Vakbond vecht voorkookfaillissement aan

Pre-pack
Pre-pack
Als de naam Tuunte u iets zegt dan is de kans groot dat u uit het oosten des lands komt. Tuunte gaf de plattelandsvrouw en haar kinderen de kans om de no-nonsense-mentaliteit tot uitdrukking te laten komen in kleding. Helaas hebben de nuchtere vrouwen a) het internet ontdekt of b) besloten dat textiel meer is dan een bescherming tegen de weerselementen of c) een combinatie van a en b. Enniewees, in augustus werd Tuunte met 41 winkels failliet verklaard. Niet veel later ging de keten met nieuwe eigenaren in afgeslankte vorm met 24 winkels door. Alleen bleek een van de nieuwe eigenaren niet zo nieuw. Oud-directeur en mede-aandeelhouder René Rootinck is ook in de nieuwe constructie aandeelhouder, maar dan samen met de investeerders achter Jola Mode. CNV Vakmensen was pissig over deze doorstart want er lijkt - hoewel de vakbond de term niet in de mond neemt - sprake te zijn van een pre-pack. In zo'n constructie wordt bij een naderend faillissement de doorstart voorgekookt in de achterkamertjes. Bij een gewone overname moeten de arbeidsovereenkomsten gerespecteerd worden, maar bij een faillissement worden deze ontbonden. Voorstanders betogen dat bij een pre-pack de ondernemingswaarde hoger blijft dan in het geval van een faillissement en dat er zo banen behouden kunnen blijven. Tegenstanders, zoals CNV, zien het als een sluipweg om dure medewerkers te lozen en te vervangen door goedkopere krachten. Het Europese Hof oordeelde in ieder geval dat de pre-pack een 'gewone' overname is waarbij de bestaande arbeidscontracten meegenomen moeten worden. Dit had tot gevolg dat de Nederlandse wet die de pre-pack moest legaliseren in de ijskast werd gezet. Met deze gedachte in het achterhoofd stapt CNV naar de Zutphense rechter om het ontslag van 108 Tuunte-medewerkers aan te vechten. Want deze medewerkers hebben zich in moeilijke tijden 'de benen onder het lijf vandaan gelopen' en is 'voorgehouden dat ze bij een doorstart kans hadden op het werk'. Nu zal dit eerste door gebrek aan klandizie meevallen, maar als werkgever je medewerkers belazeren met een voorkookfaillissement is treurig. Logisch dat CNV nu via de achterdeur een alternatief sociaal plan probeert binnen te hengelen. 'Onze eis: herstel van de arbeidsbetrekking, betaling van een transitievergoeding of een schadevergoeding naar rato van het aantal dienstjaren', aldus de vakbond. Zijn wij ondertussen benieuwd wat het kabinet met dit probleem gaat doen, want we vonden hierover niets in het regeerakkoord.

Reaguursels

Inloggen

Woord *voor* weglaten.

issieookweer | 20-11-17 | 21:20 | + 0 -

Ik vraag me echt af wat voor zonderlingen met intellectuele zelfoverschatting hier komen doen als ik zie, dat een typefoutcorrectrie zwaar genegatieveerd wordt: duitse herder | 20-11-17 | 11:45 | + -11 -

issieookweer | 20-11-17 | 21:15 | + 0 -

God zij dank dat pre-packs beteugeld worden, want anders is het ontslagrecht überhaupt overbodig. Met die kinderopvang heb je toen het gouden business model gezien. Koop gezond bedrijf, breidt uit, haal al het kapitaal er uit en pomp vol met schulden, blaas tent op, behoudt klanten en ga door met lager betaald personeel. Het mooie is dat met een pre-pack concurrenten natuurlijk buiten de deur gehouden kunnen worden (de curator speelt toch een een tweetje met de investeerders)

bulk | 20-11-17 | 19:55 | + 0 -

Tuunte was al weer personeel aan het werven. Blijkbaar zijn ze ook hun oude personeelsbestand verloren bij de curator. Ik hoop dat de klanten dit onthouden als ze gaan shoppen.

geerdt | 20-11-17 | 19:32 | + 0 -

Huisregelneef_III | 20-11-17 | 14:18 |
Je begrijpt mijn opmerking niet niet, lijkt me. Ik beweer alleen maar dat niet elke doorstart faillissementsfraude is. En een doorstart met de oude eigenaar, mag zeer zeker wel onder toezicht van een curator/bewindvoerder - benoemd door de rechtbank. Je gaat er verder ook gelijk van uit dat de "oorspronkelijke" eigenaar schuldig is aan het faillissement. Er zijn genoeg faillissementen te vinden waarbij de oude eigenaar, na doorstart, weer betrokken is bij de onderneming omdat op deze manier in ieder geval nog een gedeelte van de arbeidsgelegenheid gered kon worden.

JayJay | 20-11-17 | 14:58 | + 1 -

Het kan, dus het mag dn het is niet per se fraude. Krijg je als je al meer dan 40 jaar oneindig discussieert over het ontslagrecht. Krijg je een onwerkbare Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Maak ontslag mogelijk zonder al die idiote regels, waardoor je per definitie blijft zitten met de mensen die je echt niet kunt gebruiken. Des te eenvoudiger het ontslagrecht, des te meer mensen een baan krijgen. Nu begin je met een stille curator alles voor te bereiden en start je na faillissement direct weer door. Alternatief is doorgaan tot je echt neervalt, iedereen de deur uit en de rest wordt verdeeld daar de aasgieren. U mag kiezen.

Buerman | 20-11-17 | 14:51 | + -3 -

Met zowel Jola als Tuunte zakelijk te maken gehad. Geen frisse ondernemers.

i-Wonder | 20-11-17 | 14:32 | + 2 -

@JayJay | 20-11-17 | 13:43 - Het is ook niet nodig om dat onderscheid te maken, want het mag sowieso niet. Een pre-packfaillissement dient alleen om andere investeerders, die mogelijk meer hadden willen betalen, buiten de deur te houden. Alleen de oude eigenaar wordt er beter van, en die heeft nu net het bedrijf failliet laten gaan.

Huisregelneef_III | 20-11-17 | 14:18 | + 6 -

Ken dit specifieke geval niet, maar bij faillissementsfraude laat men een bedrijf met opzet failliet gaan, omdat er vooraf al geregeld is hoe het bedrijf in afgeslankte vorm wat personeel betreft- en/of zonder de (berg) crediteurenschulden verder zal gaan. Er zijn ook gevallen waarbij het bedrijf sowieso echt failliet gaat (niet te voorkomen) en dat er toch geprobeerd wordt om - al dan niet met de vorige eigenaar - een doorstart te maken. Lijkt me lastig om hier vandaan te beoordelen wat hier aan de hand is.

JayJay | 20-11-17 | 13:43 | + 5 -

Weet niet echt waarom we er weer een Engelse term (pre-pack) aan moeten hangen terwijl we in het Nederlands gewoon het woord faillissementsfraude en valse doorstart hebben.
Helaas wordt deze vorm van fraude nog steeds niet hard bestreden.

lsimon | 20-11-17 | 12:48 | + 17 -

Prepackers moeten vervolgd gaan worden als criminelen, met inbegrip van curator en notaris: het is zuivere fraude. Zeker als de eigenaar blijft, daar lijkt me geen verdere studie voor nodig.

Guido | 20-11-17 | 12:33 | + 30 -

Het kabinet doet alleen wat als er buitenlandse investeerders in het spel zijn.

frank87 | 20-11-17 | 11:50 | + 11 -

regels

duitse herder | 20-11-17 | 11:45 | + -12 -

Goed voorbeeld voor bedrijfsland Nederland en het weghouden van Nederlandse ondernemers in Nederland:

Wetten en egels -niet veranderen- zijn belangrijker dan mensen die zakelijke initiatieven willen nemen. Van Feynman: www.mupload.nl/img/4i4virv8o2ah5.png

duitse herder | 20-11-17 | 11:44 | + -6 -

"Zijn wij ondertussen benieuwd wat het kabinet met dit probleem gaat doen"
Echt? Zijn jullie zo naïef?

* Il Principe * | 20-11-17 | 11:33 | + 21 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken