Werkgevers willen meer invloed op mbo's

Terecht
Terecht
Zo, dat komt sympathiek over van 's lands werkgevers: VNO-NCW wil mbo's openstellen voor werkenden, ook buiten reguliere schooltijden. Het is een uitstekend idee om omscholen gemakkelijker te maken. Vooral lessen aanbieden op tijden dat werkende mensen moeten euhm...werken, is niet effectief. So far so good. Maar er is nog iets anders dat speelt in dit voorstel dat de werkgevers in briefvorm naar de Tweede Kamer hebben gestuurd: het is een stap richting meer invloed op mbo's. Het is werkgevers al jaren een doorn in het oog dat zij wel mogen bijdragen aan allerlei onderwijsinstellingen en -programma's, maar nauwelijks invloed hebben op de inhoud van de opleidingen. Zoals al ergens in de bijbel staat geschreven, lopen onderwijsinstellingen en lesinhoud altijd achter bij de werkelijk van de arbeidsmarkt. Dat betekent dat te veel mensen met een diploma, een soort halffabrikaat voor de arbeidsmarkt zijn. Er moet nog veel gebeuren en dat komt op het bordje van de bedrijven die in veel gevallen ook al voor de voorgaande opleiding hebben betaald. VNO-NCW klaagt daar al jaren steen en been over. De positie van de werkgevers: het mbo is er voor het bedrijfsleven, niet andersom. Dat is misschien niet bijzonder subtiel, maar er is iets voor te zeggen, want wie betaalt bepaalt. Als dat een geaccepteerd uitgangspunt is, zou dat weleens het begin kunnen zijn van enorme onderwijshervormingen. Want wie betaalt er nu voor fopstudies?

Reaguursels

Inloggen

werkgevers is een bedachte term ,de consument is de werkgever.

pedro300 | 03-12-17 | 09:34 | + 0 -

De bedrijven moeten zelf de laatste nodige opleiding geven in hun bedrijf ,meelopen en trainen.de basis opleiding moet gewoon algemeen zijn.Want bedrijven betalen helemaal niks wat ze niet door anderen laten betalen, want ze rekenen uitgaven gewoon bij product.en dat betaald consument.En wie ruimt de rotzooi op van bedrijven,vervuiling ziekten ,ontslagen faillissementen.bek houden h d boer

pedro300 | 03-12-17 | 09:33 | + -1 -

Er wordt hier gesuggereerd dat de werkgevers dus wel precies weten wat de MBO's moeten aanbieden om uitstromende leerlingen op het goede niveau te krijgen.

Dat is een mythe. Ook de werkgevers zijn een club kikkers in een kruiwagen en degene die het hardst kwaakt wordt gehoord.

Jos9595 | 03-12-17 | 09:26 | + 7 -

Het bedrijfsleven kan dit natuurlijk makkelijk zeggen maar moet dan ook daden bij de woorden voegen.
Ik heb nog redelijk goed contact met mijn oude opleiding (Hoge zeevaartschool) en zie dat de docenten erg graag bij de tijd willen blijven, echter krijgen ze geen toegang tot het bedrijfsleven want tijd hier aan besteed levert niets op. Mijn werkgever is erg progressief maar zelfs ik moet elk uur verdedigen die ik aan afstudeer-beoordeling en lesontwikkeling besteed.

Viper62 | 03-12-17 | 09:01 | + 1 -

@Reaguurmuur | 02-12-17 | 14:42 | + 6 -
ICT is nou echt zo'n opleiding waar je je hele voor moet leren en waar een certificatensysteem me handig lijkt. HTML en CSS blijven anders onnodig lang hip...

banaanreader2000 | 02-12-17 | 20:34 | + 1 -

@Tripps | 02-12-17 | 19:46 | + 0 -
Het bedrijfsleven wilt geen eurocent investeren in hun werknemers waardoor de altijd uitdijende overheid het weer moet oplossen. Het bedrijfsleven kan ook vmbo-talenten stimuleren te gaan voor certificaten door dat deels te mee te financieren. Certificaten zijn juist bedoeld voor specialistische dingen en niet per se voor brede opleidingen en zo krijgen zij sneller jongelui dat geen drol lost. Eens kijken of ze dat ervoor over hebben in het kader van MVO.

banaanreader2000 | 02-12-17 | 20:30 | + 7 -

Nog vergeten: werkgevers zouden naar Duitsland moeten kijken, waar werken en leren gecombineerd wordt als je een opleiding volgt aan een Berufsfachschule. Volgens mij hadden we zo'n soort systeem in Nederland ook (en wellicht nog wel) - waar schort het daarbij dan aan?

Tripps | 02-12-17 | 19:49 | + 3 -

Dat houtje-touwtje doen in 't bedrijfsleven is ook gelijk het probleem, en als je het bedrijfsleven de kans gunt MBO opleidingen te beinvloeden met hun opleidingswensen krijg je dus exact dat: houtje-touwtje gekunstel.

Tripps | 02-12-17 | 19:46 | + 6 -

Nieuw hoogtepunt in de opleidingen: een certificaat communiceren met ambtenaren, hoorde ik onlangs op straat.

Die kletsen toch alleen met elkaar over het weer?

Raider Twix | 02-12-17 | 19:15 | + -1 -

Dirk, universiteiten zijn er niet voor beroepsopleidingen. Daar zijn hbo en mbo instituten voor. Inspraak van werkgevers is daar op zijn plaats. Werkgevers dienen zich verre te houden van hetgeen op universiteiten geschied. Wetenschap hoort vrij te lopen. Wetenschap hoort zich met fundamentele zaken bezig te houden. Toegegeven vele opleidingen zijn niet bepaald wetenschappelijk en horen niet aan een universiteit thuis. En rechten en medicijnen zijn hbo+ opleidingen.

Sierstrip | 02-12-17 | 15:27 | + 1 -

DinkyToy | 02-12-17 | 13:20
Maar als een opleiding -die nota bene niet bepaald gericht is op onderzoek doen- niet aansluit op toekomstig werk, wat voor zin heeft het dan überhaupt om de opleiding te volgen? Rekenen leren ze op het MBO schijnbaar ook nogal ondermaats, dus zelfs de belasting zelf doen zal een uitdaging op zichzelf worden.

Universiteit is natuurlijk een iets ander verhaal, maar als (technisch) academicus vind ik het redelijk opvallend (om het maar positief te houden) dat de hele universiteit lang er op hele erge theoretische kennis wordt gefocust om er vervolgens in het bedrijfsleven achter te komen dat het maar een beetje houtje-touwtje wordt gedaan. Niet dat ik het verkeerd vind om de theorie e.d. te leren, maar een beetje meer praktijkgerichtheid is wel zo handig. Vooral omdat de grote meerderheid juist niet het onderzoek in gaat.

Dirk. | 02-12-17 | 15:11 | + 1 -

Ben zelf docent na vijftien jaar commercieel werkzaam te zijn geweest. Ik zie op ICT-opleidingsgebied een gapend gat... maar ja er zijn ICT-docenten die alleen weet hebben van html en css... dat was in de begindagen van het internet modern...
Het probleem binnen het onderwijs is dat er geen gevolgen kleven aan het niet up-to-date houden van kennis en vaardigheden. En goede docenten promoveren door tot semi-managers en adviseurs. Dat is niet hun rol... een goede docent moet juist vooral studenten opleiden op een manier die aansluit bij de realiteit na de opleiding.

Reaguurmuur | 02-12-17 | 14:42 | + 11 -

Voors en tegens.

Bij economische studies (MEAO?) ligt er meer een taak voor de docenten op up to date te blijven. Wanneer de docent nog steeds van mening is dat de 5-jarenplannen uit de communistische tijd en collectivicering het beste is, dan zegt het meer over de docent, dan over de school. Daar kan het bedrijfsleven niet zoveel aan doen.

Bij opleidingen waarbij de handen een belangrijke rol spelen (techniek en agrarisch) is het van het grootste belang dat een vakdocent up to date blijft. Hier kan het bedrijfsleven voor zorgen. Laat een docent twee dagen in de week in het bedrijfleven werken en daar de voortschrijdende werkmethodes aan den lijve ondervinden. Hier kan hij zin lesstof op aanpassen en hebben de leerlingen er profijt van. Het bedrijfsleven moet dan zorgen dat de leerlingen ook tijdens de praktijklessen met het nieuwste van het nieuwate kunnen werken.

Haberdoebas | 02-12-17 | 13:43 | + 10 -

Het gaat niet zozeer om parate kennis die een bedrijf nodig heeft, die kunnen ze het nieuwe personeel zelf wel aanleren. Wat nodig is is inzet en de wil om iets van jezelf te maken. En dat ontbreekt vaak bij MBO'ers, vooral die uit de grote steden. Die willen hun leventje van feesten, blowen en niet voor 12 uur 's middags je nest uitkomen ook na school voortzetten.
En een uitkering en wat hosselen om dat aan te vullen.

2voor12 | 02-12-17 | 13:40 | + 9 -

Tegen.
n Opleiding hoort buiten bereik te blijven van commercieel belang en zeggenschap. Zie de teloorgang vh academisch onderwijs waar derde geldstromen de vrije wetenschap verdringen en druk uitoefenen op onderzoeksresultaten.

Wanneer op maat geleverd personeel de wens is, biedt dan als bedrijf n zelf gefinancierde opleiding aan.

DinkyToy | 02-12-17 | 13:20 | + 0 -

Dan moeten die leerlingen wel zelf ook willen en echt wat dóen.
MBO-ers van autochtone afkomt kunnen meestal nog wel redelijk Nederands, maar bij de +33% van allochtone afkomt is het Nederlands al slecht, en het Engels meestal niet aanwezig. Het is onbegrijpelijk hoe die jongens tot aan het stagejaar weten door te sukkelen. In mijn business is Engel werkelijk onmidsbaar. Iemand die niet in staat is een behoorlijke of zelf maar begrijpelijke zin te tikken kan ik onmogelijk een voldoende geven.
Bij navraag wordt duidelijk waar de oorzaak licht: Het overaanbod van Nederlandtalige TV en de schotel Internet-oplossingen voor het kijken naar TV uit het land van herkomst van de ouders. Jongens die wel Turks of Arabisch met elkaar spreken, maar geen gebruiksaanwijzing in het Engels kunnen lezen. Ik heb wel als "bijschooladvies" gegeven om alle afleveringen van TopGear te downloaden, liefst met ondertiteling, en ze allemaal te kijken. Dan hóren ze Engels en lézen ze nderlands. Ze mar de manier waarop ongeveer iedere Nederlander van voor 1980 redelijk tot goed Engels heeft geleerd.
Maar dat is dan alleen nog Engels. Als iemand een vakkenpakket kiest met zo min mogelijk exact (want dan moet je nadenken) krijg je uiteindelijk een nagenoeg nutteloos eindproduct van zo'n school af.

Aan stageverslagen kun je ook uitermate eenvoudig zien wat ze zelf geschreven hebben en wat ze gejat hebben. Het stuk wat gejat is bevat minder tot geen spelfouten.

Vogelbeest | 02-12-17 | 12:54 | + 20 -

De werkgevers hebben volstrekt gelijk dat ze invloed willen hebben op de leerstof van mbo's. Op die manier worden er leerlingen afgeleverd waar het bedrijfsleven meer aan heeft. Een vak als maatschappijleer zal dan wel geen verplicht vak worden of helemaal geschrapt worden op de mbo's, maar dat is geen ramp. Maatschappijleer wordt toch meestal gedoceerd door linkse leraren. Daar zitten werkgevers niet op te wachten.

mona | 02-12-17 | 12:24 | + 3 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken