Rechter: Incassobureau Direct Pay misleidt rechtbank

We beginnen fatsoenlijk
We beginnen fatsoenlijk
Jumpen wij ook op de bandwagon van de schuldenindustrie. Direct Pay Services B.V. haalde afgelopen weken volop het nieuws nadat De Groene en Investico diep in de zaak waren gedoken. Het incassobureau koopt vorderingen op, houdt er vervolgens onfrisse incassomethodes op na en sleept jaarlijks 42.000 mensen voor de rechter. Zoals het dit soort bedrijven betaamt, noemt Direct Pay de berichtgeving in (onder meer) De Groene eenzijdig: 'Helaas merken wij dat (...) nuanceringen slechts zeer beperkt of in een aantal gevallen zelfs in het geheel niet door de pers wordt verwerkt, wat helaas leidt tot onjuistheden in hun berichtgeving'. Daarom bij dezen een stukje nuance van rechtspraak.nl. Vandaag krijgt het incassobureau op zijn flikker van de rechter. Waar normaal gesproken de verliezende partij in dit soort zaken een proceskostenvergoeding van €60 aan de winnaar moet betalen, maakt de rechtbank in Amsterdam daar het meer dan vijfentwintigvoudige van: €1.600. Dat is niet voor de lol. Direct Pay bedreigt de klant en misleidt de rechter. Naast Direct Pay spelen de nauw gelieerde incassobureaus CIB, Billink, Webcasso ook een bedenkelijke rol. Maar dat terzijde.

De zaak in het kort
Het draait om een ondernemer die ongevraagd een telefoonfrontje van een Samsung Galaxy S4 in de brievenbus krijgt. De ondernemer heeft niets besteld en ook geen Samsung. Bovendien worden e-mails en aanmaningen verstuurd naar een mailadres dat niet van de ondernemer is. Uiteindelijk, na talloze dreigementen met beslagen, bkr-registraties en de works, daagt Direct Pay (als incassobureau nummer zoveel, nadat de vordering tussen bovengenoemde bedrijven is doorverkocht/doorgeschove) de ondernemer voor de rechter. En de rechter zegt het volgende: a) 'Direct Pay [en de andere bureaus] hebben desondanks op agressieve wijze getracht de gestelde vordering voldaan te krijgen. Daaruit blijkt wel dat zowel Direct Pay als haar rechtsvoorgangster reeds voor aanvang van de procedure bijzonder onzorgvuldig en onbetamelijk te werk zijn gegaan'. En b) 'de handelwijze levert misbruik van procesrecht op aan de zijde van Direct Pay. Deze handelwijze is zeer kwalijk, in het bijzonder omdat de ervaring leert dat menig schuldenaar bij bedreiging met hoge kosten in een procedure de vordering betaalt of verstek laat gaan, en in sommige gevallen geheel ten onrechte tot betaling van zowel de hoofdsom als de incassokosten overgaat'. Bovendien houdt Direct Pay processtukken achter, wat misleiding van de rechtbank betekent. De uitspraak in zijn geheel lezen kan hier. Of hierna met veel knippen/plakken. Rest ons hier nog te melden dat wij ons afvragen op welke nuance Direct Pay nou doelt. De belaagde ondernemer die zich niet laat afbluffen verdient een standbeeld.

Dreigen, dreigen, dreigen
Het begint dus met een dappere ondernemer die eind april 2016 het onbestelde telefoonfrontje in de brievenbus krijgt. Billink, het bedrijf dat namens een niet bij naam genoemde webshop de incasso regelt, stuurt per e-mail eerst de bijbehorende factuur van €115,39 en later aanmaningen door. Dat e-mailadres is echter niet van de ondernemer. Op 13 juni krijgt de ondernemer per post een aanmaning binnen met de bijbehorende bedreiging + €25 sommatiekosten. Pas dan begint het de ondernemer te dagen en hij mailt Billink met de opmerking dat er vermoedelijk sprake is van fraude. Dan wordt er nog enige tijd heen en weer gemaild. Billink wil van alles van de ondernemer, waaronder een kopie van zijn paspoort. De ondernemer heeft daar begrijpelijkerwijs geen trek in. Maar Billink geeft geen krimp: 'Aangezien u het pakketje heeft aangenomen wijs ik u erop dat u in bezit bent van dit product en deze factuur dient te betalen. Mocht u het hier niet mee eens zijn zullen verdere stappen worden ondernomen waarbij de kosten voor uw rekening komen.' Dit is, zoals de rechter vandaag zegt, volstrekte onzin waarvan Billink heel goed weet dat het onzin is. Niemand hoeft te betalen als er een onbesteld pakket op de deurmat valt.

Billink schuift door met kapitalen
Maar Billink gaat verder. Op 5 juli blijkt de procedure uit handen te zijn gegeven aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB), dat sommeert tot een betaling over te gaan van €155,64. En dat niet alleen: 'Wij attenderen u erop dat – mocht u nog langer in gebreke blijven met betaling – wij door onze cliënt zijn gemachtigd om voor haar vordering een titel te verkrijgen en te incasseren middels een (conservatoire) beslaglegging door onze deurwaarder op uw inkomsten, bankrekeningen en roeren en/of onroerende goederen. De kosten hiervan bedragen minimaal € 600,00 en zullen eveneens bij u in rekening worden gebracht'.

Het CIB versterkt die boodschop op 20 juli 2016 met wat capslock: “VOORWERK TEN AANZIEN VAN UITBRENGEN DAGVAARDING OP BOVENSTAAND ADRES VOORTS DE VORDERING WORDT GEËFECTUEERD MIDDELS BESLAGLEGGING OP ROERENDE EN ONROERENDE ZAKEN.
(…)
Daarnaast zal u door ons negatief worden geregistreerd, waardoor u in de toekomst voor de aanschaf van bepaalde aankopen, leningen en/of hypotheekvoorzieningen wordt uitgesloten'.

Pakket terug, maar zeker niet klaar
Enfin. De ondernemer heeft ondertussen met Billink geregeld dat hij het telefoonfrontje terugstuurt en dat Billink de verzendkosten vergoedt. Op 29 juli is het pakket retour, bevestigd door Billink. Maar dan zijn we er nog niet, want Direct Pay komt om de hoek kijken. Dat start op 29 september 2016 opnieuw een incassotraject ter incassering van een door Billink namens [CIB denken we] gecedeerde [doorverkochte] vordering ad € 115,39, gevolgd door nog een aanmaning op 18 oktober 2016. Daarna worden Webcasso en een deurwaarder ingeschakeld. Op 1 december 2016 ontvangt de ondernemer vervolgens een dagvaarding. Webcasso dreigt namens Pay Direct met een rechtszaak. En die gaat gelukkig door.

De aanloop naar de zaak
Op 7 december 2016 stuurt de ondernemer de eerder gevoerde correspondentie door aan Webcasso, daarbij duidelijk makend dat hij de dreigementen van de incassobureaus buitenproportioneel vindt. In aanloop naar het proces haalt de ondernemer alle punten van Direct Pay keihard onderuit. Direct Pay verzoekt daarom de rechtszaak in te trekken, maar de ondernemer stemt hier niet mee in, want zo staat in de uitspraak: 'in verband met de praktijken van incassobureaus zoals Direct Pay, welke [de ondernemer] stuitend en maatschappelijk ontoelaatbaar acht. Gezien de wijze waarop in deze zaak door Direct Pay is gehandeld en geprocedeerd acht de ondernemer het redelijk dat Direct Pay wordt veroordeeld in de maximaal toelaatbare proceskosten. De ondernemer voert bovendien aan dat Direct Pay wel degelijk wist dat het telefoonfrontje aan [de webshop] was geretourneerd. Iets dat Direct Pay verzwijgt in de processtukken'.

Dreigementen van Direct Pay onacceptabel
De rechter vat het samen als een incassotraject waarbij 'verschillende incassobureaus zijn ingeschakeld die – hoewel het oorspronkelijke factuurbedrag slechts € 115,39 bedroeg – onder meer dreigen met het in rekening brengen van de kosten voor beslaglegging van minimaal €600,00. Het op deze (intimiderende) wijze onder druk zetten van een consument door met hoge kosten en een negatieve registratie (met alle gevolgen van dien) te dreigen is op zichzelf al onacceptabel'. De rechter gaat nog even door: 'Direct Pay heeft de ondernemer vervolgens nádat het telefoonfrontje reeds retour was ontvangen opnieuw aangemaand tot betaling over te gaan. Uit de door de ondernemer overgelegde correspondentie en uit het gegeven dat Direct Pay kennelijk niet beschikt over enig bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst, had Direct Pay moeten concluderen dat zij geen vordering had'.

Direct Pay misleidt de kantonrechter
En dan volgt de aan het begin van dit artikel geciteerde oorvijg van de rechter met daarin het verwijt dat Direct Pay en de rest zich schandelijk hebben gedragen. Over de malversaties van Direct Pay in het proces zegt de rechter: 'Daarnaast is het verweer van [de ondernemer] dat uitdrukkelijk in de correspondentie met de rechtsvoorgangster van Direct Pay naar voren komt niet in de dagvaarding opgenomen, en heeft Direct Pay verzuimd om alle relevante correspondentie in het geding te brengen. Zij heeft zelfs expliciet gesteld dat [gedaagde] niet heeft gereageerd “waardoor een eventueel verweer in rechte tardief dan wel op zijn minst discutabel zou zijn” [de rechter kan dan het verhaal van de ondernemer niet meer betrekken in zijn oordeel]. Daarmee heeft Direct Pay gehandeld in strijd met artikel 21Rv en de kantonrechter misleid. De kantonrechter mag dit ambtshalve beoordelen en daaraan gevolgen verbinden die overeenstemmen met de aard en ernst van deze schending'.

Wat Direct Pay doet is volstrekt onacceptabel, zegt de rechter, en daarom 'volgt een hogere proceskostenveroordeling, en wel een van € 800,00 in plaats van € 30,00 per punt'. En dat leidt tot de eerder genoemde €1.600.

Reaguursels

Inloggen

En Van den Bergh natuurlijk. Die hoort ook bij de club Webcasso/ Direct Pay.

Weerduivel | 21-10-17 | 10:55 | + 0 -

Webcasso en DirectPay behoren tot een en hetzelfde bedrijf en werken zelfs vanuit een pand. Lekker onderling schuiven met factuurtjes.

Weerduivel | 21-10-17 | 10:54 | + 0 -

@lcb | 20-10-17 | 17:23 |
En waarom wil je dat bedrijf niet bij name noemen? Als ze zoiets nu nog altijd doen, dan had je een paar mensen geholpen diezelfde onrechtvaardigheid te vermijden waar jij je over beklaagt. Dan had je wat positiefs gedaan.

issieookweer | 20-10-17 | 21:56 | + 0 -

@Beroep = Boerenlul | 20-10-17 | 19:22 |
Die juridisch gezien dus van nul-en-gener waarde is. Maar natuurlijk wel lekker intimideert bij het wat minder juridisch onderlegde slachtoffer.

@Vespucci | 20-10-17 | 20:35 |
Dat klopt; ook sommige gerechtsdeurwaarders gaan regelmatig de fout in, maar zoals je zelf al zegt: klagen bij de beroepsorganisatie en/of dreigen met de Kamer van Gerechtsdeurwaarders doet vaak wonderen in een dergelijk geval.
Ik heb ooit meegemaakt dat, na een door mij ingediende klacht, de deurwaarder ineens met een bloemetje op de stoep stond bij mijn cliënt.

EefjeWentelteefje | 20-10-17 | 21:55 | + 2 -

Ik heb ook eens zo,n situatie meegemaakt. Het vervelende is dat het je heel erg veel tijd kost en ergenis oplevert. Overigens heb ik hier nog een excuusbrief liggen van een gerechtsdeurwaarder. Die heb ik gedwongen tot het schrijven van die brief anders diende ik een klacht in bij zijn organisatie. Ook de gerechtsdeurwaarders maken er een potje van.

Vespucci | 20-10-17 | 20:35 | + 2 -

mona | 20-10-17 | 19:42
Eef Hoos is nooit voor zijn incassomethode veroordeeld. Wel voor het maken van tijdbommen.

Feynman | 20-10-17 | 19:48 | + 1 -

Google even op Laurens Withagen en Niels de Peuter
bipolair,nou,en? | 20-10-17 | 19:11 | + 0 -

Nou dan kom je hier terecht, echt aardige jongens. Vernieuwend en ze dreigen nooit met deurwaarders althans in dit interview.
www.friendsinbusiness.nl/nieuws/%E2%8...

Overigens kan een incassobureau geen dagvaarding uitbrengen, maar wel een CONCEPT dagvaarding op je bureau doen belanden. Vaak gezien.

Beroep = Boerenlul | 20-10-17 | 19:22 | + 0 -

Google even op Laurens Withagen en Niels de Peuter , geven zelfs in stoere interviews toe hoe ze "laaggeletterden " belazeren .

bipolair,nou,en? | 20-10-17 | 19:11 | + 3 -

Mooi verhaal , is alleen nog niemand er achter dat Billink CIB is ( zelfde eigenaars zelfde adres ) en samen werken met Direct pay .

bipolair,nou,en? | 20-10-17 | 19:05 | + 3 -

Als iemand zich voorstelt als (gerechts)deurwaarder, vraag dan of ze dat heel zeker weten en welk bureau je mag bellen on dat te verifiëren. Vaak zijn ze alleen begonnen aan een opleiding voor deurwaarder, of zelfs dat niet eens.

W_F | 20-10-17 | 18:17 | + 3 -

Ik heb een tijdje personeelszaken gedaan bij een transportbedrijf in Limburg. Hadden een verzuimcontract met Aegon. Was niet tevreden over de dienstverlening en heb hierover gesprek gehad met accountmanager die aantal (naar mijn idee te hoge facturen) zou veranderen. Na eerste aanmaning uit Aegon kantoor Amsterdam brief terug gestuurd dat ik facturen betwist en verwijs naar account manager van Aegon. Belt maand later medewerker Aegon Amsterdam op waarom we nog niet betaald hadden..... Ik verwijs naar discussie met account manager. Antwoord: dat is een andere afdeling en daar heb ik niets mee te maken. U MOET BETALEN en anders incasso en kosten blabla. Ik mevrouw gemeld dat ik helemaal niets moet en opgehangen. Later incasso bedrijf die vordering kwam innen. Bij elke aanmaning kopie van betwisting van factuur en toezegging account manager gestuurd. Lang verhaal kort: Account manager werkte niet meer bij Aegon. Wij inmiddels contract met andere partij. Na een jaar of twee stopten de aanmaningen.....

peterhaarsma | 20-10-17 | 17:57 | + 1 -

Goede zaak om deze case openbaar te maken door namen te noemen van dit soort bandieten. Die gaan op termijn vanzelf wel kapot door gebrek aan nieuwe opdrachten. Goede ondernemers willen daar niet mee geassocieerd worden.

duitse herder | 20-10-17 | 17:43 | + 11 -

@Logisch toch? | 20-10-17 | 17:22 |

Het is boeventuig. Natuurlijk, als je een terechte vordering hebt op iemand, dan kun je inderdaad naar een incassobureau stappen, maar neem er dan wel eentje in de arm die tevens gerechtsdeurwaarder is, en niet dit soort cowboys.
Die moeten zich namelijk houden aan de richtlijnen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, en als dat niet gebeurt, dan kun je een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank in Amsterdam (www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-con... ). Nogmaals: garantie op een correcte afhandeling is er nooit, maar mijn ervaring is dat alleen al een dreigement om een aangesloten gerechtsdeurwaarder alhier te melden doorgaans al zorgt dat de zaak op een fatsoenlijke manier wordt afgehandeld.

EefjeWentelteefje | 20-10-17 | 17:33 | + 8 -

'wel een van € 800,00 in plaats van € 30,00 per punt''
Nou nou zeg, daar zullen ze echt enorm van schrikken en onmiddellijk ophouden met dergelijke profitabele praktijken!
Had de rechten € 800.000,00 per punt opgelegd, dan waren morgen alle incasso cowboys out of business. Dat durven rechters hier niet, want blablablabla, aangezien de rechtspraak in Europa vooral voor bedrijven (met een batterij juristen) bedoelt is en niet voor consumenten (zonder enige kennis van rechtspraak)...

ZwarteDag | 20-10-17 | 17:26 | + 7 -

Dank voor dit uitgebreide stuk over de Nederlandse schuldenmaffia.
Ik ging er altijd vanuit dat incassobureau's als CIB (alleen al de naam stinkt) de rechter willen mijden.
Goed dat de rechter hier het speelveld vereffent, 60 euro is natuurlijk een schamele compensatie voor de moeite.
Bedrijven als T-Mobile en Vodafone moeten zich toch schamen zaken te doen met deze louche incassobureau's die handelen in schulden.

lsimon | 20-10-17 | 17:26 | + 7 -

T-mobile, Vodafone, Energie direct, Simpel, Otto, Essent, Afterpay, Green Choise, E.on en Shoppen etc. Jullie willen toch niet geassocieerd worden met deze malafide bedrijven?! Als jullie zo met je klanten omgaan...

Logisch toch? | 20-10-17 | 17:26 | + 19 -

Klinkt als muziek in mijn oren. Heb al een jaar of 15 een zaak lopen. Ik ben een niet nader te noemen bedrijf op voor informatie. Bedrijf geeft aan informatie te sturen per post. Hierna hoor ik maanden niets meer.

In de zomer van dat jaar ga ik vakantiewerk doen op een camping in het buitenland. Dan komt i.p.v de informatie een compleet kooppakket aan de deur en mijn ouders nemen dit aan aangezien ik afwezig ben. Als ik dan de zomer terug kom en het pakket openmaak, staat hierin hartelijk dank met uw aanschaf. Indien u dit niet wenst, kunt u dit kosteloos retourneren binnen 14 dagen. Allicht dat ik hiervoor bel en de situatie uitleg. Nee meneer, geen pardon en aub een paar 100 euro aftikken.

Na overleg en gezien ik informatie heb aangevraagd, geen bestelling heb gedaan, krijg ik het advies gewoon niets meer te doen.

Tot nu toe is er niet betaald, nooit een rechter ingeschakeld (geen overeenkomst) en zijn wel 30 verschillende incasso bureaus aan het werk geweest.

Een aantal voorbeelden:
- In mei standaard een brief: Betaal nu snel nu u uw vakantiegeld heeft ontvangen
- In dec: kerstbonus gekregen, betaal nu snel voordat we naar de rechter gaan
- Blanco brief, bel snel nr 06123456 en toets uw code in
- Pipo's aan de deur, vragen voor een heer achternaam (daar zijn er meerdere van, welke heeft u nodig) Tja geen idee.
- Onbekende belletjes zonder dat er verteld wordt welk bedrijf belt

En elke 5 jaar een brief om de vordering en verjaring te stuiten.
Dit gaat al 15 jaar lang zo door en elke keer als we denken nu gaan we naar de rechter, neemt een andere incasso de zaak over. Dit gezien er geen bewijs is en procederen zinloos is.

Maar incassobureaus mogen schijnbaar intimideren en dreigen dat je leven kapot wordt gemaakt met BKR registraties, uitzettingen, rechtzaken ed zonder dat er enige grond is.

lcb | 20-10-17 | 17:23 | + 22 -

Het bedrag is nog veel te laag en een schijntje voor dat soort bedrijven. Deze incassobureaus helpen mensen de vernieling in. 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen' durven ze ook nog op de website te vermelden, bah!

Logisch toch? | 20-10-17 | 17:22 | + 19 -

Applaus voor deze rechter!

Alle genoemde toko's staan bij een béétje door de wol geverfde schuldhulpverlener dan wel professionele bewindvoerder bekend als 'incasso-cowboys' die zich regelmatig bedienen van onoorbare praktijken. Dreigen, drammen, bewust wollig taalgebruik, alles om de benadeelde te intimideren.
Voor de goede orde: een incassobureau mag überhaupt geen dagvaardingen uitbrengen, dat mag alleen de (gerechts)deurwaarder. Helaas weten veel mensen het verschil niet, en maken dit soort boeven graag misbruik van juist het gebrek aan kennis bij de wat zwakkeren-in-de-samenleving.
CIB is een van de allerergste; bedient zich niet voor niets van die naam, want dat lijkt dus - bewust - op het CJIB. Gelukkig heeft deze ondernemer zich niet in laten pakken. Prima actie om de hele boel maar eens voor de rechter te laten komen, en die was kennelijk ook goed bij de les.

EefjeWentelteefje | 20-10-17 | 17:12 | + 23 -

++ voor de ondernemer
++ voor de rechter (al dan niet d66)
-- voor inc-asos

Poekieman | 20-10-17 | 17:10 | + 16 -

Hoppa... Weer blijkt dat A stug volhouden + correspondentie bewaren werkt bij incasso bureau. Dikke kudos voor de ondernemer en een duimpje omhoog voor de kantonrechter.

De Huisfilosoof | 20-10-17 | 17:08 | + 40 -

Mooi man!

CommandoVanKarton | 20-10-17 | 17:03 | + 22 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken