Hebben we in Nederland echt meer doctores nodig?

Nee, wel meer mbo'ers
Nee, wel meer mbo'ers
De hoogste graad die een geleerde in Nederland uitgereikt kan worden, is die van doctor. Op papier heeft een doctor laten zien op eigen houtje gedegen wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. In de praktijk geldt dat niet voor iedere doctor. Het gaat misschien te ver om te zeggen dat iedere Jan Lullo tegenwoordig doctor kan worden, maar erg ver staat dit beeld ook weer niet van de werkelijkheid af. Het enige wat je nodig schijnt te hebben is tijd (het is veel werk, zeker als je het in je eigen tijd doet als buitenpromovendus) en geld (een aanstelling of een andere baan). Wat nog zelden wordt genoemd, is dat een doctor ook getalenteerd en intelligent moet zijn. Misschien omdat dat dus niet meer hoeft. Neem het volgende lifestyle-achtige stukje: 'Promoveren is niet altijd een slimme carrièrestap'. Wat volgt is een lijstje met criteria waaraan je moet denken als je wilt promoveren. Of je bijvoorbeeld nieuwsgierig bent en of je - vrij vertaald - in leven kan blijven op Brinta en boterhammen pindakaas. Nergens wordt gezegd dat je kneitergoed moet zijn, dat je eindlijst indrukwekkend en je scriptie uitmuntend moet zijn. Doctor worden doe je kennelijk als je tijd en geld genoeg hebt, de rest komt vanzelf ofzo. Wat ons brengt bij een berichtje over Ton Heerts, de voormalige vakbondsman die tegenwoordig een onderwijsbobo is. Beste vent die zijn nek uitsteekt voor de mbo'er en de vinger op de zere plek legt. Hij voorspelt dat het aantal leerlingen in het mbo zal dalen 'door demografische krimp en de enorme maatschappelijke druk op jongeren om het havo en dan het hbo te proberen. Ook als de keuze voor het vmbo en dan het mbo aantoonbaar beter is'. Hoe meer papiertjes, hoe beter - ook hier weer. Intelligentieniveau (of onderwijsniveau) lijkt niet zoveel uit te maken, status des te meer. Dus wil niemand naar het MBO en moet praktisch iedereen maar kunnen promoveren. Hier gaat iets niet goed.

Reaguursels

Inloggen

@fail

meer kennis ??
ik zie vooral veel jongeren die helemaal niets weten; die een algemene ontwikkeling hebben niveau lagere school. Wel hebben ze een grote mond qua waar ze recht op menen te hebben, en maken ze domme selfies waar ze voor löl staan.
Zelf geconstateerd: iemand welke MBO ICT deed en mij vroeg wat het verchil was tussen hardware en software; en iemand van 4 VWO die niet wist wat een ambtenaar is....

FW Ta-183 Huckebein | 13-11-17 | 19:55 | + 2 -

@Pierre Tombal | 13-11-17 | 12:15 | + 0 -
Dat schreef ik nergens en praten in termen van 'stomste leerling' zegt al weer genoeg. Je voelt jezelf slim en wil dat iedereen respect heeft voor jouw diploma's uit de tijd dat diploma's nog wat voorstelden. Nou gefeliciteerd hoor. Wij gaan weer even verder met de 21e eeuw. Het kan altijd beter en daar is het onderwijs ook altijd mee bezig.

fail | 13-11-17 | 12:50 | + 1 -

@fail | 13-11-17 | 11:28
Dat zei ik dus al: we hebben de opleidingen aangepast aan de stomste leerling.

Alleen doe jij alsof dat iets positiefs is.

Pierre Tombal | 13-11-17 | 12:15 | + 2 -

kami124 | 12-11-17 | 19:35 |
"Gelukkig doe ik een experimentele PhD, waar de nadruk ligt op experimenten bedenken, ontwerpen en uitvoeren en heb ik een zeer behulpzame begeleider." zegt genoeg lijkt me zo.
Toppunt van devaluatie is m.i. inderdaad dat iedereen die naar een school gaat (of moet gaan) vandaag de dag "student" is. Er is niets op tegen dat men in principe met elke vooropleiding uiteindelijk WO kan volgen en ook kan promoveren. Maar wel met behoorlijke selectie criteria en serieuze afstudeeropdrachten.

JayJay | 13-11-17 | 11:49 | + -1 -

@Pierre Tombal | 13-11-17 | 11:16 | + 0 -
Het gaat niet om de papiertjes en of die prestigieus zijn of niet. Over de breedte hebben we tegenwoordig veel meer kennis dan vroeger. Misschien is dit ten koste gegaan van het kunnen opdreunen van rijtjes of het maken van rekentoetsen, soit. De mensen die dat moeten kunnen voor hun beroep of vervolgopleiding kunnen dat nog steeds leren.

Voor zover ik weet heeft niemand het over het verplicht gelijk betalen van alle beroepen. Dat is iets wat jij erbij sleept. Wat we wel bereikt hebben, is dat je achtergrond veel minder bepalend is voor je kansen op school en wat betreft studie- en beroepkeuze.

fail | 13-11-17 | 11:28 | + 2 -

@fail | 13-11-17 | 10:16
Wat voor talent? Zes jaar op een middelbare school vertoeven en dan zuchten over een rekentoets die ik in twee atheneum al in vijf minuten kon invullen. Dat er meer (prestigieuze) papiertjes worden uitgedeeld komt niet omdat studenten meer aandacht en begeleiding krijgen, maar omdat de leerstof steeds meer wordt aangepast op de stomste leerling zodat die het papiertje ook kan krijgen.

En de bakker staat rond middernacht al te kneden. Tegen de tijd dat jij jouw lamlendige lijf uit bed hebt gehesen is hij al naar bed en pakt een verkoopmedewerker het brood voor jou in. Reken maar dat die verkoopmedewerker op dit moment niet meedeelt in dat links heilige gelijkheidsideaal. Mag jij nog een keer raden wie het mag betalen wanneer de bakker wel verplicht dat salaris zou moeten bieden.

Pierre Tombal | 13-11-17 | 11:16 | + 0 -

Verplicht onderwijs zou afgeschaft moeten worden.

Veel meer dan wat je op school leert is gratis ende voor nietsch beschikbaar op internet.

Ik heb me wat jaren lopen verspillen op scholen en universiteit!

Wie een beetje slim is kan alles zelf beter en sneller leren dan via reguliere opleidingen. Wie dat niet is leert op school ook niets.

Poekieman | 13-11-17 | 11:13 | + 0 -

@Pierre Tombal | 13-11-17 | 09:57 | + 0 -
Je wil graag terug naar de tijd dat de kinderen van de notaris, huisarts en burgemeester weer onderwijs kunnen volgen waardoor zij ook weer voor die beroepen in aanmerking komen? Die tijd bestaat niet meer. We hebben onderwijs nodig dat bij de huidige maatschappij past. Kinderen hebben tegenwoordig ook meer te doen en een veel bredere blik op de wereld dan 20 jaar geleden. Brood is nog steeds prima betaalbaar en bakker is goed betalend werk. Schoenenpoetsers bestaan al lang niet meer en dat is ook geen enkel probleem.

Verder durf ik wel aan dat er tegenwoordig méér uit studenten gehaald wordt dan vroeger. Er gaat veel minder talent verloren. Al is het maar omdat er in het basisonderwijs veel meer aandacht is voor de capaciteiten van de leerling. Het vraagt alleen iets meer initiatief van de student om de lat wat hoger te leggen en het maximale eruit te halen. ... en wat is daar nou mis mee.

fail | 13-11-17 | 10:16 | + 0 -

@fail | 13-11-17 | 08:47
Het was niet beter. De teloorgang was er toen ook al, gedreven door politieke gelijkheidsidealen en de salarisadministratie van de overheid. Iedereen een diploma, iedereen een salaris van drieduizend euro. Voor het realisme dat de bakker voor dat inkomen dan een tientje per brood moet rekenen en je met een gratuit papiertje van een schoenpoetser nog geen raketgeleerde maakt is al tientallen jaren geen plaats. Onderwijs zou ergens over moeten gaan, de kwaliteiten van de student eruit halen in plaats van het zo makkelijk mogelijk maken zodat je iedereen met een zesje naar huis kunt sturen.

Pierre Tombal | 13-11-17 | 09:57 | + 1 -

@AquaTorcida | 12-11-17 | 22:20
.
Die rekentoets is voor mij met een VWO-diploma uit 1994 een lachterje. Die maakte je toen met twee vingers in de neus. Dat die toets nu moeilijk gevonden wordt geeft wel aan wat er met het niveau van het onderwijs is gebeurd.
Ik geloof best dat leerlingen nu meer werk hebben dan vroeger maar dat betekent niet dat het niveau van het onderwijs is gestegen.

Bytemaster | 13-11-17 | 09:53 | + 3 -

AquaTorcida | 12-11-17 | 22:20 |
Iemand van vóór de Mammoetwet kan alleen maar om jouw kommentaar lachen. Op de HBS waren er 13 eindexamenvakken, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en nog een paar. Op het Gymnasium kreeg je er nog Latijn en oud-Grieks erbij. De ratio tussen de vakken hing af of je HBS-A of HBS-B of Gymnasium deed. En stel je voor: voor geen enkel vak mocht je onvoldoende, een 5 of minder dus, hebben want dan kreeg je je diploma niet

Voor iemand van die tijd en ook nog van het begin van de Mammoetwet zijn de klagers van tegenwoordig niets anders dan verwende mietjes zonder zelfkritiek.

issieookweer | 13-11-17 | 09:44 | + 7 -

Vaste waarde, zo'n onderwijstopic. Overal komen de 40+ ers vandaan, om nog even te vertellen hoeveel beter het vroeger was. Met de inhoud van het artikel hoeft het niks te maken te hebben, als het maar gaat over hoe slecht het allemaal is.

Over hoe slecht het is, willen we allemaal wel meehuilen, maar als het aankomt op oplossingen negeren we elkaars inbreng even, want daar heeft iedereen weer een ander beeld bij. Onderwijs verandert gewoon met de maatschappij mee. Wen er aan en draag je steentje bij. Jij ook, stagebegeleider die 60pct van z'n stagiaires met een onvoldoende laat zitten.

fail | 13-11-17 | 08:47 | + 7 -

Klopt, onderwijs is ruk. Als je iets beter bent dan de anderen of een andere benadering neemt en creatiever bent of wat ondernemender bent/ hoger doel als project resultaat neemt, dan gaat je kop eraf. Ook als je je docent tegenspreekt, want die is heilig. Tegenspreken is per definitie een onvoldoende.
Het gaat niet meer omkennis, maar om het halen van de meest wazige competenties. Als je ze maar kunt "verantwoorden", dan dan kan alles.
.
Maar als je echt iets wilt, zoals bijv duaal studeren.. hooo maar daar doen we niet aan, das te lastig. Ook als staat dat in de Regelementen dat het wel mag.
.

boerk | 13-11-17 | 06:52 | + -1 -

Universiteiten hebben promotores nodig omdat iedere promotie ca. 1 euroton aan inkomsten voor universiteit oplevert. Of maatschappij deze promotores nodig heeft is andere kwestie.

2Schwanz | 13-11-17 | 06:47 | + 5 -

“Hebben we in Nederland echt meer doctores nodig?”
Nee, niet echt. Er zijn in Nederland al veel te veel mensen met een doctorstitel in wetenschappen die vooral leuk zijn voor hunzelf, maar die weinig nut hebben voor de maatschappij.
Persoonlijk heb ik meer waardering voor een goede vakman. Die worden tegenwoordig steeds schaarser. Als je een loodgieter of een verwarmingsmonteur nodig hebt mag je achter in de rij aansluiten. Heb je acuut een dringend probleem, zoals bijvoorbeeld daklekkage bij hevige regenval, dan kun je het beste maar meteen de brandweer bellen.
Ik ben het met de inhoud van dit heldere stukje van Hilderink eens. Er gaat inderdaad iets niet goed, terwijl de overheidskosten voor het onderwijs vorig jaar bijna 29 miljard euro bedroegen.

mona | 13-11-17 | 00:05 | + 0 -

KermitDeSticker | 12-11-17
VWO (Gymnasia) blinken bovenal in taalonderwijs uit, goeie technici vallen hier vaak buiten de boot door gebrek aan (taal)kunde, maar kunnen via traject MBO-HBO-VO juist instromen op technische studies en praktische vaardigheden meenemen. Het is niet zo dat een goede techneut geen wetenschapper kan zijn, check Da Vinci. Leuk voor de referenties als je hoogstaand Engels kan schrijven, er is ook nog redactie.

Verder is je reactie nogal laatdunkend, arrogant en laf omdat je zelf de tools hebt ontwikkeld om dit systeem tot stand te brengen.

omgponies | 12-11-17 | 23:55 | + 8 -

Mijn masteropleiding was zo schools, echt erg. Ik miste alleen de gymnastiekles van de middelbare school. Die master heeft de baas betaald en ik heb eigenlijk het vak geleerd in de praktijk. Na het behalen van het papiertje ben ik indertijd wel meer gaan verdienen maar dat kwam enkel en alleen door de titel niet door toename van kennis.

EmilioEsteves | 12-11-17 | 23:44 | + 2 -

Het meervoud van doctor is gewoon doctors of doctoren in het Nederlands. Met je kijk-mij-eens Latijnse uitgang.

woenselweetje | 12-11-17 | 23:22 | + 9 -

Gros van de mensen dat hier in Nederland promoveert is trouwens van buitenlandse komaf. De Nederlanders zijn in de minderheid. Nederland heeft een goede reputatie qua onderzoek in de wereld, en dat trekt buitenlandse PhD kandidaten aan. Lijkt me dat je dat wel moet vasthouden om een voorsprong te houden. Nederlanders (en veel westerlingen) zijn veel creatiever dan bijvoorbeeld aziaten, aziaten leren alles uit hun kop of bouwen alles na. Maar uitvindingen doen is een combinatie van creativiteit, durf en intelligentie. En nee, lang niet alle uitvindingen levert direct of ooit cash op. Maar sommige dus wel en daar profiteer je van als land.

Wat betreft WO en HBO onderwijs, dat is een heel andere kwestie. Een PhD traject in nederland is niet zoiets als een master doen.

Waskraan | 12-11-17 | 22:59 | + 10 -

@KermitDeSticker (22:25). Mijn Nederlands is letterlijk van vmbo (zonder hoofdletters) niveau. Dat was namelijk mijn middelbare school opleiding en op het mbo, hbo, pre-Master en Master heb ik nauwelijks nog Nederlands gekregen. Tevens mag ik hier toch wel gewoon jip-en-janneke taal gebruik dacht ik zo. De verslagen/papers/presentaties die ik moet maken zijn toch allemaal in het Engels.

De woorden PhD en begeleider, zullen dan zeker wel vakjargon zijn en dat komt waarschijnlijk omdat Engels grotendeels de voertaal is.

kami124 | 12-11-17 | 22:43 | + 8 -

kami124 | 12-11-17 | 19:35 | + 7 -
.
Ik quote jouw tekst even:
.
"@KermitDeSticker. Taal is zeker niet mijn sterkste punt. Ook zijn er veel collega's die ik, als beter en slimmer zou bestempelen dan ikzelf. Gelukkig doe ik een experimentele PhD, waar de nadruk ligt op experimenten bedenken, ontwerpen en uitvoeren en heb ik een zeer behulpzame begeleider."
.
Dit is echt tenenkrommend. Het is niet persoonlijk tegen jou, jij kunt er niets aan doen, maar een promovendum hoort een stuk tekst als hierboven NIET uit z'n pen te kunnen krijgen. Het is echt VMBO schoolkrantwerk, en dat nog niet eens. Het begint met het consequent gebruiken van de aanduiding 'PhD', welke helemaal niet bestaat. Het heet een doctoraat. Dan nadruk op experimenten bedenken, ontwerpen en uitvoeren, dat IS wat WO hoort te zijn. Niets bijzonders. Alleen dan op een jip-en-janneke lagere-school niveau uitgelegd. Dan een 'zeer behulpzame begeleider'. Gast, je bent, naar eigen zeggen, promovendus. Dan heb je als het goed is inderdaad een beoogd promotor, en dan noem je dat ook zo.
.
Ik ben geen taalnazi (ben er zelf ook geen koning in) maar van een promovendus mag je meer verwachten dan dit jip-en-janneke taalgebruik.

@AquaTorcida: met alle respect, pak nu eens 20 jaar geleden erbij. Havo en VWO zijn niet zwaarder geworden, ze waren zo gigantisch door het ijs gezakt, dat het nu weer een beetje richting een minimumniveau aan het komen is. Ik ben developer en heb voor een grote examinerende instantie nl NL software geschreven waarin men het gewenste slagingspercentage aangaf, en dan de normering zo werd bijgesteld dat dat percentage eruit rolde. DAT is het hoofdprobleem. Het zogenaamde afrekenen op cijfers van scholen. Een absoluut stomzinnig concept, wat gesjoemel in de hand werkt.

KermitDeSticker | 12-11-17 | 22:25 | + -1 -

@De Huisfilosoof wat een onzin, dit is louter gebaseerd op anekdotes, het niveau wat gevraagd wordt op de HAVO en het VWO is de afgelopen jaren beduidend zwaarder geworden. Een diploma halen is nu aantoonbaar zwaarder dan 10 jaar geleden omdat de eisen simpelweg strenger zijn geworden. (Verplicht rekentoets halen ongeacht je keuzeprofiel, minstens en tevens maximaal één 5 voor de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands). Maargoed vroegahhhhh was alles per definitie beter toch?

AquaTorcida | 12-11-17 | 22:20 | + -10 -

Dit soort topics zijn altijd lachwekkend en van dezelfde strekking. Luister naar ons van DasKapital, vergeet dat er bergen aan bewijs zijn waaruit blijkt dat het individu mét het papiertje het in zijn leven vanuit economisch perspectief aantoonbaar beter doet dan het individu zonder het papiertje. Maar gelieve dat te negeren. De MBO'erts met handige handjes zijn absoluut nodig, maar laten we dit soort beroepen niet onnodig omhoogpraten, ja je verdiend in principe goed, zeker als je eigen baas bent, maar we vergeten erbij te zeggen dat je op je dertigste na amper 10 jaar werken al reeds klachten krijgt in ieder gewricht en bot van je lichaam en dat je je iedere dag zwaar in het zweet moet werken in weer en wind. Nee, geef mij maar gewoon mijn prestigieuze universiteit en bijbehorende titels.

AquaTorcida | 12-11-17 | 22:13 | + -4 -

Toen ik bij mijn huidige werkgever begon had ik ook plannen om ooit in mijn carrière promotieonderzoek te gaan doen. Nadat ik tijdens mijn werkzaamheden te maken kreeg met dat wereldje en toen ik zag hoe onbeholpen die promovendi zijn in het opzetten van bedrijfsprocessen heb ik me bedacht. Met die kontenkruiperij en die eenzijdige specialisatie wilde ik niets te maken hebben. Een dr titel klinkt indrukwekkend, maar zegt in veel gevallen helemaal niets.

Bytemaster | 12-11-17 | 22:03 | + 6 -

Hilderink is duidelijk niet doctor waardig, want trekt conclusies uit gegevens die er niet zijn. "Nergens wordt gezegd dat je kneitergoed moet zijn, dat je eindlijst indrukwekkend en je scriptie uitmuntend moet zijn." Nee, dat spreekt voor zich. Dat hoef je niet apart op te schrijven. Dat dat niet apart is opgeschreven betekent niet dat het er niet is.
Maar als je dus aan die voorwaarden voldoet, dan komt de vraag of het carrière technisch een goede zet is. En over het algemeen is het antwoord nee. Ten eerste omdat in de meeste Westerse landen blaten aanzienlijk beter beloont wordt dan het daadwerkelijke werk doen, ten tweede omdat er met fundamentele research nou eenmaal weinig te verdienen valt. Dat laatste dan weer niet geholpen door de race-to-the-bottom van bedrijven als Philips. Die bestaan nog vanwege een uitvinding die ze +/- 30 jaar geleden deden (de CD), maar die nu ondertussen vervallen zijn tot een soort hedge-fund dat handelt in bedrijfsonderdelen. En vooral het verkopen ervan, zoals het Natlab.

TheEgg | 12-11-17 | 21:44 | + 29 -

Pierre Tombal | 12-11-17 | 21:13
Die kassajuffrouw moet met dat werk ook nog 3 adviseurs onderhouden (ARBO-adviseur, change manager, en marketing consultant) die allemaal vooral een kletsopleiding hebben. Daarom zijn er zoveel hooggeleerden nodig.Voor iedereen die normaal werk doet, is er ondertussen iemand die er rapporten over moet schrijven. En gok eens wie het meeste invloed heeft bij de vergadering waar de lonen bepaald worden.

frank87 | 12-11-17 | 21:36 | + 32 -

Devaluatie van het onderwijs: vroeger waren de meisjes achter de kassa scholieren van zestien jaar oud, moesten zelf de bedragen van de stickertjes overtikken en wisselgeld tot op de cent teruggeven - vandaag moet je minimaal HAVO hebben om een streepjescode voor een scanner te houden en de pinautomaat te activeren. Terwijl het werk steeds simpeler wordt moeten er steeds hogere diploma's getoond worden en dientengevolge wordt het ook steeds makkelijker om die diploma's te halen. Het is immers niet het doel van het onderwijs om mensen in hun carrièremogelijkheden te beperken, laat staan ze tot werkloosheid te veroordelen. Ik bedoel... kom op: kassameisje! Nog even en je moet doctorandus zijn om kranten te mogen bezorgen.

Pierre Tombal | 12-11-17 | 21:13 | + 23 -

Het belangrijkste is aanhang, als je maar genoeg mensen hebt die op wat voor manier dan ook het recht gekregen hebben om over een portemonnee te regeren die niet hun eigen is, kun je jezelf in no time doctor noemen. Hoe enger je bent, hoe gemakkelijker het blijkbaar is.
Jouw belastingcenten gaan dan naar adviseurs, een onderwijsraad, een change management, of je maakt af en toe een rapport en daar krijg je dan tonnen en tonnen subsidie voor.
Ik kan me nog goed heugen hoe Steven ten Have, Marjan Olfers en Paul Römer tezamen Johan Cruijff kapot probeerden te maken, ha dat oude mannetje, die kunnen we wel hebben met onze papiertjes dachten ze, helaas voor hun echter won Cruijff, samen met Ajax.
Even kijken hoe het nu met ze gaat:
Steven ten Have heeft inmiddels een "change management" bedrijf heeft waar hij tonnen mee vergaart samen met zijn familie, hij werkt vooral voor universiteiten (mijn belastingcenten dus).
Marjan Olfers schreef later een rapport schreef waaruit bleek wat iedereen al jaren wist, namelijk dat er wel eens voetballers omgekocht zijn om een wedstrijd te beïnvloeden. Zij kreeg er echter wel vele tonnen subsidie voor, geen idee wie dat betaald heeft, maar waarschijnlijk ik.
Paul Römer, inmiddels "algemeen directeur NTR", hetzelfde NTR dat, aldus Paul, recent nog vanwege een reorganisatie 742.000 euro aan drie medewerkers meegaf.
Dat soort type mensen walg ik van alsof er nog iemand subsidie voor TV makers wil betalen, betaal maar subsidie voor internet en neem een voorbeeld aan RTL, die doen alles op eigen kracht, nee hun moeten weer alles van subsidie doen.
Echt heel veel subsidies moeten gewoon weg gaan, zeker als het volk er niet achter staat dat het uitgekeerd wordt.

mailvergeten | 12-11-17 | 20:11 | + 19 -

KermitDeSticker | 12-11-17 | 19:23 |
Wat is er dan ze erg mis aan hoe hij schrijft? De enige opmerking die hier te maken is, is dat hij een zin met "Maar" begint. Voor de rest steekt hij ver boven het gemiddelde gruis uit. Als hij nou een doctoraat Nederlands zou maken zou je misschien zijn promotie kunnen beoordelen, maar als snel kommentaar zie ik hem op niet minder niveau dan jij op 19:18. Met jouw argumentering daar ben ik het overigens al meer dan 40 jaar eens.

issieookweer | 12-11-17 | 19:46 | + 6 -

@Kerjitdesticker. Mensen die over taalgebruik vallen, zijn meestal zelf degene die talent op alle andere gebieden missen en denken het enige wat ze beheersen heilig is.

hans123 | 12-11-17 | 19:36 | + 23 -

@KermitDeSticker. Taal is zeker niet mijn sterkste punt. Ook zijn er veel collega's die ik, als beter en slimmer zou bestempelen dan ikzelf. Gelukkig doe ik een experimentele PhD, waar de nadruk ligt op experimenten bedenken, ontwerpen en uitvoeren en heb ik een zeer behulpzame begeleider.

kami124 | 12-11-17 | 19:35 | + 17 -

kami124 | 12-11-17 | 18:15 | + -2 -
Met alle respect, maar gezien je schrijfstijl en taal, hebben ze alsnog een niet geschikte pannenkoek gekozen. Van iemand die aan het promoveren is, mag je aanmerkelijk meer verwachten. Precies dát is het probleem. Je zult je ongetwijfeld ingezet hebben, ingelikt hebben bij de juiste mensen, en goed in groepjes vallen. Maar op basis van je tegel, diskwalificeer je jezelf al danig.

KermitDeSticker | 12-11-17 | 19:23 | + 24 -

Jongens, het hele onderwijs is ruk. Gebaseerd op het archaische concept van kennisreproductie. Juist mensen die wetenschapper zouden moeten zijn of worden, omdat ze daar het talent voor hebben, vallen er naast. Wat overblijft is eenheidsworst. Komt door de team-mentaliteit van tegenwoordig, het maakt niet meer uit of je goed of slecht bent, als je maar in een groepje kunt werken. De gemiddelde droeftoeters scoren dus het best, en uitzonderlijke talenten, eigenzinnige mensen, etc, vallen buiten de boot.
.
Als je beter bent dan de rest, wordt je gewoon je groepje uitgewerkt. We noemen VMBO-ers tegenwoordig al 'student' (voor de duidelijkheid: een student is iemand die WO doet, de rest is scholier, waar ook niets mis mee is) en de WO opleidingen zitten vól met praktijkgerichte zaken die in een WO niets te zoeken hebben.
.
Het hele PGO (probleem gestuurde onderwijs) is een wangedrocht, bedacht door mensen die er van baalden dat zij niet konden meekomen op een échte WO opleiding.
.
Het idee is tegenwoordig ook 'iedereen moet kunnen studeren'. Wat absoluut gelul is. Iedereen met de CAPACITEITEN ervoor moet kunnen studeren. Maar dat is in het linkse geknuffel weggevallen, nu kan elke domme lullo die maar bij de les blijft, aantekeningen maakt, en kennis kan reproduceren, een WO halen. Zonder een greintje 'eigen denken', orgineel denker te zijn, enzovoort.
.
Om nog maar te zwijgen over de titel doctor. De proefschriften van tegenwoordig houden zich met marginale onderzoekjes bezig, niveau 5 VWO biologie-werkstuk oid.

KermitDeSticker | 12-11-17 | 19:18 | + 65 -

Het is het begin ?? van een generatiekloof. De basis van die kloof anno nu is eenvoudig:

Waarom zal ik mij inspannen als alles al voor mij is geregeld ?

duitse herder | 12-11-17 | 18:17 | + 10 -

Waarom wordt er eerst naar blende.com doorverwezen in jullie nieuwsartikel, waar ik moet inloggen, in plaats van direct naar de volkskrant ( www.volkskrant.nl/wetenschap/is-promo... ) waar ik direct het artikel kan lezen. Of krijgen jullie hier voor betaald zeker?

ontopic: ik doe zelf een PhD/doctoraat momenteel (ook mbo gedaan trouwens). En je kan hierover discussiëren. Maar meestal (altijd?) zoeken ze toch iemand die een Master gedaan heeft in een bepaalde richting en nemen ze meestal ook niet de eerste de beste aan. Zo hebben er op de promotieplek waar ik nu zit, 52 mensen gesolliciteerd en ben ik als enige aangenomen.

kami124 | 12-11-17 | 18:15 | + -27 -

Devaluatie van het onderwijs is echt bedroevend, dit merk ik aan al mijn stagelopers vanuit het HBO en de Universiteit. Ze hebben met enkele uitzonderingen gewoon niet het niveau wat je zou verwachten. En erger nog ook totaal geen eigen initiatief. Ze verwachten dat ik alles voorkauw en dat weiger ik. Zeker 60% van mijn stagelopers krijgen dan ook een onvoldoende bij de beoordeling. En dan heb ik het nog niet eens over de stagebegeleiders, want die zijn net zo bedroevend in hun kunnen.

De Huisfilosoof | 12-11-17 | 17:54 | + 54 -

REAGEER OOK