Knot over onbehagen en de hogere aow-leeftijd

Populismus
Populismus
Vanochtend konden we het goede nieuws brengen dat de aow-leeftijd in 2023 een jaartje niet omhoog gaat. Maar stijgen doet 'ie. Dat brengt ons bij DNB-president Klaas Knot die de openingspeech verzorgde op de Economendag 2017. Die staat in het teken van 'globalisering en maatschappelijk onbehagen'. Knot stelt de vraag hoe het komt dat de economie in Nederland er prima bij ligt, maar dat er 'onmiskenbaar sprake is van enig maatschappelijk onbehagen'. Of uitgedrukt in stemgedrag: 'Zo hebben de partijen die zich presenteren als anti-establishment 24 zetels gewonnen op de meer ‘gevestigde’ partijen'. Knot geeft zelf het antwoord op de vraag waarom velen tegen globalisering en de EU zijn: dat kon wel eens aan economen liggen.

Globalisering geen feestje
Lang hielden economen vol dat globalisering goed is voor iedereen, maar uit de cijfers blijkt dat de gewone hardwerkende werkmans zijn baan verliest en niet gauw een nieuwe vindt (terzijde en meer specifiek over de cijfers waar Knot naar verwijst: 'de toename van de handel met China in de VS is gepaard gegaan met neerwaartse druk op de lonen en een daling van de werkgelegenheid in de VS'). En dat vormt een mogelijke verklaring voor de opkomst van populistische partijen. Van Knot moeten economen daarom meer oog hebben voor de verliezers van maatregelen: 'we (Knot is ook econoom, red.) moeten meer doen om de economische groei inclusiever te maken'. Maar dat betekent nog niet dat iedereen meteen maar naar Henk Krol moet luisteren. Of zoals Knot het zegt: 'Tegelijkertijd ligt de oplossing er ook niet in om onze beleidsadviezen dan maar naast ons neer te leggen en te kiezen voor alle maatregelen die populistische partijen voorstellen'.

Die Disziplin
Enter het disciplineren van keuzes. DNB legt al jaren stellingen voor aan de gewone mensen. Voorbeeld: 'als de AOW zichzelf niet meer kon financieren, wat moest er dan gebeuren: de premies omhoog, de uitkeringen omlaag of de AOW-leeftijd omhoog?'. De gewone mensen kiezen dan voor hogere aow-leeftijd en begrijpen dat een free lunch niet bestaat. Maar, zegt Knot, een ding als de Stemwijzer stelt: 'de AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden'. Zonder verdere dure-lunch-duiding, dus komen de mensen via de Stemwijzer vanzelf uit bij Krol/FVD/PVV/SP. En daar ligt dan ook de taak voor economen: inclusief doen en alles goed uitleggen. Maar of dat gaat werken weet Knot zelf ook niet: 'Wat overigens opvalt, is dat vooral mensen die weinig vertrouwen hebben in politieke elites, significant vaker pleiten voor een lagere AOW-leeftijd. Misschien is hun stem een proteststem tegen de elite, of geloven zij simpelweg niet dat aanpassingen nodig zijn, of beide'. Afijn, dan weet u volgens Knot wat u te doen staat op een feestje als de mensen weer lopen te zeiken om #nexit of de aow: 'Maak duidelijk wat de echte keuze is!' Hele speech hier.

Reaguursels

Inloggen

@ Pierre Tombal. Ja, alle westerse landen hebben een minimum vangnet. Als iemand dus niet of te weinig premie heeft betaald geldt het vangnet. In NL is dat bijstand.
Maar de bijstands uitkering is lager dan een vaste AOW.
En om die dure AOW uitkering te betalen, moet jij dus langer werken. Zo simpel.
Er is geen land waarbij de ouderdomsuitkering met 70 intreedt. UK 67, DE 67.
Maar goed, zoek het maar uit daar. i.imgur.com/nfsPWOO.jpg

Henk1955 | 04-11-17 | 18:05 | + 0 -

De VVD wil en hogere pensioenleeftijd, gelijk voor iederen. De egoïst. Een tegellegger werkt vanaf zijn 16e, een doctorandus vanaf zijn 26e. Werkt dus 10 jaar korter maar krijgt wel na 40 jaar volledig AOW net als de tegellegger na 50 jaar.

Kijk, zo krijg je onvrede, geheel verdiend.

Raider Twix | 04-11-17 | 17:23 | + 0 -

@Henk1955 | 04-11-17 | 16:17
AOW is gewoon Bijstand zonder de bijbehorende verplichtingen en vermogensclausules. Natuurlijk heeft elk ander socialistisch of communistisch land dat ook - het heet alleen anders.

Pierre Tombal | 04-11-17 | 16:39 | + 1 -

'als de AOW zichzelf niet meer kon financieren, wat moest er dan gebeuren: de premies omhoog, de uitkeringen omlaag of de AOW-leeftijd omhoog?' Vind ik een slechte vraag.

Nederland is het enige land ter werled (herhaal: Ter wereld) welke een ouderdoms uitkering heeft welke onafhankelijk van de premie die betaald is.
Bestond/bestaat in Rusland niet en ook de DDR had dat niet.
In alle landen moet er premie betaald worden voor dat er een recht is op een ouderdoms uitkering.

Waarom wil niemand (politiek/pers/publiek) het nooit hebben over een ander AOW systeem?

Henk1955 | 04-11-17 | 16:17 | + 1 -

@js58 | 04-11-17 | 10:24
Dus iedereen in jouw familie was voor zijn of haar 72ste dood? Heb jij überhaupt enig idee hoe statistiek werkt? Denk jij dat als jij zes keer met een dobbelsteen gooit dat je dan alle zes de zijden een keer hebt gehad, omdat de kans op elk daarvan een zesde is?

Pierre Tombal | 04-11-17 | 15:24 | + -2 -

De AOW had gewoon gefiscaliseerd moeten worden, maar toen dat werd voorgesteld ging iedereen en zijn ouwe moer op de achterste benen staan.

Huisregelneef_III | 04-11-17 | 13:01 | + -3 -

Als de overheid buitenlandse bedrijven vrijstelt van dividendbelasting dan houden we inderdaad te weinig over om met 65 met AOW te gaan. Geld naar het buitenland verlaat ons systeem en daar hebben dus niets meer aan. Dat weten ook de derde wereldlanden die leeggeroofd worden waarna via nederland de belastingen ontdoken worden.

Als er mondiaal en in de EU wordt afgesproken dat er een minimum aan belastingen in het land van omzet moet worden betaald, dan blijft het geld in eigen land en versterkt het ons systeem. Dan blijft er in Nederland genoeg over om met 65 met AOW te gaan en in de derde wereld genoeg om daar een economie op te bouwen zodat ze niet meer naar Europa hoeven te vluchten.

Rutte is een asociale dief door iets wat helemaal niet in zijn verkiezingsprogramma staat erdoor te drukken op basis van zijn gut feeling. Onwetenschappelijk, Oneconomisch en on-ethisch.

KayakFun | 04-11-17 | 12:14 | + 3 -

De geboortecijfers van 1969 tot en met 1973 laten zien dat in die 5 jaren in NL 568.000 mannen zijn geboren (aantal vrouwen in die periode geboren: 423.000).

Van die 568.000 mannen zullen een aantal in de loop der jaren naar het buitenland vertrekken, overlijden, en bij een natuurlijke vorm van immigratie/emigratie zullen er ook een aantal mensen naar NL toe komen. De cijfers, inclusief verwachting CBS (na 2015):

1969 t/m 1973 geboren: 568.000 mannen
1975 – 573.000 mannelijke inwoners in NL met geboortejaar ’69 t/m ‘73
1980 – 582.000
1985 – 588.000

1990 – 598.000 (dan 16 t/m 20 jaar) – vanaf 15 jaar (tot 75): potentiële beroepsbevolking
1995 – 617.000
2000 – 628.000 (dan 26 t/m 30 jaar)
2005 – 630.000
2010 – 622.000
2015 – 616.000 (dan 41 t/m 45 jaar)
2020 – 613.000
2025 – 600.000
2030 – 582.000 >>>> aantal mannen 1969-1973 nog steeds > aantal destijds geboren in NL
2035 – 562.000 (dan 61 t/m 65 jaar)
2040 – 536.000 (dan 66 t/m 70 jaar)

2045 – 503.000 (dan 71 t/m 75 jaar) – AOW gerechtigd (t.z.t. ?)

Op zich is er dus niets aan de hand: als iedereen (slechts met uitzondering van zieken en gehandicapten en zij die –tijdelijk- buiten hun schuld zonder werk zitten of anderszins door pech worden getroffen) die tot de potentiële beroepsbevolking behoort ook werkt en premie betaalt, zou er zelfs geld over kunnen blijven. Zeker wanneer alle ouderen pensioen zouden hebben opgebouwd en er dus heel veel van de uitgekeerde AOW weer terugvloeit in de staatskas (zie eerdere post)

Dus….zie hier het echte probleem. En helaas: ook wie nooit gewerkt heeft, vergrijst ooit! Maar dan zonder aanvullend pensioen. Dus die blijft alle toeslagen meepakken die er zijn. En die betaalt géén eigenwoningforfait of VRH.

Nog een getal noemen? In 2025 wonen er 16.000 méér mannen van rond de 33 jaar in NL dan er in 1991 in NL zijn geboren volgens het CBS – gaat hier dus maar over één geboortejaar hè.

Wering | 04-11-17 | 11:51 | + 5 -

Voor de beeldvorming nog eenkeer een simpel rekensommetje om aan te geven dat de AOW helemalneit "duur" is voor die mensen die daaraan voorafgaand 50 jaar gewerkt hebben en op fulltime basis dus (mits min. ruim 33.000 bruto per jaar) elk jaar plm. 6.000,- premie hebben betaald (50 x 6.000 = 300.000,-)

Stel bruto maandsalaris is 5344,- x 12.96 = plm. 70.000,- bruto jaarsalaris. Opbouw aanvullend pensioen is 70% dus plm. 34.000,- bruto aanvullend pensioen opgebouwd.

Penioeninkomen: (alleenstaande) AOW ad 14.477,- + 34.000,- aanvullend pensioen (zelf betaald) bruto per jaar.
Te betalen inkomstenbelasting: 14.276.
Indirecte belastingen (plm. 14,4 % vannetto inkomen): 411,-
Eventueel: VRH, eigenwoningforfait, etc. etc.

Overheid keert uit AOW ad 14.477,-, overheid ontvangt: > 14.687,-

Maar.... emanicipatie, iedereen moest werken, dus ook uitkeringsgerechtigd als je niet werkt, dus ook iedereen die dit land binnen komt waaien of na gezinshereniging gaat scheiden, dus kinderen nemen als verdienmodel/inkomstenbron, dus mensen die alleen die bruiloft in het buitenland willen en dat vrijstaande huis willen kopen (met schulden)... omdat je niet na heoft te denken: als het mis gaat, verhaalt de overheid jouw inkomensvoorziening levenslang bij anderen weg.

En dát voor al die mensen tussen 20 en 70 jaar, DAT is niet meer op te brengen.
Zeker niet als er nu 7 miljoen mensen méér in dit land wonen dan toen dit hele stelsel werd bedacht.

Wering | 04-11-17 | 11:03 | + 3 -

Guido | 04-11-17 | 02:35
Dat zou nog meer geld rondpompen betekenen. Beter is de AOW omlaag en alle belastingen (incl. BTW) halveren of afschaffen en daar de overheids begroting op aanpassen. Lagere AOW, veel meer koopkracht, werken weer lonend, etc.

W_F | 04-11-17 | 10:41 | + 0 -

Lees mijn bericht in het eerdere draadje. Wij.worden.niet.ouder. Het is statistische bullshit. Veronderstel dat iedereen honderd kan worden, als dan 15% van de levendgeborenen binnen een tot twee maanden overlijdt, zoals in 1900, dan is de levensverwachting 85 jaar (85x100 + 15x0). Snappie?
Pierre Tombal | 04-11-17 | 08:51

Wij worden wel ouder in vergelijking tot het jaartal van de oprichting van de AOW. Vroeger ging je met je 65e en leefde je gemiddeld nog 7 jaar. Dat is nu al, gerekend van 65 gemiddeld 84. We krijgen steeds minder kinderen en dan ook nog steeds lader. In de jaren 45-60 kregen de vrouwen gemiddeld op hun 25 kinderen, nu is het doodnormaal geworden dat je pas op je 40e de kinderwens vervuld gaat worden.

De scheefgroei die daardoor ontstaat, te weinig IB uit arbeid, om het steeds meer groeiende sociaal stelsel te dragen, lost men vervolgens op door het sociaal stelsel verder uit te kleden of weg te saneren.. of kosten voor zorg de samenleving te laten oplossen.

iets met een druppende kraan en dweilen als oplossing..
fikkieblijf! | 04-11-17 | 08:38 |

Het is precies andersom, wie werkt betaalt veel meer belasting dan iemand die renteniert van zijn vermogen en niet meer behoeft te werken. Daarnaast loont werken steeds minder.

js58 | 04-11-17 | 10:24 | + 2 -

Natuurlijk is onderstaande een verzinsel. Zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk niet, “want cijfers liegen niet”…. maar stel je de volgende scene eens voor:

A: Mannen, wat kunnen we nu toch doen om het vertrouwen van die stomme burgers, die onze waarheid maar niet kunnen begrijpen, wat op te vijzelen?
B: Nou, dat van die pensioenleeftijd, in combinatie met al die andere maatregelen, dat valt toch geloof ik niet zo lekker. Kunnen we dáár niets mee?
A: Hmmm, tja,….als we nu eens het CBS vertellen dat ze de levensverwachting een beetje naar beneden bij moeten stellen, ….doet latten een verhaaltje bij de NOS over griepgolfje en zo, ….dan slaan we een keertje die verhoging over….dan denkt de meute dat wij héél eerlijk bezig zijn en dat ze ons kunnen vertrouwen….dat wij heus wel het beste met hen voor hebben,….en dat we zelfs heel daadkrachtig schakelen…want als het ‘volstrekt helder’ is dat toch niet iedereen minstens 95 jaar wordt, dat we dan de pensioenleeftijd onmiddellijk aanpassen….. En, wat denk je ervan?
B: Ik zeg: doen!

Wering | 04-11-17 | 09:59 | + -1 -

"En te kiezen voor alle maatregelen die populistische partijen voorstellen". Alsof een populistische partij vuilnis is. Ze worden niet serieus genomen. Wij, en wij alleen weten wat goed voor u is. Dat is het probleem meneer Knot.

Yeohan | 04-11-17 | 09:11 | + 6 -

@js58 | 04-11-17 | 08:09
Lees mijn bericht in het eerdere draadje. Wij.worden.niet.ouder. Het is statistische bullshit. Veronderstel dat iedereen honderd kan worden, als dan 15% van de levendgeborenen binnen een tot twee maanden overlijdt, zoals in 1900, dan is de levensverwachting 85 jaar (85x100 + 15x0). Snappie?

Pierre Tombal | 04-11-17 | 08:51 | + 4 -


' De AOW gerechtigde leeftijd verhogen naar gelang men ouder wordt. Daar zijn we cica 50 jaar te laat mee begonnen want niemand vond dat Drees Sr gelijk had, met name de linkse partijen niet'.
js58 | 04-11-17 | 08:09

misschien is het iets van voor uw tijd, maar een 15 jaar terug is zelfs gekozen voor het terugzetten van de AOW leeftijd door VUT, pre-pensioen, en het vooral aanmoedigen om met pensioen te gaan op met 60 jarige leeftijd, dit om vooral de werkloosheid van de generaties daaronder terug te dringen.

Het blijft een motie van wantrouwen waard, dat eerdere en huidige regeringen een beleid uitvoeren van meer arbeidsvolk dit land binnen halen terwijl er al niet voldoende of nauwelijks arbeid is voor de reeds aanwezige bevolking in het land.
De scheefgroei die daardoor ontstaat, te weinig IB uit arbeid, om het steeds meer groeiende sociaal stelsel te dragen, lost men vervolgens op door het sociaal stelsel verder uit te kleden of weg te saneren.. of kosten voor zorg de samenleving te laten oplossen.

iets met een druppende kraan en dweilen als oplossing..

fikkieblijf! | 04-11-17 | 08:38 | + 18 -

Dat deze gedwongen verhoging van de AOW-leeftijd wellicht grotendeels het gevolg is van de eindeloze import van levenslange oetkeringstrekkers mag je natuurlijk al helemaal niet te berde brengen, hoe waar het ook is.
EefjeWentelteefje | 03-11-17 | 22:27

Daar ben ik het voor een deel mee eens. Jij vergeet gemakshalve iets wat we veel te laat hebben gedaan: De AOW gerechtigde leeftijd verhogen naar gelang men ouder wordt. Daar zijn we cica 50 jaar te laat mee begonnen want niemand vond dat Drees Sr gelijk had, met name de linkse partijen niet.
En we hebben geen spaarpot aangelegd voor de AOW (denk eens aan de aardgasbaten).

js58 | 04-11-17 | 08:09 | + 2 -

De beleidstruc van Rutte III. Wij gaan nu 4 jaar werken aan onze populariteit om daarmee de dikke shit door te kunnen geven aan het volgende kabinet.

De begroting van het nieuwe kabinet-Rutte III zorgt weliswaar op de korte termijn voor lastenverlichting tot 6,6 miljard euro in 2021, maar na deze regeringsperiode zijn juist lastenverzwaringen voorzien die oplopen tot 7 miljard euro op de lange termijn.

www.telegraaf.nl/nieuws/1035064/laste...

duitse herder | 04-11-17 | 06:30 | + 20 -

"'als de AOW zichzelf niet meer kon financieren, wat moest er dan gebeuren: de premies omhoog, de uitkeringen omlaag of de AOW-leeftijd omhoog?' " Er zijn natuurlijk meer opties, zoals minder geld verbranden aan nutteloze zaken en de AOW-pot bijspekken uit algemene middelen. Als demense mogen kiezen tussen geld voor AOW of geld voor luxe-producten en spaarrekeningen van Afrikaanse dictators, om maar wat te noemen, weet ik wel wat demense kiezen.

Guido | 04-11-17 | 02:35 | + 31 -

Laat mijnheer Knot ook maar eens iedere dag vroeg opstaat en laat werken voor hetzelfde bedrag wat nu een A.O.W. er krijgt ens kijken of hij er nog zo over denkt als hij een jaar heeft gewerkt laat staan 70 jaar.

Geevee | 04-11-17 | 02:27 | + 14 -

Klaas Knot vergeet te melden dat de rijken steeds meer krijgen, met 60 kunnen stoppen als ze willen en de hardwerkende Jan met de pet eerder begint met werken, zwaarder werk heeft en dan vervolgens langer door moet werken ten koste van zijn gezondheid.
Hoop dat meneer Knot meeleest!
Je kunt het nog zo mooi vertellen en verpakken, het resultaat blijft hetzelfde

CheLives | 03-11-17 | 22:28 | + 26 -

" 'Wat overigens opvalt, is dat vooral mensen die weinig vertrouwen hebben in politieke elites, significant vaker pleiten voor een lagere AOW-leeftijd. Misschien is hun stem een proteststem tegen de elite, of geloven zij simpelweg niet dat aanpassingen nodig zijn, of beide'."

Vertaling: wie het niet met 'ons-de-elite' eens is, is dom. Of wit. Of laagopgeleid. En natuurlijk: oudere.

Dat er ook heel goede redenen zijn om vraagtekens te zetten bij de verhoging van de AOW-leeftijd (bijvoorbeeld: werkloze 50+-ers komen toch niet meer aan de bak, en op tegelzetters van 68 zit echt geen enkele werkgever meer te wachten) komt niet bij meneer Knot op.

Dat deze gedwongen verhoging van de AOW-leeftijd wellicht grotendeels het gevolg is van de eindeloze import van levenslange oetkeringstrekkers mag je natuurlijk al helemaal niet te berde brengen, hoe waar het ook is.

EefjeWentelteefje | 03-11-17 | 22:27 | + 66 -

"... maar uit de cijfers blijkt dat de gewone hardwerkende werkmans zijn baan verliest en niet gauw een nieuwe vindt..."

Maar Klaas Knot mauwt uitsluitend over het feit dat de AOW onbetaalbaar zou worden. Waar moet het geld voor al die nieuwe werklozen die uit de globalisatie voortkomen dan vandaan komen? Charlatan!

Pierre Tombal | 03-11-17 | 22:09 | + 36 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken