Haha! Eén kantonrechter legt halve pensioenstelsel plat

Puinhoop
Puinhoop
Vandaag zou de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel om kleine pensioenen samen te voegen en hele kleine pensioenen te laten vervallen. Maar die stemming kwam er niet. Eerst moet een soort van impact assessment plaatsvinden van een uitspraak van de kantonrechter te Roermond. Die oordeelde afgelopen vrijdag dat pensioenfondsen niet zonder meer de pensioenleeftijd mogen verhogen. De uitspraak had betrekking op een klein pensioenfonds, maar wel met mogelijk flinke gevolgen voor het hele pensioenstelsel. Kort en goed draaide het in deze zaak om de vraag of het pensioenfonds van petrochemiebedrijf Sabic de pensioenrichtleeftijd van reeds opgebouwde pensioenaanspraken mag verhogen zonder toestemming van de werknemers. Oud-staatssecretaris Klijnsma van pensioenen dacht altijd van wel bij de invoering van de Wet verhoging aow- en pensioenrichtleeftijd in 2014 (hier het betoog van Klijnsma). De ingangsdatum van onze pensioenen stijgt sinds die tijd mee met de levensverwachting, want iedereen wordt stokoud (was ooit 65 jaar, werd 67 en per 2018 is de ingangsdatum van pensioenen 68 jaar). Voor pensioenfondsen is het administratief gezien handig om steeds één pensioenrichtleeftijd te hanteren voor alle oude en nieuwe pensioenaanspraken, en niet een deel 65/67/68/etc. Maar goed, de kantonrechter zag het vrijdag allemaal anders dan Klijnsma en vindt dat de gewone mensen iets mogen vinden van een hogere pensioenleeftijd. Sterker nog, de mensen kunnen een verhoging van bestaande pensioenaanspraken blokkeren. Sinds vrijdag verkeert de pensioensector in lichte shock. Wat betekent die beslissing over het kleine Sabic en het inspraakrecht van werknemers voor de 18 miljoen pensioenpotten van ons pensioenstelsel? Het wetsvoorstel van vandaag gaat in ieder geval direct on hold. Het regelt naast het samenvoegen van kleine pensioenen (wat tot een paar miljoen pensioenpotten minder moet leiden) ook dat pensioenfondsen met de ingangsdata daarvan kunnen schuiven. En dat de werknemer niks in te brengen heeft. Met de recente uitspraak van de kantonrechter lijkt het wetsvoorstel bij aankomst al overleden. Maar dat merken we dan wel weer na een stukje assessment. Verder lezen over kleine pensioenen hier en hele kleine pensioenen daar. De uitspraak van vrijdag bespraken we vrijdag. Nieuwe stemming waarschijnlijk volgende week dinsdag, maar dat lijkt ons iets te optimistisch.

Reaguursels

Inloggen

@gepast_betalen

Sinds de vakbonden werklozen, uitkeringrukkers en gepensioneerden als lid hebben, hebben werkenden niks meer bij de bonden te zoeken.

Raider Twix | 15-11-17 | 19:08 | + -2 -

gepast_betalen | 15-11-17 | 10:37
Je betoog is helder voor wat betreft het veranderend deelnemersveld, meer tijdelijk, minder vast, meer ZZP-ers. Dat is waarschijnlijk de oorzaak van de afwijkende premiestelling. Maar premies spelen nauwelijks een rol bij het in evenwicht brengen van de positie van een fonds. Bij een dalende deelnemersquote is de kostendekkendheid actarieel gezien een probleem voor de langere termijn en dat zal tot uitdrukking komen in verdere versobering, naast de correctie in ingangsdatum vanwege het langer leven risico. Maar er is achteraf gezien inderdaad, zoals je ook aangeeft, in het verleden te weinig betaald, de premies zijn actuarieel niet verantwoord geweest. De dekkingsgraad is een afgeleide van de extreem lage rekenrente, daar is het premieverlaging of rendementscore nauwelijks een relevante factor. Een rekenrentedaling van 1% punt levert een daling van dekkingsgraad van ongeveer 5% punten op en een actuariële premiestijging van ruim 20%.

Buerman | 15-11-17 | 13:47 | + 1 -

Pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, adviseurs, verzekeraars en assurantietussenpersonen zijn de grote winnaars van ons pensioenstelsel. Bij elke wetswijziging of andere verandering van de regeling gaat hun uurtarief lopen. De werknemers zijn de verliezers. Zij dienden verplicht deel te nemen maar hebben geen inspraak. Ze zijn niet vertegenwoordigd en de uitkomst van hun pensioen is niet gegarandeerd. Maar we hebben wel het beste pensioensysteem ter wereld.....

de euro middenweg | 15-11-17 | 13:43 | + 0 -

@Buerman De premie is van 22% naar 29% gegaan dus de dekking was kennelijk nogal onvoldoende. De dekking is daarnaast gezakt van >120% naar net rond de 100% zoalsje idd stelt. . Dat lijkt me evenmin een bevestiging dat inkomsten en uitgaven van het fonds in evenwicht zijn. De derde rede tot zorg is dat er steeds minder mensen vast werken in de metaal en techniek. Gewoon omdat het werk afneemt en verplaatst naar het buitenland, maar ook door ZZP en tijdelijke contracten. Dus de huidige generatie ziet later weinig terug van de premie vrees ik. Als je nu, en dat mag niet door wetgeving, 29% van je salaris in een eigen regeling stopt is het probleem van de hoge pensioen leeftijd ook meteen opgelost. Je spaart sneller je middeloonregeling bij elkaar namelijk. Wat me verbaast is dat je de CAO pensioenregeling lijkt te verdedigen. Het is echt pure diefstal van de deelnemers. Een pervers roofsysteem, maar legaal en ook nog eens belachelijk, verplicht! Waarom denk je dat de CAO dus 29% premie mag gebruiken terwijl een individuele regeling is beperkt tot het percentage dat ik eerder beschreef. Dat is omdat het geld harder uit het fonds gaat dan dat er in komt. De inlegger betaalt dus meer, maar krijgt in het beste geval hetzelfde als een individuele pensioenregeling. Hopelijk is het zo duidelijk voor je.

gepast_betalen | 15-11-17 | 10:37 | + 3 -

Bij collectieve pensioenen worden de jongeren genaaid, en niet zo'n beetje ook, ten gunste van de ouderen. Zie het boek van Martin Pikaart destijds daarover: 'De Pensioen Mythe'.

Poekieman | 15-11-17 | 10:11 | + -6 -

gepast_betalen | 15-11-17 | 08:39
Inleg plus rendement bepaalt de stand van het fonds. PMT heeft een dekkingsgraad van ruim 102%. Dat is dus voldoende voor toekomstige verplichtingen. In zijn geschienis is het rendement gemiddeld 7% geweest en zijn er 3 in 50 jaar negatieve rendementen geweest. Inkomsten 2016: 2,1 miljard, uitkeringen 2016: 1,3 miljard, vermogen 67 miljard. Een normaal beeld voor een fonds dat met een privé inleg niet snel gehaald kan worden, tenzij je met privé bedoeld een collectief van privé inleggers.

Buerman | 15-11-17 | 09:48 | + 3 -

@mona: Ik ben wergever en mag niet meedoen met het pensioen(gelukkig). Heb een eigen regeling.
@elevator en nieuwe_Deen: Er wordt meer uitgekeerd aan ouderen dan dat er is ingelegd. De inleg dekt dus in feite de uitgekeerde bedragen niet. Hoe dat komt is een andere discussie maar het is nou enemaal zo bij collectieve pensioenen. De rendementen zijn eigenlijk niet het probleem en ook redelijk conservatief. Bij aandelen gebaseerd op 30 jaars gemiddelden. Daarnaast wordt er belegd in onroerend goed en obligaties. Er is een spreiding van dekking. Bij een persoonlijk pensioen kun je vaak nog aangeven hoe die verdeling is. Dus welk percentage je in aandelen, obligaties of OG doet. De storm van de afgelopen jaren over pensioenen heeft echter meer te maken met de te ruime premies. Ouderen hebben te weinig ingelegd maar maken wel de volle aanspraak op uitkering. Te weinig premiebetalers moeten dat opbrengen. Dat is ook de rede dat we van 22 naar 29% inleg zijn gegaan. Dat percentage zie ik niet veranderen daar de scheefgroei gewoon doorgaat. Dus meer opeters dan donoren. Onder het motto sociaal worden de huidige premiebetalers gewoon genaaid. Het is puur onrecht. Maar ja, te moeilijk en te ondoorzichtig en niemand vind pensioen materie leuk. In mijn omgeving (gestudeerd en werkgevers) ken ik eigenlijk niemand die zich er voor interesseerd of het begrijpt. Ongelooflijk eigenlijk, voor een paar euro's gaat men naar de Lidl en Action, maar als het gaat om grote bedragen dan heeft men geen interesse. Soort van pund foolish, penny wise...

gepast_betalen | 15-11-17 | 08:39 | + 14 -

@gepast_betalen | 14-11-17 | 23:25 |

Waarbij ik me dan wel weer afvraag of die 8% ooit voldoende kan zijn (in Denemarken leg je zelf 4% in en legt de werkgever 8% bij. Dat dan wel over de hele looptijd, dus geen oplopende schaal. Een oplopende schaal is volgens mij ook niet handig, want in het begin hakken de kosten er het zwaarste in, dus juist in het begin moet er flink gespaard worden?

nieuwe_Deen | 15-11-17 | 06:41 | + 2 -

"en hele kleine pensioenen te laten vervallen"

Wat betekent dit, wordt dit ingepikt door de staat ?

Wekkertje | 15-11-17 | 06:29 | + 2 -

@gepastbetalen, de huidige pensioenen worden toch betaald uit de pensioenpot die is ingelegd in de afgelopen jaren door die gepensioneerde ?

elevator | 15-11-17 | 06:21 | + -1 -

Dank voor de uitleg @gepastbetalen, helder verhaal.

Cowboy Henkie | 15-11-17 | 01:46 | + 6 -

Een storm in een glas water. De rekenregels er goed inzetten en het probleem is opgelost. Het verschuiven van ingangsdata moet actuarieel neutraal gebeuren. Dat betekent dat er geen waarde mag wegvloeien. Iedere aanspraak op pensioen kan op ieder moment in waarde worden berekend. Dus kan er ook een berekening plaatsvinden waarmee je bij vervoeging de oude waarde weer herstelt. Zal best een dingetje zijn om dat met ICT te bewerkstelligen, maar het is echt geen hogere wiskunde.

Buerman | 15-11-17 | 00:32 | + 20 -

gepast_betalen | 14-11-17 | 23:25 | + 8 -

En nu maar hopen dat het PMT uw inleg niet verkwanseld door verkeerde beleggingen.

mona | 15-11-17 | 00:11 | + 2 -

Het probleem ontstaat door de collectieve regelingen. Als voorbeeld het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dat kent maar liefst 29% pensioen inleg van het loon. Dat is een bizar hoge premie van bijna 1/3 van het salaris. Dit in tegenstelling tot individueel pensioen waarbij de inleg is gemaximeerd en met een leeftijds staffel oploopt:
21 - 24jr = 8% inleg van het salaris,
25 - 29jr = 9,3% inleg van het salaris,
30 - 34jr = 10,8 % inleg van het salaris,
|
|
55 - 59jr = 23,3% % inleg van het salaris,
60 - 64jr = 27,7% % inleg van het salaris,
> 64jr = 31,5% % inleg van het salaris.

Het percentage van het ingelegde loon loopt bij zo'n regeling op omdat over de inleg gedurende de looptijd rendement wordt gemaakt. Zo wordt een middelloon regeling of beschikbare premie opgebouwd middels een gemaximeerde inleg plus het rendement gedurende de looptijd over die inleg.

Maar de CAO is dus pure diefstal. Want ongeacht de leeftijd betaalt de werknemer/werkgever bijna 1/3 van het salaris aan inleg, terwijl er maximaal slechts een middelloon regeling, of beschikbare premnie, wordt uitgekeerd.

Je legt bij een CAO dus meer in, maakt daarover ook nog eens meer rendement, maar je inleg is altijd beperkt tot een middelloon- of beschikbare premie regeling.

En dat komt omdat er in het PMT meer pensioengerechtigeden de tegoeden opeten dan dat er is gespaard. Een oneerlijk en verrot systeem.

Een individuele regeling valt te verkiezen boven een CAO. Zowel voor de individuele werknemer als voor de werkgever. Pas vanaf 64 jaar wordt de premie hoger voor een werkgever.

Naast deze diefstal bij werknemer en werkgever wil de overheid nu ook nog eens de kleine potjes afhandig maken, want administratie. Je kan dus ook voor de oplossing kiezen om die potjes in een individueel pensioen te doen. Maar ja, dat is een probleem voor de huidige pensioengerechtigden. Hun pensioen wordt opgebracht vanuit de huidige inleg. Individuele pensioenen zijn voor hen een grote bedreiging. Terwijl de mensen die nu premnie betalen voor een collectieve regeling teveel betalen en nooit uitgekeerd zullen krijgen vergelijkbaar als hadden ze het individueel belegd. De mensen die dus via de CAO inleggen worden op deze manier voor de zoveelste keer benadeeld.

Maar ja, te moeilijk en te lui. Het maliveld blijft leeg en de vakbonden, ach daar heeft werkend NL nog nooit iets aan gehad.

gepast_betalen | 14-11-17 | 23:25 | + 68 -

Men zal wel weer iets verzinnen. Een nieuwe wet die een bepaalde andere wet of richtlijn waar deze kantonrechter zijn vonnis op gebaseerd heeft, onderuit haalt.
Of zoiets.....

Tel Aziaat | 14-11-17 | 23:09 | + 24 -

REAGEER OOK