Discriminatie! Dat is het intrekken van bijstand in dit geval

Hoge Raad op de rem
Hoge Raad op de rem
Ja, ook hier ontkomt u niet aan een discriminatiezaak op z'n tijd. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat ze iets met de economie van doen hebben. Denk aan 'uitgesalarieerd' (©Achmea) personeel of een oneerlijk AOW-stelsel. Vandaag gaan we vrolijk op deze voet verder middels een uitspraak van de Hoge Raad. Centrale vraag in die zaak: mogen gemeentes samenwonende broers en zussen anders behandelen bij het intrekken van bijstand dan andere ongehuwde samenwonenden? Het gaat dan om duo's waarbij de één zorgbehoevend is. De casus zelf maakt de boel een stuk duidelijker. In de spotlights staat een vrouw die tot de zomer van 2015 een bijstandsuitkering ontvangt als alleenstaande. Tegelijkertijd heeft ze zorg nodig en daarom krijgt ze een persoonsgebonden budget (pgb). Deze zorg krijgt ze van degene bij wie ze haar woonruimte huurt én met wie ze samenwoont. Vanwege dit laatste vindt de gemeente dat de bijstandsnorm voor gehuwden geldt. Voeg daarbij dat de pgb-inkomsten van de zorgverlener hoger zijn dan de gehuwdennorm, en weg ging de uitkering voor de vrouw. Het was reden voor de vrouw om de discriminatiekaart te spelen. Want waarom zit in de Participatiewet eigenlijk een uitzonderingspositie in dit geval voor broers en zussen? Nou, zegt de gemeente, omdat het om een relatief kleine groep mensen zonder inkomen gaat en het ook nog eens 'een klemmend maatschappelijk probleem' is. Dat van die groepsgrootte is natuurlijk geen valide argument en de Raad ziet ook niet in waarom dit voor broers en zussen een groter probleem is dan voor andere niet-gehuwden. En dus: discriminatie, en oplossen met die hap. Hoe de wetgever deze ongelijke behandeling de wereld uit helpt moet deze zelf overigens maar uitvogelen. Maar als die daar een potje van maakt is de Hoge Raad gewaarschuwd.

Reaguursels

Inloggen

Zij kreeg tot 30 juni 2015 Bijstand betaald door de Gemeente, nou weet ik haar leeftijd niet. Een Wajong of een ouderwetse WAO uitkering lijkt mij meer van toepassing of WIA. Hoe komt zo iemand in de Bijstand?
@Beroep = Boerenlul | 09-12-17 | 20:47 | +

Die vraag kan ik wel voor je beantwoorden: kennelijk heeft zij nooit gewerkt, en kwam zij als jongere om wat voor reden dan ook niet in aanmerking voor de Wajong (voor de goede orde: daar kom je dus als 'oudere' tegenwoordig sowieso niet meer voor in aanmerking).
WIA, WAO en dergelijke zijn immers werknemersverzekeringen.

Ik zie ook de keerzijde van de pgb, waar de hulpbehoevende in de hoek van de woonkamer geparkeerd staat, terwijl de familieleden “zorg” verlenen.
@Feynman | 09-12-17 | 20:10 | +

Helaas, dat soort types kom ook ik maar al te vaak tegen...

EefjeWentelteefje | 10-12-17 | 12:11 | + 5 -

Nou wil men liever nog meer volk in een verzorgingshuis ,veel duurder dan bijstand en pgb samen. of zitten hier betaalde trollen die nog meer geld naar dividend en buitenland willen

pedro300 | 10-12-17 | 09:31 | + 0 -

@Feynman | 09-12-17 | 20:10 |
De gemeente vordert niet het pgb terug, maar de verleende bijstandsuitkering.

Nou je kon toch wel heel duidelijk herkennen dat ik dat wel begrepen had!
Kom op Feynman dom ben je niet, er klopt hier iets niet, dit is de situatie van mevrouw A (Invalide Kamerhuurster) in de Gemeente Eindhoven.

"Als gevolg van een reeks herseninfarcten (1994) is appellante rolstoelafhankelijk geworden. Op 18 oktober 2011 heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) appellante geïndiceerd voor zorgzwaartepakket LG04, voor zeven etmalen per week, waarbij een indicatie is gegeven voor “Verblijf” (in een instelling) voor de periode van 26 september 2011 tot 25 september 2026."

Zij kreeg tot 30 juni 2015 Bijstand betaald door de Gemeente, nou weet ik haar leeftijd niet. Een Wajong of een ouderwetse WAO uitkering lijkt mij meer van toepassing of WIA. Hoe komt zo iemand in de Bijstand?

@Weerduivel | 09-12-17 | 20:31 |

Je beschrijving klopt het huidige stelsel van PGB's en de ParticipatieWet hebben de uitwerking van Hotel California, je kunt er wel in komen, maar je kunt er NOOIT meer uitkomen. Bovendien werken Gemeenten versus de Rijksoverheid elkaar volledig tegen. Waarbij het opvalt dat jegens burgers Gemeenten regelmatig over de scheef gaan.

Beroep = Boerenlul | 09-12-17 | 20:47 | + -1 -

Ik ken een moeder die sinds de geboorte 24 uur per dag voor haar inmiddels volwassen lichamelijk gehandicapte dochter zorgt. Zij doet dit helemaal alleen. De dochter heeft geen eigen leven, want is altijd met moeder. Mevrouw heeft hier een meer dan riant inkomen door het toegekende PGB. Inmiddels is de moeder erachter dat het voor haarzelf rendabeler is om de dochter bij zich te houden ipv de dochter op zichzelf te laten wonen. Immers, als dochter het huis verlaat moet moeders de bijstand in. Dit in tegenstelling tot nu: autootje, elk jaar nieuwe woninginrichting, vakanties etc. Ze staan elkaar inmiddels meer dan mogelijk naar het leven want de gezinssituatie is wel erg raar. Dochter wil namelijk ook wel eens een eigen leven met leeftijdsgenoten. Okay, het is helemaal legaal, maar is dit nu echt een oplossing?

Weerduivel | 09-12-17 | 20:31 | + 3 -

Beroep = Boerenlul | 09-12-17 | 15:35 | + 0 -
De gemeente vordert niet het pgb terug, maar de verleende bijstandsuitkering.

Helder Groentje | 09-12-17 | 16:24 | + 0 -
Ik denk dat niet. Ik schreef dat niet. Niet het hele pgb gaat naar de inwonende zorgverlener. Wel genoeg dat de zorgverlener in een huishouden voorziet, en in dat gezamenlijke huishouden is geen noodzaak tot een extra bijstandsuitkering.

Daarnaast noem je tarieven die boven het niveau liggen wat maximaal vergoed mag worden uit een pgb. Dan moet je serieus gaan overwegen gewoon in een instelling te gaan als je daar meer aan overhoud.

Ik zie ook de keerzijde van de pgb, waar de hulpbehoevende in de hoek van de woonkamer geparkeerd staat, terwijl de familieleden “zorg” verlenen.

Er zijn genoeg mensen die genoeg mankeren, genoeg gratis mantelzorg verlenen en vervolgens met minder netto besteedbaar inkomen achterblijven dan de groep die iedereen als minima bestempeld. Daarvan heb ik en deze site al regelmatig rekenvoorbeelden doorgeven. Zelfs in deze discussie. Rekenvoorbeeld waar de studiebelastinf ontbreekt.

Iedereen heeft zijn problemen en ik vind het pervers dat er mensen zijn met een modaal inkomen die minder zakgeld hebben dan mensen die thuiszitten met een uitkering. Je moet echt een keer doorrekenen hoeveel je bruto moet verdienen om voorbij de armoedeval te komen.

Want mensen die kosten hebben vanwege hun werk (OV, kleding, voeding) die niet vergoed worden door hun werkgever blijven soms met honderden euro’s minder achter dan mensen die vanwege mentale, fysieke, culturele of opvoedingsproblemen alleen thuis zitten. Dat zijn de echte minima waar de PvdA, SP en vakbonden over zwijgen. En jij ook.

Binnen die groep kapot genaaide arbeiders zitten ook genoeg gehandicapten die niet een leuk loon kunnen verdienen of mensen die vanwege een roeping een slecht betaalde baan als onderwijsassistent of verzorgende accepteren.

Feynman | 09-12-17 | 20:10 | + 7 -

Mantelzorg: Terug naar de stammenprimitiviteit en middeleeuwse feodaliteit. Bij uitstek de indicatie van het einde van de sociale staat, die een verovering was van het democratisch denken van de afgelopen eeuw.

issieookweer | 09-12-17 | 19:56 | + 0 -

Feynman,
Prima dat je denkt dat die 35 duizend euro directe beloning is voor broerlief. Maar dat is het niet.
Doorgaans heb je bij zorgverlening OOK nog enkele hulpverleners nodig die je assisteren bij verpleegkundige handelingen (uurtarief doorgaans 60 euro door de weeks, meer in het weekend, zeker bij spoed) en krijg je daarnaast nog te maken met allerlei regelzaken, verantwoordingen die ook geld kosten (ten opzichte van iemand die geen enkele handicap heeft).
Dus ja, het lijkt een prima inkomen en fair dat de gemeente de uitkering afkapt op basis van dat inkomen. Ik vind het onredelijk van de gemeente omdat deze man geen mogelijkheid heeft om werkzaamheden te doen die hij anders wel had gedaan, daarmee feitelijk zijn carrièrekansen vergooit, dagelijks voor haar moet zorgen en dat echt wel veel meer uren doet dan feitelijk vergoed word, buiten hetgeen je normaliter zou doen voor een gezond mens.
Ik heb veelvuldig te maken gehad met mensen die in deze situatie zitten. Ze zouden unaniem wat graag ruilen voor een leven zonder de rompslomp, bureaucratie en enorm vermoeiende strijd tegen het apparaat om je gelijk te halen. Wat ik vooral zie in dit stuk is de enorme onmacht en frustratie van deze twee mensen. En dat mensen bovendien nog eens gaan wijzen dat ze makkelijk geld (lijken) te verdienen.
Gewoon leven zoals iedereen normaal vind zeg maar. Genieten van het leven en niet constant rekening hoeven houden met beperkingen en problemen waar je tegenaan loopt. Dat er wat geld tegenover staat voor een volwassene die er voor kiest zijn carrière en mogelijkheden opzij te zetten en voor een ander te zorgen vind ik alleen maar redelijk en fair. Jij blijkbaar niet. Dat vind ik dan weer jammer. Zeker in de langdurige zorg zit er vaak achter de cijfers een enorm diepgaand verhaal. Is het vaak behelpen met dat beetje wat je krijgt. En echt nooit een vetpot.

Helder Groentje | 09-12-17 | 16:24 | + 2 -

Nog even doorgeredeneerd zou B net zoon bureaucratische aard als de Gemeente Eindhoven hebben dan zet hij haar uit haar kamer omdat ze de huur niet meer kan betalen van haar bijstand.

Beroep = Boerenlul | 09-12-17 | 15:58 | + -1 -

De zorgvrager woont dan samen met iemand met een riant inkomen, en heeft daarom geen recht meer op bijstand.

@Feynman | 09-12-17 | 13:49 | + 2 -

Als je iets verder leest zie je dat de Gemeente Eindhoven dit terugvordert:
Bij besluit van 1 oktober 2015 (besluit 2) heeft het college de teveel verstrekte bijstand over de periode van 30 juni 2015 tot 1 juli 2015 tot een bedrag van € 27,83 teruggevorderd en verrekend met het tegoed aan vakantiegeld.

Die € 27,83 wordt kwijtgescholden omdat men onder de 150 euro niet terugvordert.

Wat is hier aan de hand A (Appellante) huurt een kamer bij B (verhuurder). A mevrouw zit al sinds 1994 in een rolstoel. B verzorgt en krijgt dus tot 30 juni 2015 op 2 manieren geld via kamerverhuur en via het PGB budget. Het is de Gemeente Eindhoven die op grond van de Participatiewet haar geld terugvordert.

De discriminatie die door het College van Beroep wordt erkend is dat indien zij Bloedverwanten A en B zouden zijn het recht op Bijstand intact zou blijven, A en B zijn geen bloedverwanten en dus vervalt uiteindelijk bij de Hoge Raad het recht op bijstand voor A. Het gevolg is dat zij geen huur meer aan B kan betalen voor haar kamer. Overigens ontving A een Bijstandsuitkering voor Alleenstaanden + 14%, dat is best wel een flink bedrag.

De fraude zit niet in het PGB traject, immers dat wordt uitgekeerd door de SVB en is hier niet in het geding.

Dit hele (juridische) circus heeft vele ambtenaren aan het werk geholpen en gehouden, we hebben het hier niet over een situatie van een rooskleurig leven. 365 dagen per jaar 24 uur per dag voor iemand zorgen is niet zo makkelijk. Er had vanuit de overheid en vooral de Gemeente Eindhoven wel iets menselijker opgetreden mogen worden.

Beroep = Boerenlul | 09-12-17 | 15:35 | + 1 -

Helder Groentje | 09-12-17 | 12:25
"Op 18 oktober 2011 heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) appellante geïndiceerd voor zorgzwaartepakket LG04, voor zeven etmalen per week, waarbij een indicatie is gegeven voor “Verblijf” (in een instelling) voor de periode van 26 september 2011 tot 25 september 2026." deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...

Dat is een PGB van minimaal 34.358 euro per jaar. Dat levert de zorgverlener een inkomen op. De zorgvrager woont dan samen met iemand met een riant inkomen, en heeft daarom geen recht meer op bijstand.

Feynman | 09-12-17 | 13:49 | + 10 -

Helder Groentje | 09-12-17 | 12:25 | + 3 -
Je kunt het ook anders formuleren.

Broer had een modaal inkomen maar moest daarvoor 40 uur werken. Hij laat zijn invalide zus (met een rolstoel) een kamer in zijn huis huren (gratis kon blijkbaar niet) en de zus kreeg een uitkering. Dankzij het PGB geld kan hij nu iedere dag thuiszitten op kosten van de belastingbetaler. Af en toe moet hij zijn zus helpen.

Mahatma | 09-12-17 | 13:17 | + 5 -

Helder Groentje | 09-12-17 | 12:25
Bijstand is geen 550 de neus. Door samenloop van regelingen is het zonder PGB al meer dan een modaal inkomen van een arbeider. Als je een inkomen verdient als zorgverlener, heb je geen bijstand nodig. Als je samenwoont met iemand met een inkomen, heb je geen of minder bijstand nodig.

Er zijn genoeg thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en andere medici onderaan de ladder die ook voor anderen zorgen, en onder de streep minder overhouden dan deze fiscale constructie.

Kijk ik ben niet tegen op uitkeringen, maar een volwaardige PGB zonder kostendelersnorm, betekent dat iemand die werkt minder overhoud dan iemand die ziek thuis zit. Dat kan niet, want dat snijdt in de motivatie om te gaan of blijven werken. Het verschil hoeft niet groot te zijn, maar de complexiteit en armoedeval moet uit het systeem, evenals het stapelen van regelingen die nooit in combinatie bedoeld zijn.

Voorbeeldje: daskapital.nl/2017/12/stukje_over_de_k... en het is ook niet vreemd dat dit fout gaat, want zelfs bij het CBS en dus ook CPB en politici heeft men gewoon geen idee. daskapital.nl/2017/12/stukje_over_de_k...

Feynman | 09-12-17 | 13:08 | + 8 -

@Feynman,
Normaliter waardeer ik je zakelijk kennis en kunde inzake financiële producten, maar hier sla je toch echt faliekant de plank mis.
PGB is geld om voor iemand te zorgen, daar word doorgaans stevig gekeken hoe dit zo goedkoop mogelijk kan worden ingericht.
Daarbij is het 24/7 moeten zorgen voor een ander om echt boven de norm uit te komen (want een budget word alleen zo hoog als iemand echt veel zorg nodig heeft) iets wat de broer in dit geval belet een eigen carrière na te jagen. Hij offert dus zijn eigen ambities op om voor zijn zus te zorgen. Gooit zo een kans op een modaal inkomen weg om ruim beneden modaal inkomen te hebben (uitkering samenwonend is ergens rond de 550 euro de neus)
Tezamen met de PGB is dat mogelijk nog om rond van te komen, maar een modaal inkomen is veel rianter. Tegelijkertijd dient broerlief wel zeker 60 uur per week voor zuslief te zorgen (in familieverband gaan ze er vanuit dat je minsten 25 uur onbetaald voor elkaar zorgt tegenwoordig)
Het is dus schandalig dat de overheid in dit geval een kleine uitkering ook nog kort terwijl betrokkenen zich helemaal het leplazerus werken om de eindjes aan elkaar te breien.

Graag dus wat geïnformeerd de boel affakkelen. In dit geval is de overheid echt heel fout bezig. Ziet enkel cijfertjes en geen menselijk drama.

Helder Groentje | 09-12-17 | 12:25 | + 14 -

Ik gok dat dat van die bloedverwanten er ooit ingekomen is omdat ze vooral wilden (en er nog steeds regelmatig op aansturen) dat familie een groot deel van de zorg als mantelzorg voor zijn rekening neemt. Wat ik nooit zo goed begrijp zijn de mensen zelf, want het wordt altijd zo duidelijk gemaakt bij elke uitkeringsvorm om alles netjes door te geven, ook wanneer leefsituaties of werksituaties veranderen. Met de hoogte van de boetes, begrijp ik nooit zo goed waarom mensen niet direct alles netjes en eerlijk doorgeven. Daarmee zouden ze een hoop problemen voorkomen.

Artan83 | 09-12-17 | 10:59 | + 1 -

Muxje | 09-12-17 | 10:25
Dat kan zolang je geen gezamenlijke huishouden voert. Dat moet je kunnen aantonen. Samen boodschappen halen of de maaltijd verzorgen kan al voldoende zijn om te spreken van een gezamenlijk huishouden. Daarnaast is bijstand een aanvulling tot een bestaansminimum. Als de woonlasten gering zijn (bv. door kamerhuur) kan de uitkering lager uitvallen. Huursubsidie kun je (voor zover ik weet) alleen krijgen voor een zelfstandige woonruimte.

Ik snap werkelijk niet wat men ziet in bijstandsfraude. Bijstand is geen vetpot terwijl de gevolgen gigantisch kunnen zijn als het uitkomt.

Rest In Privacy | 09-12-17 | 10:40 | + 0 -

Ik ben ook wel benieuwd naar die constructie waarbij je samenwoont met je huisbaas. Geen samenlevingscontract of huwelijk met je vriendin, maar verhuur haar een kamer (als zelfstandige woonruimte) in je huis. Mag ze de uitkering houden én krijgt ze wellicht ook nog huursubsidie. Ik zie mogelijkheden.

Muxje | 09-12-17 | 10:25 | + 2 -

Eigenlijk logisch: bloedverwanten in de tweede graad kunnen niet huwen, dus ook niet als zijnde gehuwd worden beschouwd, De discriminatie zit veel eerder in het BW besloten, bij de overhaaste en onvolledige invoering van het homohuwelijk. Toen had dat hele hoofdstuk herschreven moeten worden.

Overigens: bij een aantal andere regelingen moet er niet alleen sprake zijn van een gedeeld huishouden, maar óók van een 'affectieve relatie'.

Guido | 09-12-17 | 10:00 | + 4 -

Sorry, heb daar overheen gelezen.

Peerke Poep | 09-12-17 | 09:45 | + 7 -

Peerke Poep | 09-12-17 | 08:46.
"Het inkomen van [B] uit het PGB is hoger dan de norm voor een bijstandsuitkering voor gehuwden." Hoe riant wil je het precies hebben?!?

Feynman | 09-12-17 | 09:33 | + 17 -

Uitkeringen, toeslagen en PGB stapelen levert meer op dan werken.

Feynman | 09-12-17 | 09:32 | + 20 -

Riant PGB ? ik lees nergens het toegekende bedrag aan PGB. Dus niet zo snel zo'n woord als "riant" gebruiken. Verder mogen, nee moeten, dit soort situaties natuurlijk best "aandachtig worden bestudeerd". PGB wordt toegekend omdat iemand zorg nodig heeft. De term zorg is natuurlijk waar alles om draait. Wat er allemaal onder zorg valt is in de loop der tijd nogal "groot gegroeid". Maar dat is weer een andere, m.i. noodzakelijke, discussie.

Peerke Poep | 09-12-17 | 08:46 | + 5 -

De Hoge Raad stuurt dan ook aan op opheffing van de uitzondering voor tweede-graads bloedverwanten, maar dat kan de Hoge Raad uiteraard niet zelf doen.
Het mooie is dat het eerdere besluit van de Centrale Raad van Beroep, dat deze lui alsnog ook bijstand moeten krijgen bovenop de riante PGB, hiermee wordt vernietigd. Dus heeft het procecederen hen gelukkig niks opgeleverd.

Lagging | 09-12-17 | 01:05 | + 4 -

Oplossing is dus de uitzondering voor bloedverwanten opheffen. Hoe moeilijk kan het zijn? Overigens van de gekke dat die er ooit is ingekomen.

Buerman | 08-12-17 | 22:54 | + 14 -

Jammer dat dit de aandacht wegtrekt bij het prijzenswaardige motief achter het intrekkingsbesluit van die gemeente. En dat is dat een PGB prima is maar niet als zorgvrager en zorgverlener al een samenwoningsrelatie hebben met elkaar. Want dan heb je al een persoonlijke zorgplicht naar elkaar en die gaat deze gemeente niet nog eens extra financieren met een pgb. Dat blijft bedoeld voor situaties waarin zorgvrager en zorgverlener geen geregeld sexleven met elkaar hebben... Of een gezinsleven. Deze constructie is keihard misbruik van zorggeld, hulde voor die gemeente om daar nou eens een eind aan te gaan willen maken. Ik zou zeggen, gewoon mee doorgaan met deze kleren van de keizer aanpak. En pas in het vervolg ook meteen keiharde sancties toe, doe aangifte, sleep die parasieten wegens uitkerings- én pgbfraude voor de pliesierechter en trap ze het kachot in! Dáár worden dat soort schimmelculturen pas écht ziek van...

F. von Zeikhoven | 08-12-17 | 22:29 | + 37 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken