Tilburg spoort frauderende Turkse bijstandstrekkers op. Is racisme

En geen Belgen
En geen Belgen
De Profiling Award 2017 gaat op de valreep niet naar Almelo maar naar de gemeente Tilburg. Daar had men het vermoeden dat nogal wat bijstandsgerechtigden met een niet-westerse afkomst verzwegen vermogen in het land van herkomst hebben. Dus startte in 2013 het project 'Vermogen in het buitenland'. Al gauw wezen indicatoren uit dat het gesjoemel onder Turken wel eens hoog zou kunnen zijn en bovendien verliep de samenwerking met een onderzoeksbureau in Turkije soepel. Dus selecteerde men omwille van een pilot negen Turken en alle negen bleken verzwegen panden in Turkije te hebben, derhalve over vermogen te beschikken en dus onterecht bijstand te hebben getrokken. Tegelijkertijd is onderzoek gedaan naar Marokkanen, maar die verzwijgen niets. Dus besloot Tilburg zich te geheel en al te concentreren op de Turken. Naar verwachting zou men nog eens 50 bijstandstrekkers door kunnen strepen en daarmee lag een jaarlijkse besparing van €1 miljoen in het verschiet, plus de opbrengsten van het terugvorderen van onterecht uitgekeerde bijstand. Een mevrouw met een geheim Turks huis ter waarde van €25.000 kreeg in dat kader een rekening van €145.350,95 gepresenteerd en die stapte daarop naar de rechter. Volgens haar was dit namelijk een overduidelijk gevalletje van discriminatie en de rechter is het daar vandaag mee eens. Discriminatie op grond van nationaliteit mag alleen als daar zwaarwegende redenen voor aan te wijzen zijn. Dat enkel Turken de sjaak zijn uitsluitend om redenen van effectiviteit en efficiëntie is niet voldoende zwaarwegend. Tegenwerpingen van Tilburg dat ook Polen en Belgen zijn of worden onderzocht mochten niet baten, want dat bleek niet uit het (pilot)projectplan. Dus wegens racisme moet het hele pilotplan inclusief uitkomsten de prullenbak in. Dat betekent overigens niet dat de Turken gered zijn. Het bewijs uit dit onderzoek is onrechtmatig verkregen en telt niet. Maar als de gemeente op een andere manier weet aan te tonen dat deze bijstandsklanten een huis in Turkije hebben, dan mag de uitkering toch nog stopgezet, c.q. teruggevorderd worden. Hele uitspraak hiero en meer van hetzelfde daar.

Reaguursels

Inloggen

TheEgg | 28-12-17 | 15:52 Tis maar hoe je het bekijkt. Eigenlijk interesseert het geen ene flikker hoe de ambtenaar eea rapporteert. Feit is dat er fraude wordt gepleegd, dat moet leidend zijn en niet of er gericht op 1 bevolkingsgroep is gewerkt. De uitspraak toont aan dat we van het padje af zijn. Tijd voor een correctie.

Moneytron | 29-12-17 | 23:43 | + 0 -

simpele oplossing: gegevens doorspelen naar Belastingdienst.

1) buitenlands OG moet je opgeven
2) Belastingdienst hoeft zich bij het verkrijgen van info niet aan de wet te houden (heling van gestolen belasting-CD's)
3) Bij vermoeden van fraude of liegen mag de Belastingdienst de omgekeerde bewijslast gebruiken

dat betekent dus naheffing tot wel 12 jaar
plus 100% boete
plus geen recht op huurtoeslag, met terugwerkende kracht

FW Ta-183 Huckebein | 28-12-17 | 23:45 | + 17 -

Kop houden en je belasting betalen.

Patatter | 28-12-17 | 21:16 | + 0 -

du Roi Soleil | 28-12-17 | 17:35 | + 21 -

Een waandenkbeeld. Nederlanders frauderen nét zo hard, en eveneems massaal. Als er ergens ook maar de ruimte is een tientje gratis te krijgen, of niet aan belasting te hoeven betalen, zal nagenoeg elke nederlander volop frauderen liegen en bedriegen.

Alleen de kans dat een Nederlander panden in Turkije heeft, is vrij klein. Dus specifiek dát type fraude, is aan de turken voorbehouden. Maar doen alsof Turken alles belazeren en Nederlanders braaf zijn, is blind zijn voor de werkelijkheid.

Dit heb ik zelf mogen aanschouwen bij de vuurwerkramp in Enschede destijds. De overheid had een regeling dat mensen die in dat gebied woonden E200 konden ophalen om de eerste dagen door te komen. Nou dat hebben ze geweten, van heide en verre kwamen mensen aan die zelfs nog nooit van dat gebied gehoord hadden, om maar ff gratis 200 euro op te halen. Men vond dat ook nog heel normaal, en je was gek als je niet zelf ook ff in de rij ging staan, gratis geld, dan ben je toch gek als je dat niet ophaalt, was de denktrand. Onder de roomblanke autochtone bevolking.

KermitDeSticker | 28-12-17 | 20:53 | + -15 -

Dus een criminele organisatie obv 1 nationaliteit is een vrijbrief want elk onderzoek daarnaar = racisme? Vreemde uitspraak. Nergens blijkt uit dat er vanuit een op ras of nationsliteit gebaseerde veronderstelling onderzocht is, enkel vanuit resultaten van eerder verkregen onderzoek. Dat die laten zien dat fraude bij turken dikgezaaud is maakt dat nog geen racisme... Onbegrijpelijk dit.

F#ckingAwesome | 28-12-17 | 18:45 | + 13 -

Wat is er mis met alle uitkeringen openbaar maken? Als je je privacy (op één heel klein puntje) belangrijker vind dan gratis geld, dan vraag je gewoon geen uitkering aan. Ik denk dat de meeste ontvangers erg blij zijn met gratis geld en graag mee willen werken om misbruik aan te pakken en het draagvlak onder de betalers van die uitkeringen vergroten, zodat uitkeringen nog heel lang kunnen blijven bestaan.

W_F | 28-12-17 | 17:58 | + 22 -

Als je 4.15 van de uitspraak leest, dan weet het gemeentebestuur wat het moet doen. De eerstvolgende keer dat mevrouw haar rofje (jargon voor rechtmatigheidsonderzoeksformuliertje) moet invullen, zal ze haar vermogen moeten opgeven. Anders handelt ze in strijd met de op haar rustende inlichtingenverplichting en kan het gemeentebestuur haar recht op bijstand niet vaststellen.

white_male | 28-12-17 | 17:38 | + 19 -

Vaak worden Turken nog geprezen omdat ze relatief weinig geweld tegen Nederlanders plegen. Dat klopt ook, maar ze zijn niet minder crimineel (dan Marokkanen). Ze pakken het alleen slimmer aan (omdat ze dat ook zijn). Heel veel zorgfraude, fraude met zorgbureaus, fraude met uitkeringen en toeslagen is afkomstig van Turken.

du Roi Soleil | 28-12-17 | 17:35 | + 45 -

Ik ken bijna niemand van Marokkaanse afkomst zonder eigen huis in Marokko. Verhuren is risicovol (huurders met een soort van huurbescherming) en dus staan er in Marokko één miljoen woningen leeg (terwijl er vermoedelijk net zoveel of zelfs meer grote gezinnen het moeten doen met één klein kamertje).

De Marokkaanse overheid en instanties werken bewust niet mee aan het bestrijden van bijstandsfraude. Reken er maar op, dat niet alleen Nederlanders van Turkse afkomst, maar ook veel Nederlanders van Marokkaanse afkomst een uitkering krijgen waar ze geen recht op hebben.

Zonder belastingverdrag met Marokko dat nageleefd wordt -iets dat in mijn ogen nu nog niet realistisch is- zou er geen gelden mogen worden overgemaakt naar Marokko (inclusief de kinderbijslag).

Jammer genoeg hebben veel Nederlandse beleidsmakers en politici boter op hun hoofd en hebben ze geen goed inzicht in de omvang van uitkeringsfraude.

Pianoman | 28-12-17 | 17:27 | + 65 -

Het ras Turk. Want racisme van gemeente. Maar das logies, toch?

Guusje Nadorst | 28-12-17 | 17:19 | + 7 -

Tsja, D'66 rechtspraak...

Poekieman | 28-12-17 | 17:12 | + 26 -

Voortaan voor iedere Turk ook van twee blanke Nederlanders en een Marokkaan controleren of zij een huis in Turkije hebben.

Mahatma | 28-12-17 | 16:53 | + 40 -

Ik kan me hier bijzonder over opwinden en toch doe ik het niet (meer). Don't hate the player, hate the game. Maak het systeem dusdanig ingewikkeld en je kan hier op wachten. Hadden we vorig jaar niet iets met Roemenen? Dit is overigens een van de vele voorbeelden dat je bepaalde zaken niet per gemeente moet aanpakken maar landelijk.

Stonecity | 28-12-17 | 16:33 | + 18 -

Belastingbetalende Turken in Nederland profiteren hier ook van. Dus wat is het racisme? Het OM heeft altijd focusgebieden. Sylvana's bedreigers/beledigers worden wel vervolgd en die van Wilders niet. Dan hadden die dus ook vrijgesproken moeten worden. Of jihadisten die na een jaar weg mogen en iemand die zijn schoonmoeder bij het oud vuil zet,krijgt 14 jaar. Poch, nog niet genoemd, die dankzij het OM 8 jaar mocht wegkwijnen voor alleen zijn nabijheid in de tijd, terwijl jihadisten daarom maar een of 2 jaar krijgen plus woning. Want de nabijheid maakt nog geen deelnemer aan de strijd. Alles is willekeur.

arlen | 28-12-17 | 16:32 | + 45 -

Wat was de etnische afkomst van de advocaat? Als het een autochtoon was kwalificeert hij/zij ook wel voor de bruinhemdenaward.

Vogelbeest | 28-12-17 | 16:07 | + 18 -

Het verschil tussen etnisch profileren en statistische bepaling is de rechtbank niet geheel duidelijk. De ondermijning van de economie en de rechtstaat waar men aan voorbij gaat is in dit kader ronduit verwerpelijk en zo mag de werkende burger verder uitgemolken worden ten bate van aantoonbare frauduleuzen. Nederlandse nationaliteit ontnemen en enkeltje Turkije voor dit soort gasten, laat de terugbetaling maar zitten. Dit soort volk wil duidelijk niet voldoen aan de Nederlandse fatsoensnorm en zaait alleen maar polarisatie, verdeling en haat. Er is toch zo iets als een zwaarwegender belang.

netniet | 28-12-17 | 16:06 | + 67 -

De dag dat de pot leeg is komt steeds dichterbij... en dan wordt er met grote weemoed teruggedacht aan al dat gratis weggeven geld aan de lui die dan als eerste gaan rellen.

Spaanse Peetvader | 28-12-17 | 16:05 | + 47 -

En zo gaat Nederland langzaam zijn ondergang tegemoet.

RamondeM | 28-12-17 | 15:53 | + 59 -

Disclaimer, ik heb niet de hele uitspraak gelezen, maar de inhoudsindicatie, waaruit: "... onderzoek alleen gericht op bijstandsgerechtigden met Turkse nationaliteit. Geen sprake van doorlopend en gefaseerd onderzoek naar alle niet-Nederlandse uitkeringsgerechtigden..."
Tjah. Dan ben je dus gewoon, als ambtenaar, een prutser. Simpelweg iets opnemen als: "Samenwerking met Turks onderzoeksburo loopt voorspoedig, en we streven na soortgelijke samenwerkingen op te zetten in Marokko, Polen, enz." Dan ben je klaar. Sterker nog, je zou je bijna gaan afvragen of dit niet opzettelijke sabotage van de betreffende ambtenaar is. Want dat is toch wat je van plan bent? En dan alles opschrijven, en dat niet?

TheEgg | 28-12-17 | 15:52 | + 67 -

Dus wat ik begrijp is dat het de prullenbak in gaat omdat alleen turken er aan deden? (op grote voorkombare schaal zeg maar) Is dat op zichzelf ook niet racistich? moet nu de prullenbak in de prullenbak?

niemand specifiek | 28-12-17 | 15:50 | + 30 -

Vroeger toen ik nog op de middelbare school zat wist een Turkse klasgenoot te vertellen dat zijn vader een uitkering had, hotels in Turkije en een reisbureau in Amsterdam. Dat was 1994 ofzo tot die tijd is er niks veranderd, verbazingwekkend? Nee, hoor pappen en nathouden is het credo.

EmilioEsteves | 28-12-17 | 15:44 | + 91 -

Wellicht een nuttig precedent voor wanneer men Nederlanders gaat controleren?

nieuwe_Deen | 28-12-17 | 15:40 | + 46 -

Laaghangend fruit eerst. Heeft niks met discrimitatie op nationaliteit te maken.

Maraviloiro | 28-12-17 | 15:32 | + 85 -

Het kan me nauwelijks meer verbazen......

Semper-Fi | 28-12-17 | 15:31 | + 93 -

Onbegrijpelijke uitspraak. Zo raak je het vertrouwen in de rechtstaat wel kwijt, als overduidelijke fraudeurs op deze manier de dans ontspringen.

Koning Willy | 28-12-17 | 15:27 | + 184 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken