Globale derivatenberg is nog steeds IMMENS

Topic van de Grote Getallen
Topic van de Grote Getallen
Het is weer zover: de centrale bank der centrale banken BIS geeft andermaal een halfjaarlijks inkijkje in één van de meest mysterieuze krochten van het wereldwijde financiële systeem. Te weten de globale berg die bestaat uit onderhandse derivaten - ofwel contracten die niet door een centraal clearingpunt gaan maar tussen twee partijen uitonderhandeld worden. Zoekt u daar een ruwe visualisatie van, dan komt u waarschijnlijk hier uit (let ook op hoe klein de marktkapitalisatie van bitcoin is in verhouding). Voor meer details nu over naar de BIS-cijfers, waar we u doorheen gaan leiden omdat de belangrijkste financiële instellingen daar vuistdiep inzitten. Om de berg op waarde te schatten kun je kijken naar twee dingen: de nominale en de marktwaarde van de onderhandse derivaten. De eerste steeg van $482 biljoen naar $542 biljoen eind juni, terwijl de marktwaarde daalde van $15 biljoen eind vorig jaar naar iets minder dan $13 biljoen (alle cijfers hierzo). Een voorbeeld met het meest voorkomende smaakje - de renteswap, die zoals u kunt zien ook de daling veroorzaakt - maakt duidelijk waarom die laatste waarde het meest informatief is. Een bedrijf met een lening met variabele rente kan zo'n swap met een andere partij afsluiten om zo te zorgen dat die twee onderling van kasstromen ruilen. De tegenpartij betaalt dan de variabele rente, en het bedrijf een vaste - voilà, en weg is het risico van een stijgende rente. Dan is de nominale waarde het bedrag waarop de rentebetalingen gebaseerd zijn (en dat is natuurlijk groter dan die rentestromen zelf). Wil het bedrijf de swap echter tussentijds afkopen, dan verschuift de blik zich naar de marktwaarde ervan, die de kosten van dat bonnetje aangeeft (meer info in dit pdf). En dan zijn we er wel, denkt u misschien, maar nee.

Veiligheid
Een nog accurater plaatje krijgen we namelijk met het zogenaamde bruto kredietrisico - die krijg je als swappartijen onderlinge verplichtingen tegenover elkaar wegstrepen en die brengt zoals het woord al aangeeft de risico's beter in kaart. Welnu, die ging ook omlaag van $3,3 biljoen naar $2,8 biljoen. Maar afijn, al deze bedragen blijven natuurlijk torenhoog, en doen zelfs de marktwaarde van Apple verbleken. Ditmaal is echter de uitsmijter niet weggelegd voor dat in het geld zwemmende technologiebedrijf, maar pakt een bonusgrafiek de aandacht. Die geeft aan welk gedeelte van alle credit default swaps - een soort verzekering voor het geval een leningnemer failliet gaat - centraal gecleared worden. Dat was vorig jaar 44%, en deze zomer 51%. Da's een goede zaak, want veiliger: kan één van de partijen niet meer aan zijn verplichtingen voldoen, dan is er altijd nog de centrale tussenpartij. En da's niet alleen een goede les naar aanleiding van de Grote Financiële Crisis, maar ook een onderwerp om interessant mee te doen bij de koffieautomaat.

cdsjes.png

Reaguursels

Inloggen

Ik voel wel wat voor een full reserved depositobank

js58 | 04-11-17 | 10:55 | + 1 -

Bedenk wel dat U en ik dat allemaal betalen. Direct via consumptie of indirect via belastingen. Het zou fijn zijn als wij dan ook wat meer zeggenschap zouden krijgen. En zo niet kan er dan voor mensen die dit niet in stand wensen te houden een depositobank worden opgericht?

Yeohan | 04-11-17 | 09:58 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken