Steuntrekker: Participatiewet moet aangepast worden op Marokkaanse geloofstraditie

Want discriminatie
Want discriminatie
Een man en een vrouw ergens uit Amsterdam of omstreken besluiten te trouwen. Daarom volgt op 2 september 2014 het burgerlijk huwelijk voor de Nederlandse wet. Het religieuze huwelijksfeest vindt plaats op 28 februari 2015. Zoals het goede gelovigen betaamt, gaan de man en de vrouw pas na het religieuze feest samenwonen. Nu heeft de man een bijstandsuitkering en de vrouw een baan. En de Participatiewet stelt op enkele uitzonderingen na dat gehuwden elkaar financieel dienen te onderhouden. Dat betekent concreet voor de man dat zijn bijstandsuitkering per 2 september eindigt. Zijn wettelijke vrouw verdient namelijk meer dan genoeg om beiden van bed, bad en brood te voorzien. De man vergeet het huwelijk door te geven aan de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam. De dienst komt er uiteindelijk toch achter en vordert de €5.295,93 terug die aan bijstand is uitgekeerd na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk. De man en de vrouw gaan in beroep: 'in de periode tussen het Nederlandse burgerlijk huwelijk en het traditionele huwelijksfeest was feitelijk nog geen sprake was van een echt huwelijk, omdat [we] nog niet samenwoonden'. En daarom klopt de wet niet, want die houdt geen rekening met de Marokkaanse geloofstraditie.

Pas na het religieuze huwelijk mag er worden samengewoond en dus zou het zo geregeld moeten zijn dat voor een bijstandsuitkering het religieuze huwelijk beschouwd wordt als echt huwelijk en niet het burgerlijke, want discriminatie: bij ongelovigen en gelovigen die de hele riedel op één dag afhandelen speelt dit probleem niet. Die hokken overnight samen en kunnen direct de rekeningen delen. De advocaat van het stel brengt bij de Centrale Raad van Beroep de artikelen 9, 12 en 14 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens in stelling. Dat gaat allemaal over vrijheid van godsdienst, gaan we hier niet bespreken, maar faalt. De rechter wijst erop dat een ieder zo veel mogelijk zelfstandig in zijn levensonderhoud moet voorzien, dat de Participatiewet er is voor mensen die het echt nodig hebben en voor het overige best goed in elkaar steekt om ieders vrijheid op geloof in wat dan ook te borgen. In dit geval is het de vrije keus van de man en de vrouw om tijdelijk apart te blijven wonen, dus waarom zou de rest van de bevolking hiervoor moeten opdraaien. Nu kan een mens vraagtekens plaatsen bij het tandem vrije keus en religie, maar ook daarvoor heeft de rechter een oplossing. De gehuwden hadden in de periode tussen het burgerlijk en religieus huwelijk ook -als we de rechter goed begrijpen- een derde in huis kunnen nemen die erop toe kon zien dat er niet gefoezeld werd voor het religieuze huwelijk. Maar dat hebben ze niet gedaan, dus doei. Tot slot gaat de rechter niet mee in het verhaal dat de man het huwelijk was 'vergeten' door te geven, dus alle bijstand moet terug en de Participatiewet houdt vooralsnog het burgerlijk huwelijk aan als huwelijksdatum. De hele uitspraak vindt u hier.

Reaguursels

Inloggen

Wat als dat burgerlijk huwelijk nooit plaats had gevonden, stiekem het religieus huwelijk (niemand die dat registreert), samenwonen, uitkering blijft doorlopen en die (vermoedelijk) 2e sociale huurwoning onderverhuren voor 1500 ofzo, of airbnb'en. Hah, niet zo halal allemaal hm. Maar dat kan, en ben je niet zo religieus dan kun je zelfs dat religieus huwelijk skippen.

Klapband1408 | 29-11-17 | 13:28 | + 0 -

Wie betaalt die uitkering: de Nederlandse overheid of de imam? Nou dan, niet zeiken joh.

Joris Draaksteker | 29-11-17 | 11:45 | + 0 -

De gemeente heeft het burgerlijk huwelijk voltrokken. Dat staat geregistreerd. Dan kan er automatisch een briefje uit: "Geacht heer Falaffel, gefeliciteerd met uw huwelijk. Uw uitkering wordt gestopt, voor gratis geld kunt u bij mevrouw Falaffel terecht. Fijne dag nog. Hoogachtend, de hardwerkende belastingbetaler."

marcoplarco | 29-11-17 | 08:42 | + 19 -

Een beroep op 'fouten' in de Participatiewet faalt sowieso, omdat het burgerlijk huwelijk in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd.

Guido | 29-11-17 | 06:58 | + 1 -

De man mag nog blij zijn dat hij geen boete heeft gekregen. Volgens de Fraudewet op het gebied van uitkeringen had hij tussen de 50 en 100% boete MOETEN krijgen afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. Ik ben dan ook verbaasd dat hier (ook niet in de processtukken) met geen woord over wordt gesproken. Zo nu en dan heb ik de indruk dat Amsterdam zo zijn eigen regeltjes heeft.

namensmijnhond | 29-11-17 | 02:17 | + 11 -

Wat is het IT budget bij de overheid? Was dit nou niet automtische even te koppelen geweest?

Oerkoendoe | 29-11-17 | 01:20 | + 5 -

@watergeus
Zij is uitgehuwelijkt ??

ban-de-gebruiker | 28-11-17 | 23:00 | + 4 -

Waarom trouwt ze met zo'n loser?

watergeus | 28-11-17 | 22:26 | + 12 -

want wat moet je als werkgever met een medewerker zonder opleiding en bijna geen kennis van de Nederlandse taal?

Weerduivel | 28-11-17 | 19:03 | + 10 -

Vergeet ook niet de cultureel bepaalde gebrekkige arbeidsethos, het ontbrekende verantwoordelijkheidsgevoel en de matige acceptatie van Nederlandse normen en waarden waar deze bevolkingsgroep bekend om staat. En als bonus komt daar ook nog een religieuze handicap bij.

accijnstoerist | 28-11-17 | 22:23 | + 13 -

Moslims moeten nog de scheiding tussen de staat en kerk ontdekken.
Yoo2621 | 28-11-17 | 18:53 | + 5 -

U vergeet het Turkije van Atatürk. De eerste seculiere moslimstaat volgens het Frans principe van Laïcisme (scheiding van kerk en staat).

Op 3 maart 1924 werd het Kalifaat afgeschaft. Een Kalifaat die zo'n 1300 jaar heeft bestaan. En door ISIS in juni 2014 opnieuw was opgericht. Nog geen eeuw later dus.

Ondertussen probeert Erdogan de zaak weer terug te draaien ....

Tha Analyzer | 28-11-17 | 22:17 | + 6 -

De hoogte van de bijstand is in Marokko ook anders, zullen we die dan ook maar gelijk aanpassen. Dat hier nog serieus de tijd voor wordt genomen.

Stonecity | 28-11-17 | 21:56 | + 16 -

We hebben een stelsel van basisregistraties. Waarom leidt het een, niet automatisch tot het ander, zonder boetes en gezeik?

Skinkie | 28-11-17 | 21:34 | + 9 -

Ik hoop voor de man dat zijn huis geen koophuis is, want na het burgerlijk huwelijk is dat een 2e huis en valt in box 3. Huursubsidie op een 2e huis kan vast ook niet.

W_F | 28-11-17 | 21:31 | + 6 -

Hieronder een voorbeeld van het "ikke niet weet" verweer dat is gehonoreerd!

--"Samenvatting: Het standpunt van de SVB wordt in zoverre onderschreven dat appellante had kunnen weten dat haar echtgenoot nog gehuwd was met [B.]. Anders dan de SVB is de Raad echter van oordeel dat hieruit niet volgt dat het appellante redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat zij recht had op de helft van de nabestaandenuitkering, althans niet op de volledige uitkering. De halvering van de uitkering vloeit voort uit de bijzondere bepalingen in het Verdrag en het Akkoord over de aanspraak op een nabestaandenuitkering voor gevallen als het onderhavige. Alleszins aannemelijk is dat appellante onbekend was met deze bepalingen nu zij sinds 1977 in Nederland woonde. Voorts is appellante bij het indienen van haar aanvraag om de nabestaandenuitkering in 2012 niet opmerkzaam gemaakt op deze verdragsbepalingen. De aanvraag is ingediend in Nederland en in de Anw zijn geen bepalingen opgenomen voor verzekerden die met meer dan één echtgenote zijn gehuwd. Op het aanvraagformulier is dan ook niet voorzien in een vraag hierover. Als appellante in Marokko had gewoond, dan had zij haar aanvraag via de CNSS ingediend op een formulier gebaseerd op het Verdrag waarop expliciet de vraag is opgenomen of de verzekerde gehuwd is met meer vrouwen, zoals ook door [B.] op het door haar ingediende formulier is ingevuld. Nu er voor appellante, die al sinds 1977 in Nederland woont, geen aanleiding was haar aanvraag om een nabestaandenuitkering via de CNSS in te dienen, moet geconcludeerd worden dat hier sprake is van een situatie als bedoeld in het beleid van de SVB. Er is immers sprake van onbekendheid met rechten die voortvloeien uit verdragsbepalingen en er is tevens sprake van bijkomende omstandigheden, zoals in dit geval het indienen van de aanvraag in Nederland, waardoor de onbekendheid met de rechten kan worden geëxcuseerd.''--

""1.4 Bij besluit van 23 juli 2013 heeft de Svb aan appellante bericht dat is geconstateerd dat haar overleden echtgenoot twee echtgenotes had en dat dit betekent dat beide echtgenotes de helft van de volledige nabestaandenuitkering ontvangen. De Svb heeft daarom de aan appellante toegekende nabestaandenuitkering herzien per februari 2012 naar de helft van de volledige uitkering. Bij besluit van dezelfde datum heeft de Svb de over de maanden februari 2012 tot en met juli 2013 teveel betaalde nabestaandenuitkering ten bedrage van € 10.605,59 van appellante teruggevorderd.""

Vindplaats:USZ 2017/198, CRvB 07-04-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1472, 15/1676 ANW

theo-is-dood | 28-11-17 | 21:26 | + 1 -

Je wordt geacht de wet te kennen.
De wet erkent alleen het burgelijk huwelijk.
Dus de volgende dag gelovig trouwen is erg handig.

Voor de rest: in de zandbak is alles beter geregeld. Dus wat doe je hier nog?

Raider Twix | 28-11-17 | 20:05 | + 15 -

Nonkel Frituur | 28-11-17 | 18:56 | In Nederland is die verplichting in 2001 uit het BW geschrapt.

Buerman | 28-11-17 | 19:49 | + 8 -

En als rechter oordeelde dat de man het huwelijk wel was 'vergeten' door te geven, hoefde hij dan niet de teveel onvangen bijstand terug te betalen? In dat geval ga even wat inkomsten vergeten op te geven bij de volgende belastingaangifte.

Steinway | 28-11-17 | 19:47 | + 4 -

Geen enkel religieus of zelf bedacht huwelijk is wettig en derhalve niet geldig. Simpel toch en dan kan je allerlei lulkoek erbij halen maar dat veranderd de zaak niet.

EmilioEsteves | 28-11-17 | 19:36 | + 11 -

Moeten wij ons aanpassen aan Marokkanen die al jaren van onze sociale voorzieningen zitten te profiteren? Never! Discriminatie en "ikke niet weten" is voor zulke mensen een excuus om hun luizenleventje voort te zetten. Bevalt Nederland niet, ROT OP, om met de woorden van de Rotterdamse Burgemeester te spreken, één van de weinige Marokkanen die uit het goede hout is gesneden, ook al heeft zijn partij niet mijn politieke voorkeur.

mona | 28-11-17 | 19:16 | + 11 -

Ik ben al zover dat ik deze uitspraak niet verwachtte. Uiteraard gaat de Fin in hogerberoep alwaar een D66 fanboy de man alsnog gelijk geeft.

Yeohan | 28-11-17 | 19:14 | + 4 -

@ Sjnuffel: Is geen vooroordeel: 2/3 alle bijstandsuitkeringen gaan naar allochtonen. En gek is het natuurlijk ook niet, want wat moet je als werkgever met een medewerker zonder opleiding en bijna geen kennis van de Nederlandse taal?

Weerduivel | 28-11-17 | 19:03 | + 30 -

Art. 213. <W 14-07-1976, art. 1> Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
Verplicht samenhokken in België. In Nederland niet??

Nonkel Frituur | 28-11-17 | 18:56 | + 7 -

Moslims moeten nog de scheiding tussen de staat en kerk ontdekken.

Yoo2621 | 28-11-17 | 18:53 | + 18 -

fikkieblijf! | 28-11-17 | 17:38 | + 3 -
De man heeft alle tijd gehad om uit te zoeken hoe dat moest: sedert 2009 werkloos en 2014 gehuwd. Zijn nogal wat jaren bijstand.

Daarmee wil ik geen vooroordeel bevestigen maar na na vier regels lezen wist ik eigenlijk al genoeg.

Sjnuffel | 28-11-17 | 18:17 | + 38 -

2e grote vraag, waarom maakte die jonge man gebruik van de participatiewet? Handen laten wapperen en eigen inkomen verdienen om het gezin te onderhouden, zelf centen verdienen, was dit afgedwongen en deze vooropgezette 'kwestie', om (weer) de discriminatie kaart te kunnen trekken, nooit via de rechter een issieu geworden.
Ondertussen lopen strafzaken enorme wachttijden op en kost het naar alle waarschijnlijkheid de belastingbetaler weer een berg geld door de Juridische toevoeging die mijnheer heeft gekregen.

fikkieblijf! | 28-11-17 | 18:12 | + 27 -

Je zou zeggen dat juist het gebruiken van de datum van het burgerlijk huwelijk discriminatie voorkomt. Maar in dr hersenkronkel van de religieuzen is het precies andersom?!?

nieuwe_Deen | 28-11-17 | 18:11 | + 14 -

Dit soort personen ´vergeet´ nooit iets, het is allemaal voorbedachte rade. Zoveel mogelijk vangen en als het niet lukt gooi je het op discriminatie...

dreistein34 | 28-11-17 | 17:58 | + 87 -

"... En daarom klopt de wet niet, want die houdt geen rekening met de Marokkaanse geloofstraditie..."

Nee, dat klopt. We wonen hier namelijk in Nederland. Dus flikker een eind op met dat gezeik. En ga ergens anders profiteren, in een land waar ze wél met uw geloofstraditie rekening houden.

U blij, wij blij. Win-win.

Magnum Force | 28-11-17 | 17:50 | + 117 -

@fikkieblijf! | 28-11-17 | 17:38: Om extra zielig over te komen in een andere strafzaak. En dus celstraf te ontlopen.

H. Caulfield | 28-11-17 | 17:49 | + 25 -

'in de periode tussen het Nederlandse burgerlijk huwelijk en het traditionele huwelijksfeest was feitelijk nog geen sprake was van een echt huwelijk, omdat [we] nog niet samenwoonden'
Ik mag toch hopen dat het concept 'traditioneel huwelijksfeest' niet in de Nederlandse wet voorkomt.

> En daarom klopt de wet niet, want die houdt geen rekening met de Marokkaanse geloofstraditie.
Dus?

koeberg | 28-11-17 | 17:45 | + 16 -

De vraag die bij mij dan als eerste opkomt, waarom kiest het stel om het Islamitisch huwelijk een jaar na het burger huwelijk te voltrekken. Als ze al bij voorbaat al wisten dat dit wettelijk burgerlijk huwelijk niet geconsumeerd kon worden?

fikkieblijf! | 28-11-17 | 17:38 | + 58 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken