.
Wat heb jij, behalve mij tegen te spreken met een paar holle kreten?
In elk MO land werd de oorlog voorafgegaan door sociale media protesten, elke keer dezelfde tactiek.
En voor jou is het natuurlijk ook geen verassing dat de VS en Iran geen vrienden zijn, je houdt je een beetje dom.
In de docu Zero Days werd haarfijn onderbouwd hoe de VS en Israel de digitale oorlog voerden tegen Iran, in dat geval om een nucleaire reactor te vernietigen met het Stuxnet virus.
In antwoord op jouw vraag verwijs ik graag naar de reactie van de minbuza van Iran, die de sociale media provocatie terugvoerde tot buitenlandse accounts.
Dat bewijst voor jou niks, maar voor ieder ander normaal mens genoeg en tegen de tijd dat Iran in de oorlog zit doet het er niet meer toe welk persoontje het stuurde.
Bij Stuxnet duurde het ook een tijdje voordat aan de oppervlakte kwam wat iedereen al wist.

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 16:24 | + 3 -

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 15:24,

Je herhaalt je eerdere stellingen zonder ze te onderbouwen.
Je komt met wat irrelevante weetjes, zoals een mogelijke *mening* van Obama, helaas zonder bron. Je trekt ook nog wat dingen uit de context; zoals dat de evacuatie van is-terroristen en hun gezinnen uit Raqqa deel uitmaakte van een *Syrische* overeenkomst. Die gingen echter niet naar Iran, bovendien had dat niks met de VS te maken. Sterker nog, uit andere Syrische steden werden pro-Iraanse hezbollah-terroristen en hun gezinnen geëvacueerd; maar de VS waren toch juist tegen Iran en hezbollah?
Dus nogmaals, waaruit blijkt dat de VS;
- isis-strijders naar Iran heeft geëvacueerd?
- achter de rellen in Iran zit?
- containers vol wapens *zal* gaan leveren aan isis in Iran?
- of ooit eerder wapens leverde aan isis?
Je weet het niet.
Net zo min als je zegt te weten dat isis staat voor "islam", en dat zowel theorie als praktijk van isis nauwelijks afwijkt van die van de islam in Iran of welk ander islamitisch land dan ook.

Wat de (social) media betreft, die zijn doorgaans meer anti-VS dan anti-islam.
Dat sommige media (zelfs CBS en BBC) zich nu tegen het Iraanse regime lijken te keren is mooi, maar zegt precies niks over VS-bemoeienis met Iran. We hebben het over ontelbaar veel twitteraartjes, hoernalistjes en andere vervelio's die elkaar al jaren napraten in het Trump-bashen, en nu dus ook een paar dagen in het Khamenei-bashen.
Ridicuul om daar een Amerikaans complot achter te zoeken.

Als de Amerikaanse overheid maar half zoveel invloed op de media zou hebben als jij suggereert, dan zou er de afgelopen decennia ook al lang een keer een hele dag niks negatiefs over de VS zijn gezegd. In ieder geval in één land ter wereld. Ga eerst maar eens onderzoeken of er de afgelopen decennia een keer een heel uur is geweest, waarin er niks negatiefs over de VS werd gemeld.
En ga je vervolgens afvragen of het kwaad kan dat er dan ook een paar keer per jaar iets over een dictatuur gezegd wordt.

Dandruff | 31-12-17 | 16:03 | + -3 -

@Trekhaas | 31-12-17 | 11:52 | + 13 -
Met pro-cyclisch beleid hoef je het minste te investeren én zijn er hogere pieken en dalen in de economie. Bij een flinke hoogconjunctuur heb je electoraal gezien meer kans op zetels, want lekkere groeicijfers. Tegelijkertijd kun je gewoon wat bezuinigen tijdens de depressie, want depressie. Ben je na de crisis direct af van die linkse hobby's en zo voorkom je dat je electoraat gaat klagen over brede snelwegen die niet nodig zijn en met een beetje geluk kun je al die werklozen het land uit wegpesten door ze niks te geven en proberen zaken als de voedselbank te verbieden.

banaanreader2000 | 31-12-17 | 15:49 | + 2 -

Dandruff | 31-12-17 | 14:16
Zegt de zinsnede We came we saw he died jou iets?
Dat was Libie, vlak nadat Obama zijn toespraak in Cairo het nieuwe buitenlandbeleid van de VS aankondigde.
Een interview met generaal Wesley Clark na zijn pensioen maakte duidelijk dat de Arabische lente een geplande oorlog was.
www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
De IS huurlingen waren het wapen om de onwelgevallige regeringen omver te werpen, dat heeft zelfs Obama in een toespraak toegegeven en de hele wereld weet dit inmiddels.
Indertijd leken de huurlingen als door een wonder over een machtig leger incl zware wapens te kunnen beschikken, maar inmiddels weten we beter.
En in alle MO landen begon het als burgerprotesten die door sociale media werden aangewakkerd, precies hetzelfde als nu in Iran gebeurt.
Een paar weken nadat de IS strijders onder toeziend oog van de VS zijn geevacueerd uit Raqqa, hoe toevallig. En de evacuatie is door tientallen media opgepikt, zoals door CBS en de BBC, zie hieronder.
www.youtube.com/watch?v=Y4A1jmYOfyQ
Dus ik snap niet hoe jij dit niet kan zien voor wat het is. De nieuwe oorlog, de volgende in de aangekondigde rij.
Dat heeft niks met Links of Rechts of het desastreuze Europese beleid te maken.

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 15:24 | + 4 -

Trekhaas | 31-12-17 | 11:52 | + 10 -

Het NL begrotingsbeleid is al heel lang te veel uitgeven als het slecht gaat. En nog meer als het goed gaat.

Daut is nl. het gemakkelijkst.

Raider Twix | 31-12-17 | 15:23 | + 4 -

@kruz | 31-12-17 | 14:44 | + 0 -

U leeft in een schijnzekerheid voor wat betreft de Bijstand. Die is gesloten voor autochtonen. De Gemeenten passen de regels (Participatiewet) zodanig toe dat U daar niet meer in kunt komen. Dat Gemeenten hierdoor af en toe de Algemene Wet Bestuursrecht overtreden nemen de Ambtenaren als risico op de koop toe. Het is zo dat mocht U een beroep willen doen op de Bijstand de Gemeente het liefst heeft dat U uw huis wordt uitgezet en zij U uit de Gemeentelijke Basis Administratie kunnen schrijven. Voor de Gemeente is daarmee hun probleem opgelost, U bestaat niet meer.

De nieuwe term die daarvoor bedacht is: wordt maar Zelfredzaam Dakloos. Op die manier komt U ook niet meer voor in de statistieken U heeft immers geen adres meer.

Beroep = Boerenlul | 31-12-17 | 15:18 | + 9 -

Toch blijf ik het raar vinden dat het CBS werkloosheids cijfers baseert op een enquête. Bron: medewerker van het CBS.
Ik zou als eerste de belastingdienst aanspreken.
Ik heb het ook eens na gerekend. En de ww cijfers sluiten ook niet op het bevolkingsregister. Kortom volledig afhankelijk van interpretatie.
Het politiek wil dat vast niet want dan krijg je echte cijfers en dan moeten ze verantwoording afleggen.
Net zoals de vergaarbak verwarde mensen de laatste tijd.
Daar wordt nu alles onder geschaard omdat etniciteit dan niet geregistreerd hoeft te worden. Wat nou aanslag?.. Japan doet ook zoiets. Moorden die niet opgelost kunnen worden, registreren ze als zelfmoord.. Zo rolt onze overheid ook al jaren, ze maken hun eigen rapport cijfer en verbloemen problemen. Er wordt geen verantwoordelijkheid afgelegd en problemen worden genegeerd. Het ligt allemaal maar aan de burger.
Overigens verbaast het me dat de bijstand er niet bij gepakt is.. Dan is het plaatje compleet.
Anyways, komt er op neer dat minder dan de helft van Nederland werkt. Volgens mij zat ook destijds op 43% En zo veel kinderen en ouderen die niet kunnen werken zijn er nou ook weer niet. Weinig schouders, dragen vele last dus.

kruz | 31-12-17 | 14:44 | + 3 -

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 13:10,

Je praat linkse demoagogen na.
Niemand kan in de hoofden van een Amerikaanse president kijken, en dus kan niemand bepalen wat die president denkt of waarom hij dat denkt. We kunnen alleen kijken naar wat een president daadwerkelijk doet, en dan slaat jouw linkse betoog nergens meer op.
Want waaruit blijkt dat de VS;
- isis-strijders naar Iran heeft geëvacueerd?
- achter de rellen in Iran zit?
- containers vol wapens zal gaan leveren aan isis in Iran?

En verder is Europees beleid vooral een Europese aangelegenheid. Ondanks vele tientallen andere oorlogen in Afrika en het Midden Oosten, kwamen er decennialang nauwelijks immigranten naar Europa. Omdat ze wisten dat ze zouden worden terug gestuurd. Ook het oorspronkelijke EU-verdrag voorzag nog in bewaking van de buitengrenzen. De EU heeft sindsdien echter niet alleen de deuren naar West Europa wagenwijd opengezet... Ze nodigen nu ook de hele wereld uit, "wir schaffen dass", en we halen ze zelfs op vanaf de Libische kust.

Hoe je verder ook over Obama of Trump denkt; hun beleid is niet de reden dat Europa nu volstroomt met mensen uit veilige landen als Marokko, Eritrea en Albanië. Nota bene vaak vanuit onveilige landen zoals Libië.
De claims over "schulden bij de oorlogsindustrie" kwam ik 15 jaar geleden vaak tegen op SP-websites.
Maar niemand daar heeft me ooit kunnen wijzen op een procentje van een aanwijzing dat die zware beschuldiging niet voor tenminste 0,01 promille bestond uit een kern van mogelijke waarschijnlijkheid.
Maakte dus weinig indruk; en ik denk ook niet dat jij nu met betere aanwijzingen gaat komen.

Dandruff | 31-12-17 | 14:16 | + 5 -

* Il Principe * | 31-12-17 | 13:12,

Onzin.
Dat "pro-cyclisch begrotingsbeleid" is een links begrip, en wordt al decennia door links bejubeld. In de Scandinavische landen was het trouwens ook succesvol, maar alleen omdat er daar ook daadwerkelijk werd gespaard in goede tijden. Hier werden goede tijden aangegrepen om nòg meer geld te verbrassen aan linkse hobby's.
Ook de NL'se partijen die dit beleid nu uitvoeren zijn allemaal links, al doen VVD en CDA zich inderdaad vaak voor als "rechts", vooral rond verkiezingstijd. Vanuit deze partijen hoor je echter geen kwaad woord over asieleisers. En op zich heb jij misschien een punt dat de asielindustrie slechts enkele tientallen miljarden per jaar kost, en dat dat geld makkelijk kan worden opgebracht door onze pensioenen in te pikken, een plan van Jesse Klaver. Die asieleisers gaan de komende decennia immers toch niet werken dus we kunnen ze net zo goed nu al als "gepensioneerden" beschouwen.

Maar de kosten van asieleisers zijn natuurlijk vele malen hoger dan alleen al hun uitkeringen en subsidies, hun gratis huizen en gratis zorgkosten, en de gratis opleidingen waar ze niks mee doen. Alle landen die asieleisers hebben opgenomen kampen met gigantische toenames in criminaliteit, (seksueel) geweld, extremisme en terrorisme. De kosten daarvan liggen veel hoger. Naast de directe kostenposten van al het geschiede leed, zijn er de kosten voor preventie. Legoblokken in alle grote steden; 87.000 extra agenten rond kerstfeestjes in Frankrijk; een "veilige vrouwenzone" voor Oud&Nieuw in Keulen.
Welkom in het nieuwe West Europa.

Wat denk je dat dat allemaal kost?

Dandruff | 31-12-17 | 13:52 | + 27 -

blubberpoesje | 31-12-17 | 12:30
Je zou kunnen zeggen dat het basisinkomen het nieuwe nivelleren is:)
Miljoenen Nederlanders worden toch al raakgegooid met geld waar ze niet eens om gevraagd hebben, dus waarom niet gewoon al dat geld een ander naampje geven, financieel verandert er niks.
Totale afhankelijkheid van de Staat van de makke schaapjes blijft het doel.

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 13:41 | + 3 -

Stijgende overheidsuitgaven als "bewijs" voor economische groei zien...
Wat voor totaalidioten bedenken dat?
Kortom de zoveelste aanwijzing dat economen qua wetenschappelijke relevantie niet veel meer te melden hebben dan gendertheologen, black identity-fanatics, schedelmeters en andere "sociale wetenschappers". Het is in het beste geval natte vingerwerk. En daardoor ideaal terrein voor wie zijn eigen politieke ideeën hoopt te kunnen promoten met fopwetenschappelijk onderzoek.

Ik ga mijn oude mantra's maar weer eens herhalen; de grootste tegenvallers moeten nog komen. Iedereen kan zelf berekenen dat onze nog steeds snel stijgende staatsschuld met dit beleid onmogelijk ooit nog kan worden afbetaald;
- door de vergrijzing nemen de bestedingen af, want ouderen kopen minder;
- tegelijkertijd nemen kosten voor (medische) zorg en ouderenuitkeringen de komende jaren fors toe;
- de groep werkenden die dat allemaal op moet brengen, wordt ondertussen steeds kleiner;
- ook zij zullen dus fors minder gaan besteden door de (al jaren) krimpende koopkracht;
- extra belastingverhogingen vanwege deze "economische groei" verergeren dat effect nog eens.

Werkelijke economische groei gaat altijd gepaard met een stijging van de koopkracht. Alleen als mensen meer te besteden hebben, kunnen ze hun geld uitgeven aan een dagje uit, een nieuwe auto of een groter huis. En alleen die extra uitgaven van "reeds bestaand geld" leveren een positieve bijdrage aan de economie. Het met niet-bestaand geld (ECB) of "gevorderd geld" (belasting) creëren van economische bubbels leidt nergens toe. Deze bubbels vol gebakken lucht lijken voldoende om de MSM te misleiden, maar helaas is de realiteit is niet zo naïef als het journaille.
Als de bubbel klapt voordat de huidige crisis hersteld is, zijn de effecten des te pijnlijker.

Dandruff | 31-12-17 | 13:36 | + 22 -

met zo'n tekort aan arbeidskrachten en zo'n lage werkeloosheid kunnen al die (noodgedwongen)ZZpers en Nuggers eindelijk weer aan het werk tegen een eerlijk salaris, de vette jaren komen er weer aan!
Oh wacht...
Is het nu de bedoeling dat er weer tsunami's aan arbeidskrachten de EU worden binnengehaald. En gezien de nieuwe revoluties her en der in het M.o. en Afrika zijn het nu echt, heel echt de krachten die we nodig hebben om de lege plekken op te vullen..

fikkieblijf! | 31-12-17 | 13:29 | + 9 -

@Trekhaas | 31-12-17 | 11:52: Die is er zeker! Het gebrek aan visie of economisch verstand dat u politici verwijt, betreft de macro-economie. Terwijl ze enkel en alleen geïnteresseerd zijn in hun eigen hachje. Gedurende het mandaat dat ze van de kiezer hebben gekregen, staat het eigenbelang voorop.

Ze huldigen het motto "Après nous, le déluge", een uitspraak toegeschreven aan Madame de Pompadour. Wat op zich vreemd is omdat monarchen een levenslang mandaat genieten...

H. Caulfield | 31-12-17 | 13:27 | + 2 -

Wat het nut is van een pro-cyclisch begrotingsbeleid?
Even kijken... Als het goed gaat, verlaag je de belasting voor bedrijven en rijken. Als het slecht gaat, verhoog je de belasting voor de lage en middeninkomens en bouw je het sociale vangnet af. Dit is gewoon een doorsnee rechts-conservatieve agenda. Tegelijkertijd suggereer je natuurlijk dat het allemaal de schuld is van asielzoekers, dat maakt het wat makkelijker te slikken voor Henk en Ingrid. Die stemmen dan vervolgens weer op dezelfde kliek die hun maatschappelijke positie verder uitkleedt ten gunste van de 1%.

* Il Principe * | 31-12-17 | 13:12 | + 18 -

Dr. Ka wo lo | 31-12-17 | 12:46
Oom Donald wil een oorlog, het maakt niet zoveel uit welke, dan heeft hij zijn schuld bij de oorlogsindustrie ingelost.
En het lijkt er sterk op dat dat Iran gaat worden. De rellen zijn al begonnen, de door de VS uit Raqqa geevacueerde IS strijders zijn de grens overgestoken met zijn duizenden en gaan van Iran het nieuwe Syrie maken.
Daar gaan ook weer duizenden containers oorlogsmaterieel heen, er staat immers geen muur tussen Turkije en Iran, integendeel.
En Europa was gewaarschuwd door de hawks maar Mogherini sloeg hem in de wind.
Er zullen weer miljoenen extra vluchtelingen naar Europa komen in 2018 en niemand die eens een keer de olifant in de kamer gaat benoemen.

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 13:10 | + 5 -

Die recessie komt er toch wel in 2018, daar hoeft de Nederlandse regering niets voor te doen of te laten. Het grote boze buitenland zorgt daar voor. Eerst nog even de Olympische Winterspelen vieren op enkele tientallen kilometers van de grens met Noord-Korea en daarna gaat oom Donald het achterstallig onderhoud op het Koreaanse schiereiland uitvoeren.

Mocht u nog een nieuwe Samsung of LG smartphone overwegen koop die dan snel, want in 2018 is er grote kans op levertijd-problemen. En als Lil'Kim Japan bij de situatie betrekt loopt de hele just-in-time keten vanuit Azie flink in de miso-soep.

Dr. Ka wo lo | 31-12-17 | 12:46 | + 1 -

Nu de 'arbeidsdeelname' nog schonen voor ambtenaeren en andere klaplopiërs en al het bullshit werk dat anderen 'dankzij' hen hebben, en dan... weten we waarom men in CH wel welvarend is, en heel lage belastingen heeft.

Poekieman | 31-12-17 | 12:32 | + 7 -

Ik ben veel benieuwd naar het cijfer "volwassenen die zonder huur/kinder/zorg/.... subsidie niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien"
Dát zijn pas relevante getallen

(Ok, wie nu het woord basisinkomen gaat zeggen is af)

blubberpoesje | 31-12-17 | 12:30 | + 15 -

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 12:21 | + 0 -

Ja, onvoorstelbaar. Die cijfers worden al jaren gemanipuleerd tot meerdere eer en glorie van politici.

mona | 31-12-17 | 12:27 | + 22 -

@mona | 31-12-17 | 11:53 |
Niet alleen dat, ook nog eens pure oplichting. Hoe haal je het in je hoofd om mensen die net een paar uurtjes per week in loondienst zijn niet meer te beschouwen als 'werkloos'? Maar goed, die hele valse voorstelling van zaken begon al door mensen zonder uitkering (NUG'ers) sowieso niet mee te tellen. Alsof het zo lekker voelt om van je spaarcenten te leven als oudere werkloze....

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 12:21 | + 29 -

@eefje
Ik denk dat beide gelijk zijn.
Centrum BullShit
Centrum PlayBack

Eigenaar_IJsland | 31-12-17 | 12:20 | + -1 -

Dus de overheid koopt haar economische groei.
Want de NL overheid is de NL economie, dus investeren betekent dat we de fabeltjeskrant nog weer een jaartje langer laten voortduren.
Gelukkig erkent de schrijver dat de prijs is dat de belastingen ook nu weer zullen stijgen.

Atlas Shruggs 10 | 31-12-17 | 12:12 | + 17 -

@mezelf: sorry, bedoelde uiteraard CPB

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 11:57 | + 24 -

Eigenlijk kun je gewoon direct stoppen met lezen als je het drieletterwoord CBS tegenkomt.

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 11:56 | + 29 -

Er is niks verkeerd met investeringen, zolang die grotendeels met eigen kapitaal gebeuren. Ik vermoed dat vele bedrijven geleerd hebben uit de crisis van 2008 en niet meer als een gek huurcontracten en leasingcontracten gaan afsluiten over een lange periode.
Bij iedere investering die u doet moet u zich afvragen: als ik vandaag géén klanten meer heb, hoe blijf ik dan de investering onderhouden en financieren? en ook: aan wie kan ik de investering doorverkopen, en tegen welke prijs?
Betaal in deze tijden liever wat meer voor een kortlopend contract dan ietsje minder voor een contract waar u de eerste 5 jaar niet onderuit komt.

Nonkel Frituur | 31-12-17 | 11:55 | + 31 -

Die werkloosheidcijfers lijken verdacht veel op geschiedvervalsing.

mona | 31-12-17 | 11:53 | + 35 -

Is er een eigenlijk een conceptuele onderbouwing van het nut van procyclisch begrotingsbeleid? Op mij komt het vooral over als paniekvoetbal van leiders zonder visie of economisch begrip.

Trekhaas | 31-12-17 | 11:52 | + 25 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken