Zo kan de AOW-leeftijd weer naar 65

Strenge winters
Strenge winters
We worden met z'n allen steeds ouder en moeten daarom steeds langer doorwerken. Of preciezer, omdat de macro gemiddelde levensverwachting als berekend door het CBS stijgt gooit de overheid de AOW-leeftijd omhoog. Dat CBS-cijfer geeft aan hoe lang een gemiddelde 65-plusser naar verwachting nog over de aarde mag schuivelen. Wie nu 65 is zal gemiddeld nog zo'n 19,8 jaar onder ons zijn. De statistici uit Heerlen becijferden eerder dat dit zou oplopen tot 20,7 jaar in 2023. Daarom werd besloten dat in 2022 de pensioenleeftijd naar 67 jaar en 3 maanden gaat. Vandaag meldt het CBS dat de levensverwachting 65-jarigen voor 2023 is gedaald van 20,7 jaar naar 20,5 jaar. 'Rem op stijging AOW-leeftijd', jubelt De Chocobode. Hoofddemograaf Jan Latten van het CBS legt uit dat de lichte daling van levensverwachting te maken heeft met de barre winter van 2016/2017 (weet u het nog?) die leidde tot griepepidemieen die meer bejaarden dan normaal richting het hiernamaals duwden. Een kleine ijstijd zou ons niet alleen een Elfstedentocht opleveren, maar ook een lagere pensioenleeftijd. Bejaarden schijnen ook niet zo lekker te gaan met hitte, dus wie klimaatverandering onzin vindt/toejuicht kan de hele dag de kachel laten branden in de hoop de aow-leeftijd op te stoken. Een derde optie om de collectieve flex-aow te beïnvloeden is een massale harakiri onder 68-jarigen. Wil deze vorm van solidariteit van oud met jong effectief zijn, moet trouwens wel de wet aangepast worden. Want in de huidige opzet kan de AOW-leeftijd helemaal niet dalen.

levensverwachting65.png

Reaguursels

Inloggen

Bij mij in de straat gaan huizen met alleen een lavet voor 160 K.

magikeenklinkerhans | 04-11-17 | 00:54 | + 0 -

Iedereen gewoon na 45 jaar pensioen dokken met pensioen. Bouwvakkers gaan dan wat eerder(weinig geschoold) tandartsen later.

Raider Twix | 03-11-17 | 16:47 | + 2 -

GerbenW | 03-11-17 | 14:09

Tegenwoordig zijn er nog wel huisvrouwen/moeders, maar dan als verdienmodel.
Voornamelijk onder de, zoals dat hier zo mooi genoemd wordt, gewijzigde bevolkingssamenstelling.

Ook zonder de NL nationaliteit, zo rond je twintigste twee kinderen nemen, bij voorkeur van een onbekende vader uit weer een ander buitenland. Als het jongste kind 18 jaar is (eventueel tussendoor dus een derde kind nemen), krijgt moeder zonder opleiding en werkervaring toch geen werk meer rond haar veertigste en dan kan zij rustig met een uitkering en toeslagen, regelingen, kwijtscheldingen, etc. richting haar AOW glijden.

Zolang het haar maar lukt om het etiket “zielig” niet ergens onderweg te verliezen, kan de moeder rekenen op steun van alle semi-overheidsinstanties die ons land rijk is (want: werkgelegenheid en kans om geld maximaal rond te pompen).

Helpt waarschijnlijk niet echt veel om juist deze groep pas op hun 70e AOW te geven.
Zij zijn wel huisvrouw, maar dan toch weer héél anders dan de huisvrouw die wij hierboven bedoelden

Wering | 03-11-17 | 15:49 | + 5 -

Ik heb trouwens eens een tijdje wat namen en leeftijden (van overlijden) genoteerd van wat bekende Nederlanders, in totaal 34 mensen. Niet representatief dus voor de gehele bevolking, maar toch even wat cijfers:

7 mensen jonger dan de pensioenleeftijd - Hansje Bunschoten 59, Gerard Bouman 64, Eberhard van der laan (62?)

2 zestigers - Guus Verstraete 69

13 zeventigers - Hans Breukhoven 70, Saskia Stuiveling 71, Elske ter veld 72, Frits Bom 73, Piet keijzer 73, Chriet Titulaer 73, Riem de Wolff 74, Hein verbrugge 75, Kitty Courbois 79

10 tachtigers – peter van Straten 80, letty kosterman 81, Hans kraaij sr 81, Henk Elsink 81, Gert Timmerman 82, Jan Kruis 83, Adele bloemendaal 84, Dick passchier 84, Dick Bruna 89

1 negentiger – Miep Diekman 92

Niet alle namen helemaal uitgeschreven, maar (uitgaande van de –nieuwe- pensioenleeftijd van 68 jaar): als ik dan kijk hoeveel pensioenjaren de 26 mensen (die 68 jaar of ouder zijn geworden) gehad zouden hebben vanaf hun 68e: 286 pensioenjaren

Gemiddeld dus 11 pensioenjaren vanaf 68 jaar.

Wering | 03-11-17 | 15:42 | + 4 -

Schuifelen is hier wel een goed woord

Maw, geen woord in deze hele discussie HOE en in wat voor staat we ouder worden.
Straks en mass afgekeurde ouderen die een paar jaar voor hun pensioendatum en aow datum thuis lekker zitten in te teren. Hopend dat ze tegen die tijd dan nog het minimum hebben om behoorlijk te leven

Tsaaah | 03-11-17 | 15:17 | + 0 -

Schuifelen is hier wel een goed woord

Maw, geen woord in deze hele discussie HOE en in wat voor staat we ouder worden.
Straks en mass afgekeurde ouderen die een paar jaar voor hun pensioendatum en aow datum thuis lekker zitten in te teren. Hopend dat ze tegen die tijd dan nog het minimum hebben om behoorlijk te leven

Tsaaah | 03-11-17 | 15:17 | + 1 -

Ik zou zeggen: zet de leeftijd op 65 voor iedereen die ten minste 40 jaar fulltime gewerkt heeft en daarover belasting heeft betaald. Dat vrouwen ouder worden komt ook omdat ze minder werken. Waarom moeten de mensen die de premie ophoesten daar onder leiden door ook later met pensioen te gaan? Voor mensen die geen dag in hun leven gewerkt hebben mag de AOW leeftijd van mij best naar 70.

GerbenW | 03-11-17 | 14:09 | + 1 -

Een deel van de verminderde stijging der levensverwachting is toe te rekenen aan de verandering van de bevolkingssamenstelling. Nieuwkomers hebben vaak een veel zwakkere gezondheid dan wij, zoals te zien is in de meeste ziekenhuizen. Mensen met systeemziektes zoals b.v. sikkelcel worden met de huidige stand der medische wetenschap meestal niet oud.
Overigens hebben veel gastarbeiders indertijd gejokt tegen hun werkgevers over hun leeftijd, en zijn dus veel ouder zijn dan hun documenten beweren. Ook de gezinsherenigingsleeftijd van 18 jaar lokte valse geboortedata uit.

Ci Ty33 | 03-11-17 | 14:00 | + 1 -

Een deel van de verminderde stijging der levensverwachting is toe te rekenen aan de verandering van de bevolkingssamenstelling. Nieuwkomers hebben vaak een veel zwakkere gezondheid dan wij, zoals te zien is in de meeste ziekenhuizen. Mensen met systeemziektes zoals b.v. sikkelcel worden met de huidige stand der medische wetenschap meestal niet oud.
Overigens hebben veel gastarbeiders indertijd gejokt tegen hun werkgevers over hun leeftijd, en zijn dus veel ouder zijn dan hun documenten beweren. Ook de gezinsherenigingsleeftijd van 18 jaar lokte valse geboortedata uit.

Ci Ty33 | 03-11-17 | 14:00 | + 6 -

@EefjeWentelteefje | 03-11-17 | 10:52
Van noeste arbeid is nog nooit iemand dood gegaan. Wat je vergeet is dat mannen in die tijd tijdens hun werk nogal eens blootgesteld werden aan "vuile" stoffen. Door betere arbeidsomstandigheden zie je dat de levensverwachting voor mannen en vrouwen steeds dichter bij elkaar komen. Tegelijkertijd zie je dat een steeds meer zittend leven geheel nieuwe problemen oplevert, waaronder obesitas en stress, en die zijn weer levensduur verkortend. Het heeft er dus inderdaad alle schijn van dat de generatie vooroorlogse ouderen die momenteel schijnbaar achteloos de 90 en hoger aantikken geen blijvende trend zullen zijn.

Tegelijkertijd toont deze groep ouderen dat het cijfer levensverwachting niet gaat over hoe oud je kunt worden, want wie de 90 aantikt is daar al lang overheen. Levensverwachting gaat juist over de mensen die eerder omvallen, niet zelden zonder ooit ook maar één cent pensioen ontvangen te hebben en soms ook zonder ooit maar één cent bijgedragen te hebben. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens de cijfers voor zuigelingensterfte (www.ntvg.nl/sites/default/files/migra... ) in 1900, 1925 (de huidige ouderen generatie), 1950 (babyboomers) en nu. Als je alleen naar deze cijfers kijkt worden mensen die vandaag geboren worden al bijna 15 jaar ouder dan iemand die in 1900 werd geboren. Hier beleid op afstemmen is complete onzin, want die vijftien procent telde maatschappelijk al nooit mee. Willem Drees werd bijvoorbeeld ook ruim honderd jaar oud en dat was echt niet de enige van zijn generatie.

Pierre Tombal | 03-11-17 | 12:35 | + 4 -

We worden steeds ouder... Maar, zonder er nou een moslim-bash topic van te willen maken, de extreem ongezonde levensstijl van deze bevolkingssgroep zal er ongetwijfeld aan bijdragen dat de gemiddelde maximum leeftijd daalt.
Ik doel natuurlijk vooral op ramadan, in combinatie met ongelimiteerd vreten 's avonds en tijdens het suikerfeest. Kijk je verder dan de hoofddoek, zie je vaak een obese trol, neigend naar moribede obees. En de mannelijke begeleider idem.
Neem je de leeftijden in beschouwing, welke generatie over ging van gastarbeider naar oitkiering nuttiger, dan klopt dit vrij aardig met de cijfers, en is dit een totaal voorspelbare daling van levensverwachting.

Verder, ach, ze doen maar. Het zegt weinig over _mijn_ levensverwachting.

TheEgg | 03-11-17 | 11:54 | + 14 -

@netniet | 03-11-17 | 10:31
En ook meer vrouwen in zware beroepen en niet alleen de mooie baantjes.

2voor12 | 03-11-17 | 11:46 | + 9 -

Rocket science die hoger opgeleiden niet begrijpen maar arbeiders wel: als je de AOW-leeftijd verhoogt dan daalt de levensverwachting. Andersom ook: als je eerder stopt met werken dan kan je ouder worden. De politiek ziet dat wel, en gebruikt dat als wapen tegen de vergrijzing. Verhoog de AOW-leeftijd, dan vallen de oudjes uit hun scootmobiel tijdens het werken op de steiger en hoeven de pensioenfondsbobo's niet te bezuinigen op hun zwembaden, plezierjachten en dure automobielen.

@EefjeWentelteefje
Ik ben nog van de lavet- en langzaamwassergeneratie. En betreft de beschikbaarheid van de pil speelde er toen nog iets. De dokter wilde me wegmaken omdat hij voor het leven van mijn moeder vreesde. Maar dat mocht niet van de één of andere ouwe vent in een zwarte jurk die omhoog wees en "vreesch den Heere" riep. Vandaar dat ik nog leef. En ik haat de kerk.

Nivelleermarionet | 03-11-17 | 11:21 | + 19 -

EefjeWentelteefje | 03-11-17 | 10:52
Leuk, die link naar het lavet; zelf ook nog in zo'n ding gezeten : - )
Dolblij waren mijn ouders toen zij dat huis mochten huren (nu "sociale" huur genoemd - alsof je per definitie een 'sociaal geval' moet zijn om er te wonen). Ook in de vijftiger jaren was er grote woningnood. Evenals toen ik zelf begin tachtiger jaren op mijzelf wilde gaan wonen; evenals anno 2017.

Die tijd, toen de post nog door het staatsbedrijf der PTT twee maal per dag werd bezorgd.
Vel voordeuren nog zo'n klein raampje hadden, zodat ouderen niet omver gduwd kunnen worden door overvallers zodra zij de hele deuer opendoen, maar eerst door het luikje kondern kijken.
Toen de bakker en de melkboer, als voorloper van de AH bezorgservice, (maar dan gratis) nog elke dag huis-aan-huis kwamen.
Toen alle afval in één ijzeren vuilnisbak gedaan kon worden en werd pgehaald (zou nu ook handig zijn: kunnen ze op één centrum sorteren om efficiente en deskundige afvalscheiding te realiseren).

*mijmert nog even verder*
Maar verder eens: veel taken in het huishouden waren in die tijd fysiek een stuk zwaarder.

Wering | 03-11-17 | 11:15 | + 12 -

@Wering | 03-11-17 | 10:30 |
Kleine nuance: in de jaren 1960 een gezin opvoeden (vaak bestaande uit veel meer kinderen, want ook de pil was nog niet voor iedereen beschikbaar), voor 99% de taak van de vrouw, was gewoon keihard werken - zeker voor de Gewone Vrouw. Wasmachines, stofzuigers en dergelijke waren toen nog luxe, dat was dus allemaal handwerk. Van een magnetron had nog nooit iemand gehoord, en let wel: veel huizen hadden toen niet eens een douche! Met een beetje geluk had je een lavet (nl.wikipedia.org/wiki/Lavet).
Met andere woorden: het huishouden doen was in die tijd gewoon hard werken.

Het hele idee dat vrouwen 'dus' ouder worden dan mannen omdat 'ze nooit hoefden te werken', wat je nog vaak hoort, is dus flauwekul. Vrouwen gaan gewoon (iets) langer mee, dat is een biologisch feit.
Niet uit te sluiten valt uiteraard dat de maximale leeftijden toch wat meer naar elkaar zullen groeien, ook dat is iets wat de toekomst zal leren.

Of dat een reden is om onderscheid te maken, dan lust ik er wel meer - iedere rokende autoverslaafde vetklep zou dan dus eerder met pensioen 'mogen', omdat hij/zij waarschijnlijk eerder het loodje gaat leggen? Lijkt me een verkeerde insteek.

EefjeWentelteefje | 03-11-17 | 10:52 | + 14 -

Hoe komt het eigenlijk, dat in een tijd waarin allerhande droeftoeters staan te schreeuwen, dat vrouwen hetzelfde behandeld dienen te worden als mannen, er niemand opstaat die ervoor pleit dat vrouwen langer door dienen te werken dan mannen omdat ze gemiddeld ouder worden ?

netniet | 03-11-17 | 10:31 | + 23 -

bozzie46 | 03-11-17 | 09:19
Ik verwacht dat het verschil tussrn mannen en vrouwen snel zal afnemen: die dames die nu 80+ werkten vaak maar totdat zij gingen trouwen of kinderen kregen. Daarna was de opvoeding van de kinderen en het huishouden hun bealngrijkste taak, gevolgd door eventueel nog een parttime (moest vooral leuk zijn, op prettige tijden en van de extra inkomsten kon je toen nog -extra- leuke dingen doen).
Doordat die vrouwen thuis waren, was het huishouden geregeld, de sociale contacten, de mantelzorg, de sociale contole in de buurt, etc.

Plus wat Eefje zegt; meer beweging, gezonder (verser) eten, e.d.
Tevreden met 4-kamerwoning voor een gezin, veel eerlijker maatschappij waarin je instanties en de overheid nog wat meer kon vertrouwen, Nederlandse regering ging over Nederland en probeerde nog niet op kosten van de eigen burgers de rest van de wereld te 'redden").

Onder het mom van emancipatie is werkelijk van iedere activiteit (want dan groeide de economie zo lekker en konden we veel mensen uitnodigen om op onze kosten hier verder te komen leven) tot een "baan" gemaakt die de overheid minimaal 42%, plus de rest, aan inkomen opleverde.

Maar of wij daar zelf nu beter van zijn geworen en/of op termijn langer door zullen leven?

Wering | 03-11-17 | 10:30 | + 23 -

In Nederland hebben grofweg 1,2 miljoen mensen een uitkering in het kader van de Bijstand, WAO en Wajong. In het bijzonder de Wajong zit vol met mensen die wel kunnen werken maar dat niet willen en excuses aandragen om toch maar vooral in die uitkering te kunnen blijven. Zet al die fakers aan het werk en je kan morgen de AOW leeftijd verlagen naar 60.

Pierre Tombal | 03-11-17 | 10:20 | + 30 -

We kunnen ook de griepprik afschaffen.

Grouch | 03-11-17 | 10:16 | + 9 -

Natuurlijk moet de AOW-leeftijd hier elke keer flink omhoog. Anders kunnen ze in de knoflooklanden niet meer met 58 met pensioen.

2voor12 | 03-11-17 | 10:09 | + 35 -

Dus, zo rond 1980 was de gemiddelde leeftijd na 65e: 65 + 16 = 81 jaar
Men werkte plm. (max.?) tot 62 jaar
(vaak al 57 of 60 jaar / 40 dienstjaren)
81 min 62 jaar = 19 pensioenjaren

Nu: CBS levensverwachting 65 + 20 = 85 jaar
Werken tot > 68 jaar
Van 18 tot > 68 jaar is 50 dienstjaren
85 min 68 jaar = 17 pensioenjaren

Wering | 03-11-17 | 10:08 | + 23 -

Dat "we worden steeds ouder" zou wel eens een momentopname kunnen zijn.
De groep die nu 80, 85 is/wordt is geboren zo rond de jaren 1940 en heeft in hun jeugd nooit te maken gehad met bijvoorbeeld de overvloed aan ongezond voedsel en de autoverslaving (= 5 km fietsen is al teveel, dus geen lichaamsbeweging) van tegenwoordig.

We zullen het zien.

EefjeWentelteefje | 03-11-17 | 10:07 | + 40 -

Die AOW leeftijd verhoging is een naaistreek der Eerste Klasse met kruis plamen en eikenloof. Wel geld voor de linsche hobbies en geen geld voor de Nederlander. Als ik nog in NL zou werken zou ik als 47 jarige tot 69 en 9 maanden moeten werken. Grapjassen

Zatkniss | 03-11-17 | 10:04 | + 17 -

Die verhoging en dito indexatie van de AOW-leeftijd heeft alles te maken met een ruim gefaciliteerd 1968-hedonisme van de staat. Late of geen gezinsvorming en een schuldenlast (studie, hypotheek) die niet te tornen is. Mensen worden wel ouder maar dat komt meer door allerlei geneesmiddelen die het je mogelijk maken wat langer als een zombie in de rolstoel te zitten of achter de rollator te sjokken. Daarnaast stelt de politiek zich eigenlijk helemaal niet de vraag of je na een werkzaam leven ook nog, pakweg 10 jaar, een 'derde leven'' mag hebben zoals ze dat in Frankrijk noemen. Die hele leeftijdsdiscussie wordt als economisch noodzakelijk gebracht maar dat is quatsch: economie draait om productiviteit. Een 60-plusser is nu eenmaal minder energiek dan een 20-plusser. Als vooral de toekomstige ouderen geen torenhoge schuldenlasten zouden hebben kan het pensioen gewoon omlaag en de pensioenleeftijd ook. Daar zit de crux: onze staat, een door de politiek gewillig gemaakt werktuig van de financiële sector, wil mensen via schulden 'bezitten'.

SansUnique | 03-11-17 | 10:02 | + 28 -

Ik weet nu al... De overheid gaat de AOW-leeftijd echt niet verlagen. Ook niet als de levensverwachting met jaren afneemt de komende jaren.

Brainless talent | 03-11-17 | 09:28 | + 20 -

Dit lijkt me meer de reden om niet zo oud te mogen worden. In Nederland dan. [IMG]https://www.mupload.nl/img/lhxwydeyajjyf.png[/IMG]

duitse herder | 03-11-17 | 09:25 | + -14 -

Als je de AOW echt aan de levensverwachting wilt koppelen moet je een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Het verschil in de levensverwachting is ongeveer 4 jaar. Ik zie niet in waarom een vrouw recht heeft op 4 jaar meer AOW dan een man. Dragen zij dan evenredig meer AOW premie af? Ik betwijfel het (volgens mij eerder minder omdat de gemiddelde vrouw minder uren werkt dan de gemiddelde man).

bozzie46 | 03-11-17 | 09:19 | + 74 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken