Eigenlijk hebben zzp'ers best een goed pensioen

Of eigenlijk toch ook weer niet
Of eigenlijk toch ook weer niet
De Sociaal-Economische Raad belooft sinds juni met een advies te komen, Rutte III wil graag dat we er meer aan doen en ondertussen stappen mensen naar de rechter. En dan hebben we het allemaal over zzp'ers en hun pensioen. Voor pensioendenktank Netspar een mooie gelegenheid om eens onderzoek te doen naar de stand van zaken. Hoe zit het eigenlijk met de pensioenopbouw van de zzp'er? Vervolgens begon een berg kneedwerk om de niet altijd complete gegevensbestanden van CBS, Belastingdienst en DNB aan te laten sluiten en zijn de gegevens die Netspar in dit rapport presenteert gebaseerd op de cijfers van 2012. Maar dan weten we wel dat zzp'ers pensioen opbouwen. Alleen op een iets andere manier dan gewone mensen. Werknemers sparen bij hun baas, zelfstandigen zetten het geld op de bank of ze lossen er hun hypotheek mee af. De onderzoekers hebben het vermogen van verschillende types huishoudens met en zonder zzp'ers bepaald, dat omgezet in een pensioenannuïteit om vervolgens een fictief pensioeninkomen te bepalen. Dat leidt tot de volgende cijfers:

middelmediaaninkomennetspar.jpg

Het aardige van het rapport is dat Netspar doorgerekend heeft op de verschillende zzp'ers. Zo zijn er de zzp'ers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (zzp-zo), zzp'ers met een bv (zzp-dga) en zzp'ers die freelancer zijn (zzp-ov). Het moge weinig verbazen dat de freelancer als armste uit de bus komt en de ondernemer met een bv het rijkst is. Het loont voor een ondernemer zonder personeel pas een bv'tje te beginnen als de winst hoog is (met personeel komen er nog zaken als aansprakelijkheid om de hoek kijken, maar ondernemers met personeel zijn in dit rapport afwezig). Voor de leesbaarheid van dit artikel concentreren we ons op de families met uitsluitend werknemers, met uitsluitend zzp'ers en combinatiefamilies. Dan blijkt dat de combi werknemer/zzp'er goed uitpakt. Maar, zoals altijd met veel cijfers, dat komt dan weer doordat de zzp-dga'er de cijfers van alle zzp'ers uit het moeras trekt. Dat brengt ons op een ander plaatje: hoe zit het met de opbouw van de pensioenannuïteit?

annuiteitnaarvermogensbestanddeel.jpg

Die annuïteit werkt ongeveer zo: stel overwaarde huis (groene balk) is €80.000, stel levensverwachting na pensioendatum is 20 jaar en rente 0%, dan is de annuïteit €4.000. En zo voorts. Vertellen we er ook nog bij dat 1e pijler is AOW, 2e is pensioen via werkgever, 3e is lijfrente, 4e is geld op spaar- of beleggingsrekening, 5e is huis. Als we daar dan nog een bak cijfers onder gooien, dan blijkt min of meer het volgende: zzp'ers met huis hebben een goed pensioen, die zonder huis zijn en blijven zo arm als een kerkrat. Wat hier getoond wordt - haal nog maar een kop koffie - zijn de zogenoemde vervangingsratio's. Hoe hoog is het pensioeninkomen in percentages van het voorafgaande arbeidsinkomen? Zo ligt de vervangingsratio bij inkomens tot €23.700 op 106%, wat verklaard wordt door de AOW. Als je weinig verdient is het pensioen altijd okay, want de AOW-uitkering lost alles op. Voor het overige is de pensioensituatie van iedereen en ook zijn allochtone moeder doorgerekend. Klik hier voor groot (mediaan-alert).

vervangingsratiosgroot.PNG

Maar is het toereikend?
Eigenlijk toch niet, zeggen de onderzoekers. 'Het percentage huishoudens met alleen zzp’ers dat geen 70% van het bruto huishoudinkomen als pensioen behaalt (43%) is hoger dan voor huishoudens met alleen werknemers (31%)'. En: 'In vergelijking met werknemers, komen huishoudens met een zzp’er significant vaker tekort. Verschillende oorzaken zouden hierbij een rol kunnen spelen: uitstelgedrag, sociale normen (zzp’ers om mij heen bouwen ook geen pensioen op, dan hoef ik me ook geen zorgen te maken) en een lage financiële geletterdheid. Opvallend is dat zzp’ers relatief veel vrije besparingen hebben. Mogelijk hangt dit samen met de wens van zzp’ers om voldoende flexibiliteit te hebben om bijvoorbeeld slechte jaren op te vangen'. Dat gevoegd bij het gegeven dat het vermogen van veel zzp'ers muurvast zit in een huis en moeilijk liquide te maken is, maakt dat de onderzoekers met de volgende aanbeveling komen: 'Al met al bieden de uitkomsten van ons onderzoek ondersteuning voor de vaak uitgesproken wens om de pensioensituatie van zzp’ers te verbeteren'. Gaan wij afwachten hoe, maar zijn we wel blij om te constateren dat op grond van bovenstaande cijfers het gemiddelde zzp-huishouden bij pensionering recht heeft op ongeveer €100 zorgtoeslag per maand. De zzp'er zonder eigen woning krijgt daarnaast huurtoeslag.

Reaguursels

Inloggen

Mijn BMI is 35. Ik zou wel gek zijn om geld opzij te zetten voor een pensioen.

Fantabulosa | 30-11-17 | 10:56 | + 0 -

Doe eens even de woekerpolis vanuit de politiek aanpakken.

youwish | 29-11-17 | 17:55 | + -2 -

Mooi zo, dan kunnen we stoppen met die maffia discussie om ZZP'ers verplicht te laten dokken voor de vette pensioenen van de huidige gerechtigden, waar ZZP'ers zelf toch niks aan hebben aangezien tegen die tijd alles op is.
En als je vindt dat dat niet zo is ook goed, dan lost het vrije vermogen in cash of stenen het probleem op, tenzij de overheid ook dat allemaal wegbelast.

Atlas Shruggs 10 | 29-11-17 | 17:43 | + 9 -

"... en zzp'ers die freelancer zijn (zzp-ov)"
Beetje onduidelijk, freelance is een (bij de belastingdienst onbekend) containerbegrip voor alle drie de categorien. Volgens mij gaat het om zzp-ers met inkomen uit overige inkomsten?
.
Maar dus veel ZZP-ers die het in bakstenen stoppen.
Begrijpelijk, want relatief waardevast en inflatiebestendig. Bij een pensioenfonds ben je de controle kwijt, sparen kost geld en beleggen is op dit moment ook tricky ivm lage rente bubbel. Lange termijn vooruitzichten voor Euro's is sowieso niet heel gunstig.
.
De vraag is alleen wanneer je afgeloste huis naar Box 3 gaat en er een extra heffing overheenkomt ivm 'sterkste schouders blablabla nivelleren blabla eenmalige crisisheffing blabla'.

Harry Turtle | 29-11-17 | 17:29 | + 16 -

en kijk dan eens bij de allochtonen met een flink AOW-gat. Wordt nu door de belastingbetaler betaald (Bijstand), en laat daar de politiek eens een pensioenverplichting opzetten.
Want waarom wel dreigen met een verplicht zzp-pensioen daar waar die heel vaak zonder Bijstand oud kunnen worden, en deze groep met fluwelen handjes aanpakken?

FW Ta-183 Huckebein | 29-11-17 | 17:17 | + 19 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken