Gratis! DasKapital beantwoordt Kamervragen over TARGET2

Hoofdstuk zoveel
Hoofdstuk zoveel
U dacht dat inmiddels alles wel gezegd en geschreven was in het befaamde TARGET2-dossier? Mis. Zojuist lopen we een portie verse Kamervragen tegen het lijf over het betalingssysteem van de Europese Centrale Bank dat alle grensoverschrijdende transacties vlotjes laat verlopen. Het mag geen verrassing heten dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de grote aanvoerder hiervan is. Maar naast hem staat een nieuwe vrouw op het schip: oud-defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert, die tegenwoordig weer lid van de Tweede Kamer is en dingen met internationaal monetair beleid doet. Goed, omdat Kamervragen hartstikke duur zijn helpen we het ministerie van Financiën een handje. Daar gaan we.

1. Kunt u aangeven hoe groot de TARGET2-balans is op dit moment van elk van de landen die deelneemt aan de Euro?
Ja.

kijknouuitditgaathelemaalmis1.png

kijknouuitditgaathelemaalmis2.png

2. Herinnert u zich dat uw ambtsvoorganger in 2012 schreef: “Om de huidige risico’s die voortvloeien uit het Target-2 systeem te mitigeren is het dus noodzakelijk dat deze Europese maatregelen voortvarend blijven worden opgepakt”?
Ja.

3. Zijn de TARGET2-saldi nu veel beter in evenwicht dan toen? Zo nee, wat zijn de oorzaken hiervan en welke acties acht u dan nu gewenst?
Nee. Oorzaken: het obligatie-opkoopprogramma (DNB-uitleg hier). Gewenste acties zijn een goed begrotingsbeleid van de Italiaanse overheid en het verder opruimen van de Italiaanse bankensector.

4. Deelt u de mening van uw ambtsvoorganger dat het wenselijk is om de risico’s die voortvloeien uit het TARGET2-programma te mitigeren?
Ja. Mooi woord overigens, mitigeren.

5. Klopt het dat de nationale Europese centrale banken hun eigen jaarrekening opmaken volgens de richtsnoeren van de ECB zelf en juist niet volgens de internationale accountantsstandaarden?
Ja (pagina 173 van jaarverslag 2016).

6. Klopt het dat die richtsnoeren uitgaan van continuïteit en dat er dus geen TARGET2-risico’s in meegenomen worden, zoals het risico dat een land de eurozone verlaat?
Op de vraag of De Nederlandsche Bank uitgaat van continuïteit (= geen uittredende eurolanden) is het antwoord ja. Zoals de Kamerleden al eerder hier konden lezen vormt TARGET2 pas een risico voor de Nederlandse belastingbetaler in het geval dat een land uit de euro stapt. De TARGET2-verliezen die dan resulteren verdelen we naar het aandeel dat we in het kapitaal van de ECB hebben (voor ons is dat 5,7%*). Verder zijn wij op onze beurt dan weer benieuwd op welke manier DNB dit risico dan precies mee moet nemen. Moet dat als voorziening op de balans verschijnen en hoe bereken je dat dan? En hoe zit dat voor multinationals?

Dan even een eveneens gratis zijweggetje. DNB houdt wél rekening met de risico's die het loopt bij het opkopen van staatsobligaties onder het opkoopprogramma. Bij de waardering van het aangekochte staatspapier houdt de bank rekening met 'een eventuele bijzondere waardevermindering' daarvan - koersdalingen (zoals het geval was bij het gekochte schuldpapier van woongigant Steinhoff).

geamortiseerdjewaitet.png

7. Bent u bereid een analyse te laten maken die uitgaat van discontinuïteit na een periode van grote stress op de markten, die de TARGET2-balans verder doet oplopen?
Zeven mensen hebben deze vraag zeven keer gelezen - helaas zonder hem te begrijpen.

8. Heeft de accountant van DNB op enig moment een analyse gemaakt van TARGET2 en heeft hij opmerkingen en/of bevindingen gemaakt? Zo ja, kunt u die delen met de Kamer en voorzien van een reactie?
Best een interessante vraag. Willen wij ook graag horen. Die is in ieder geval niet in het jaarverslag opgenomen.

9. Heeft enig toezichthouder ooit een opmerking gemaakt over het TARGET2-systeem? Zo ja, wanneer?
Een vraag die niet geremd wordt door enige afbakening. Google dat lekker zelf bij elkaar.

10. Heeft het kabinet of het ministerie van Financiën op enig moment een inschatting gemaakt van de risico’s van TARGET2? Zo ja, kunt u deze met de Kamer delen?
Zie antwoord op vraag 8.

11. Bent u bekend met plannen om het TARGET2-systeem meer in balans te krijgen? Zo ja, welke plannen? Zo nee, bent u bereid dit onderwerp op de Europese agenda te zetten?
Naast de ideeën van een Duitse professor die goudtreintjes wil laten rijden tussen Rome, Berlijn en Amsterdam (en daar zelfs airtime voor krijgt, zie draadje): nee. En het staat al op de Europese agenda, zie vraag 3.

12. Deelt u de mening dat het wenselijk is dat negatieve TARGET2-balansen worden opgenomen in een indicator van staatsschuld in de Europese Unie?
Nee.

*Voor de fijnproever: in dit overzicht is te zien dat alle eurolanden tezamen voor 70,4% aan het ECB-kapitaal hebben bijgedragen (de overige 29% komt van andere EU-landen). Het zijn ook deze landen die opdraaien voor winsten en verliezen van de bank. Dus om het Nederlandse aandeel daarin te krijgen vermenigvuldigen we de daar genoemde 4% met 10/7 (=5,6874764709%).

Reaguursels

Inloggen

Vraag 11: de overheid doet er alles aan om het TARGET2-tegoed te verhogen. We moeten exporteren van de VNO-NCW, want export is de motor van de economie.

frank87 | 17-12-17 | 08:45 | + 0 -

""3. Zijn de TARGET2-saldi nu veel beter in evenwicht dan toen? Zo nee, wat zijn de oorzaken hiervan en welke acties acht u dan nu gewenst?
Nee. Oorzaken: het obligatie-opkoopprogramma (DNB-uitleg hier). Gewenste acties zijn een goed begrotingsbeleid van de Italiaanse overheid en het verder opruimen van de Italiaanse bankensector. ""

Dat opkoopprogramma had makkelijk stopgezet kunnen worden als de ratrace op de lonen waarbij Nederlander de voortrekker was wordt stopgezet. Zie ook het antwoord op vraag 11.

Inzake vraag 6: de vordering die we hebben is al niets meer waard. Is uitgezocht door FTM.

js58 | 15-12-17 | 19:34 | + -3 -

Nou de crisis is inderdaad helemaal voorbij als ik naar die balans kijk. Wat een gave unie zijn we toch.

Harry Turtle | 15-12-17 | 19:17 | + 0 -

Ok, maar dan hebben we wel die schöne Euro

Lol

Tsaaah | 15-12-17 | 18:58 | + 0 -

7) Nieuwe crisis leidt tot verhoging Target II schulden knoflooklanden waar er een paar van uitstappen. Op zich niet een heel vreemd scenario. Griekenland liet voor én na de default eerst de staatsschuld exploderen, dat kan met Target II ook.

Als je dat scenario uitwerkt kom je erachter dat de NL exposure een veelvoud is van huidige saldo`s.

Feynman | 15-12-17 | 17:54 | + 9 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken