Kabinet kletst maar wat over de aflosboete

Is geen ingrijpende ict-wijziging
Is geen ingrijpende ict-wijziging
Vrijdagavond laat lag dan eindelijk het wetsvoorstel voor de aflosboete in de bus. Uit de stukken blijkt dat het kabinet onzin verkoopt over het spoedeisende belang van de maatregel. De afbouw van de Hillen-aftrek gaat per 2019 in, maar het kabinet wil het wetsvoorstel nog voor het einde van dit jaar afgehamerd hebben in de beide Kamers. Anders past het niet meer in de systemen van de Belastingdienst zegt men. Het parlement heeft dus minder dan twee maanden de tijd om over deze ingrijpende belastingwijziging te praten. Voor een uitleg over de aflosboete en wat voor vermogensbelasting dit is, zie ons eerdere topic hier, maar in het kort: momenteel betaalt de huiseigenaar die geen of een kleine hypotheekschuld heeft geen inkomstenbelasting over de woning dankzij de zogenoemde Hillen-aftrek. Het kabinet maakt hier een eind aan door de komende dertig jaar de Hillen-aftrek stukje bij beetje op de helling te zetten. De facto voert het kabinet een vermogensbelasting voor de eigen woning in. Daar kan een mens het mee eens zijn of niet, de haastige spoed van het kabinet is in ieder geval een slechte zaak, vindt bijvoorbeeld ook de Raad van State.

Belastingdienst noemt het een eitje
De Belastingdienst schat namelijk zelf in dat de nieuwe fiscale regels naar eigen zeggen op een achternamiddag in de software zijn geïmplementeerd, inclusief voorbereiding, bouw en testen. De kosten bedragen maximaal €170.000. Peanuts voor een aanpassing van een regeling waar momenteel 1 miljoen belastingplichtigen gebruik van maken. 'De aanpassingen kunnen tijdig in de systemen voor de voorlopige en definitieve aanslagregeling worden verwerkt', staat in de uitvoeringstoets van de Belastingdienst die onderdeel uitmaakt van het wetsvoorstel. Ongetwijfeld nemen de implementatiekosten toe als de Kamers pas volgend jaar besluiten, maar het klinkt allemaal niet als erg ingrijpende ict-materie. We willen niemand van de oppositie op een idee brengen, maar (in de woorden van Rutte) elke vezel in het lijf van een volksvertegenwoordiger moet toch protesteren tegen deze nodeloze haast. Waarom niet het wetsvoorstel bespreken in 2018?

Rijken zijn de sjaak
Voor het overige heeft het kabinet een handig staatje gemaakt van de belastingeffecten van het wetsvoorstel 'tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld'. Links staan de verschillende marginale belastingtarieven, horizontaal verschillende woz-waardes. Een huiseigenaar met een huis van drie ton en een inkomen van €40.000 betaalt in 2021 €5 per maand extra (het jaar 2021, want laatste jaar van deze kabinetsperiode):

hillenaftrekvierjaar.jpg

Om geen rijke honden wakker te maken, heeft het kabinet huizen met een woz-waarde van meer dan een miljoen buiten het overzicht gehouden. De bijtelling gaat voor woningen tot een miljoen 0,55% van de woz-waarde bedragen, voor woningen boven het miljoen geldt ongeveer €8.000 + 2,35% voor alles boven het miljoen: een huis van €2.000.000 levert een eigenwoningforfait op van meer dan €30.000. Als de Hillen-aftrek vervalt, hou dan rekening met een bijtelpostje van minimaal €2.500 per maand als u één van deze huizen koopt.

Opbrengsten voor schatkist/kosten voor het volk
Nu loopt de schatkist door de Hillen-aftrek jaarlijks ongeveer €500 mio mis. Als we niks doen wordt dat €1,1 miljard in 2041, schrijft het kabinet (zie plaatje boven). Er komen in de toekomst veel meer huizenbezitters bij zonder hypotheek (waarvan de rente aftrekbaar is). In 2001 is de maximale termijn voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente op 30 jaar gezet. Voor veel huizenkopers vervalt de renteaftrek in 2031. Starters op de woningmarkt die per 2013 een huis kopen moeten verplicht aflossen. Die krijgen na een jaar of twintig met de afbouw van de Hillen-aftrek te maken. Zou de Hillen-aftrek in de toekomst blijven bestaan, dan wordt dat allemaal veels te duur, zegt het kabinet, verwijzend naar de €1,1 miljard. Terzijde edoch informatief is het gegeven dat de babyboomers volop profiteren van de Hillen-aftrek:

aahillenverdeling.jpg

Referendum
Net als bijna alle wetten is ook deze referendabel. Het is een los wetsvoorstel dus dat houdt de referendumvraag overzichtelijk: bent u voor het invoeren van een vermogensbelasting op de eigen woning? Gezien de invoerspoed moet het kabinet wel een beroep doen op artikel 12 van de referendumwet. Dat betekent eerst invoeren en dan pas een referendum, waardoor de wet met terugwerkende kracht weer ongedaan gemaakt zou kunnen worden (meer info). We horen graag of we begin 2018 een aanvraag bij de Kiesraad moeten indienen.

Reaguursels

Inloggen

SansUnique | 07-11-17 | 11:37 |
Treffende vergelijking! En inderdaad, laat dat referendum maar komen...

JackRyan | 07-11-17 | 21:11 | + 0 -

'We horen graag of we begin 2018 een aanvraag bij de Kiesraad moeten indienen'.

Bij deze: doet u maar!

Een 'verondersteld inkomen' is net zoiets als het Monster van Loch Ness: het bestaat niet maar het levert de bedenkers veel geld op. Het heffen van belasting over vermogen dat door een persoon zelf & eerlijk verdiend is uit het ter beschikkiing stellen van eigen arbeid of eigen kapitaal is principieel not done. Dat is gewoon een vorm van onteigening. En de bijl aan de wortel van het vertrouwen dat een bevolking in haar bestuur stelt. Kortom, een zeer referendabel onderwerp.

SansUnique | 07-11-17 | 11:37 | + 1 -

@Buerman | 06-11-17 | 21:12
Dat is niet helemaal juist. De Wet IB heft belasting over rendement uit vermogen. Dat is alleen een beetje lastig te verdedigen als het gaat om een "eerste woning" aangezien dit een primaire levensbehoefte betreft en een eventuele verkoop dus gekoppeld is aan koop van een vervangende woning die in dezelfde periode dezelfde prijsontwikkeling heeft meegemaakt. Het zogenaamde rendement dat kennelijk ook gemaakt wordt in geval van een dalende prijs kan dus door de belastingplichtige nooit te gelde worden gemaakt en is daarmee puur fictief. Of forfaitair zo je wilt.

Ik weet verder niet wat de regeling in de jaren zeventig inhield, maar het eigenwoningforfait is niet dezelfde belasting als het huurwaardeforfait. Het lijkt er wel op en de intentie heeft overduidelijk raakvlakken, maar het is niet dezelfde belasting en dat ligt niet alleen aan de gewijzigde naam. Er bestaat daarmee dus ook geen jurisprudentie op dit vlak en dat betekent dat het speelveld geheel open ligt. En zoals reeds door Van Wensen voorgerekend is daar voor sommige mensen een aanzienlijk bedrag te halen. Het bedrag is overigens de helft - 100% IB bestaat vooralsnog niet in dit land.

Pierre Tombal | 06-11-17 | 22:22 | + 3 -

Pierre Tombal | 06-11-17 | 20:31
Bytemaster | 06-11-17 | 20:25

Sinds 1893 bestaat er al een belasting op de waarde van de eigen woning. Destijds mochten inderdaad de kosten voor onderhoud van de woning worden afgetrokken. Dat systeem zorgde er in de praktijk voor dat de verschuldigde eigenwoningbelasting laag bleef of negatief, omdat er -uiteraard- zeer inventief met onderhoudskosten werd omgesprongen. Ergens in de jaren zeventig mochten onderhoudskosten daarom niet meer in aftrek worden genomen.

Technisch gezien heeft de aftrek van hypotheekrente geen relatie met het eigen woning forfait, maar de uitkomst van de HRA brengt met zich mee dat kennelijk het gevoel bestaat dat er de facto geen heffing over het EWF plaatsvindt. Dat is onjuist, die heffing blijft gewoon in stand. In mijn situatie betaal ik € 4.854 over het EWF en breng ik € 3.828 rente in aftrek, blijft dus te betalen € 1.026. Als ik een beroep zou kunnen doen op de aftrek Hillen scheldt de Belastingdienst dat bedrag geheel of gedeeltelijk kwijt.

De Hoge Raad zal het EWF dus niet torpederen, aangezien die heffing al sinds de jaren 70 zonder aftrek van onderhoudskosten in stand is gebleven. De Wet Hillen heeft een tijdelijke vrijstelling van heffing over EWF gebracht, die nu ultimo 2047 ter ziele gaat. Men mag het onverteerbaar vinden dat een eigen huis wordt belast, maar de werkelijkheid is toch echt dat dat al meer dan 120 jaar aan de orde is. Dat is ook niet zo verwonderlijk. De Wet IB heft belasting over inkomen en vermogen en een huis is vermogen, ook al woon je daarin. Degenen die dat in deze kolommen ontkennen doen dat tegen beter weten in.

Buerman | 06-11-17 | 21:12 | + 1 -

@Buerman | 06-11-17 | 20:10
Mja, alleen krijg je nu dus weer de situatie dat aangezien de woning onvoorwaardelijk als bron van inkomen wordt beschouwd de kosten die ten behoeve van dat inkomen worden gemaakt eveneens onvoorwaardelijk aftrekbaar behoren te zijn. Hetgeen tegen de tijd dat dit meer dan een paar tientjes gaat kosten vanzelf bij de Hoge Raad gaat eindigen en dan kunnen we de potten verf weer declareren. De sukkels hebben geen enkele sjoege aan welke ellende ze begonnen zijn.

Pierre Tombal | 06-11-17 | 20:31 | + 6 -

@Buerman | 06-11-17 | 20:10
.
Het huurwaardeforfait (de eigenwoningbelasting) is ingesteld om de renteaftrek te dempen, niet om afgeloste woningen te belasten. Nu gaat de renteaftrek omlaag terwijl iedereen het huurwaardeforfait moet gaan betalen, ook als je geen rente aftrekt. Dat slaat helemaal nergens op.

Bytemaster | 06-11-17 | 20:25 | + 8 -

"De facto voert het kabinet een vermogensbelasting voor de eigen woning in.....". Nou nee, voor een beperkte groep wordt de vrijstelling van belastingheffing over de eigen woning gaandeweg ingetrokken. Met als gevolg dat iedereen in 2048 weer op gelijke wijze belasting moet betalen over de eigen woning. Wel moedig dat het in een apart wetsvoorstel is gegoten. Het eerder plan was opname in het Belastingplan 2018 en dat had mee kunnen brengen dat een referendum kon worden afgewend met een beroep op de uitzondering dat begrotingswetten niet referendabel zijn. Een referendum is nu wel mogelijk, maar weinig kansrijk.

Buerman | 06-11-17 | 20:10 | + -1 -

Sjnuffel | 06-11-17 | 18:46 |

OK... zal em toevoegen.

duitse herder | 06-11-17 | 19:23 | + 0 -

Als het maar geld in de schatkist oplevert.
VOG: Veel Ontvangen Gelden.
Verklaring omtrent gedrag inderdaad. Maar wel errug vaak.

Raider Twix | 06-11-17 | 19:06 | + 0 -

duitse herder | 06-11-17 | 18:04 | + 0 -
Verklaring Omtrent Gedrag; ofwel of je een strafblad hebt.
Zie ook www.justis.nl/producten/vog/

Heb je tegenwoordig vaak nodig als je met (persoonlijke) data van mensen werkt. Is ook maar tijdelijk geldig en de kans bestaat dat (als je van baan naar baan hopt) je inderdaad meermaals die 60 euro moet overleggen.

Als je naar de totaalcijfers en de prijs kijkt is het inderdaad een hele smerige verkapte belasting:
www.justis.nl/overjustis/cijfers/kwar...

Sjnuffel | 06-11-17 | 18:46 | + 5 -

Verklaring Omtrent Ge-emigreerd

goktrommelisttot | 06-11-17 | 18:17 | + 7 -

Raider Twix | 06-11-17 | 17:21 |

Ik begrijp het even niet. VOG is ?

duitse herder | 06-11-17 | 18:04 | + -1 -

@ duitse herder

Nog een balasting van nu euro 60 per stuk: een VOG benodigd voor bijna elke functie in NL.

Raider Twix | 06-11-17 | 17:21 | + 6 -

Het duurt niet lang meer of de ozb-waarde van afgeloste eigen woningen wordt opgeteld bij het vermogen waarover rendementsbelasting betaald moet worden, want er zijn heel veel zielige mensen die onderhouden moeten worden door de belastingbetaler.

mona | 06-11-17 | 16:45 | + 23 -

Ik ben voor het afschaffen van de Wet Hillen. Sterker nog: omdat er nu lastenverlichting tegenover staat vind ik dat het afschaffen ook snel moet gebeuren. Rutte schuift het uitfaseren voor het grootste deel door naar Rutte IV-X, terwijl er dan geen geld zal zijn om de gevolgen te verzachten.
Wordt voor het afschaffen van de dividendbelasting ook een apart wetsvoorstel opgetuigd? Die 1,4 mrd kan zo veel beter worden besteed.

GerbenW | 06-11-17 | 16:35 | + -10 -

dodo12321 | 06-11-17 | 15:05 | + 2 -
Klinkt interessant. Hoe zit dat/regel je zoiets?

Henk657 | 06-11-17 | 16:25 | + 1 -

Maar wordt de OZB dan ook afgeschaft?

Henk657 | 06-11-17 | 16:20 | + 5 -

Een achternamiddag duurt n mijn geval zo'n 2 uur. Bij een tarief van ca €100/uur en een totaalbedrag van €170000 heb je dus ongeveer 850 man/vrouw nodig. Moet te doen zijn.
*plop, schrikt wakker uit droom *

Eigenaar_IJsland | 06-11-17 | 16:19 | + 2 -

"Die afvloeiïngsregeling? Makkie, zo gepiept!" - Belastingdienst, 2016
"Aflosboete? Dat regelt de stagiair wel even, kleine moeite" - Belastingdienst 2017

EN GIJ GELEUF DA???

Huisregelneef_III | 06-11-17 | 15:54 | + 9 -

Oh boe... In 2014 is alles maal twee als de inflatie doet wat we met Brussel hebben afgesproken. Trap toch eens niet elke keer in dat gekloot met die halve verhalen.

Pierre Tombal | 06-11-17 | 15:22 | + 2 -

Bij die hele dure huizen stop je het huis toch gewoon in een BV en huur je van de BV?

dodo12321 | 06-11-17 | 15:05 | + 8 -

@duitse herder: Verpakkingsbelasting bestaat al sinds 2013 niet meer, gebruik je een oude sheet want fietsbelasting bestaat al sinds 1941 niet meer, hebben de duitsers afgeschaft voor ons.

PS: schrap dividendbelasting alvast ook maar.

PS2: De aflosboete is geen belasting

Mans5 | 06-11-17 | 15:02 | + 3 -

2017

duitse herder | 06-11-17 | 14:59 | + 0 -

TP 1984 | 06-11-17 | 14:26 |

Wedje doen welk land in 2018 zandgeel is geworden ?

Zie 19.

i.imgur.com/nfsPWOO.jpg

duitse herder | 06-11-17 | 14:58 | + 5 -

Wie geeft de aftrap voor het referendum? Ik help wel

Rotisseur | 06-11-17 | 14:39 | + 5 -

Slow cooking is dus zowel met eten als op het financiële vlak zeer in trek.

steekmug | 06-11-17 | 14:31 | + 3 -

duitse herder | 06-11-17 | 14:03

Zoveel beter daar in DK is het zo te lezen dus ook niet.

Vergeet de Assurantiebelasting niet en de belasting op je gemoedstoestand.

TP 1984 | 06-11-17 | 14:26 | + 0 -

Ik heb em er al bij gezet, anders vergeet ik dat...

1. Motorrijtuigenbelasting.
2. Inkomstenbelasting.
3. Grondwaterbelasting.
4. Hondenbelasting.
5. Precariorechten.
6. Onroerend goed belasting.
7. Extra op schuimwijn
8. Vennootschapsbelasting.
9. Vaarbelasting.
10. Toeristenbelasting.
11. Vermogensbelasting
12. Overdrachtsbelasting.
13. Milieubelasting
14. Kansspelbelasting
15. Dividendbelasting
16. Extra op frisdrank
17. Premie volksverzekering.
18. Omzetbelasting.
19. Assurantiebelasting.
20. Belasting personenauto BPM.
21. Extra op vruchtendrank
22. Suiker accijns
23. Brandstof accijns
24. Successierechten
25. Alcoholaccijns
26. Bier accijns
27. Accijns op minerale olien.
28. Kapitaal belasting
29. Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren
30. Waterkeringsomslag.
31. Waterbeheersingsomslag
32. Ingezetenenomslag
33. Waterschapbelastingen
34. Rioolrecht.
35. Reinigingsrecht.
36. Afvalstoffenheffing.
37. Marktgeld.
38. Leges
39. Bouwgrondbelasting.
40. Havengelden.
41. Begrafenisrechten.
42. Extra op limonadesiroop
43. Parkeerbelasting.
44. Forensbelasting.
45. Baatbelasting.
46. Energiebelasting.
47. Belasting op leidingwater.
48. Schenkingsrecht.
49. Huurbelasting.
50. Verhuurdersheffing.
51. Bouwleges
52. Windmolentoeslag
53. Verkeersboetes
54. Bp procedurekosten
55. Vooroverlegkosten gemeente
56. Recreatie toeslag
57. Schoolgeld
58. Netbelasting
59. Opritbelasting bij de dijken (bestaat al in rivierengebied)
60. Verpakkingsbelasting
61. Energiebelasting
62. Extra op mineraalwater
63. Zorgverzekering
64. Precariobelasting
65. Erfpacht
66. EU naheffing
67. Tabaksaccijns
68. Reclamebelasting
69. Extra op vruchtensap
70. Straatparkeren
71. Erfbelasting
72. Heffing op zonnepanelen
73. Luchthavenbelasting
74. Tol westerscheldetunnel
75. Ondergrondse gas- en elektriciteitsleidingen belasting
76. BIZ heffing
77. Kopieerrecht tbv hardware
78. Verwijderingsbijdrage
79. Renovatie stoeptegel belasting
80. Provinciale opcenten
81. Fietsbelasting
82. Winstbelasting
83. Buma-stemra
84. Aflosboete.

duitse herder | 06-11-17 | 14:03 | + 69 -

Een referendum over of mensen méér belasting willen betalen.
Je hebt daar geen Maurice de hond voor nodig om de uitslag te voorspellen.

€5 euro per maand kan ik wel dragen.
Als die belasting betekend dat vastgoedbaasjes serieus (duizenden euro's / maand) belasting moeten gaan betalen over hun panden, dan ben ik Pikkety genoeg om dat wel oké te vinden.

negen | 06-11-17 | 13:58 | + 5 -

Een ambtenaar met haast. (is dat geen contradictio in terminis?)

Enfin, ik laat dat even me inwerken....

Da's nieuw! en nee, het voorspelt niet veel goeds....

gepast_betalen | 06-11-17 | 13:54 | + 12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken