Europees Hof zet deur wagenwijd open voor fiscale clusterfucks

Lage lat
Lage lat
Feyenoord ging gisteren onderuit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak die draaide om Neerlands grootste fiscale clusterfuck ever: de crisisheffing. In 2013 werd besloten om alsnog over 2012 16% extra loonbelasting te heffen bij werknemers die meer dan €150.000 verdienden. Terugwerkende kracht dus en dat soort fiscale acrobatiek druist al enige jaren tegen het rechtsgevoel van velen in. De Nederlandse rechtsgang van Feyenoord leverde niks op, de Hoge Raad zei twee keer dat er niks mis is met zo'n heffing achteraf, dus volgde de gang naar het Europees Hof dat als allerhoogste instantie waakt over het eigendom van de Europese burger. Moeten wij nog vertellen dat de heffing ook nog in 2013 van toepassing bleef, dat vele partijen in geweer kwamen tegen de heffing en dat Feyenoord (want duurkoop voetballers) de voortrekker van de Europese rechtsgang is geweest, met naast de klacht over de terugwerkende kracht nog meer (afgewezen) klachten. Wij kijken kortheidshalve naar de terugwerkende kracht, want dat gedeelte van de uitspraak wekt bij ons de meeste verbazing.

Het Hof haalt een aantal van zijn eerdere uitspraken naar boven waar het terugwerkende kracht okay bevond. Komen ze: het achteraf dichten van een gaatje in een belastingverdrag tussen Engeland en the Isle of Man, een achteraf-actie van de Engelsen om aandelenopties alsnog te belasten. En zegt het Hof, het heffen van extra belasting kan gelijkgesteld worden met het korten op uitkeringen of confisqueren van bezittingen. In de crisisjaren kregen Portugese aow-ers een korting om de oren, Griekse obligatiehouders een haircut, en meer zaken hier. Dus zegt het Hof: 'in common with Greece, Portugal and other Member States of the European Union, the Netherlands was concerned to meet its obligations under European Union law without delay (max 60% staatsschuld en 3% begrotingsoverschot, red,), in circumstances aggravated by a financial and economic crisis of a magnitude seldom seen in peacetime'. Die jurisprudentie vinden we leuk, maar ook onvergelijkelijk. De Engelsen repareerden onbedoelde tekortkomingen in de fiscale wetgeving. De Grieken en Portugezen waren failliet. Nederland had het weliswaar begrotingstechnisch lastig in die jaren, maar failliet waren we hier zeker niet, bovendien komt een beetje overschrijding van de EU-begrotingsnormen overal in de EU nog steeds voor (NL dreigde zonder ingrepen op een tekort van 4,4% en 75% staatsschuld uit te komen). Beetje magertjes allemaal willen we dus maar zeggen, want hiermee legt het Hof de lat wel erg laag om het aan overheden toe te staan om achteraf belasting op te leggen. Gaan wij wachten op de volgende clusterfuck, kunt u de uitspraak hier lezen met het specifieke deel over de terugwerkende kracht daar.

Reaguursels

Inloggen

Rampzalig. De crisisheffingen leverden maar een flutbedrag op (0,6 mld) en om die reden alleen zijn de arresten van de HR en EHRM onbegrijpelijk. Maar deze uitkomsten smaken natuurlijk naar meer. Bij toekomstige uit de klauwen lopende tekorten zal het alternatief voor ingrijpen in de uitgaven al snel kunnen neigen naar crisisheffingen over de inkomens van een bredere doelgroep.

Buerman | 08-12-17 | 21:47 | + 3 -

Het Europese Hof rooft gewoon mee bij het leegroven van werkenden.

Raider Twix | 08-12-17 | 19:09 | + 12 -

Ze stellen dat het met terugwerkende kracht heffen van extra belasting gelijkgesteld kan worden met het korten van aow-uitkeringen, maar het gaat erom dat de regels van het spel na afloop van het jaar worden aangepast. Volgens mij is het dus eerder te vergelijken met het uitkeren van aow, om vervolgens een jaar later weer een deel ervan terug te eisen.

Veni-Vidi-Perdidi | 08-12-17 | 16:10 | + 12 -

Een beetje magertjes? Dit is gewoon een regelrechte politieke uitspraak van het Europees Hof, net zoals de HR dat eerder heeft gedaan. Zie dit topic, waar ik dat al eerder uitgelegd heb: daskapital.nl/2016/01/oef_uitspraak_ho...

En net als het Duitse hooggerechtshof, dat de politieke ECB volledig ten onrechte zijn gang laat gaan. Allemaal zogenaamd onafhankelijke instituten die elkaar dienen te controleren (de zogenaamde checks and balances), maar die dat volkomen nalaten met alle gevolgen van dien. Alles om de gevestigde orde (en luie politici) de hand boven het hoofd te houden, zodat ze niet hoeven te hervormen/bezuinigen, uit angst voor electoraal verlies. Want dat had Rutte ook gewoon kunnen doen in 2012, maar dat heeft hij nagelaten (alhoewel hij de lastenverzwaringen wel verkocht als bezuinigingen, maar dat terzijde). E.e.a. tot gevolg dat de Nederlandse economie onnodig lang in een laagconjunctuur heeft gezeten. En de zuidelijke landen zullen straks in nog veel grotere problemen komen dan in 2009/2010/2011, juist doordat die luie politici de hand boven het hoofd is gehouden. Allemaal dankzij instituten als het Europees Hof, de HR en de ECB die in hun kerntaken verzaken, namelijk onafhankelijke rechtspraak en onafhankelijk monetair beleid. En als zelfs dit soort instituten niet meer aan hun kerntaken voldoen, dan is het einde zoek. Dit soort praktijken zijn funest voor het vertrouwen in de rechtstaat.

JackRyan | 08-12-17 | 15:38 | + 23 -

Zo'n kans wil geen overheid missen. Er was dus geen andere uitspraak mogelijk...

Guido | 08-12-17 | 15:37 | + 15 -

Rechters mogen dan wellicht graag denken dat ze goden zijn en dat anderen hen ook zo zien, maar het zijn gewone mensen, die gewoon het woord spreken van degenen wiens brood ze eten. En dat is de Eypopese belastingbetalert. Alleen gaan die niet over het brood vd rechters, en degenen die zeggen de belastingbetalerts te vertegenwoordigen wel. Dus...

Poekieman | 08-12-17 | 15:06 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken