Hoe krijg je zzp'ers verplicht aan een pensioenregeling?

Lastig hoor
Lastig hoor
Sommige politieke partijen vinden dat zzp'ers verplicht pensioen zouden moeten opbouwen. Maar hoe regel je zo'n verplichtstelling? Die vraag zou op 10 januari van het komende jaar misschien wel nader beantwoord kunnen gaan worden door de rechter. Zzp-schilders en -glaszetters staan dan tegenover het bedrijfstakpensioenfonds Schilders. Dat fonds voert momenteel voor circa 20.000 werknemers en 10.000 zzp'ers in dit deel van de bouw de verplichte pensioenregeling uit. Dat is 'uniek', een verplichte aansluiting voor werknemers plus zelfstandigen komt in geen andere bedrijfstak voor. Het probleem is alleen dat een flink deel van deze bouw-zzp'ers af wil van die verplichtstelling en daarom hebben ze zowel het fonds als de staat gedagvaard.

Kartel
Voor werknemers kan deelname aan een pensioenregeling binnen bedrijfstak verplicht worden gesteld. Over die regeling onderhandelen de sociale partners. Als de werkgevers en werknemers resultaat hebben bereikt, dan verklaart de overheid die regeling 'algemeen verbindend' voor de hele sector en dan is het aan een bedrijfstakpensioenfonds om de pensioenregeling uit te voeren. Nu treden in de bedrijfstak van schilders de sociale partners ook op als vertegenwoordigers van de zzp'ers. Daarmee gedragen de sociale partners zich eigenlijk als ondernemingsvereniging. Ondernemersverenigingen mogen afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, maar niet voor de ondernemers zelf. En dat is dan ook het punt van de zzp'ers. Het arbeidsvoorwaardenpakket vormt één van de parameters waarop zelfstandigen concurreren, dus hierover afspraken maken riekt naar kartelvorming. En omdat de staat de regeling verbindend heeft verklaard, dagen zij die ook voor het hekje. Want een staat mag evenmin de (Nederlandse en EU-) mededingingsregels schenden.

Ultimatum
De zzp'ers hebben het pensioenfonds tot 1 januari de tijd gegeven om zonder rechter een streep te zetten door de verplichtstelling. Mocht dat tot niks leiden, dan volgt twee weken daarna de rechtszaak. Zijn wij erg benieuwd naar wat de rechter zegt en hopen we op pre-judiciële vragen bij het Hof van Justitie van de EU. Gewoon omdat het kan en het de discussie over zzp'ers en hun pensioenvoorziening weer een stap verder brengt. Of juist verder af brengt van de mogelijkheid dat politieke partijen ooit besluiten om op grotere schaal zzp'ers in bedrijfstakpensioenfondsen te rommelen. Voor de goede orde: Rutte III spreekt in het Regeerakkoord gelukkig nog steeds over vrijwillige aansluiting van zzp'ers bij pensioenfondsen.

Tot besluit
Een deel van de zzp'ers wil al tijden weg bij pensioenfonds Schilders want dat komt in hun ogen te weinig op voor de zzp-belangen. En velen vinden het duur. Op dit moment moet een zzp'er voor minimaal €1.509 per jaar inleggen. Na veertig jaar werken levert dat een pensioen op van €4.852 per jaar levenslang. Mag u zelf weten of u dat veel vindt en natuurlijk of willekeurig welke zzp'er ooit verplicht pensioen zou moeten opbouwen. Meer over de berekeningen van schilderspensioenen hiero. Persbericht van de zelfstandigen daar en het persbericht van het verbouwereerde pensioenfonds daardaar. Dat kwam eerder dit jaar met een mooi onderzoek naar de belangenafweging zzp'er/werknemer binnen het fonds.

Reaguursels

Inloggen

@Logisch

Die 21K te veel is voor het omslagstelsel deel van die oude lullen die pensioen op andermans kosten hebben: bijvoorbeeld eindloon met premievakantie.

Raider Twix | 29-11-17 | 20:01 | + 0 -

"... AOW vergeten ? ot: Het blijft vreemd: mensen die een volledige AOW zullen krijgen moeten van de politiek verplicht aanvullend pensioen; Logica iemand?..." FW Ta-183 Huckebein | 28-11-17 | 23:11

Logica? Klijnsma zei in 2014 dat iedereen met een afgelost huis, na zijn pensioen rond zou moeten kunnen komen met 1000,- per maand. Dat is ongeveer het AOW-bedrag.

Die hypotheek moet inmiddels verplicht afgelost worden.
AOW staat in publicaties inmiddels onder het kopje "bijstand voor AOW+ leeftijd".
Via MijnPensioenOvezicht zijn alle pensioen inkomsten bekend.
Pensioen opbouw wordt verplicht gesteld.
Volgende stap: AOW is bijstand; alleen voor wie nooit iets opgebouwd/betaald heeft?

Ofwel: alle vijftigers van nu, hebben betaald voor hun grootouders die pas vanaf 1957 AOW premie hebben beaald en zelf vaak geen pensioen hadden opgebouwd. Vervolgens voor hun ouders die al met 57,5 mochten stoppen met werken en die 80+ zijn geworden. En zelf moeten zij doorwerken tot hun 68e jaar en dan krijgen alleen degenen die nooit iets hebben opgebouwd bijstands-AOW.
Dát zal de logica wel zijn...

Vijf mensen aan wie je straks tussen 68 en plm. 78 jaar géén AOW uitkeert (11 jaar x 12 maanden = 132 maanden AOW), betekent dat je bijna één nieuwkomer van 18 tot 78 jaar kunt onderhouden (60 jaar x 12 maanden = 720 maanden bijstand).

Maar dat kan alleen als je iedereen in Nederland die werkt, dwingt om pensioen op te bouwen.

Wering | 29-11-17 | 12:46 | + 7 -

@ Akiron | 29-11-17 | 12:09
Hoe kom je van "veel ZZP-ers" naar "alle ZZP-ers"??? Dwaas...
Het zal zo'n beetje 50/50 zijn. Waarbij ik niet snap waarom een minimaal pensioen voor een duurbetaalde ZZP-er een probleem zou zijn. Belastingvrij sparen, toch?

* Il Principe * | 29-11-17 | 12:46 | + -1 -

Veel ZZP-ers waren eerst in dienst bij dezelfde werkgever en hadden pensioenopbouw. Door mensen te ontslaan en in te huren als ZZP-er kunnen werkgevers bezuinigen op pensioenuitgaven van hun personeel. Deze ongezonde "concurrentie" tussen werknemers en ZZP-ers kun je voorkomen door ZZP-ers te verplichten om ook pensioen op te bouwen. Lijkt me een heel gezonde ontwikkeling, dezelfde beloning voor hetzelfde werk.
* Il Principe * | 29-11-17 | 09:26 | + -3 -
Oh, dus volgens jou zijn alle ZZP'ers verkapte werknemers? Dwaas. Het gros bestaat uit ondernemers die bewust kiezen voor een vrij leven, ondanks risico's die daaraan kleven. De overheid moet daar met z'n poten van af blijven. Ze proberen krampachtig een onhoudbaar systeem in stand te houden, ten koste van hele groepen mensen.

Akiron | 29-11-17 | 12:09 | + 7 -

Ik ben ZZP'er geworden om van al die verplichte onzin af te komen. Als ze me nu alweer een pensioenregeling gaan opleggen dan ben ik weg hier. Je wordt bewust ZZP'er, met alle risico's die je incalculeert. Even goed betaal je nog een grote smak belasting, maar laat ze dan met hun poten van het ondernemerschap afblijven. Overal waar de overheid ingrijpt voltrekken zich rampen.

Akiron | 29-11-17 | 12:06 | + 11 -

@ Il Principe
Mijn vraag blijft staan. Waarom de ZZP'er weer verplicht laten betalen voor iets wat ze niet willen terwijl er veel werknemers en uitkeringsgerechtigden zijn die ook geen pensioen opbouwen. De ongezonde concurrentie die je noemt kun je ook andersom zien. De vakbonden hebben de pensioen verplichting geeist en daarom het werk duurder gemaakt. Er zijn heel erg veel ZZP'ers die gewoon ondernemer zijn en niet voorheen een werknemer in vaste dienst zijn geweest en die daarna voor dezelfde werkgever zijn gaan werken als ZZP'er.

bobby33 | 29-11-17 | 10:18 | + 7 -

@ bobby33 | 29-11-17 | 08:39
Veel ZZP-ers waren eerst in dienst bij dezelfde werkgever en hadden pensioenopbouw. Door mensen te ontslaan en in te huren als ZZP-er kunnen werkgevers bezuinigen op pensioenuitgaven van hun personeel. Deze ongezonde "concurrentie" tussen werknemers en ZZP-ers kun je voorkomen door ZZP-ers te verplichten om ook pensioen op te bouwen. Lijkt me een heel gezonde ontwikkeling, dezelfde beloning voor hetzelfde werk.

* Il Principe * | 29-11-17 | 09:26 | + -5 -

Waarom moet een ZZP'er verplicht pensioen opbouwen. Er zijn heel erg veel mensen die geen pensioen hebben, noem de mensen die een uitkering hebben of heel veel mensen in loondienst. Waarom dit verschil, is dat om de ZZP'er nog meer uit te kleden dan al het geval is.

bobby33 | 29-11-17 | 08:39 | + 11 -

Geef ZZpers groot gelijk. die verplichte pensioenfondsen van verleden en nu zijn geen garantie voor de toekomst geworden. Sterker, het ziet er naar uit dat in dit tempo van de eenwording van de EU ook de AOW weleens een EU ding kan gaan worden.

Overigens ligt de focus nu op de ZZPer, ik hoor nergens iets over het enorm aantal uitzendwerkers. Ook daar is iets met een pensioen dingetje al jaren gaande.
Werk je als uitzendkracht dan heb je de eerste jaar geen pensioenopbouw. Daarna kennen die uitzendbureaus , payroll of detacheringsbureaus hun eigen pensioenfonds.
Met een beetje rekenen weet je als uitzendkracht dat over de enkele jaren uitzendwerken jij later van die uitzendperiode niets terug ziet in je pensioen. Of niet opgebouwd of wel wat opgebouwd door premiebetaling, maar zo minimaal dat het niet tot uitbetaling komt.

fikkieblijf! | 29-11-17 | 07:29 | + 7 -

Eigen verantwoordelijkheid. Ik zou zeggen gooi er een goede voolichtingscampagne tegenaan. Èn graag uit de fiscale sfeer halen van de pensioenen. Netto sparen en netto opnemen zonder aanvullende regeltjes. En wel zo regelen dat de rekening buiten een evt faillisement valt.

Yeohan | 29-11-17 | 05:16 | + 4 -

En we hebben tegenwoordig ook veel CBS-Nederlanders (mensen die, als zij over Mijn Land praten, het land bedoelen waar ooit één van hun (over)grootouders is geboren).
De gemiddelde leeftijd van deze nieuwe autochtonen ligt lager dan die van oude autochtonen.
Men maakt niet voor niet zoveel haast met het verhogen van die pensioenleeftijd.

Bovendien, het is maar net hoe je de cijfers presenteert en welke indeling je kiest.
Volgens Rutte is het de bedoeling dat we allemaal gemiddeld 18 jaar AOW ontvangen, dat is dus voor iedereen die nu jonger is dan 60 jaar, dus straks van 68 tot en met 85 jaar.
Want daar hebben we dan ook allemaal ruim 50 jaar voor bijgedragen aan het systeem.
En daar is dus ook op/mee gerekend: 68 t/m 85 jaar is dus geen probleem.

Tel je dan het aantal mensen per 1-1-2016 vanaf 86 jaar tot en met 100+ bij elkaar op, dan heb je het over 292.390 mensen; ofwel 1,72 % van het aantal inwoners van NL op dat moment (16.979.120).

In een beschaafd land moet dat toch op te lossen zijn met de mensen van 20 tot en met 67 jaar?
(10.686.069, dus 62,93 % van het totale aantal inwoners per 1-1-2016).

Wering | 29-11-17 | 02:08 | + -1 -

Verder vertrouw ik de demografische statistieken niet; aangezien ik te veel kennissen, familie en vrienden in mijn omgeving kort na hun 50ste of omstreeks hun pensioengerechtigde leeftijd verloren heb. De jongere generaties zijn een stuk zwakker dan de huidige 80+ generatie is mijn ervaring. Naast de grote aantallen relatief jonge hartpatiënten is er verder nog een groot aantal dat uiteindelijk overlijd aan 'de behandeling' van kanker. Het overige deel hangt reeds nu al in de touwen van 'Big-Pharma' en kan in principe al niet meer zonder de 'levensreddende' middeltjes en diens vreselijke bijwerkingen. Afgezien daarvan bevat ons huidige voedsel extreem minder voedingsstoffen dan zo'n 30-40 jaar geleden komen er steeds meer schadelijke stoffen in ons voedsel voor door onnatuurlijke toevoegingen die het voedsel houdbaarder, mooier, pesticide-resistenter of sneller in groei maken. Als men dit al vanaf de jonge levensjaren accumuleert dan is een kapot orgaan- en vaatstelsel op je 50e geen utopie meer. Oudere generaties hebben nog een goede basis in hun jeugd gehad met voedzamer en natuurlijker verbouwd voedsel. Dat is nu nog echt afgelopen. Het zou me ook niet verbazen als gegeven moment blijkt dat de onze vertrouwde statistiek-cijfers toch gemanipuleerd blijken te zijn. Er is simpel weg te veel geld mee gemoeid om zulks onaangetast te laten.

afdankert | 29-11-17 | 00:43 | + 5 -

@ Ulle Ruttelflut | 28-11-17 | 23:49
Onzin, bij overlijden van schilders voor hun 65 komt er een nabestaandenpensioen tot uitkering.

Nogmaals, ook baby's en twintigers die hun auto om een boom hebben gevouwen zijn meegeteld in jouw cijfers. En die hebben niets opgebouwd of meebetaald.

* Il Principe * | 29-11-17 | 00:29 | + -3 -

Ik heb er vroeger gewerkt. Toen was het pensioen ook al zo slecht tov de premie. Dus zo gebleven. De gemoedsbezwaarden kregen inderdertijd wel een riante uitbetaling. Duidelijk met twee maten meten.

KlaasGoudsekaas | 29-11-17 | 00:17 | + 2 -

Zelf zie ik pensioenfondsen als door de staat gelegaliseerde fuiken. Je hebt geen zicht op jouw hard verdiende geld, de (r)overheid die door wetswijzigingen spontaan een greep in de kas kan doen, of een vage fondsbelegging / investering (rommel-hypotheken / vastgoed-bubbels). Een valuta-wisseling van een crashende Euro of ander onheil waar men geen greep op heeft en vooraf al maatregelen kan nemen of kan uitstappen. Na overlijden word er natuurlijk ook niets meer van je tegoeden aan de nabestaanden uitgekeerd indien het dan niet om een meeverzekerde levenspartner gaat (zoals je kinderen of andere participanten). Beter iets met een laag risico en hoge waardevastheid in eigen beheer opzetten en daar de staat en de bedrogsverzekeraars zo ver mogelijk buiten houden.

afdankert | 29-11-17 | 00:16 | + 18 -

Poekieman | 28-11-17 | 23:31
Precies. Het uitstellen van bruto loon is alleen gunstig als je tegen die tijd een lager belasting tarief van toepassing is, maar dat is helemaal geen zekerheid. Daarnaast liggen de kosten van een pensioen hoger dan de vermogensrendementsheffing, dus zelf sparen is veel aantrekkelijker.

W_F | 29-11-17 | 00:10 | + 5 -

* Il Principe * | 28-11-17 | 23:29 |
Dat is wel zo, maar al die schilders die voor de pensioengerechtigde leeftijd zijn overleden, hebben wel jarenlang betaald. Door die situatie zou alleen al het pensioeninkomen van de overgebleven schilders moeten stijgen en dat doet het niet....

Ulle Ruttelflut | 28-11-17 | 23:49 | + 7 -

Pensioen opbouwen (boven de AOW dus) in NL is niet verstandig. Je weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het steeds zwaarder belast zal gaan worden t.b.v. klaplopend en parasiterend NL, want 'rijk' en 'sterkste schouders' en 'sociaal' en 'solidair'.

Poekieman | 28-11-17 | 23:31 | + 19 -

@ Ulle Ruttelflut | 28-11-17 | 23:16
Dat is de gemiddelde leeftijd van de mensen die zijn overleden, dat is dus inclusief baby's die overlijden.
De cijfers waar ik naar verwijs is de overlevingskans van mensen die 65 zijn en dus de mensen die eerder zijn gestorven hebben overleefd. Je hebt trouwens gelijk dat de levensverwachting van zware beroepen wat minder hoog is.

* Il Principe * | 28-11-17 | 23:29 | + 3 -

Logisch toch? | 28-11-17 | 22:30

€1509 per jaar in een suf indexfonds doet €150.000 na 40 jaar. Dan kun je jezelf heel lang €4852 per jaar uitkeren.

computer_freak | 28-11-17 | 23:24 | + 13 -

* Il Principe * | 28-11-17 | 22:42 |

CBS geeft voor mannen 75,6 jaar aan. Schilderen is ook nog eens een ongezond beroep, dus ik denk dat die 8 jaar heel realistisch is.

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Ulle Ruttelflut | 28-11-17 | 23:16 | + 8 -

-=PyP=- | 28-11-17 | 22:35 |

AOW vergeten ?

ot: Het blijft vreemd: mensen die een volledige AOW zullen krijgen moeten van de politiek verplicht aanvullend pensioen; allochtonen met een AOW-gat (die dus Bijstand gaan krijgen en dus ten laste van de belastingbetaler komen) die hoeven zich niet verplicht bij te verzekeren...
Logica iemand?

FW Ta-183 Huckebein | 28-11-17 | 23:11 | + 20 -

@ Logisch toch? | 28-11-17 | 22:30
Op dit moment leven mannen nog ongeveer 18 jaar na hun 65e. Maar dat loopt rap op.
www.ag-ai.nl/download/31396-w-Prognos...
pagina 23

Als ZZP-ers kunnen rekenen, dan ben jij er dus duidelijk niet een.

* Il Principe * | 28-11-17 | 22:42 | + 1 -

Je kunt nu heel stoer doen en zeggen dat alle ZZP'ers eigen keuzes moeten kunnen maken, maar als we 30 jaar verder zijn, zal de politiek zich gedwongen voelen om alle gestrande ZZP'ers zonder pensioenopbouw en geen eigen vermogen toch financieel te moeten ondersteunen.
.
Dan kun je nu zeggen dat het hun eigen verantwoordelijkheid is, maar tegen die tijd wordt het de verantwoordelijkheid van ons allemaal en mogen we de knip trekken.

-=PyP=- | 28-11-17 | 22:35 | + 3 -

@ Logisch toch? | 28-11-17 | 22:26
De vorige eeuw, toen waren de loonstijgingen ook nog heel wat hoger. Kan dus wel kloppen.
Je hebt gewoon een bundeling van de krachten nodig tegenover werkgevers, anders is er van enige gelijkwaardigheid geen sprake bij afspraken over lonen. Niet iedereen is een ICT-er die 30 talen beheerst.

* Il Principe * | 28-11-17 | 22:32 | + 2 -

Volgens mij wordt je geacht maximaal nog 8 jaar te leven na de pensioendatum.
Inleg: 40 x € 1.509 = € 60.630. Uitbetaling: 8 x € 4.852 = € 38.816. Verschil € 21.544 (zonder rendement)

Ik snap best dat de ZZP'ers hier niet aan mee willen doen, die kunnen namelijk rekenen.

Logisch toch? | 28-11-17 | 22:30 | + 19 -

[Cynische mode aan] En in Denemarken krijg je GRATIS pensioen! [Cynische mode off]

ZwarteDag | 28-11-17 | 22:29 | + 14 -

Ik heb dat 'onderhandelen door de sociale partners' nooit zo begrepen. Helemaal omdat de overheid de uitkomst bindend verklaart voor de hele sector.

Weer een punt waar wat je als werknemer wel raakt maar waar je geen democratische invloed op hebt. Die vakbonden zijn echt iets uit de vorige eeuw.

Logisch toch? | 28-11-17 | 22:26 | + 20 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken