Nederlandse economie doet het ook de komende twee jaar geweldig

Maar we liggen wel aan een huizenprijsinfuus
Maar we liggen wel aan een huizenprijsinfuus
Hallo Nederland! Hebben jullie er zin in?! Wat? WE HOREN JULLIE NIET! HEBBEN JULLIE ER ALLEMAAL ZIN IN?! Ja, dat heeft Nederland, want de cijferstroom over wat volgend jaar in economisch opzicht brengt, is prachtig. De Nederlandsche Bank voorspelt dat de hoge economische groei waarvan we dit jaar hebben mogen genieten, nog zeker tot 2020 aanhoudt. 2018 en 2019 worden dus ook topjaren. DNB denkt dat 2017 een piekjaar was met een verwachte BBP-groei van 3,3%. Die groei hebben we te danken aan de aantrekkende wereldhandel. De komende twee jaar laten ook groei zien. Hoewel de groei afneemt is die nog steeds 'boventrendmatig'. De prognose voor 2018 is +3,1% en +2,3% voor 2019. Goed nieuws is ook dat de consumptie van huishoudens tot 2020 toeneemt, net als de beschikbare inkomens ten gevolge van hogere lonen, lagere inkomstenbelastingen en lagere werkloosheid. De werkloosheid daalt in 2019 naar verwachting tot 3,5%, een percentage dat zo bespottelijk laag is dat het een communistische schijnstatistiek lijkt. We moeten bij deze tsunami van topcijfers wel opmerken dat de huizenprijzen de kurk vormen waarop een deel van de groei dobbert. Zoals DNB het zegt: 'Het herstel van de huizenprijzen heeft tot nu toe een significante bijdrage aan de economische groei geleverd, via hogere vermogens van huishoudens, gestegen consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen. In de raming neemt de huizenprijsstijging geleidelijk wat af.' Als we dit iets concreter maken, blijkt Nederland aan een huizenprijsinfuus te liggen. DNB berekende de groei van verschillende grootheden zonder het herstel van de woningmarkt zoals we dat hebben gezien. 'Uit de analyse volgt dat ruim een kwart van de tot nu toe gerealiseerde conjuncturele opleving van het BBP aan het herstel van de woningmarkt kan worden toegeschreven. De invloed op consumptiegroei is aanzienlijk groter: zonder woningmarktherstel zou de particuliere consumptie 60% minder zijn toegenomen.' Geen al te geruststellende cijfers als iedereen en zijn makelaar denkt dat de woningmarkt oververhit is.

Reaguursels

Inloggen

druif | 19-12-17 | 07:19,

Zelfs de simpelste huisvrouw weet dat je niet langdurig meer geld uit kan geven dan je binnen krijgt.
Je argumentatie is gebaseerd op nep-nieuws;
- ook met een lage rente is een onbetaalbare schuldenlast een groot probleem;
- en die zogenaamde "economische groei" is gebaseerd op gebakken lucht.
Erger nog; het ECB-beleid van "grootschalig schulden aangaan om niet-bestaande waardepapieren mee op te kopen" is een bubbel die erg lijkt op de bubbel die de vorige bankencrisis veroorzaakte. De EU is trouwens zo ongeveer het enige continent dat nooit over die bankencrisis heen is gekomen; we hebben die crisis slechts "gestabiliseerd". En als er in NL al sprake zou zijn van enige economische groei dan zal dat keurig worden afgeroomd door de meerderheid van niet-herstelde EU-leden.

Leer logisch nadenken.
Alleen al het feit dat onze schuld met 335 euro per seconde groeit, geeft aan dat onze economie juist *niet* voldoende groeit voor het huidige uitgavenpatroon. Dat is basale logica; iemand die voldoende geld *verdient*, gaat dat geld namelijk niet *lenen*. Als de economie echt zo goed draait dan zouden we juist moeten proberen de staatsschuld te laten krimpen. Maar helaas, de overheid moet zoveel bij lenen omdat er te weinig geld binnen komt; ondanks het voortdurend verhogen van vaste lasten zoals energie en btw.

En leer vooruitdenken.
We vergrijzen in een razendsnel tempo, en dat betekent niet alleen dat onze economie de komende decennia flink gaat krimpen omdat ouderen weinig kopen. Het betekent bovendien dat de steeds kleiner wordende groep mensen die wèl werkt zoveel aan belastingen en sociale lasten zal moeten gaan bijdragen dat hun koopkracht ook nihil zal zijn. En we hebben al een paar jaar een relatief lage koopkracht in NL, lager dan in schuldenlanden als bijvoorbeeld Italië.
Hoe gaan zij die schuld aflossen?
Antwoord; niet.
Als de ECB niet snel het denkvermogen van een huisvrouw krijgt, zijn onze kinderen flink de klos.

Dandruff | 19-12-17 | 15:25 | + 0 -

@Dandruff hoe kom je erbij dat de huidige staatsschuld onhoudbaar is. De rente is bijna nul en de economie groeit als een speer.

druif | 19-12-17 | 07:19 | + -2 -

mona | 18-12-17 | 22:54,

Helemaal met je eens dat wij het veel beter doen dan Italië. Maar je geeft zelf ook al aan dat onze overheid een gat in zijn hand heeft, en dat beter beleid nodig is.
En dat blijft uit; vandaar dus dat niemand Draghi tegenhoudt.
Kort maar krachtig stukje over die Jaap van Duijn. Mooi dat niet elke econoom een totaalidioot is; ik was dat al gaan denken door die immer herhaalde *economische wet* dat "inflatie is goed, want bij deflatie stellen mensen hun inkopen uit". Ik en diverse anderen hebben hier al vaak betoogd waarom dat onzin is, en het doet me deugd dat die van Duijn dat ook ziet.

Dandruff | 18-12-17 | 23:11 | + 1 -

druif | 18-12-17 | 22:41,

Je moet een staatsschuld wel beheersbaar houden.
Daarvan is nu geen sprake, integendeel.

Dandruff | 18-12-17 | 23:05 | + 2 -

Dandruff | 18-12-17 | 22:24 | + 1 -

De Nederlandse staatsschuld bedraagt over 2016 61,8% van het BBP. Die zou met een beter beleid, waarbij de overheid geen gat in haar hand heeft, wel teruggebracht kunnen worden.
De staatsschuld in Italië bedraagt over 2016 (als de cijfers niet gemanipuleerd zijn om een betere voorstelling van zaken te geven) 132,0% van het BBP. Dat is een heel ander verhaal.

De opmerking over het opsluiten van Draghi is gemaakt door Professor Jaap van Duijn. Zie: www.finanzen.nl/rentes/nieuws/Econoom...

mona | 18-12-17 | 22:54 | + 1 -

@ Dandruff, staatsschuld moet je ook niet willen aflossen.

druif | 18-12-17 | 22:41 | + -2 -

mona | 18-12-17 | 22:09,

Wat je zegt over rente en schulden aflossen klopt natuurlijk. Maar dat niemand Draghi tegen houdt is niet omdat niemand dat kan, maar omdat niemand dat wil. Ook Nederland is zich diep in de schulden aan het steken, en dat geldt voor de meeste Westerse landen. En dat terwijl onze economie de komende decennia alleen maar kan krimpen gezien de vergrijzing. Ook de Nederlandse staatsschuld kan nooit afgelost worden als die met 335 euro per seconde blijft groeien.
www.destaatsschuldmeter.nl/

Mooie opmerking overigens over het opsluiten van Draghi, weet je nog welke econoom dat zei?

Dandruff | 18-12-17 | 22:24 | + 2 -

* Il Principe * | 18-12-17 | 20:32,

Heb je dat tweede huis niet gewoon "gekregen" van een Canadese diplomaat?

Verder opmerkelijk dat de kartel-lobby keer op keer probeert om inhoudelijke kritiek gebaseerd op controleerbare feiten, te "weerleggen" met patser-argumentjes over hoe goed ze wel niet boeren. Dat is naast volstrekt irrelevant, namelijk ook not done onder mensen die ècht goed verdienen. Normale mensen lopen daar niet mee te koop. Als alle opschepperij dan bovendien anoniem dus oncontroleerbaar is wordt het vooral heel sneu.

Dandruff | 18-12-17 | 22:14 | + 10 -

En waarom blijft de ECB de rente dan negatief houden en bizarre hoeveelheden QE over de markt uitstrooien?
Dr. Ka wo lo | 18-12-17 | 19:13 | + 6 -

Volgens een bekende econoom zou Mario Draghi opgesloten horen te worden. Helaas bepaalt hij als Italiaan het beleid waar wij de dupe van worden. Hij behoort onafhankelijk te zijn, maar bevoordeelt Italië door de rente zo laag mogelijk te houden, zodat ze hun schulden gemakkelijker kunnen aflossen. Blijkbaar is er niemand die Draghi kan stoppen.

mona | 18-12-17 | 22:09 | + 5 -

Stelletje azijnzeikerts hier. Vorig jaar een tweede huis gekocht hier in NL.
De VVD zorgt goed voor mij :-D

* Il Principe * | 18-12-17 | 20:32 | + -23 -

Dat is ook wel te begrijpen. Normaal gesproken kan je ook wel iets doen aan lastenverlichting als het zo goed gaat. Minder werklozen, minder uitkeringen, minder sociale voorzieningen nodig. Maar toch moet er meer geld in het laatje komen. Dat strookt toch niet met elkaar. Je krijgt steeds minder voor steeds meer, dat is geen overheid die voor de werkende op komt, maar eentje die bezig is met zelfverheerlijking.
druif | 18-12-17 | 19:33 | + -1 -

kovariant | 18-12-17 | 20:12 | + 7 -

Het is echt ongelofelijk hoe sommigen met zulk nieuws nog kunnen mopperen. Nog nooit is het zo goed gegaan met Nederland. Mensen klagen met hun mond vol. Zal wel typisch Nederlands zijn.

druif | 18-12-17 | 19:33 | + -31 -

Ik hoor al jaren dat de economie aantrekt, vooral rond verkiezingstijd.
Maar alleen mijn vaste lasten trekken aan; mijn loon is nauwelijks gestegen.

Als ik kijk hoe makkelijk ik ooit geld over de balk smeet met dit toen behoorlijke salaris, en hoe ik nu moet opletten als ik wat leuks wil doen krijg ik zin om wat economen te verdrinken. Ik heb hier nu een oud bankafschriftje liggen, van 2001. December 2001, premie ziektekosten; 57 *gulden* per maand, werd per 2002 ineens 30 *euro*, dus 10% duurder; de bekende 10% inflatie waar Zalm over loog. Nu kost dezelfde verzekering me ruim 150 euro. Komt daar nog wel een flink eigen risico bij.
Ook energie, water, gemeentebelasting, benzine, etc is flink in prijs gestegen. Huur kan ik even niet zeggen omdat we daarna gekocht hebben, maar ik geloof niet dat dat een heel ander beeld geeft. Integendeel; naast de "gewone" jaarlijkse huurverhogingen had het vorige kabinet toch ook een boete voor "te weinig huur betalen" ingevoerd?
Een asociale maatregel zogenaamd om scheef-wonen tegen te gaan. In werkelijkheid zitten we in een economie waar vaste contracten zeldzamer worden, het is ondoenlijk om na elke nieuwe baan steeds te verhuizen. Voor de meeste mensen geldt allang dat als ze zich iets beters *kunnen* veroorloven, ze dat ook doen. Die hele maatregel was pure diefstal, en joeg bovendien de huizenprijzen verder op.

Verrek, de huizenprijzen. Was deze zogenaamde economische "groei" daar niet mede op gebaseerd?

Dandruff | 18-12-17 | 19:18 | + 22 -

Sparen is zinloos want de rente is praktisch nul. De pensioenfondsen kunnen al jaren niet indexeren en u mag uw handjes dichtknijpen dat uw pensioenaanspraken niet (nog meer) worden gekort. Gemeentes verhogen vrolijk de OZB tarieven met de inflatie + een opslag waardoor ze de inflatie verder aanwakkeren.

Als het zo geweldig gaat waarom merken grote delen van de bevolking daar dan niets van? En waarom blijft de ECB de rente dan negatief houden en bizarre hoeveelheden QE over de markt uitstrooien?

Dr. Ka wo lo | 18-12-17 | 19:13 | + 8 -

Gooi de milieudoelstellingen en het energieakkoord maar in de prullenbak wegens groei economie cq industrie,natter weer(vochtige lucht verwarmen kost meer energie als droge lucht verwarmen,toename tweedehands voertuigen mede door armer wordende middenklasse,stijgend scheepsvaartverkeer,500000 vluchten schiphol + toename vluchten lelystad,stijgend methaan en CO2 uitstoot uit veengebieden.toename filevorming,toename ecotax/milieubelasting,ouder en mobieler wordende ouderen,nanostof uit banden,remvoering en uitlaatgassen en plastic,actievere vulkanische periode verwacht ivm de zonactiviteit,fijnstof door onvolledige verbranding in toenemende aantal sfeer en buitenhaarden,stijgende waterspiegel(dijkverhoging en nieuwe waterkeringen)enz.
Mocht het anders zijn of liggen dan lees ik het graag.
Al met al peperdure kwesties die zorgen voor een welvaartsDALING bij een toenemende economie.
En daar dan nog overheen EU belasting die in de maak is.

steekmug | 18-12-17 | 18:59 | + 11 -

Onze economie is nogal borderline achttig .Dit komt omdat de economie zeer afhankelijk is van de woningmarkt en die belachchelijk hoge hyposchuld die wij hebben. Die hyposchuld is veroorzaakt door de bankenlobby en de tweede kamer die het toeliet.

spaanse_hoer | 18-12-17 | 17:50 | + 6 -

Altijd opvallend hoe de cijfers omhoog gaan zo vlak voor verkiezingen. Dat eens in de 4 jaar stemmen zouden we eigenlijk om de 3 maanden moeten doen, moet je dan zien wat een welvaart we hebben.

2voor12 | 18-12-17 | 17:21 | + 14 -

Dat soort juichverhalen zorgt er voor dat spaarders wiens spaargeld alleen maar geld kost de stap naar beleggen in aandelen weer durven te maken. Volgens econoom Professor Jaap van Duijn blijven de bedrijfswinsten echter achter bij de koersstijgingen. Dat draait op een gegeven moment uit op een fikse beurscorrectie of erger: een beurskrach. Als dat ook nog eens samen valt met het ineenstorten van de huizenmarkt zijn we weer helemaal terug bij af.

mona | 18-12-17 | 16:47 | + 16 -

17 Jaar amper salarisverhoging. In 3 jaar tijd 20% huurverhoging. Zeker 20 miljard lasten verhoging.
Het huizenkartel houdt continue een feest.
En de staatspropaganda maakt jubelend overuren.

Dan missen er nog drie dingen:
Verkiezingen,
meer miljonairs en hogere winsten.

Oh dat komt er ook aan.

Raider Twix | 18-12-17 | 16:25 | + 21 -

Operatie geslaagd, patient overleden. Wat dat betreft heeft het wel enige overeenkomsten met het communisme, er is werk voor iedereen maar u ziet verder maar hoe u rondkomt met uw financiën.

Stonecity | 18-12-17 | 16:18 | + 27 -

Als je per week meer dan 4 uur werkt ben je al niet meer werkeloos geloof ik. Daarnaast is netto - bruto een dingetje. Welvaart is niet wat je op papier overhoudt, maar wat je daadwerkelijk te besteden hebt. Regelmatig is het lijstje van die nederdeen hier te aanschouwen met de vervolgbelasting diefstal op het netto inkomensdeel.

Populair gezegd durf ik te stellen dat van elke euro die je krijgt, je wellicht vier cent echt kan besteden.

Ik ga in elk geval wat minder entousiast en zeker genuanceerder het jaar uit....

gepast_betalen | 18-12-17 | 15:15 | + 38 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken