Hardnekkig verzet tegen pensioenhervormingen

Pech en geluk
Pech en geluk
Vorige week kondigde het nieuwe kabinet grootse pensioenhervormingen aan. Iedereen moet per 2020 aan de persoonlijke pensioenpot. Vandaag slaat het conservatieve smaldeel van de pensioensector keihard terug door desastreuze informatie te lekken naar het Financieele Dagblad en Pensioen Pro. Want wat blijkt uit doorrekeningen die pensioenfondsen hebben gemaakt? 'Het persoonlijke pensioen levert minder op dan het huidige stelsel wanneer het tegenzit op de financiële markten'. En dat vinden een aantal pensioenfondsen (hoi Benne!) en de FNV geen optie. Zij hebben juist een stelsel voor ogen dat 'een beter pensioen oplevert, met minder kans op kortingen en meer kans op indexatie'. Het nieuwe stelsel creëert daarentegen 'pech- en geluk-generaties'. Wie in tijden van beursvoorspoed opbouwt, krijgt meer pensioen dan mensen die om de haverklap een black monday voor de kiezen krijgen. Het verzet is een streep door de rekening van het kabinet, dat juist wil dat pensioenfondsen vaart maken met het invoeren van SER-variant lV-C-R; de persoonlijke pensioenpot waarbij collectief wordt belegd en risico's gedeeld, zij het een tikkeltje minder dan nu. In dat laatste bevindt zich de kern van de poedel. De jonge installateur die morgen vol frisse moed met zijn nieuwe baan begint, stort zijn pensioengeld verplicht in pensioenfonds PMT. PMT heeft momenteel te weinig in kas om het pensioen van de jonge installateur later uit te betalen. Dat maakt echter niet uit, want ooit gaat het heus wel weer goed. En anders zijn er straks weer nieuwe jonge installateurs die bijleggen (of anders verzorgt de belastingbetaler net als in 2018 de bail-out). Het nieuwe stelsel gaat ook uit van solidariteit tussen deelnemers, maar die strekt minder ver dan in het huidige stelsel. Er komt een collectieve buffer om tegenslagen op te vangen, met als strikte voorwaarde dat die buffer niet negatief mag worden, want dan schuif je risico's door naar volgende generaties. Iets dat in het huidige stelsel bij te lage dekkingsgraden gewoon is toegestaan. En dat, zeggen de fondsen, willen we behouden want dat helpt 'tegen uitschieters naar beneden in het pensioenresultaat'. Spannend allemaal dus weer en nu afwachten of de berekeningen van de protesterende pensioenfondsen eigenlijk wel kloppen.

Reaguursels

Inloggen

Buerman | 18-10-17 | 23:47
Gaatje in je redenering:
Als je uitgaat van wat je werkgever investeert in arbeid, moet je al 4 dagen per week werken om belastingen, premies, accijnzen en BTW te verdienen....

Amazing Tukker | 19-10-17 | 13:25 | + 0 -

@ Buerman | 18-10-17 | 23:33
Vergeet dan ook niet dat je belastingdruk onder AOW leeftijd ook nog eens veel hoger is. Je moet dus bruto veel meer uitkeren om eenzelfde netto bedrag te krijgen.

* Il Principe * | 19-10-17 | 08:29 | + 0 -

'Als je uitgaat van een realistisch rendement in plaats van de ‘risicovrije marktrente’, is het stelsel helemaal niet onhoudbaar. Andere wijzigingen van ons uitstekende pensioenstelsel zouden een verslechtering zijn' [DNB rekent zich arm met onze pensieoen, Bernard van Praag en Han de Jong]. Als je voor de komende 100 jaar serieus rekening wilt gaan houden met een ijkrente van (nu) plm. 1,3% als basis voor de berekenig van je verplichtingen, dan gaat een fatsoenlijk pensioen niet lukken. Zo'n 2/3 van het huidig pensioenvermogen is afkomstig van rendementopbrengsten van ongeveer 5% over de laatste 100 jaar. Ook individuele potjes kunnen niet zonder beleggen en daarmee een zeker risico. Zo niet dan moet je voortaan 3 dagen voor je pensioen werken en dan heb je nog 2 dagen over om je eten en belasting te verdienen. Succes ermee.

Buerman | 18-10-17 | 23:47 | + 0 -

Noltie | 18-10-17 | 12:05 Ieder jaar eerder met pensioen kost ongeveer 6 à 7 % aan pensioeninkomen. Een korting van 60% is niet alleen het gevolg van eerder met pensioen gaan. Waarschijnljker is dat het fonds in dit geval ook een compensatie biedt voor het gebrek aan AOW-uitkering, en ja dan gaat het wel hard.

Buerman | 18-10-17 | 23:33 | + 0 -

De VVD wil collectieve pensioenen afbreken want dat scheelt aan werkgeverslasten. Ondertussen zitten VVD'ers te hengelen naar lucratieve commissariaten. De VVD - ranzige profiteurs als het zijn - is een soort van omgekeerde Robin Hood, je steelt van het volk om het aan de bazen te geven.

* Il Principe * | 18-10-17 | 20:13 | + 2 -

Kort en bondig: Ik wil mijn geld terug!

marcoplarco | 18-10-17 | 17:09 | + 4 -

Ik vind m'n werk leuk dus wie zegt dat ik moet stoppen? Dus op leeftijd X trek je kennelijk de deur achter je dicht, op precies die geplande dag. Wat is dat toch voor een idioot wegwerpidee dat plots en gepland stoppen met werk? Dag collega's, dag klanten, dag werk, ik stop omdat ik dat in m'n agenda heb gezet?

Maar je huis is dan toch afbetaald, en de kinderen zijn ook uit huis en gestopt met stderen/leren. Verder hebben we een groentetuin en zonnepanelen. Wat zijn je kosten nog van levensonderhoud? Pleur toch f*cking op met dat stomme pensioen idee!

Ja, vroegah, toen waren mensen met 60 op en kapodtstuk. Nu zijn heul veul mensen te lui om nog te werken met 60. Die moeten zo nodig gaan genieten want dat doen ze nu kennelijk niet. Nee, volgens mij doe je iets chronisch en per definitie verkeerd als je voor "pensioen"spaart.

Stomme kuddedieren :-(

gepast_betalen | 18-10-17 | 16:31 | + 1 -

Nu heeft het meerendeel van de werknemers in Nederland natuurlijk helemaal niets te maken met een pensioenfonds, omdat hun pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar. Dat is erg nadelig voor deze groep, want wij (ik behoor er ook toe) ontvangen een lager pensioen dan degenen die via een fonds pensioen opbouwen. Wij hebben al individuele potjes. Blijkbaar wil de politiek per se het probleem oplossen dat deelnemers aan een fonds een hoger pensioen krijgen, met doorsneepremie als smoesje.

Als straks iedereen zijn eigen potje binnen het fonds heeft, zullen de fondsen net zo risicomijdend gaan beleggen als de verzekeraars, en daardoor net zulke lage winsten boeken.

Huisregelneef_III | 18-10-17 | 16:29 | + 1 -

Collectief is alleen goed, als het goed beheerd wordt.

Nu kennen we alleen teveel veel voorbeelden van wanbeleid, al dan niet versterkt door de crisis.
Kiezen uit twee kwaden, dus geef mij mijn persoonlijke potje maar.
Bovendien is de belangrijkste factor voor een flexibel opneembaar pensioen uit je eigen potje het gegeven dat je een jaar na je pensioen wel dood en begraven kan zijn. Maak dan die reis maar direct na ingang van je pensioen. Op mijn 74e heb ik toch niet veel zin meer in een wereldreis.

Tsaaah | 18-10-17 | 15:35 | + 4 -

Persoonlijke pensioenpotjes? 't Zal tijd worden.

Op mijn 40 ben ik geëmigreerd, de overheid heeft ongevraagd tot die tijd 26% van mijn werkgevers loonkosten in de staatspot gegooid. 26%
Zou dit in een privé-pot gestopt zijn, was daar een paar ton in geïnvesteerd.

Nu moeten pensioenfondsen conservatief beleggen, want van jouw inleg moeten de huidige pensionados betaald worden, meerijden op de beurskoers kunnen de pensioenfondsen zich niet veroorloven.
Bij een persoonlijk pensioenpotje kan de beleggingsstrategie aangepast worden: tot (ver na) je 50e investeren in lucratieve fondsen die meedrijven met de markt, en daarna langzaam de strategie verschuiven richting conservatievere fondsen. Rond je pensioendatum een deel omzetten in fondsen die met dividenden inkomen genereren en klaar is Kees (of Klara).

Één en een kwart €uro-ton die op mijn naam is ingelegd, die nu tussen de 15 en 30 jaar is beheerd door de forsbetaalde bobo's van het pensioenfonds zou nu tussen de drie en vier €uro-ton moeten zijn. Nu krijg ik brieven van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid dat het pensioen van €1850 per jaar dat mij in 2002 beloofd was niet langer gegarandeerd kan worden. Een bedrag noemen ze niet, maar het zal vast niet genoeg zijn om de wegenbelasting van een Fiat Panda te betalen in 2027.
o, wacht, 2029, want ik mag niet meer op mijn 65e met pensioen....

Amazing Tukker | 18-10-17 | 13:44 | + 19 -

Ben blij dat ik al een eigen pensioenpot heb. Daarnaast vertrouw ik hier ook niet volledig op, dus zorg dat ik daarnaast nog wat achter de hand hou. Mocht alles meezitten is dat pensioen mooi extra.

Frisbee20 | 18-10-17 | 13:37 | + 0 -

Tsja, de zon gaat onder in het avondland...

De jongeren die er blijven zullen de nacht meemaken.

En winter is coming, dat ook nog eens. Om nog maar niet eens te spreken over kalifatisering.

Poekieman | 18-10-17 | 13:12 | + 9 -

ieder eigen pot, prima, maar dan
Alleen!
Met!
Terugwerkende!
Kracht!

Ir. Wilhelmus | 18-10-17 | 12:36 | + 1 -

Het fragiele aan ons pensioensysteem is vooral dat we al dat premiegeld niet kwijt kunnen in onze eigen economie. An sich is ons systeem van een staatspensioen (basis) + baangerelateerd premiepensioen (extra) + eigen spaarsurplus (luxe) niet slecht. Nu gaat het natuurlijk om dat stuk premiepensioen dat we in bedrijfstakken hebben gegoten. Dat bedrijfstakkarakter moet er a.h.w. uit, niemand werkt een leven lang bij één werkgever en/of in één sector.

Maar een verplichte premie-afdracht moet m.i. wèl blijven, anders beland het vrijkomende geld alleen maar in speculaties of inflatie. Denk aan banken en vastgoed (opdrijven woningprijzen). Bovendien kun je met het huidige kostenniveau nauwelijks rondkomen van louter een AOW. Dat kan eigenlijk alleen als je schuldenvrij bent, en dat zit er voor de aankomende pensionado generaties gewoon niet in. Dat aanvullend premiepensioen is dus gewoon nodig binnen de Nederlandse kostenstructuur.

De regering zou zich drukker moeten maken om het risico van wanbetaling op dat enorme bedrag aan in het buitenland belegd vermogen. Maar dat doet ze niet. Ze focust zich op het verder liberaliseren van het premiepensioen. Ze dient daarmee vooral het belang van het internationale grote geld en een aantal voorstellen van de EU. Nogmaals: wij worden niet vertegenwoordigd in Den Haag. Wij worden vooral geëxploiteerd.

SansUnique | 18-10-17 | 12:16 | + 20 -

Mijn vader komt grotendeels door zijn leeftijd (57) midden in de financiële crisis niet meer aan een baan in het onderhoud van vastgoed. Uiteindelijk leeft hij 2,5 jaar op WW, daarna financiert hij 3,5 jaar zijn leven uit eigen zak totdat het geld nagenoeg op is op 63-jarige leeftijd. Zijn pensioen kan dan alleen ingaan als hij een korting accepteert. Omdat hij 2 jaar en 6 maanden eerder pensioen neemt moet hij een korting accepteren van 60% (!). In plaats van zijn geplande €2.200 per maand krijgt hij nu €880 per maand. Eenmaal geaccepteerd staat het tot je dood vast.

Hoe staat een korting van 60% in enige verhouding tot 2,5 jaar eerder beginnen aan je pensioen na ongeveer 40 jaar (!) werk!?

Die hervorming is nodig want zelfs babyboomers kunnen genaaid worden door het collectieve pensioenstelsel. Solidair; my ass!

Noltie | 18-10-17 | 12:05 | + 29 -

Iedereen heeft al recht op AOW. Wil je meer op je ouwe dag, dan moet dat een eigen, vrije keuze zijn. Dus blijft aub met je begerige tengels van mijn brutosalaris af. Dus geen collectieve pot, geen individueel potje, maar gewoon op mijn rekening.

erkomenanderetijden | 18-10-17 | 11:34 | + 15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken