Twee existentiële vragen over het kapitalisme waar we geen antwoord op hebben

Met excuus voor de Corrietitel
Met excuus voor de Corrietitel
Dat er her en der ongewenste randjes aan het kapitalisme zitten weten we nu wel. Maar hoe functioneert ons kapitalistische systeem nou eigenlijk in de basis? We hebben twee vragen dienaangaande en de inzender van een comment met een goed antwoord krijgt als altijd een gratis abonnement op daskapital.nl. De eerste vraag, uiteenvallend in twee deelvragen, werd dinsdag aan de minister van Financiën gesteld door de Tweede Kamerfractie van de SP:

spvragen.jpg

We raden aan diep na te denken over de antwoorden (fintech?). De minister gaat u in ieder geval niet helpen, want geen voorbeelden maar roept wel iets over fintech. Dat brengt ons op de tweede existentiële vraag. Financiering en kapitalisme gaan hand in hand. Hoe beter financiële markten zijn ontwikkeld, hoe hoger de economische groei van een land. Dat is 'too obvious for serious discussion' zei Merton Miller nog in 1998 vlak voor hij de pijp aan Maarten gaf waardoor hij de GFC niet meemaakte en niet kon voorzien dat een reeks wetenschappers het tegenovergestelde concludeerde en juist wezen op de dark side van kredietverlening. Maar hoe zit het nu echt met 'finance and growth'? Dit puike onderzoek van de ECB geeft een overzichtje van een kwart eeuw onderzoek naar kredietverstrekking en stelt dat we eigenlijk niks weten. Goede nieuws: dankzij data, data, data beginnen we dingen steeds beter te snappen. Bijvoorbeeld dat het opleidingsniveau van de bevolking daalt naarmate het mkb makkelijker aan financiering komt. En mede dat gegeven brengt de onderzoekers tot de notie dat er ergens een grens ligt aan wat een land aan aan goed functionerende kapitaalmarkten kan verdragen. Blijft de vraag over (en dat is dan #2) waar die grens ligt.

Reaguursels

Inloggen

@nieuwe_Deen | 07-12-17 | 20:40
Het is voor mij nog iets langer geleden, maar zelfs toen werden er al tentamens in de beschreven vorm afgenomen. En dat was dus nog voordat ze al die flutstudies verzonnen om te kunnen voldoen aan de politieke wens hoge posities binnen de overheid (waarvoor vanwege het salarisniveau een academische graad tot de functie-eisen behoort) een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn.

Pierre Tombal | 08-12-17 | 17:03 | + -1 -

Kapitalisme werkt zo; geld trekt geld aan, op een geven moment heet een kleine minderheid alles, en de meerderheid niets.

Analia von Solmsch | 07-12-17 | 23:37 |

En dat is beter bij het comminisme of bij het doorgeslagen socialisme? Daar heeft het volk alles en de leiders niets? Cuba, Noord-Korea, Venezuela, Sovjet Unie?
Volgens mij is het eindresultaat van een doorgeslagen systeem altijd hetzelfde. Het zoeken is naar de balans en aan welke kant van het spectrum iedereen een redelijk leven kan hebben. Singapore en Zwitserland hebben die balans volgens mij aardig gevonden.
De grote overeenkomst tussen die 2 landen is dat iedere buitenlander met een baan welkom is en iedere buitenlander zonder baan en zonder geld weer mag vertrekken.

Vogelbeest | 08-12-17 | 08:04 | + 12 -

1. Toegenomen concurrentie over de afgelopen 50 jaar op het terrein van voedselverkoop heeft er voor gezorgd dat de buurtbakkers, groenteboeren en slagerijen grotendeels uit het straatbeeld zijn verdwenen. Eén van de negatieve consequenties hiervan is dat kwaliteitsbanen, eigen zaken, trots en sociale cohesie zijn omgeruild voor banen die vaak letterlijk werken aan de lopende band inhouden.

2. Hoe verder ontwikkelt het financieel systeem te meer een economie gaat lijken op een plan-economie van Sovjetsnit. Immers hoe meer het noodzakelijk is de juiste contacten te hebben bij het oligargisch kartel van banken/fondsen dat kapitaalverstrekking (en creatie in geval van banken) beheerst te meer beslissingen worden genomen van boven in plaats van beneden.

Vic | 08-12-17 | 08:00 | + -2 -

Overheidsregulering ≠ kapitalisme.
Een gemengde economie ≠ kapitalisme.
Echt ongereguleerd kapitalisme is nog nooit uitgeprobeerd, afgezien van misschien IJsland in de middeleeuwen mises.org/library/medieval-iceland-an...
Dat er nog steeds volksstammen zijn (zelfs met doctorstitels) die de schuld van de kredietcrisis bij "de uitwassen van het kapitalisme" leggen verbijsterd mij en kan niet anders liggen dan aan de decennialange linkse indoctrinatie van het overheidsonderwijs, generatie op generatie. Banken, verzekeraars, automobielfabrikanten nationaliseren met afgeperst belastinggeld heeft echt helemaal niks van doen met kapitalisme. Net zoals een ECB, DNB, AFM, BTW, BPM, accijnzen, sociale huurwoningen, huurtoeslag, BIG, DUO, enzovoort, geen reet te maken hebben met kapitalisme. Men is zo gehersenspoeld dat men niet half beseft hoe ver onze huidige maatschappij van het kapitalisme afstaat. Onze samenleving heeft meer van doen met een compleet dood-gereguleerde socialistische heilstaat dan met kapitalisme.
Overigens, zoals Frédéric Bastiat al duidelijk maakte: solidariteit afdwingen is haar de nek omdraaien. Met andere woorden, afgedwongen solidariteit is een contradictio in terminis.

mygfisbrazilian | 08-12-17 | 00:17 | + 14 -

On topic: Kapitalisme werkt zo; geld trekt geld aan, op een geven moment heet een kleine minderheid alles, en de meerderheid niets. Dan dondert het systeem in elkaar en beginnen we van voren af aan. Zie het falen van het feodale stelsel in de middeleeuwen, de val van de adel in de Franse revolutie, en de val koningshuizen van Europa begin 20ste eeuw te beginnen met ene Frans Jozef. Nu is er een nieuw systeem, de verenigde staten van Europa, hand in hand met de onaantastbaar gebleken financiële sector met geldhonger. De ECB geldpers staat al aan, maar het geld gaat niet meer naar de kleine man. Dat is nu kapitalisme.

Analia von Solmsch | 07-12-17 | 23:37 | + -8 -

De vraag alleen al is misleidend. Je moet eerder vragen: hoeveel duurder, slechter en klantonvriendelijker zullen sectoren zonder concurrentie en de mogelijkheid om over te stappen, je financiële bijdrage te weigeren of een eigen concurrent op te richten worden? Door inflatie wordt bijna alles sowieso al duurder, dus sectoren waar jaar op jaar alles goedkoper wordt zijn zeldzaam. En laat die munt en inflatie nou wél zo'n gevalletje van een overheidsmonopolie zijn via de Centrale Bank...

Er zijn voorbeelden te over van de slechte prestaties van (overheids)monopolies en geleide planeconomieën en de relatief goede prestaties van vrije markt kapitalisme. Van de Sovjet-Unie en voormalig Oostblok versus huidig Rusland en Oost-Europa, Hong Kong en Taiwan versus China onder Mao (en China heeft nu in feite nog steeds een grote mate van overheidsinmenging met verstorende gevolgen), Noord-Korea versus Zuid-Korea, Cuba versus de rest van Latijns-Amerika (Cuba was onder dictator Batista één van de rijkste landen in de regio, nu één van de armste) enzovoorts. Wie recente voorbeelden wil van hoe verkeerd een overheidsmonopolie en wanbeleid kan uitpakken kijkt maar naar Venezuela of Zimbabwe.

Wat één ding betreft heeft de SP gelijk: socialisme is heel stabiel en betrouwbaar. Je weet van tevoren dat je allemaal even arm zult worden of blijven, behalve het partijkader dan, dat zichzelf op papier heel misschien een laag loon geeft (maar vaak ook gewoon hoog) en daarnaast talloze privileges.

Het blijft gewoon een pakket hardnekkige denkfouten bij socialisten. Men denkt dat als de vrije markt niet volmaakt is, de onvrije staatsmonopolies dat wel zullen zijn. Men ziet de tekortkomingen en corruptie of incompetentie van mensen in het bedrijfsleven, maar gaat er klakkeloos vanuit dat als je zulke mensen een monopolie geeft als ambtenaar, ze ineens wel zullen deugen. Het is niet dat kapitalisme de Hemel is en socialisme de Hel. Het is het Vagevuur versus de Hel. Toch is het Vagevuur verkieslijker dan het socialisme. Juist omdat de mens onvolmaakt is, moet je die geen monopolie of macht geven. Dat private bedrijven om kunnen vallen, oplichters blijken te zijn, maakt het kapitalisme niet minder beter dan het alternatief. Alleen zien socialisten bij het kapitalisme de uitzondering als de regel en bij het socialisme de regel als de uitzondering.

Dus nee, wil je vrijheid voor jezelf als producent en als consument, dan kies je niet voor socialisme. Althans niet de economische planningsvariant. Als je graag de gouden eieren wilt stelen of herverdelen, zul je die kip goed moeten verzorgen en niet de nek omdraaien in de ongefundeerde en historisch, theoretisch en feitelijk gefalsificeerde veronderstelling dat je die eieren als Staat beter zelf kunt leggen.

Wol | 07-12-17 | 22:18 | + 7 -

Wie nu bijvoorbeeld Technische Natuurkunde studeert zal op een tentamen niet snel de vraag krijgen hoe een probleem opgelost moet worden. In plaats daarvan zal hem gevraagd worden de formule bij de gegeven oplossing te produceren, hetgeen inhoudt dat iedereen met een min of meer fotografisch geheugen het tentamen makkelijker kan maken dan iemand waarvoor de studie oorspronkelijk eigenlijk bedoeld was.
Pierre Tombal | 07-12-17 | 18:11 |

Dat waag ik toch serieus te betwijfelen, ook al heb ik de afgelopen 20 jaar geen voet meer gezet in een universiteit.

Universitair onderwijs is zeker een stuk minder theoretisch geworden. "Probleemgestuurd onderwijs" kwam vlak na mijn afstuderen in zwang, en terecht, want van mijn generatie wist zeker de helft niet wat ze nou in de praktijk aan moesten vangen met al die theoretische kennis. Wellicht is het inmiddels te ver doorgeslagen, maar u maakt me niet wijs dat een TNer geen formule meer kan afleiden.

nieuwe_Deen | 07-12-17 | 20:40 | + 9 -

Ook zonder kapitalisme heb je concurrentie. R&D liggen dan niet primair bij bedrijven maar bij de universiteiten. En een goede investering is er èèn waarbij je binnen de levensduur van de productiemiddelen zowel de afschrijving kan doen èn de financiering kan aflossen. Concurrentie (en korte termijn dividend belang) zorgt ervoor dat dat laatste wordt 'doorgerolt' en alleen nog maar afneemt door de inflatie. De schuldenberg loop dan door innovaties alleen maar verder op. Rente wordt een steeds grotere component van de kostprijs.

Yeohan | 07-12-17 | 20:10 | + -6 -

Ga eens naar Cuba, kun je zien hoe de wereld er uit gaat zien in het Utopia van de SP.

Ik verzeker een ieder dat er weinig overgewicht is, want de localo's hebben nauwelijk geld om te eten. Er zijn ook nooit gevechten om de afstandbediening. Wat je niet hebt kun je niet om ruziëen. Cubaanse ouders hebben ook nooit gezeur met hun kinderen over de databundel. Ik neem aan dat ik hem niet hoef uit te leggen.

Doe mij maar kapitalisme. Misschien met wat socialistische trekjes als WW (voor hen die ook echt gewerkt hebben) maar zeker niet dat wat de SP wil

Vogelbeest | 07-12-17 | 18:20 | + 15 -

@Timmerfranz | 07-12-17 | 18:00 |
Mijn moeder (nu 80+) kon, nadat ze haar HBS-diploma (NB: uitstekende opleiding!) had gescoord op haar 17e, direct aan de slag in een prima betaalde baan als boekhouder/accountant bij een groot internationaal bedrijf.

Moet je nu eens proberen met je uitgeklede VWO-papiertje...

EefjeWentelteefje | 07-12-17 | 18:17 | + 44 -

Wat heeft fintech nou met de gestelde vraag te maken? Dat is echt complete BS. Sowieso bestaat de enige invloed die de overheid heeft op de hoeveelheid concurrentie in het beperken daarvan. Voor zover er al ooit concurrentie is `gecreëerd` bestaat dit uit het opbreken van een voormalig staatsbedrijf in meerdere onderdelen. Waarbij we in het geval van energie dus zien dat de overheid nog steeds de oorspronkelijke inkomsten wil behouden, welke nu energiebelasting heten, en het bedrijf eveneens inkomsten nodig heeft voor zijn eigen voortbestaan waardoor de consument altijd meer betaalt dan voorheen. En breek me de bek niet open over PostNL.

En voor de goede orde: zonder MKB is er geen economie. Dat zogenaamde opleidingsniveau van de bevolking is eveneens zwaar overschat. Driekwart van de academische studies is dat alleen omdat dit gekoppeld is aan de salarisadministratie van de overheid. Wat er aan serieuze studies overblijft is daarbij helaas eveneens aangetast omdat het niveau daarvan niet dat van de flutstudies mag overstijgen. Wie nu bijvoorbeeld Technische Natuurkunde studeert zal op een tentamen niet snel de vraag krijgen hoe een probleem opgelost moet worden. In plaats daarvan zal hem gevraagd worden de formule bij de gegeven oplossing te produceren, hetgeen inhoudt dat iedereen met een min of meer fotografisch geheugen het tentamen makkelijker kan maken dan iemand waarvoor de studie oorspronkelijk eigenlijk bedoeld was.

De grens wordt niet bepaald door de kapitaalmarkt maar door de grootte van de overheid en haar behoefte om de maatschappij te controleren.

Pierre Tombal | 07-12-17 | 18:11 | + 9 -

"Bijvoorbeeld dat het opleidingsniveau van de bevolking daalt naarmate het mkb makkelijker aan financiering komt." De ECB bedoelt dat vroeger mensen nog zonder opleiding nog een baan konden vinden en nu die verborgen werklozen flauwekulstudies volgen zoals Lifestyle Informatics en Vrijetijdskunde?

Timmerfranz | 07-12-17 | 18:00 | + 22 -

Eh...
- Internet is nu Veeeeeeel goedkoper, zeker in Mb/s
- Internationaal geld overmaken is nu veel goedkoper, met bv Transferwise
- Vliegen is nu veel goedkoper
- Vanalles zou veel goedkoper kunnen zijn als de overheid haast per definitie links, het niet kapot zou belasten

Poekieman | 07-12-17 | 18:00 | + 16 -

Samsung zorgt ervoor dat Apple steeds betere telefoons gaat maken. Anders waren ze na de eerste iPhone gewoon op hun lauweren gaan zitten. Apple zorgt dat Samsung steeds betere telefoons gaat maken.
Een grote mobiele internetbundel heb je tegenwoordig voor betrekkelijk weinig geld. Krijg je er onbeperkt bellen en sms-en bij. Zonder kapitalisme zou je anno 2017 waarschijnlijk alleen mobiel kunnen bellen in de buurt van een telefooncel (Kermit netwerk).

koeberg | 07-12-17 | 17:59 | + 15 -

De grens ligt op de rand van een financiële crisis.

mona | 07-12-17 | 17:57 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken