Claimclub voor Staatsloterij-slachtoffers wordt steeds lachwekkender

Houd een sop
Houd een sop
Het is een bende. En het komt nooit meer goed. Dat konden we al zeggen over Ferdy Roet en zijn gevecht met de Staatsloterij, maar dat kunnen we nu nog meer. Laatste wat wij over dit zich voortslepende epos tikten ging over de benoeming van een nieuwe bestuur van de stichting Loterijverlies (hiervoor was Roet zelf de enige bestuurder) door de rechtbank Noord-Holland. Een bestuurder die Roet had aangesteld werd vervangen wegens vermoedens van financieel wanbeheer. Vandaag stond Roet namens Loterijverlies B.V. voor de rechter om een schadevergoeding los te peuteren voor de arme mensen die misleid zijn door de Staatsloterij. Dat probeert hij al langer inderdaad, ook onder de vlag van de Stichting Loterijverlies. Nadat Roet zeggenschap over zijn stichting verloor, probeerde hij die schadevergoeding nu te verkrijgen via de bv, maar daar gaat de rechter niet in mee. Loterijverlies B.V. is niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding, kort gezegd omdat de rechter Roet niet vertrouwt door diens financiële malversaties uit het verleden. Komen de belangrijkste volzinnen van de rechter:

1. 'Op grond van artikel 3:305a lid 2, laatste volzin, BW is een rechtspersoon zoals bedoeld in lid 1 niet-ontvankelijk, indien met de rechtsvordering de belangen van de personen ten behoeve van wie de rechtsvordering is ingesteld, onvoldoende gewaarborgd zijn.'

2. 'Deze bepaling biedt de rechter een handvat om kritisch te oordelen over de ontvankelijkheid in een collectieve actie indien hij twijfelt aan de motieven voor het instellen van deze actie, en voorkomt daarmee dat claimstichtingen het collectief actierecht gebruiken om hun eigen commercieel gedreven motieven na te streven.'

3. 'Sinds 2008 hebben zich in totaal ongeveer 194.000 personen bij het Loterijverlies-initiatief aangemeld. Op de rechtsverhouding met deze deelnemers zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.'

4. 'In ieder geval vanaf de versie van 4 juni 2013 definiëren de Algemene Voorwaarden ‘Loterijverlies’ als zowel Loterijverlies B.V. als Stichting Loterijverlies. Van belang is verder dat Stichting Loterijverlies in het kader van de collectieve actie in 2008 een procedure tegen Staatsloterij aanhangig heeft gemaakt, Loterijverlies B.V. was hierin geen procespartij.'

5. 'Deelnemers aan het Loterijverlies-initiatief [hebben] een Deelnemersformulier toegezonden gekregen. Het Deelnemersformulier, waarop het logo van Stichting Loterijverlies prijkt, verkondigt op meerdere plaatsen uitdrukkelijk dat Stichting Loterijverlies de gemachtigde partij is die (kort gezegd) ten behoeve van de deelnemers de verdere afwikkeling van de collectieve actie zal verzorgen en in dat verband jegens Staatsloterij zal optreden; Loterijverlies B.V. wordt in het formulier op geen enkele wijze als onderhandelings- of procespartij genoemd en is slechts als mede-afzender van het formulier vermeld.'

Uitsmijtertje:

6. 'Uit niets blijkt dat Loterijverlies B.V. één of meer van de principes van de Claimcode naleeft. Integendeel, vaststaat dat Loterijverlies B.V. naar haar aard een winstoogmerk heeft en dat haar bestuur wordt gevormd door slechts één natuurlijk persoon ( [A] ) zonder dat op hem toezicht wordt gehouden door een onafhankelijke raad van toezicht of een ander toezichthoudend orgaan. Van belang is voorts dat Loterijverlies B.V. vanaf 2014 is gestopt met het publiceren van jaarrekeningen. Met Staatsloterij is de rechtbank daarom van oordeel dat, mede gelet op de concrete aanwijzingen voor financieel wanbeheer en belangenverstrengeling, gegronde redenen bestaan om ernstig te twijfelen aan de kwaliteit en integriteit van het bestuur en bedrijfsvoering van Loterijverlies B.V..'

Mogelijke vraag van uw kant is nu of Roet hiermee is uitgespeeld. Het antwoord is nee, want hij kan gewoon nog in hoger beroep. Ferdy kennende gaat hij dat doen ook. We verwachten zelfs vandaag nog een mailtje waarin hij zegt dat rechtsstaat verloren is en dat dit andermaal een stuitend oordeel is van een bekrompen en verwerpelijke blik op een etc. etc. etc. Overigens loopt de claim van de stichting nog, dus gedupeerden mogen blijven hopen op hun geld. Over deze laatste zin mag u gerust lachen.

Reaguursels

Inloggen

Op 1 juli 2011 is de claimcode gepubliceerd. www.consumentenbond.nl/binaries/conte...
Op 31 maart 2010 had Ferdy Roet al zijn eerste vonnis in de rechtbank. uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

De rechtbank werpt nu Loterijverlies BV en Ferdy Roet tegen dat hun niet voldoen aan regelgeving die op dat moment gewoon NIET bestond.

De stichting Loterijverlies heeft sinds de machtsovername NIETS gecommuniceerd naar haar donateurs. Niets gedaan behalve de speciale trekking die een fooi vertegenwoordigd. Is gewoon kaltgestellt zonder ENIG overleg met belanghebbenden.

Nog meer bezopen wordt het als de rechtbank opmerkt dat de BV geen procespartij was. Weet u wie nog meer geen procespartij was? De misleidde belanghebbenden.

Het is de Hoge Raad die letterlijk in haar arrest aangeeft dat de vordering ontvankelijk was omdat de schade niet de verduisterde prijzen zijn die wel gepubliceerd zijn, maar niet werden uitgekeerd aan lotenkopers, maar de aanschafwaarde van het lot. De schade is op het hoogste niveau al uitgekeerd. Dat staat niet eens ter discussie, behalve als de Staatsloterij moet betalen omdat het heeft gegokt en verloren met misleiding.

EefjeWentelteefje | 14-12-17 | 10:08
Het is de Hoge Raad die precies daarover geoordeeld heeft. Je kan niet een wortel voorhouden die er dan niet is, en daarna roepen dat de mensen de loten toch wel gekocht zouden hebben. Dat is misleiding. Had de staat gewoon niet moeten doen. De mond vol over het voorkomen van gokverslaving, en vervolgens met leugens loten verkopen.

De staatsloterij verkocht maar 3 miljoen loten, maar de trekking werkte met 21 miljoen loten. Gemiddeld worden dan 6 op de 7 grote prijzen nooit uitgekeerd.

"De mededelingen waarin met ‘(elke maand 20) winnaars’ werd geadverteerd waren bovendien zonder meer onjuist omdat het begrip ‘winnaars’ niet anders kan worden opgevat dan als verwijzend naar personen die daadwerkelijk aanspraak op uitkering van een prijs hebben gekregen en er per maand gemiddeld maar 4 van deze winnaars waren. (rov. 4.6)"

"Voorts heeft het hof in rov. 4.15 geoordeeld dat het redelijkerwijs aannemelijk moet worden geacht dat de desbetreffende mededelingen van Staatsloterij van materieel belang waren, alsmede in rov. 4.18 dat een aanzienlijk deel van de consumenten zou hebben afgezien van aankoop van een staatslot, althans tegen dezelfde voorwaarden, wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen zou hebben gedaan. Deze oordelen berusten op feitelijke waarderingen die in beginsel aan het hof zijn voorbehouden. Niet kan worden gezegd dat zij onbegrijpelijk zijn. Hierop stuiten de klachten van de onderdelen II.1, II.2 en III.2 af." uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

Hier bekrachtigde de Hoge Raad dat de Staatsloterij heeft misleid EN dat de schade de aankoopprijs is.

Het is extreem jammer dat Ferdy Roet zich niet heeft beseft zich als een dominee te moeten gedragen, omdat die tegen de staat procedeert.

Aan de andere kant is het jammer hoe makkelijk het beheer over de stichting is overgedragen aan een totaal niet onafhankelijke partij, waar vervolgens wordt geaccepteerd dat ze NIETS meer doen.

Feynman | 14-12-17 | 10:55 | + 2 -

Is bij al die zelfbenoemde clubjes die zogenaamde een bepaalde groep vertegenwoordigen zo. Ze doen helemaal niets alleen proberen zakken te vullen. Google maar eens op 'stichting belangen'.

Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren in Klazienaveen
Stichting Konijnen Belangen
Stichting Belangen Verbond van Borstprotheseleveranciers
Stichting Belangen Organisatie Zelfstandigen Zonder Personeel

Wekkertje | 14-12-17 | 10:48 | + 0 -

@pedro300 | 14-12-17 | 09:35 |

Denk je nu ècht dat als de staatloterij 'eerlijk' was geweest en aan de deelnemers had vermeld dat de kans op het winnen van de jackpot 1 op 1 miljard was geweest in plaats van 1 op 1 triljoen, die deelnemers die loten dan nooit gekocht zouden hebben?

EefjeWentelteefje | 14-12-17 | 10:08 | + 5 -

Nou de staatsloterij was fout met laten meedraaien van fantasie loten ,waardoor winstkans nihil werd.daarvoor waren ze veroordeeld .Waarom ging de staatsloterij niet gewoon de abonnee spelers terugbetalen(ze wisten ook wel wie want ze deden aanbod van niks aan die mensen) en wat extra,nee ze gingen weer een loterij bedenken en geld aan een goed doel schenken zonder toestemming van van de gedupeerde. Nou geld terug daar ging het om.Maar een rechte rechtspraak is in de NL ver te zoeken.

pedro300 | 14-12-17 | 09:35 | + 3 -

Uitstekend vonnis.

Helaas, helaas, er zullen altijd weer IQ-beperkten blijven die dit soort oplichters blijven vertrouwen.
Meedoen aan loterijen is natuurlijk sowieso al geen teken van bovengemiddelde intelligentie, in ieder geval niet als het aankomt op vaardigheden met betrekking tot statistisch rekenen.

EefjeWentelteefje | 14-12-17 | 09:10 | + 2 -

Je hebt altijd 50% kans op de hoofdprijs. Je wint het, of je wint het niet. Geldt voor elke vorm van winstspel..

jezusisonzin | 14-12-17 | 07:46 | + -18 -

Het uitkeringspecentage van de Staatsloterij is rond de 70%. Meedoen is gemiddeld 30% verliezen, hoe langer je meedoet hoe dichter je bij dit gemiddelde komt.

Ergo: meedoen is verliezen. Tegen beter weten in.

Vandaar dat de losers die meededen zo makkelijk te paaien zijn voor weer een hoopvol verhaal zonder enige reeele hoop. Zij hebben zichzelf al ontvankelijk getoond voor kansloze missies.

Het kan overigens nog erger, het uitkeringspercentage van de Postcodeloterij is rond de 30%.

KayakFun | 13-12-17 | 23:26 | + 2 -

Dat de rechtbank hier nog tijd aan moest besteden is ronduit treurig. Wel een prima vonnis moet ik zeggen.

Frits de Vriez | 13-12-17 | 22:54 | + 9 -

Gegokt en (nog niet) verloren? Tsja. Loterij

reservebelgië | 13-12-17 | 20:29 | + 5 -

Roet is wel een vechtertje. En hoe je het ook draait of keert: Hij doet wel wat hij beloofd heeft. Dat kun je van dat nieuwe bestuur niet zeggen.

Vespucci | 13-12-17 | 20:05 | + -14 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken