Zal het onze nieuwe minister van Pensioenen wel gaan lukken?

Vraagteken in titel is altijd nee
Vraagteken in titel is altijd nee
Onder Rutte II hing het pensioenstelsel er verloren bij. De PvdA zat net als vandaag de dag onder de plak van de FNV; de VVD hebben we nooit op enige pensioenvisie kunnen betrappen. Maar Rutte III belooft in het Regeerakkoord dat alles anders wordt. We krijgen een individuele pensioenpot met collectieve beleggingen en een stuk risicodeling per 2020. Helaas weten we inmiddels ook dat de FNV niet van plan is om ook maar iets te wijzigen aan het huidige stelsel, want het huidige stelsel is meer dan goed voor de vergrijsde achterban van de FNV. En het geval wil dat de FNV een flinke vinger in de pap heeft bij de SER en Rutte III wacht op de SER. Kortom: dat schiet allemaal niet op. Vandaag sprak minister van Pensioenen Wouter Koolmees - onder Rutte II moesten we het doen met een staatssecretaris - op een congres van pensioendenktank Netspar. Koolmees verwacht 'begin volgend jaar overeenstemming te hebben op hoofdlijnen over een nieuw stelsel'. Daar geloven wij helemaal niks van. Daarom plaatsen we ten behoeve van ons archief de hele speech na de breek. Kunnen we begin volgend jaar vast nog eens naar linken.

Titel speech: 'Opgestroopte mouwen met uitgestoken hand'

Dames en heren,

Het is tijd om de mouwen op te stropen. Tijd om ons pensioenstelsel fundamenteel te versterken en te vernieuwen.

Ik ben blij dat Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars die urgentie ook voelen en vandaag deze opgestroopte-mouwen-sessie organiseren.

Ik ben vooral gekomen om te luisteren.

Ik hoef ú natuurlijk ook niet te vertellen waarom het noodzakelijk is het pensioenstelsel aan te passen. U wéét dat.

Het regeerakkoord vat het kort en krachtig samen:

“Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben kwetsbaarheden van ons stelsel blootgelegd.

Verwachtingen worden onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt.”

Dat vraagt natuurlijk om aanpassingen.

Het kabinet wil, samen met sociale partners, op weg naar een pensioenstelsel met meer keuzevrijheid en een persoonlijk pensioenvermogen, met collectieve risicodeling, waarbij premie en pensioenopbouw beter in balans zijn.

Ik kijk uit naar het advies van de Sociaal-Eonomische Raad hierover.

Het kabinet hecht veel waarde aan een gedegen en breed gedragen advies van de SER en aan goed overleg met de Stichting van de Arbeid.

Dit is echt iets dat we sámen moeten doen. Met sociale partners, die primair verantwoordelijk zijn voor het pensioen als arbeidsvoorwaarde, en pensioenfondsen en verzekeraars, die primair verantwoordelijk zijn voor het beheer en beleggen van het pensioenvermogen.

Laten we de mouwen opstropen en, wat vandaag ook hier het motto is, samen aan de slag gaan.

Oplossingsgericht. Toekomstgericht.

Mijn streven is om begin volgend jaar overeenstemming te hebben op hoofdlijnen.

Het kabinet wil het sociale partners en pensioenuitvoerders daarbij mogelijk maken om de gewenste veranderingen geleidelijk, zorgvuldig en voor deelnemers evenwichtig door te voeren.

Juist om een sterk pensioenstelsel te behouden. Een sterk verbeterd pensioenstelsel waar oud en jong vertrouwen in hebben, dat kan rekenen op draagvlak.

We kunnen het ons niet veroorloven om besluiten oneindig voor ons uit te schuiven, alleen maar plakband en pleisters te plakken of ons rijk te rekenen.

We staan voor een flinke klus, die ik samen met pensioenwereld, polder en parlement wil aanpakken. Met opgestroopte mouwen en uitgestoken hand.

Ik ben zeer benieuwd.


Naschrift foto: DEN HAAG - Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent de werkconferentie van Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Tijdens deze conferentie bespraken de aanwezigen de laatste stand van zaken in de pensioendiscussie. ANP KOEN VAN WEEL


Reaguursels

Inloggen

Het FNV zal nooit toestaan dat gepensioneerde leden hun eindloon regeling gaan inleveren. Dus werkenden blijven bestolen worden.

Raider Twix | 16-11-17 | 19:50 | + 0 -

@ Feynman | 15-11-17 | 23:13
Het geld is wereldwijd belegd, met verkopen van delen van die pot van 1700 miljard op een internationale markt 1 promille bereiken van een totaal belegd vermogen, lijkt me nog een hele uitdaging. 1700 miljard lijkt heel wat, maar je kunt er - nauwelijks- 2 appeltjes voor kopen: www.nu.nl/internet/4680867/apple-pass...
Ben het overigens met je eens dat het oplopen van schulden in deze tijd piramidespel-achtige vormen begint aan te nemen. De enige reguliere manier om van schulden af te komen is zeer hoge inflatie, maar ik betwijfel of men dat snel zal laten gebeuren...

* Il Principe * | 16-11-17 | 08:15 | + 2 -

bij een pot van €100K per. persoon zou het gemiddeld moeten reiken voor allen die nu betalen of ontvangen (even los hoe je dit dan verdeeld)
Een nieuw stelsel zou den in moeten gaan voor allen die nu nog niet betalen.

Blije Nettobetaler | 16-11-17 | 05:58 | + 0 -

* Il Principe * | 15-11-17 | 22:58
Altijd leuk hoe mensen de huidige waarde van de pot nemen, en dat uitsmeren over dertig jaar. Verkoop een promille en de koers daalt. Verkoop een procent en de koers keldert. Want, 1 grote vraag blijft over: Wie gaat dit allemaal kopen?!?! Terwijl alles naar de bodem gaat, en er dus niemand is om tegen het einde van die periode te kopen. Tenzij natuurlijk de ECB dertig jaar doorgaat met kwantitatieve verrijking.

Feynman | 15-11-17 | 23:13 | + 0 -

@ goktrommelisttot | 15-11-17 | 22:55
Zoek eens op "direct ingaande lijfrente"

* Il Principe * | 15-11-17 | 23:02 | + -2 -

@ Mauguio | 15-11-17 | 22:22
17 Miljard moet 1700 miljard zijn.
Even verder rekenen op basis van jouw cijfers:
Een man heeft ongeveer 90% kans om de 67 te halen, en leeft dan gemiddeld nog een jaar of 15.
370/0,9=€ 411 per maand * 2 (want gemiddeld 15 jaar leven na 67) = € 822 per maand
www.pensioenpad.nl/sterftetafel.html

Plus AOW €800,- ( www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedr... )

€1450 netto per persoon bij een gehuwd stel www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/bru...

Ik zou het er prima mee kunnen redden met mijn afbetaalde huisje...

* Il Principe * | 15-11-17 | 22:58 | + 3 -

@Mau: je link doet het niet en 17 miljard gedeeld door 17 miljoen inwoners is 1000 euro/bewoner. Hoe je daar 30 jaar*12 maanden * 370 euro van wil betalen, is mij niet duidelijk, ongeacht je 2% rente

goktrommelisttot | 15-11-17 | 22:55 | + 2 -

Hmm... 17 Miljard in de pensioenpotten (www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/c...).
17 miljoen inwoners.
Dat is dus een ton per persoon.
Kun je iedereen 30 jaar lange elke maand rond de EUR 370 geven(uitgaande van rendement van 2%) en daarna is het op....

Het lijkt meer dan het is.

Mauguio | 15-11-17 | 22:22 | + -6 -

Eerst rommelen we alle pensioenen over de grens het Europese fiasco in, en daarna stellen we een minister aan die op de restanten mag gaan letten. Ondertussen een wedstrijdje tussen ouderen die meer beloofd is dan er gespaard is, en een jonge generatie die geen pensioen opbouwt vanwege stapels flexibele uitzendcontracten. Dat de potten voller zitten dan ooit, is vooral een teken hoe idioot weinig erin zat.

Feynman | 15-11-17 | 22:02 | + 6 -

Rutte III heeft voor wat betreft het pensioenstelsel maar 1 wens, slopen die handel. Kost bedrijven veel te veel geld. Je kunt dat geld beter op de maagdeneilanden stallen dan dat je bejaarden een redelijk inkomen geeft, toch?

* Il Principe * | 15-11-17 | 21:39 | + 16 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken