Roze SCP-bril had ook zwart kunnen zijn

SCP = Selectieve Cijfer Propaganda
SCP = Selectieve Cijfer Propaganda
Vorige week verbaasden we ons al over de rozebrillen-sfeer die ontstond rond het SCP-rapport over de stand van het land. Het instituut kwam met de boodschap dat we het in Nederland behoorlijk veel beter voor elkaar hebben dan in 1990. In allerhande media werd een beeld gecreëerd als was de Verlosser naar beneden gekomen om ons in één klap van al onze onvrede af te helpen. Zelfs Matthijs kon er met z’n pet niet bij. Maar hoe dan?, vroegen wij ons af. Waarom zijn we zo gelukkig als we er qua inkomen geen steek op vooruitgegaan zijn sinds 2001? We vlooiden het rapport nog eens nauwkeurig door en checkten een aantal van de statistieken waarop het SCP zich baseert. En dan blijkt dat het allemaal wel meevalt met de jubelcijfers. De blije toon van de pr-spin rond het rapport past vooral erg lekker bij het beeld dat minpres Rutte graag wil neerzetten van Nederland als ‘best gaaf land’. De grap zit hem erin dat het SCP alles vergelijkt met 1990. En ja, tussen 1990 en 2000 gingen we als een speer en groeide de welvaart voor een ieder. Maar als het SCP zou terugkijken op alleen de afgelopen tien jaar, dan is de pr voor de afgelopen kabinetten-Rutte een stuk minder positief.


Neem de banengroei. Ja, er zijn meer mensen gaan werken sinds 1990. Maar kijken we terug over de afgelopen tien jaar, dan was er in Nederland nauwelijks groei en zien we dat heel veel andere Europese landen het sinds de crisis een stuk beter doen qua werkgelegenheidscijfers. Onze algehele leefsituatie vinden we beter dan in 1990, meldt het SCP. Klopt, maar sinds 2010 zijn we weer bezig met een daling.

leefsituatie.png

Ander jubelfeitje: We gaan met z’n allen steeds vaker op vakantie. Maar ook bij dit pretcijfer zit de groei vooral in de jaren negentig, blijkt uit de grafiek. Het aantal vakanties dat we ons kunnen permitteren daalt de afgelopen jaren licht. En in plaats van Bali kiezen we vaker voor Bakkum.

vakanties.png

Sport
En oh oh, wat zijn we toch een gezond landje geworden, want we zijn met z’n allen veel meer gaan sporten. Klopt, maar check even de verdeling van die cijfers, en zie dat de verklaring vooral ligt bij hoogopgeleide gepensioneerde babyboomers. Want die hebben alle tijd van de wereld om lekker te gaan nordic walken ja. Jongeren en lageropgeleiden sporten juist minder. En dus neemt ook obesitas nog steeds toe

meersportofniet.png

obees.png

Inkomensongelijkheid
Ook over de inkomensongelijkheid strooit het SCP ons zand in de ogen. Volgens het planbureau zijn de inkomensverschillen al 25 jaar ongeveer gelijk. De cijfers waarmee SCP rekent geven dat inderdaad aan, maar stroken niet met - om maar wat te noemen - de groei van (negatieve) vermogens. De groep die zich in de schulden heeft moeten steken is alarmerend hard gegroeid, terwijl het vermogen van de rijken en superrijken al 25 jaar lekker stabiel voortkabbelt.

negvermmogens.png

Hetzelfde geldt voor de armoede. Die nam af, zegt het SCP. Tot 2010 ja. Vanaf dan groeit het aantal kinderen in bijstandsgezinnen en neemt het aantal mensen met (langdurig) laag inkomen toe.

kindereninbijstand.png

landuriglaaginkomen.png

Geluk
Keren we even terug naar onze beginvraag. Zijn we nou echt gelukkiger geworden? Nederlanders zijn in 2017 iets tevredener met het leven dan in 2004, zegt het SCP. Het gemiddelde ging omhoog, zij het licht: van een rapportcijfer 7,6 naar een 7,8. Opvallend is dat de economische crisis geen invloed heeft gehad op het geluksgevoel. Maar zoek even verder, en dan blijkt ook dat gewoon niet waar - of op z’n minst voor discussie vatbaar. Want volgens het world happiness report van de Verenigde Naties worden we helemaal niet gelukkiger. Op de wereldschaal van geluk zijn we er tussen 2005-2007 en 2014-2016 zelfs 0.081 gelukspunt op achteruit gegaan.

hapinessindex.png

Kortom, op basis van cijfers van SCP en andere statistiekboeren kun je net zo makkelijk een rapport tikken waar hel en verdoemenis uit spreekt. Zit de duivel toch weer in de statistiek. Hoe komt het SCP dan tot de optimistische versie? Gewoon, door alles te negeren wat niet in het plaatje past en de sociale media de schuld geven. Blijkt ook uit een interviewtje met een van de onderzoekers in de refobode:

Dr. R.v. Bijl (medeauteur): “We schatten het beeld dat uit de sociale media naar voren komt verkeerd in. (...) We ervaren dat zelf ook. Wanneer we een SCP-rapport uitbrengen krijgen we direct cynische tweets over ons heen. Er zit geen rem meer op. (...) Sociale media brengen het slechts in de mens naar boven. Gevoelens die worden bepaald door je eigen kleine wereld.”


Weet U ook weer wat u te doen staat: nú uitloggen bij Twitter en Facebook en als de sodemieter Kerst gaan vieren. Wel even netjes aan het SCP melden hoe gezellig dat wel niet is.

Reaguursels

Inloggen

Raar hoor, om te kiezen voor vergelijkingsjaar 1990. Waarom niet gekozen voor 1945? Kabinet Rutte is immers het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.

kweethetooknietbeter | 25-12-17 | 11:03 | + 4 -

Ik mis gegevens over jongeren die alleen dankzij pepmiddelen nog kunnen blijven werken. En over burnouts en andere 'welvaartsziekten'.

KlaasGoudsekaas | 25-12-17 | 11:02 | + 2 -

@grancolombiano | 24-12-17 | 16:37
Exact! Gewoon eenvoudige betonnen blokken met een fietsenstalling, wasserette en bushalte voor de deur.
Meer is er niet nodig om als opstapje te dienen

blubberpoesje | 24-12-17 | 17:01 | + 7 -

@Beroep = Boerenlul | 24-12-17 | 15:10 |

Je hebt vast dit artikel gelezen over hoe schrijnend het in NL kan zijn als je geestelijk niets mankeert: www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zon...

En het begin van de oplossing is zo simpel: voldoende goedkope appartementen, desnoods met micro-appartementen. Maar zelfs de huisvestiingstaak (die nota bene genoemd staat in de grondwet) verzaakt de overheid.

grancolombiano | 24-12-17 | 16:37 | + 6 -

Als je naar 2001 kijkt is dat aanzienlijk beter dan 1990.
Als je naar 2008 kijkt is het maar iets beter dan 2001.
Als je naar 2017 kijkt is het fors slechter dan 2008.
En het zakt voor velen nog verder.

Raider Twix | 24-12-17 | 16:17 | + 11 -

@Nonkel Frituur | 24-12-17 | 11:28 | + 24 -

Van mezelf weet ik dat ik in 1990 me gelukkiger voelde over de situatie in Nederland dat vandaag de dag. Neemt overigens niet weg dat ik vandaag de dag best gelukkig ben hoor. Maar ik weet dat ik in een bijzondere positie zit en veel Nederlanders hebben het zeker weten minder goed als mij. Want als freelance ICT-er verdien je gewoon een goed belegde boterham en heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld veel en ver te reizen, snel je huis af te betalen of een appartementje in het buitenland te kopen. Voor de meerderheid van de Nederlanders is dat niet mogelijk.

Voor mij is het evident dat de massa-immigratie van mensen die over het algemeen weinig tot geen kans hebben op een baan de oorzaak hiervan. Want dat maakt de verzorgingsstaat op de langere duur onbetaalbaar. Het betekend dat de belasting op de middenklasse (want daar is het makkelijkst het meeste geld te halen) steeds zwaarder wordt. Voor de kinderen en kleinkinderen van mijn generatie wordt de belastingdruk hoger, de uitkeringen lager en pensioenen zullen aanzienlijk lager worden of wellicht zelfs verdwijnen.

Bovenstaande is één van de redenen waarom ik in 2018 zal emigreren. Ik heb gewoonweg geen zin meer om voor dit project te betalen en ik zie de bui al hangen. Ik vrees dat veel Nederlanders het nog niet doorhebben, als ik kijk naar de gemiddelde verkiezingsuitslag, waarbij keer op keer de gevestigde partijen winnen. Één oorzaak daarvan is dat veel Nederlanders bang zijn dat we het zonder de EU niet redden. Daarom blijft de gemiddelde Nederlander uiteindelijk toch op pro-EU partijen stemmen en daardoor blijft de massa-immigratie van ongeletterden doorgaan. En dat is jammer, maar niets aan te doen.

DolfWeerwolf | 24-12-17 | 15:39 | + 24 -

De reden is waarschijnlijk simpel.
Het SCP meet alleen mensen die 'statistisch' bestaan, velen vallen buiten die definitie.

Voorbeeld tegenwoordig zijn mensen zogenaamd 'zelfredzaam dakloos' dat zijn mensen die geen adres meer hebben en door de Gemeente zijn uitgeschreven. Geen recht op Bijstand want geen adres, ook geen Bed Bad en Brood regeling. ==> Voor de statistiek bestaan ze niet.

Deze 'niet' bestaande personen zijn gecreëerd bij de overheveling van taken van Rijksoverheid naar de Gemeenten en geen enkele overheid voelt zich ergens verantwoordelijk voor, want bureaucratisch gezien bestaan ze niet.

Beroep = Boerenlul | 24-12-17 | 15:10 | + 7 -

Heeft al iemand de mailwisseling met de opdrachtgever al boven water? Het WODC kent niemand, maar ik denk dat het SCP geen haar beter is.

frank87 | 24-12-17 | 12:42 | + 7 -

blubberpoesje | 24-12-17 | 11:57
Gaat het toch goed in Oost-Groningen.
Je hebt helemaal gelijk. De extra inkomsten uit de statistieken worden in het grootste deel van Nederland opgeslokt door extra kosten.

frank87 | 24-12-17 | 12:38 | + 10 -

Noem mij ouderwets, maar zolang een politieagent/timmerman/automonteur niet een rijtjeshuis kan kopen voor zijn vrouw en 2 kinderen, gaat het NIET goed hier

blubberpoesje | 24-12-17 | 11:57 | + 77 -

Ik noem dat sociale media 'directe feedback'. Dat dat niet in het straatje van de heer Bijl past is eerder zijn probleem dan van de betrokken burger.

Yeohan | 24-12-17 | 11:36 | + 12 -

In 1990 zaten we nog in een recessie na de crash van 1987. Altijd makkelijk om daarmee te vergelijken.
Vertel me liever hoe lang u in 1990 moest sparen voor een huis en hoe het daarmee vandaag gesteld is.
Ik mag financieel niet klagen, maar rondom mij zie ik een wegkwijnende middenklasse die geen middenklasse meer is wegens de onmogelijkheid om nog te sparen. Die zijn al blij als ze iedere maand de rekeningen kunnen betalen.

Nonkel Frituur | 24-12-17 | 11:28 | + 63 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken