Man wil in de schuldsanering. Rechter lacht zich kapot

Hou op met me
Hou op met me
Het kan de beste overkomen, in de schulden raken waar je zelf niet meer zonder problemen uitkomt. Een enorme betalingsachterstand opgelopen omdat u post ontving op een adres waar u niet meer woont en u hebt sowieso brievenangst en u weet het wachtwoord van uw e-mailadres niet meer. Net iets te gretig losgegaan met een hefboom-ETF. Al uw bezittingen verkocht in ruil voor een cryptomunt die opeens niet meer bestaat. Of u was zzp'er en bent arbeidsongeschikt geraakt. Kan ook. Maar wat moet of kunt u dan doen, met die schulden? Bijvoorbeeld een 'minnelijk schuldentraject' ingaan waar een schuldhulpverlener een regeling probeert te treffen met schuldeisers. Zet dat geen zoden aan de dijk, dan is er nog de schuldsanering. Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden. Gaan we naar puntje 2 uit de voorwaardenlijst: 'U bent in de voorgaande 5 jaar ‘te goeder trouw’ geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag.' Daar is geen woord Spaans bij. Gaan we nu naar de rechtbank Rotterdam. Een man heeft op 24 augustus 2017 een verzoekschrift met bijlagen ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Op 10 november is de man gehoord naar aanleiding van dat verzoekschrift. De man heeft een WIA-uitkering en zijn schuldenlast bedraagt €63.156,86. Wordt zijn verzoek ingewilligd? Het antwoord wordt in een drietrapsraket uitgeserveerd.

Allereerst heeft de man een fraudeschuld aan het UWV van €11.870,59. Hij had namelijk in 2014 ten onrechte een WW-uitkering ontvangen. Volgens de man had hij het UWV wel op de hoogte gebracht van hun fout, maar kan hij daar geen bewijs voor leveren. En blijkbaar heeft hij het onrechtmatig verkregen geld ook niet netjes opzijgezet. Vervolgens is er in zijn woning een hennepkwekerij ontmanteld, waardoor hij schulden heeft opgelopen bij de woningbouwvereniging, Stedin (illegaal aftappen stroom vermoedelijk) en de gemeente Schiedam. Hierop zegt de man dat niet hij maar een ander die kwekerij bestierde en dat hij slechts zijn sleutel had geleend. Daarbij heeft de man ook schulden bij zijn zorgverzekeraar en zijn energieleverancier, waaruit de rechter concludeert dat de man niet in staat zal zijn weer nieuwe schulden te gaan maken. Daarbij heeft de man ook nog alimentatieverplichtingen. Die heeft hij niet op nihil laten stellen, hetgeen hij wel had moeten doen (achtergrond hier). Het verzoek wordt dan ook niet verrassend edoch resoluut afgewezen. Als u nog tips heeft hoe deze meneer weer zwarte cijfers kan gaan schrijven, dan horen wij die graag.

Foto ANP:

Beslag gelegd op winkel Virginia Rens
Peter Jan Rens in de kledingwinkel van zijn vrouw Virginia. Een deurwaarder heeft beslag gelegd op de winkel die begin juli is geopend.

ANP KIPPA NIELS WENSTEDT

Reaguursels

Inloggen

Dit is mijn werk vriend, ik heb hier voor doorgeleerd en wordt er zelf voor betaald.
Weerduivel | 11-12-17 | 20:20 | + 6 -
Ik heb doorgeleerd en ik wordt
lol

Nicky-AA | 12-12-17 | 08:50 | + 5 -

Weerduivel | 11-12-17 | 20:20 |
Anders dan menigeen denkt, blijven (rest)schulden ook bestaan nadat het faillissement is beëindigd. De schulden verdwijnen alleen wanneer de rechtbank het akkoord dat de curator met de schuldeisers heeft bereikt goedkeurt. De rechter toetst of de afspraken eerlijk zijn gemaakt, of er geen crediteuren zijn voorgetrokken (sluipakkoord) en of er voldoende waarborgen zijn voor de beoogde aflossing. Pas na de bekrachtiging of homologatie, staan crediteuren machteloos. Niet elk faillissement eindigt met homologatie en in deze casus zou ik er niet op rekenen.

Citaatje belastingdienst:
‘Ondernemen nadat u failliet bent gegaan?

Als u van plan bent weer als ondernemer te starten, moet u er rekening mee houden dat uw oude schuldeisers, ook de Belastingdienst, weer bij u kunnen aankloppen voor de schulden die u nog niet hebt betaald. Daarom is het in zo'n situatie verstandig u goed te laten adviseren.’

Buerman | 12-12-17 | 00:04 | + 2 -

EefjeWentelteefje | 11-12-17 | 20:01
Het woord 'Frage' is vrouwelijk. 'im' is een samentrekking van 'in dem', en dat kan alleen worden gebruikt bij mannelijke of onzijdige woorden. Een Duitser zou dus altijd zeggen: "Das kommt nicht in Frage", dus met 'in' in plaats van met 'im'.

Buerman | 11-12-17 | 23:48 | + 4 -

In onze maatschappij heerst de opvatting dat iedereen helemaal voor zichzelf zou moeten kunnen zorgen. Maar in de praktijk blijkt 20% van de mensen dan niet te kunnen. Dat wringt. Ook hier dus: deze personen zouden moeten worden opgenomen in een leefgemeenschap met streng toezicht.

KlaasGoudsekaas | 11-12-17 | 20:50 | + 6 -

@Weerduivel | 11-12-17 | 20:20 |
Dank je voor je aanvulling / nuancering. Volledig met je eens, en inderdaad, 'verzachtende omstandigheden' klinkt wat vriendelijker dan 'fraude'.
Hangt toch vaak ook samen met de persoonlijkheid(stoornis) van de desbetreffende persoon, btw.

Ik ben zelf nog geen klanten tegengekomen die zichzelf hebben aangediend bij de rechter voor een WSNP, maar dat krijg je natuurlijk als bewindvoerder. ;-)

EefjeWentelteefje | 11-12-17 | 20:30 | + 0 -

Buerman
Dit is mijn werk vriend, ik heb hier voor doorgeleerd en wordt er zelf voor betaald.
Net als alle schuldeisers moeten ook BD en UWV zich houden aan de faillissementswet. Zij melden zich alleen bij nieuwe schulden.
Het verhaal 'WIA geen GGD keuring' is totale onzin. Mensen in de WSNP worden met grote regelmaat gekeurd om na te gaan of zij in staat zijn om (gedeeltelijk) te werken. Dit gebeurt soms op eigen verzoek maar vaker op verzoek van de Rechter Commissaris.
@ EeefjeWentelteefje: de schuldhulpverlener maakt een inschatting of een wsnp zitting zin heeft. Ik zou het niet hebben gedaan op basis van deze informatie, maar ik ken het volledige dossier dan ook niet. Soms zijn er 'verzachtende omstandigheden' waardoor iemand toch tot de wsnp, ondanks verwijtbare schulden (klinkt iets fijner dan fraude), wordt toegelaten. Overigens mag je zelf ook zonder een schuldhulpverlener een wsnp verzoek indienen bij de rechtbank. Enige voorwaarde is dat je het msnp traject hebt doorlopen. De afwijzing hiervan is basis voor het wsnp verzoek. Meneer heeft wellicht gedacht dat de fraude hem niet verweten kan worden. En die clienten heb ik vaker.

Weerduivel | 11-12-17 | 20:20 | + 10 -

Oplossing:

met een half gebakken engels als asielzoeker melden in Dld of Zweden.........,
met een beetje geluk wordt hij door Eu weer herverdeeld naar NL.

Tee Of Cup | 11-12-17 | 20:10 | + 2 -

Volledig terechte afwijzing. Met fraudeschulden, van welke aard dan ook, kom je geen enkele regeling meer in. Dat is in ieder geval de regel - heel soms worden er uitzonderingen gemaakt, maar dat betreft doorgaans mensen met een aantoonbare psychische stoornis (bipolair komt nogal eens voor) in combinatie met een schoenzolen-IQ. Naar mijn mening behoren dergelijke figuren dan ook onder curatele gesteld te worden (NB: een veel zwaardere maatregel dan 'gewoon' beschermingsbewind), maar helaas denkt de rechter daar doorgaans anders over...

"Bijvoorbeeld een 'minnelijk schuldentraject' ingaan waar een schuldhulpverlener een regeling probeert te treffen met schuldeisers. Zet dat geen zoden aan de dijk, dan is er nog de schuldsanering."

Beetje rare frasering. Er zijn twee schuldhulpverleningstrajecten: de minnelijke regeling, uit te voeren door de gemeente, en pas als de schuldenaar daar niet wordt toegelaten - dus niet vanwege fraudeschulden, maar bijvoorbeeld omdat de schuldeisers niet akkoord gaan -, dàn volgt - wellicht - de wettelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen, oftewel de WSNP, uit te spreken door de rechter.
Voor beide trajecten gelden strenge eisen waaraan de schuldenaar zich de daaropvolgende drie (of vijf) jaar moet houden, en deze zijn grotendeels dezelfde.
In dit geval is overduidelijk de minnelijke regeling mislukt (om wat voor reden dan ook), en dus komt de rechter er aan te pas voor een WSNP. Maar... fraudeschulden is nou eenmaal een sterke grond voor afwijzing, dus ik vraag me eerlijk gezegd af waarom deze persoon zich überhaupt tot de rechter gewend heeft (onwetende hulpverleners, wellicht? het zou niet de eerste keer zijn), want de afwijzingsgronden voor de minnelijke alsook de wettelijke regeling zijn in die zin dezelfde, dat er in principe gewoon géén sprake mag zijn van fraudeschulden.
Meneer had zich dus de moeite kunnen besparen.

"nicht in frage ..."
@Buerman | 11-12-17 | 19:09 |

Nicht iM Frage. Derde naamval, dativus. ;-)

EefjeWentelteefje | 11-12-17 | 20:01 | + 15 -

Ik mis wel iets in het verhaal. Hoe oud is de man en hoeveel jaar heeft hij gewoon gewerkt. Ik zie om mij heen steeds meer 50plussers en ouder rare fratsen uithalen. Ik zag laatst een geval van een man van 55 die na 35 jaar werken voor 60% arbeidsongeschikt raakte. dan zou je denken dat hij 60% van zijn oude loon zou ontvangen, niet dus. Hij werd gestraft omdat hij die overige 40% niet werkt. Terwijl de kans dat hij als gedeeltelijk arbeidsongeschikte 55plusser aan het werk komt, simpelweg 0 is. Die man was boos, woedend op de maatschappij en de overheid.

Vespucci | 11-12-17 | 19:17 | + 18 -

Alles verkopen en een land zoeken met lage woon, voedsel en belasting kosten. In geval van een vliegreis: na aankomst je bitcoins omzetten in de lokale munt is handiger dan je ondergoed vol stoppen met dollar biljetten. Daar een baan zoeken voordat de centen op zijn.

W_F | 11-12-17 | 19:13 | + 0 -

Weerduivel | 11-12-17 | 18:11
Schulden zijn sterker dan de dood. Zeker UWV en Belastingdienst geven niet op, zelfs na faillissement komen ze t.z.t. doodleuk bij je terug. We kennen het dossier niet, maar de rechtbank spreekt over een wia-uitkering en dat betekent dat de GGD procedure nicht in frage kan zijn. Volledig arbeidsongeschikt lijkt me niet aan de orde, gezien de recente WW-historie. Werken dus, al was het maar om korting tot bijstandsniveau na de loongerelateerde uitkeringsperiode te voorkomen.

Buerman | 11-12-17 | 19:09 | + 5 -

Buerman | 11-12-17 | 17:45 | + 0 -
Als je als blijvend arbeidsongeschikt bent verklaard kun/hoef je niet te werken in de wsnp. In dit geval is het beter als de schuldeisers al akkoord gaan in het minnelijke traject. Immers, ook de gerechtsbewindvoerder doet zijn/haar werk niet gratis en het is duidelijk dat er niets meer valt te halen. Uiteraard kan de Rechtbank (bij wsnp) van mening zijn dat de UWV beschikking/ keuring 'over moet worden gedaan'. Dit kan door een (onafhankelijke) GGD keuring. Als hieruit (ook) blijkt dat je niet kunt werken, vervalt de sollicitatieplicht. Dit houdt overigens niet in dat je niet kunt aflossen. Zelfs bij een bijstandsuitkering is de maandelijkse afdracht zo rond de 50 euro.
Bij n WGA is het niet veel anders omdat de termijn waarin men wellicht wel weer zou kunnen werken niet beschreven staat en vaak ook onduidelijk is. In Nederland is nu eenmaal de regel dat je niet voor altijd moet boeten voor je schulden.

Weerduivel | 11-12-17 | 18:11 | + 3 -

Weerduivel | 11-12-17 | 17:25
‘Man heeft een WIA uitkering wat werken niet mogelijk maakt’. Dat is juist wel het uitgangspunt van die regeling, doe je dat niet dan verval je naar bijstandsniveau. Pas bij een IVA-uitkering zou je kunnen stellen dat werken niet echt een optie meer is.

Buerman | 11-12-17 | 17:45 | + 4 -


Man heeft een WIA uitkering wat werken niet mogelijk maakt.

Mijn advies:
Onder bewind laten stellen
Zich eerlijker opstellen/ betere verklaring voor zijn gedrag geven
Kleine aflossingsregelingen voor zover t budget t toelaat afspreken met schuldeisers
Fraudeschulden uitzitten. Als deze ouder zijn dan 5 jaar is de kans op toelating wsnp groter
Nihilstelling alimentatie aanvragen

Weerduivel | 11-12-17 | 17:25 | + 8 -

Met die 63K schuld is ie de rest van zijn leven voor een ander werkloos.

Raider Twix | 11-12-17 | 17:10 | + 4 -

Als hij van de onterechte WW-uitkering Bitcoins had gekocht, was hij nu multimillionaire geweest..

Frisbee20 | 11-12-17 | 17:04 | + 14 -

theo-is-dood | 11-12-17 | 16:50 | + 0 -

Land van herrkomst?
Een Brabants woonwagenkamp.

Haberdoebas | 11-12-17 | 16:53 | + 14 -

Teruggaan naar het land van herkomst. Daar nieuw paspoort aanvragen. Vervolgens in NL een nieuw sofinummer (BSN) aanvragen. Klaar, vervolgens ben je onvindbaar voor alle instanties, deurwaarders, belastingdienst en BKR. En dan kun je vrolijk opnieuw beginnen.
Trouwens, de advocaat van deze non-valeur hebben wij hier met z'n allen ook al betaald.

theo-is-dood | 11-12-17 | 16:50 | + 39 -

Voor dit soort gevallen zou verplichte organenverkoop ingevoerd moeten worden.
2voor12 | 11-12-17 | 16:07 | + 2 -
U bent een fijn besnaard mens.

rechtsdwalendeautist | 11-12-17 | 16:48 | + -10 -

@2voor12

Heet u soms Ebenezer Scrooge?

steekmug | 11-12-17 | 16:29 | + -26 -

Hij doet vervolgens dus nu niets. Leeft van een uitkering en kan daarmee 10 euro per maand aflossen en verder natuurlijk zwart bijklussen. De schuldeisers kunnen fluiten naar hun centen.
Voor dit soort gevallen zou verplichte organenverkoop ingevoerd moeten worden.

2voor12 | 11-12-17 | 16:07 | + 55 -

Aan het werk gaan en afbetalen. Na 5 jaar netjes te zijn geweest in gesprek gaan en hopen dat schuldeisers barmhartig zullen zijn. En ook maar eens een echtscheidingsadvocaat gaan bezoeken.

Buerman | 11-12-17 | 15:36 | + 12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken