De overheid wordt alleen maar groter door automatisering

Allemaal om half vijf de jas over de arm
Allemaal om half vijf de jas over de arm
O jee, wat u weer? Als de machines komen, groeit de overheid groter. Althans, volgens een nieuw onderzoek. Als automatisering op volle kracht doorzet - which it will - zullen de klappen vooral in de private sector vallen. Daar zal de voornaamste disruptie plaatsvinden. De publieke sector zal er juist door groeien. Dat blijkt uit een onderzoek dat probeert het beruchte Oxford-onderzoek waarin de ondergang van bijna de helft van alle banen wordt voorspeld, te nuanceren. Het FD sprak met een van de onderzoekers (). 'De publieke sector hangt veel meer op menselijk kapitaal en daar is met automatisering minder productiegroei te bereiken. Dus als de vraag naar publieke diensten toeneemt, heb je meer mensen nodig. Vergrijzing leidt tot meer vraag naar zorg, waarvoor je doorgaans bij de overheid moet zijn. Millennials willen hun leven lang leren, zodat ze van baan kunnen blijven switchen. En dat leidt tot meer vraag naar onderwijs, wat in de regel ook een overheidsdienst is.' De voorspellingen gelden voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar dit zouden we ons in Nederland ook kunnen aantrekken. Meer banen bij de overheid, meer ambtenaren, dus. Dat moet natuurlijk ergens van betaald worden. De onderzoeker wijst uiteraard op hogere belastingen, maar zweert expliciet robotbelasting af. Het kan aan ons liggen, maar dan lijken er maar twee mogelijkheden te zijn om aan voldoende belastinggeld te komen: 1) een rondpompcircus van ambtenaren die min of meer zichzelf betalen en/of 2) de belastingen worden opgehaald in de private sector. Klinkt niet geweldig. Vooral omdat we blijven zitten met de vraag waarom overheidsdiensten niet net zo hard geautomatiseerd kunnen worden. Rijbewijs verlengen, rapporten tikken en zelfs onderwijs kunnen allemaal op zijn minst ten dele geautomatiseerd worden. Suggesties voor overheidsdiensten die absoluut niet zonder mensen kunnen in de comments. Hoe meer antwoorden, des te kleiner de kans dat we allemaal ambtenaar worden.

Reaguursels

Inloggen

Wybe Wabes Abbema | 05-11-17 | 10:59 | + 0 -
Ze kunnen via een sterfhuisconstructie ambtenaren via natuurlijk verloop laten afvloeien, zonder gedwongen ontslag. Of indien geschikt herplaatsen bij vacatures elders binnen de overheid en een aanname-stop invoeren voor nieuwe ambtenaren. Of voor elke twee, drie die vertrekken er hooguit eentje aannemen.

En uiteindelijk is 70% van het salaris als WW betalen, laat staan een bijstandsuitkering of laag basisinkomen waarbij men zelf mag uitzoeken hoe men aan extra zakgeld wil komen, stukken goedkoper dan mensen nutteloos nepwerk te laten verrichten tegen 100% van hun huidige inkomen.

Is ook minder denigrerend, vind ik dan. Alsof je volwassen mensen behandelt als geestelijk gehandicapten die "werk" doen in een sociale werkplaats. Of eigenlijk nog erger dan een sociale werkplaats: "werk" dat absoluut geen enkel nut of werkelijke vraag kent.

Wol | 05-11-17 | 13:40 | + 1 -

Het bedrijf waar ik werk verkoopt software voor de overheid en er komen af en toe reacties terug dat het pakket dat we verkopen het leven beter maakt van een gemeente en het kosten kan besparen enzovoorts. Probleem is af en toe dat ons pakket bij wijze van spreken de helft van een afdeling overbodig maakt. En dan komt het probleem dat je dus die mensen moet herplaatsen, moet ontslaan wat moeilijk gaat bij de overheid enzovoorts. Conclusie kan dan dus zijn dat men de afdeling wil beschermen en daarom ons pakket dus maar niet koopt. Dus gaan ze weer ouderwets 'custom solution' per e-mail de administratie bijhouden en in Excel overzichtjes draaien en geld uitgeven, waarbij af en toe niemand meer het overzicht heeft.

Natuurlijk valt er nog een hoop te automatiseren bij de overheid, maar als we dat écht zouden doen dan is het nadeel dat er wel waarschijnlijk een half miljoen werkeloze mensen bij komen. En ik ben voor automatisering, maar soms denk ik dat kunstmatig gecreeerde werkgelegenheid bij de overheid nog wel even blijft voortbestaan om iedereen aan een 'gesubsidieerde' baan te houden en sociale onrust te voorkomen.

Wybe Wabes Abbema | 05-11-17 | 10:59 | + 4 -

ZwarteDag | 04-11-17 | 15:40 | + 1 -
Want gewoon door logisch nadenken een theoretisch beeld vormen van de werkelijkheid en een inschatting maken van de toekomst is natuurlijk verboden. Tenzij je wiskundige of econoom of anderszins zelfgezalfd "expert" bent, want dan zijn al je theorieën automatisch goed en komen ook altijd uit. Ze moeten het eigenlijk mensen eens verbieden om een mening te geven op internet zonder relevante opleiding op het gebied in kwestie, schept alleen maar verwarring en zorgt voor nepnieuws... /sarc

Je kunt natuurlijk ook gewoon proberen met tegenargumenten te komen waarom je denkt dat wat ik speculeer niet klopt. Het is niet alsof ik het breng met "dit is de waarheid en een alternatief bestaat niet". Mag ik uit jouw reactie opmaken dat je dus verwacht dat robotisering wel gaat zorgen voor massale werkloosheid en\of ellende?

Wol | 04-11-17 | 20:53 | + 2 -

Gezond verstand en logica.
Méér dan dat hebben ze niet nodig om de hele landhuishouding goed te regelen;
daar lukt het namelijk thuis ook het beste mee.

Wering | 04-11-17 | 19:10 | + 0 -


duitse herder | 04-11-17 | 16:10 | + 1 -

vervolg
4. Als u knipoogt doet u dan één oog open, of één oog dicht?

mona | 04-11-17 | 16:43 | + 6 -

Sollicitatietest Nederlandse ambtenaar:

De vraag:
Hoeveel is 1 plus 1 ?

Antwoorden:
A. 11
B. Ongeveer 3
C. Overleg met collega

copyright 1-11-1911

duitse herder | 04-11-17 | 16:10 | + 6 -

@Wol | 04-11-17 | 14:26
'Ik ben niet wiskundig onderlegd en ook geen econoom' No shit sherlock!
Voor de rest excuseert u mij even, ik ben robots bouwen...

ZwarteDag | 04-11-17 | 15:40 | + -2 -

Even zomaar een theorietje, geen idee of het klopt. Is van toepassing zowel op robotisering als op arbeidsmigratie.

Als een bepaald beroep, zeg maar tegelzetter, veel goedkoper kan worden gedaan door Polen of robots, heeft misschien 1% aan tegelzetters daar nadeel mee, maar 99% van de bevolking krijgt er veel goedkopere badkamers en keukens voor terug. Inclusief de tegelzetters zelf, als ze de opportuniteitskosten meerekenen van het zelf potentiële arbeidstijd moeten verspillen om hun eigen tegelzetwerk te doen. En ze kunnen zeer goed mogelijk nog aan de slag in de andere 99% beroepen. De prijs voor tegelzetten daalt mee met het inkomen voor tegelzetters en de meeste mensen hebben daar voordeel van.

Als alle beroepen goedkoper kunnen worden gedaan door Polen of robots, wordt in theorie iedereen werkloos. Maar dan hebben die Polen of robots ook geen klanten meer, omdat 100% van de bevolking geen inkomen meer heeft. Of ironisch genoeg moeten dan de Polen\robots uit hun inkomen de uitkeringen gaan betalen voor de 100% werklozen, die daarmee hun inkomen zouden moeten verschaffen. Wat me wiskundig al vreemd lijkt, maar goed.

Maar dat hoeft niet per se zo te zijn natuurlijk. Want als alle beroepen goedkoper kunnen worden gedaan, dalen dus ook de prijzen voor al die producten en diensten. Wat weer betekent dat werklozen en werkenden minder inkomen hoeven te vragen om dezelfde koopkracht te hebben. Wat ze dus automatisch ook weer concurrerender maakt t.o.v. die Polen of robots. De Polen\robots duwen je salaris omlaag van 2000 naar 1000 omdat zij het voor dat bedrag kunnen doen, maar jij kunt ineens voor die 1000 evenveel kopen als voorheen. Behoudens hypotheeklasten en andere vaste schulden die niet meedalen uiteraard (snel aflossen\niet aangaan dus).

En waarom zou je een Pool in dienst nemen of een robot kopen voor X euro, als je voor dat zelfde bedrag een autochtoon aan het werk kunt zetten? Waar je dan ook weer makkelijk vanaf kunt komen als het ontslagrecht soepel is en er een goed vangnet is voor werklozen in de vorm van een laag basisinkomen of een verzekering die minimaal de vaste lasten dekt tot je iets nieuws hebt gevonden?

Op z'n allerminst zou je bovenop zo'n basisinkomen of verzekering als zelfstandige aan de slag kunnen gaan en een zakcentje (of meer) bijverdienen, wat afhankelijk is van hoe productief de robots zijn. De robots\Polen houden alleen hun baan zolang ze toegevoegde waarde hebben en ook meer produceren tegen een lagere prijs, waar iedereen baat bij heeft. Produceren ze veel voor weinig, is je zakcentje lager maar de koopkracht groter, want alles is goedkoper door het grotere aanbod. Produceren ze minder, is je zakcentje hoger want het aanbod is kleiner en dus kun je meer vragen voor jouw aanbod.

Ik ben niet wiskundig onderlegd en ook geen econoom, maar vraag me eerlijk gezegd af of het werkelijk zo'n doffe ellende zou worden als massaal de automatisering toeslaat. Misschien worden we helemaal niet werkloos of misschien dat we in een zee van weelde kunnen leven dankzij de hoge productie van die robots, met zeeën van vrije tijd om er van te kunnen genieten. Ik ben bepaald geen optimist, integendeel, maar of totale automatisering alleen maar ellende mee zal brengen is nog maar de vraag.

Wol | 04-11-17 | 14:26 | + -1 -

maarten1959 | 04-11-17 | 13:25
U heeft zeker een punt en de NL overheid is al jaren goed bezig met het oprichten van nieuwe en speciale ministeries. Die ambtenaren gaan andere ambtenaren controleren.
Voorbeelden zijn de introductie van rechtmatigheidstoetsen, rekenkamers en natuurlijk de 20 commissies van Balkenende.
Helaas stopt daar altijd het verhaal. We richten nieuwe dingen op, de budgetten worden daarmee verhoogd en het bestaande gaat nooit weg.
En zo scheppen mensen als Asscher, Melkert, Kok en al die illustere voorgangers vele banen.
Allemaal nepbanen natuurlijk, maar voor de korte termijn werkt het altijd.
En alle korte termijnen bij elkaar is de lange termijn, dus zijn we aanbeland bij een situatie van een allesverterend monster van een overheid die de volledige economie niet alleen overheerst, de overheid is de economie geworden. We hebben alleen nog maar nepbanen, want iedere Asscher wilde altijd zijn eigen pet project op zijn eigen speciale ministerie met nieuwe bevoegdheden.
Nu het dus te laat is kan ingrijpen of saneren leiden tot een implosie zoals de Sovjet Unie meemaakte en dat wil de huidige Asscher natuurlijk niet en de volgende ook niet.
Dus helaas, wat u wilt gaat niet gebeuren.

Atlas Shruggs 10 | 04-11-17 | 14:15 | + 5 -

Hier is ook veel winst mee te betalen:
Onze overheid mist een Ministerie Van Kosteneffectiviteit en Nuchterheid. Dit zijn bv misstanden:
- Asscher schept banen..?
- UWV is er voor het UWV.
- AFM is er voor het AFM.
- Kleine belastingen als precario kosten soms meer dan de opbrengst.
- Een rijbewijs aanvragen via DigD of inschrijving? Nooit over nagedacht!
- De asielindustrie blijft kostbaar wegens pro deo advocaatsmoesjes.
Als er ergens subsidie in een pot zit. Ziet de overheid dat als "gratis"geld. Zoals EU regelingen.
Neem het nobele standpunt ten tijde van de tsunamie; "elke euro de burger doneert, wordt door de overheid verdubbeld." Hoe dom kun je denken?
Is het bij een ramp of ziektebestrijding niet zo; er is 300 miljoen nodig. NL doet 8 miljoen. We zijn bij 9 . Klaar?
Zo werkt het echte leven, bij uw thuis en bij uw buurman! Denk ook zo bij centen van een ander.
Een miljoen belastingvrij voor een meisje wat 12% Nederlander is. Per jaar! Hoezo Balkenende norm?
Er is "BiggerFish to Fry" zegt Rutte. Zoals een referendum negeren of op de onderste staan gaan zitten lachen.
En dan streven naar inflatie. Vindt u het erg dat de benzine goedkoper wordt? Streven naar een tekort van 2%. Thuis doen, lijkt me. ALs streven naar een tekort goed is, hebben ze het in Griekenland fabelachtig goed gedaan.
"Leve de Koning" "Heil Hitler". "We roken gezellig "en "Asbest is goed spul" visie bewijzen dat collectieve "waarheden" zich op glad ijs bevinden.
Kortom, We missen node een Ministerie Van Kosteneffectiviteit. (en nuchterheid)
Het topic "Informatietechnologie" is een hulpmiddel om kosten te besparen mits de geest nuchterheid gebiedt. Daar hebben we een speciaal ministerie voor nodig met bevoegdheid om in te grijpen en te saneren.
Groet,
Maarten 59

maarten1959 | 04-11-17 | 13:25 | + 8 -

Overheidswerk is zo'n beetje het gemakkelijkst te automatiseren van alle banen die er bestaan. Het enige probleem is dat ze doelbewust vriendjes inschakelen zodra het over computerwerk gaat, opdat het maar nooit goed gaat werken.
Dat is net zoiets als de noord zuidlijn, niemand die er op zat te wachten, maar het werd gewoon vanuit de overheid en gemeentes beslist dat het er moest komen. Nou er waren toen al mensen die zeiden dat het nooit af zou komen. De beginselen ervan werden verzonnen in 1968:
"Een Noord-Zuidmetrolijn komt al voor in het Plan Stadsspoor uit 1968.[4] Destijds besloot men te beginnen met de bouw van de huidige Oostlijn. Wegens grote maatschappelijke weerstand die onder andere uitmondde in de Nieuwmarktrellen in 1975 en overschrijdingen van het budget besloot de gemeente Amsterdam in 1975 dat er na de Oostlijn geen kilometer metrolijn meer bijgebouwd zou worden."
Er is tot op de dag van vandaag geen echte Amsterdammer met kennis van zaken die voorstander is, maar ja, die ambtenaren moesten toch werk hebben, dus gingen ze maar domme dingen doen.

Je ziet hetzelfde in Amstelveen met tram 51, die zorgt in zijn eentje voor ongeveer één dode per jaar, wat ga je dan doen? Elektrische bussen? Nee natuurlijk niet, gewoon tigtallen extra metro's kopen en het spoor verlengen naar Uithoorn! Laten we die metro's dan in Nederland maken? Nee natuurlijk niet! Lekker in Zuid Europa, net als de Fyra, kan alleen maar goed gaan! De onzin verzinsels vliegen je om je oren als je hun rapporten leest.

mailvergeten | 04-11-17 | 13:04 | + 6 -

Je kan pas profijt trekken uit ICT projecten als maatwerksoftware wordt verboden en en de mensen en wetgeving om de apparatuur worden verbouwd, de geldende Nederlandse normen worden afgeschaft waarmee je ook het wiel opnieuw uitvinden mee stopt, en bedrijven die al eerder hebben geblunderd worden uitgesloten. En kies op basis van trackrecord, niet o.b.v. prijs.

Als er meer ambtenaren komen wordt dat betaald door de gewone man. Dus is dan niet automatiseren het antwoord? BTW-aangifte kunnen straks met de pink worden ingevuld als je met één tarief werkt. Daar valt dus wel veel winst mee te behalen want je maakt de grondslag eenvoudiger en dus ook het aangifteproces.

js58 | 04-11-17 | 12:48 | + -6 -

De ambtenaren verzinnen zelf wel allerlei regeltjes om het volk te controleren en zichzelf zo aan het werk te houden.

2voor12 | 04-11-17 | 11:40 | + 16 -

Wij hebben gedurende 589 dagen geen regering gehad, en dat verliep prima.
Hoe minder overheid, hoe beter.

Nonkel Frituur | 04-11-17 | 11:28 | + 53 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken